อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
665.005B0.360.55%2.772Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ91
58.941B4.21-0.54%2.126Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
825.455B1.76-1.35%4.206Mในทางอุตสาหกรรม44
71.664B3.17-0.93%1.545Mวัสดุพื้นฐาน16
180.829B2.500.04%4.630Mในทางอุตสาหกรรม14
176.643B1.34-0.51%3.717Mในทางอุตสาหกรรม21
13.137B4.501.82%77.143Kในทางอุตสาหกรรม4
27.871B0.26-1.33%3.404Mวัสดุพื้นฐาน6
129.529B1.14-1.75%2.285Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร34
101.281B2.52-1.83%4.330Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร41
31.524B2.64-0.63%2.080Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
471.896B3.05-0.26%6.139Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
146.850B0.280.51%1.661Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
143.992B1.95-0.97%2.000Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร43
3514.433B3.800.28%21.848Mไฟแนนซ์434
631.575B0.510.86%2.852Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ479
297.754B3.260.90%7.133Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
1010.917B0.87-0.68%14.685Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร52
367.516B0.50-0.44%2.873Mในทางอุตสาหกรรม100
17.852B2.771.00%1.209Mในทางอุตสาหกรรม11
114.600B3.18-1.45%4.183Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
73.924B4.800.27%4.827Mไฟแนนซ์52
8.633B5.68-3.07%2.716Mพลังงาน12
7.575B2.41-1.52%489.511Kในทางอุตสาหกรรม9
541.864B3.770.09%2.872Mไฟแนนซ์95
386.003B2.34-0.17%2.865Mวัสดุพื้นฐาน33
408.133B1.980.62%28.244Mเทคโนโลยี73
27.291B2.12-1.00%1.932Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
158.032B2.23-1.87%8.121Mเทคโนโลยี32
60.575B0.67-0.81%1.874Mในทางอุตสาหกรรม32
88.276B1.33-0.32%1.515Mวัสดุพื้นฐาน16
69.544B0.89-0.54%2.610Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร34
277.769B1.85-0.73%4.053Mไฟแนนซ์42
35.154B2.310.03%1.920Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
30.184B2.56-0.20%526.918Kไฟแนนซ์28
954.039B0.12-1.50%5.352Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
344.297B1.16-0.93%4.440Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
235.370B1.63-0.74%1.057Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
84.826B2.150.23%3.658Mวัสดุพื้นฐาน6
11.115B2.661.94%6.139Mไฟแนนซ์2
12.429B5.520.55%2.751Mไฟแนนซ์8
7.294B0.25-1.59%1.536Mในทางอุตสาหกรรม2
111.322B2.590.62%6.848Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
1522.353B3.470.24%2.770Mสาธารณูปโภค74
268.047B2.21-0.52%3.221Mในทางอุตสาหกรรม59
132.995B1.14-0.79%2.139Mเทคโนโลยี34
64.296B2.04-0.01%1.537Mในทางอุตสาหกรรม27
73.405B1.25-4.38%12.621Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
134.443B1.390.79%1.576Mในทางอุตสาหกรรม35
268.216B1.26-0.98%2.692Mไฟแนนซ์16
43.462B1.43-0.80%3.908Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร17
495.839B2.32-0.22%4.592Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร66
435.047B1.75-0.15%10.331Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร27
152.994B0.96-1.15%6.424Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
10.792B2.17-0.58%1.191Mวัสดุพื้นฐาน8
174.269B0.841.54%8.509Mวัสดุพื้นฐาน34
418.400B1.66-1.14%3.537Mในทางอุตสาหกรรม33
273.237B1.500.30%4.261Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ55
46.233B3.63-0.69%1.000Mในทางอุตสาหกรรม6
223.922B2.02-0.85%3.471Mในทางอุตสาหกรรม27
983.259M1.18%146.673Kในทางอุตสาหกรรม2
55.450B0.320.14%501.392Kไฟแนนซ์154
23.532B1.25-0.98%1.173Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
14.051B1.93-0.35%2.008Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
337.195B2.27-1.30%7.315Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
105.761B0.580.40%2.113Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร25
228.701B2.46-0.87%2.102Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
76.427B0.73-0.35%712.262Kเทคโนโลยี9
39.901B2.00-0.75%2.005Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
1063.852B1.18-0.37%4.844Mเทคโนโลยี135
26.780B3.55-0.81%293.646Kสาธารณูปโภค8
394.492B2.550.05%14.881Mในทางอุตสาหกรรม11
433.627B1.24-0.69%1.433Mในทางอุตสาหกรรม103
368.234B5.31-0.59%2.605Mวัสดุพื้นฐาน27
1129.962B5.640.23%2.735Mพลังงาน16
558.964B4.430.36%11.145Mบริการโทรคมนาคม34
4260.281B0.10-0.76%9.686Mเทคโนโลยี89
329.540B2.26-0.45%8.553Mไฟแนนซ์32
509.025B3.42-0.65%7.877Mไฟแนนซ์69
2.188B6.65-1.08%77.798Kไฟแนนซ์7
173.130B0.75-0.85%1.361Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร27
478.184B3.04-0.55%4.296Mไฟแนนซ์33
425.431B1.23-0.53%4.372Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ9
17.664B2.43-0.14%544.349Kในทางอุตสาหกรรม33
11.246M-0.54%22.718Kในทางอุตสาหกรรม1
937.939B0.990.27%3.767Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ125
1.581B-2.67%1.357Mวัสดุพื้นฐาน1
1364.965B0.40-0.51%4.741Mไฟแนนซ์24
235.326B3.520.47%2.197Mสาธารณูปโภค15
59.469B2.40-0.38%1.170Mสาธารณูปโภค14
561.064B2.54-0.79%10.934Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร15
93.592B1.78-0.69%3.440Mวัสดุพื้นฐาน17
43.601B5.15-1.14%1.236Mเทคโนโลยี4
17.803B2.31-0.29%11.446Mพลังงาน16
464.060B2.840.08%7.239Mพลังงาน116
1028.371B4.960.10%10.213Mพลังงาน35
636.002B6.270.62%5.412Mพลังงาน72
160.707B3.81-0.46%11.113Mพลังงาน61
45.585B0.86-0.42%2.806Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร26
39.168B4.19-0.10%3.669Mวัสดุพื้นฐาน5
18.064B1.43-2.43%404.234Kวัสดุพื้นฐาน11
7.131B1.16-1.30%1.506Mในทางอุตสาหกรรม4
813.458B2.58-0.68%7.073Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
75.827B0.58-0.69%1.555Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร28
2333.975B2.831.10%11.391Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ169
985.344B1.41-1.45%55.121Mเทคโนโลยี5
9.846B0.392.16%5.115Mวัสดุพื้นฐาน11
306.335B1.22-1.36%1.717Mในทางอุตสาหกรรม22
337.933B1.44-0.24%2.110Mไฟแนนซ์61
25.515B3.19-0.07%556.859Kไฟแนนซ์28
56.240B0.42-0.22%2.881Mไฟแนนซ์19
38.521B1.550.02%835.677Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
41.217B1.650.37%427.907Kไฟแนนซ์11
26.284B-0.19%2.508Mพลังงาน22
3.481B4.63-0.37%797.792Kพลังงาน10
191.059B2.61-0.20%3.807Mไฟแนนซ์23
458.343B1.87-0.91%5.445Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร52
259.501B1.34-1.18%3.542Mเทคโนโลยี23
1262.120B2.26-1.97%14.715Mเทคโนโลยี85
2441.765B0.92-0.65%22.721Mเทคโนโลยี181
598.264B4.51-0.06%3.501Mไฟแนนซ์96
102.785B1.31-0.27%1.448Mวัสดุพื้นฐาน25
47.357B7.741.20%958.858Kวัสดุพื้นฐาน18
154.926B3.51-0.67%7.661Mวัสดุพื้นฐาน37
744.678M0.97-2.04%116.833Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
4.482B3.801.81%5.106Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
274.093B7.260.02%15.499Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
34.936B0.99-1.51%2.094Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
4.983B0.481.91%1.426Mพลังงาน8
61.761B1.86-0.30%1.414Mสาธารณูปโภค16
1421.378B4.650.38%16.514Mบริการโทรคมนาคม43
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ