อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
68.640B2.921.30%1.676Mบริการเชิงพาณิชย์25
825.482B1.54-0.27%7.440Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
81.462B1.620.13%4.180Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
187.340B2.390.93%2.618Mระบบขนส่ง13
167.606B1.200.21%2.494Mระบบขนส่ง21
16.933B4.010.17%650.740Kสาธารณูปโภค8
21.370B0.34-0.47%2.222Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
272.476B1.18-0.06%3.841Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
224.578B1.59-1.04%3.056Mการค้าปลีก38
98.093B1.40-1.90%929.790Kการผลิตของผู้ผลิต30
20.755B0.89-0.94%1.794Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
453.350B1.960.58%2.049Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
555.989B2.570.49%6.965Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
872.948B0.820.18%1.997Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ385
132.721B1.260.56%7.354Mบริการผู้บริโภค28
92.913B1.18-0.63%1.036Mการผลิตของผู้ผลิต33
574.238B0.760.81%11.112Mบริการผู้บริโภค16
138.284B2.670.41%4.282Mบริการผู้บริโภค21
35.220B0.06-4.10%4.520Mการค้าปลีก10
92.653B2.73-0.13%2.465Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
98.625B1.97-1.81%2.859Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
372.588B2.27-0.74%1.295Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
6.095B7.54-2.76%964.723Kแร่พลังงาน11
3.711B3.04-0.26%238.251Kบริการเชิงพาณิชย์10
267.741B2.30-0.62%15.942Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
83.033B2.490.56%2.768Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
94.748B1.74-0.69%5.446Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
98.982B1.410.26%794.467Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.145B0.00-1.54%199.511Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
144.375B2.53-0.61%1.495Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
15.384B2.270.68%7.452Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
532.734B0.761.27%2.941Mบริการทางด้านเทคโนโลยี37
18.711B4.69-2.16%5.853Mการค้าปลีก5
71.654B0.54-0.25%2.395Mการค้าปลีก5
148.451B2.83-1.00%4.017Mการค้าปลีก7
1688.683B4.160.80%1.877Mสาธารณูปโภค90
184.834B2.25-0.81%2.449Mการผลิตของผู้ผลิต38
154.782B1.22-0.73%1.726Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
136.381B1.19-0.35%819.073Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
155.690B1.41-0.22%1.122Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31
29.937B0.94-1.17%463.185Kบริการการกระจายสินค้า10
22.309B2.30-0.72%2.631Mการค้าปลีก3
120.508B0.60-0.68%3.246Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
61.167B0.62-0.61%918.315Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
120.714B1.470.61%1.132Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
809.657B0.911.00%4.903Mการเงิน81
412.056B2.560.05%7.222Mการเงิน217
219.284B0.940.40%845.377Kบริการเชิงพาณิชย์10
66.927B1.420.22%1.410Mบริการการกระจายสินค้า9
374.675B1.780.33%5.279Mการค้าปลีก11
208.385B3.12-0.03%4.441Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
79.240B1.43-0.56%1.806Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
140.722B1.55-0.18%671.528Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
15.413B1.32-1.53%464.744Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
108.826B2.900.75%1.283Mสาธารณูปโภค18
25.458B1.10-0.79%778.377Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
329.433B2.330.75%5.615Mการค้าปลีก3
110.559B0.600.79%1.592Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
115.194B0.65-0.77%860.124Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
220.837B2.010.95%2.216Mบริการผู้บริโภค20
731.149B2.440.94%3.303Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
445.312B2.51-0.09%1.795Mการผลิตของผู้ผลิต13
435.058B1.32-0.32%1.414Mการผลิตของผู้ผลิต71
139.449B1.32-0.81%679.018Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
901.968B1.170.28%2.088Mบริการทางด้านเทคโนโลยี109
192.368B1.190.37%1.013Mการเงิน14
1404.442B4.71-0.94%6.580Mแร่พลังงาน30
1499.625B0.000.13%8.960Mการค้าปลีก19
2830.893B0.04-0.01%5.203Mบริการทางด้านเทคโนโลยี109
532.478B1.95-0.48%4.530Mการเงิน50
425.423B3.64-0.62%1.512Mการเงิน122
174.093B5.64-0.11%1.558Mอื่นๆ2835
240.942B2.62-0.45%2.527Mการเงิน27
2663.207B3.700.29%11.397Mการเงิน62
1311.797B4.760.33%7.470Mการสื่อสาร19
510.258B1.030.13%2.643Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
36.366B3.26-0.09%631.181Kระบบขนส่ง54
263.835B1.19-0.93%8.330Mบริการผู้บริโภค1
70.898B1.77-2.05%1.077Mบริการการกระจายสินค้า8
1468.683B0.870.40%6.415Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ194
79.380B0.400.33%444.460Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ35
22.613B0.77-0.98%333.338Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.592B0.39-1.30%80.419Kอื่นๆ13
358.614B0.900.15%1.455Mบริการเชิงพาณิชย์117
79.475B1.31-0.65%603.843Kการผลิตของผู้ผลิต21
469.287B2.69-0.07%4.958Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
120.740B0.70-1.10%1.027Mบริการผู้บริโภค33
1321.293B0.47-0.06%1.546Mการเงิน26
9.826B2.68-1.84%708.512Kการผลิตของผู้ผลิต9
573.669B6.77-0.26%5.285Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม42
429.170B3.09-0.94%4.206Mแร่พลังงาน101
174.196B4.46-0.77%2.282Mแร่พลังงาน15
135.748B3.49-0.44%8.009Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม53
296.027B0.560.68%1.632Mบริการผู้บริโภค56
9.234B1.18-0.48%1.564Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
289.156B4.710.47%3.588Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน43
16.581B2.505.63%216.348Kระบบขนส่ง8
2514.222B0.890.95%14.299Mบริการทางด้านเทคโนโลยี139
32.934B1.330.33%574.441Kบริการเชิงพาณิชย์26
158.031B0.88-0.42%2.841Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
1976.117B2.82-0.06%5.365Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ139
122.151B0.09-0.27%1.718Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ86
191.018B0.890.82%4.927Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
320.544B1.59-0.26%1.112Mการเงิน50
15.067B3.081.22%274.061Kบริการผู้บริโภค6
23.349B2.11-1.24%1.476Mบริการผู้บริโภค9
20.769B1.85-1.16%214.922Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
349.750B1.740.36%2.278Mระบบขนส่ง8
89.865B1.90-0.17%1.594Mการเงิน47
1287.698B4.110.06%2.254Mการเงิน221
140.406B0.79-0.49%2.853Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
860.703B2.22-0.36%1.759Mการเงิน298
435.941B2.010.39%2.710Mบริการผู้บริโภค49
53.969B2.89-0.24%612.990Kการเงิน70
1357.756B2.00-0.48%12.913Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
75.680B0.49-0.93%780.778Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
70.345B1.23-0.21%700.499Kการเงิน15
400.579B0.93-1.30%2.643Mการค้าปลีก57
124.231B2.550.33%2.502Mการสื่อสาร28
180.294B1.73-0.53%13.437Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1451.644B1.271.00%28.829Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
3.292B0.870.19%176.924Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
319.566B6.221.38%4.711Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
59.898B3.15-1.38%944.871Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
59.626B0.56-0.64%585.367Kระบบขนส่ง19
271.198B2.01-0.73%1.841Mการผลิตของผู้ผลิต37
62.248B2.24-0.34%813.430Kสาธารณูปโภค16
111.536B1.86-0.97%1.198Mบริการการกระจายสินค้า44
418.525B3.261.13%2.566Mการสื่อสาร26
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ