อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
69.824B-0.88%768.976Kบริการเชิงพาณิชย์24
847.635B-0.40%5.840Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
83.692B-2.58%2.725Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
183.394B-0.92%779.758Kระบบขนส่ง13
148.909B-2.02%3.568Mระบบขนส่ง21
18.450B0.19%227.118Kสาธารณูปโภค9
18.726B-2.77%2.275Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
275.921B-1.12%1.746Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
227.786B-1.73%1.134Mการค้าปลีก37
94.513B-2.04%454.665Kการผลิตของผู้ผลิต30
19.608B-2.32%576.109Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
470.628B-0.24%1.041Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
579.808B-0.39%1.978Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
864.793B-2.15%1.438Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ381
150.994B-2.77%3.354Mบริการผู้บริโภค29
95.502B-1.69%403.538Kการผลิตของผู้ผลิต33
621.623B-1.15%10.445Mบริการผู้บริโภค17
136.362B-2.57%2.512Mบริการผู้บริโภค22
10.704B-4.67%701.045Kการค้าปลีก9
91.553B-1.98%1.235Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
91.516B-1.26%1.062Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
373.228B-0.53%970.937Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
5.435B-3.71%353.030Kแร่พลังงาน12
6.432B-1.56%114.219Kบริการเชิงพาณิชย์10
291.781B-0.11%4.802Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
88.806B-1.11%1.171Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
95.454B-1.20%2.556Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
98.607B-0.99%563.317Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.477B-1.73%33.420Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
145.776B-1.53%613.204Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
13.908B-3.17%3.769Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
569.812B-0.45%1.437Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
17.921B-1.06%2.061Mการค้าปลีก5
69.587B-0.23%1.036Mการค้าปลีก5
140.292B-2.95%5.561Mการค้าปลีก6
1830.106B0.03%610.541Kสาธารณูปโภค90
188.828B-0.55%1.025Mการผลิตของผู้ผลิต37
161.289B-0.91%853.143Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
138.135B-0.92%326.370Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
166.046B-1.41%737.852Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
30.149B0.03%248.637Kบริการการกระจายสินค้า10
23.350B-0.97%538.163Kการค้าปลีก3
127.381B-1.26%1.066Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
63.317B-1.16%294.435Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
128.757B-0.20%359.166Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
873.796B-0.85%2.349Mการเงิน82
419.299B-0.59%4.819Mการเงิน211
236.209B-0.60%356.348Kบริการเชิงพาณิชย์10
66.718B-1.04%554.354Kบริการการกระจายสินค้า9
360.505B-0.64%1.590Mการค้าปลีก11
216.135B-1.01%1.912Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
77.786B-1.70%971.304Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
145.069B-0.54%364.030Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
16.649B-1.53%169.073Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
115.207B-0.51%383.325Kสาธารณูปโภค17
25.867B-1.46%238.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
350.260B-1.07%1.882Mการค้าปลีก3
120.695B-1.21%1.640Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
121.029B-1.63%517.562Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
219.210B-2.94%1.251Mบริการผู้บริโภค20
737.417B0.08%2.336Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
458.665B-0.40%1.056Mการผลิตของผู้ผลิต13
440.834B-0.93%921.595Kการผลิตของผู้ผลิต69
138.415B-0.97%291.536Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
965.177B-0.51%1.701Mบริการทางด้านเทคโนโลยี107
200.557B-0.18%266.034Kการเงิน14
1381.368B-1.00%3.844Mแร่พลังงาน30
1627.042B-1.91%5.086Mการค้าปลีก20
3194.385B-1.10%2.092Mบริการทางด้านเทคโนโลยี113
548.533B-1.21%1.938Mการเงิน50
466.751B-1.20%1.090Mการเงิน121
182.731B-0.06%1.714Mอื่นๆ2839
240.342B-0.71%800.643Kการเงิน27
2571.549B-1.32%5.985Mการเงิน62
1315.926B-0.35%3.787Mการสื่อสาร19
515.922B-2.23%1.293Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
32.490B-3.71%719.582Kระบบขนส่ง53
252.583B-1.75%7.041Mบริการผู้บริโภค1
73.565B-3.06%801.981Kบริการการกระจายสินค้า8
1508.722B-0.77%857.033Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ192
87.287B-0.25%535.953Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ36
22.044B-2.49%248.911Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.552B-3.13%57.013Kอื่นๆ14
390.125B-0.13%560.560Kบริการเชิงพาณิชย์117
80.536B-1.22%239.492Kการผลิตของผู้ผลิต21
503.788B-0.99%5.338Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
108.706B-1.89%340.314Kบริการผู้บริโภค31
1332.248B-1.02%680.335Kการเงิน26
9.211B-1.20%215.717Kการผลิตของผู้ผลิต9
596.019B-1.00%1.896Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม41
432.072B-2.28%2.374Mแร่พลังงาน98
163.459B-1.51%1.141Mแร่พลังงาน15
125.500B-2.75%3.590Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม51
301.880B-1.85%1.380Mบริการผู้บริโภค56
9.785B-1.01%431.900Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
291.387B-2.23%2.217Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
18.599B-1.54%35.717Kระบบขนส่ง8
2736.700B-0.39%6.102Mบริการทางด้านเทคโนโลยี139
32.613B-1.35%150.602Kบริการเชิงพาณิชย์25
165.832B-1.27%1.963Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2086.626B-1.23%6.130Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ142
118.024B-1.69%887.030Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ83
201.049B1.42%3.055Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
325.344B-0.09%494.191Kการเงิน49
13.777B-1.83%245.246Kบริการผู้บริโภค6
23.898B-2.60%378.794Kบริการผู้บริโภค9
21.649B-1.99%204.696Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
363.508B-0.42%1.057Mระบบขนส่ง7
94.985B-0.52%436.841Kการเงิน47
1374.599B-0.32%594.909Kการเงิน220
145.700B-1.34%1.456Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
857.475B-1.45%1.315Mการเงิน296
453.894B-1.18%1.668Mบริการผู้บริโภค49
52.701B-0.99%285.262Kการเงิน69
1458.640B0.97%17.480Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
80.673B-1.38%242.189Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
70.183B-0.35%311.010Kการเงิน15
399.101B-0.91%825.353Kการค้าปลีก58
127.767B-0.86%1.262Mการสื่อสาร28
175.515B-2.50%6.004Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1639.428B-0.08%19.492Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
2.880B-2.02%84.630Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
333.389B-0.82%1.475Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
59.917B-1.18%172.279Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
61.829B-1.46%240.490Kระบบขนส่ง19
261.722B-1.48%633.854Kการผลิตของผู้ผลิต37
69.451B-0.02%340.623Kสาธารณูปโภค16
109.078B-1.58%448.268Kบริการการกระจายสินค้า44
401.927B-0.18%1.610Mการสื่อสาร25
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ