ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
56.507B-1.90%1.889Mบริการเชิงพาณิชย์23
565.078B-3.52%15.603Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์49
60.447B-2.30%2.240Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
191.901B0.01%2.146Mระบบขนส่ง13
85.541B-4.73%21.325Mระบบขนส่ง19
27.532B-0.41%389.337Kสาธารณูปโภค9
12.585B-3.25%2.901Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
222.977B-2.34%5.060Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
182.925B-1.35%4.133Mการค้าปลีก36
73.441B-2.12%1.525Mการผลิตของผู้ผลิต30
14.475B-1.67%1.724Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
364.930B-1.65%5.310Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
493.611B-1.62%8.157Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
1092.589B-0.14%1.915Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ369
98.728B-3.51%8.003Mบริการผู้บริโภค27
102.500B-1.62%1.144Mการผลิตของผู้ผลิต27
705.793B-0.14%6.230Mบริการผู้บริโภค18
85.891B-1.45%6.644Mบริการผู้บริโภค20
3.086B0.30%1.388Mการค้าปลีก4
76.336B-1.49%2.148Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
75.357B-2.44%3.303Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
354.493B-0.66%1.848Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
2.840B-1.92%511.050Kแร่พลังงาน14
19.126B-0.37%446.393Kบริการเชิงพาณิชย์10
80.675B2.71%1.706Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
69.061B-0.01%1.943Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
79.908B-1.41%5.774Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
75.947B-1.64%869.096Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
3.794B-1.18%94.797Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
132.883B-1.73%2.260Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
4.425B-6.22%8.317Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
598.965B-0.48%3.975Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
12.429B-3.06%9.073Mการค้าปลีก4
78.489B1.18%1.684Mการค้าปลีก5
116.368B-4.38%15.498Mการค้าปลีก6
1524.476B-0.97%2.039Mสาธารณูปโภค92
225.556B-1.43%1.778Mการผลิตของผู้ผลิต39
126.213B-0.53%2.859Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
159.318B-0.58%1.048Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
125.241B0.49%1.285Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
15.560B-0.08%633.347Kบริการการกระจายสินค้า9
22.232B-2.57%2.013Mการค้าปลีก3
126.095B3.42%4.385Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
47.294B-3.16%707.876Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33
115.915B0.24%1.508Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
835.448B-1.82%6.232Mการเงิน85
298.216B-2.44%10.813Mการเงิน251
173.803B-0.20%902.072Kบริการเชิงพาณิชย์3
36.541B-3.59%3.237Mบริการการกระจายสินค้า9
404.514B2.40%13.287Mการค้าปลีก12
218.148B-1.34%3.606Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
58.045B-2.55%2.643Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
134.349B-1.09%494.969Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
18.367B-1.06%1.282Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
90.055B-1.76%1.539Mสาธารณูปโภค19
22.074B-6.96%3.173Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
375.049B-0.39%3.071Mการค้าปลีก3
107.173B-3.25%2.100Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
73.181B-0.93%1.850Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
122.239B-3.31%7.809Mบริการผู้บริโภค21
727.128B-0.69%3.420Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
228.813B-2.43%2.482Mการผลิตของผู้ผลิต11
454.564B-0.15%1.664Mการผลิตของผู้ผลิต69
116.693B-1.36%700.596Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
1188.758B0.13%7.184Mบริการทางด้านเทคโนโลยี116
192.816B-0.50%886.627Kการเงิน16
836.373B-3.99%10.634Mแร่พลังงาน33
2631.705B2.60%14.676Mการค้าปลีก25
3421.419B1.01%6.745Mบริการทางด้านเทคโนโลยี105
460.834B-1.97%3.497Mการเงิน47
487.442B-1.08%1.723Mการเงิน124
194.056B-0.54%3.710Mอื่นๆ2830
157.370B-3.08%2.744Mการเงิน26
1702.206B-2.03%17.838Mการเงิน65
617.289B-2.40%20.032Mการสื่อสาร19
504.583B-2.52%2.504Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
18.396B-3.43%1.390Mระบบขนส่ง51
74.152B-1.77%1.064Mบริการการกระจายสินค้า9
1533.810B0.08%2.143Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ198
100.984B-0.72%589.475Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ44
16.962B-2.37%244.468Kการผลิตของผู้ผลิต24
1.031B-1.99%6.836Mอื่นๆ11
348.785B-1.07%1.050Mบริการเชิงพาณิชย์136
30.765B-0.85%975.980Kการผลิตของผู้ผลิต15
620.929B0.40%17.113Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
304.046B-0.53%9.756Mบริการผู้บริโภค38
1059.341B-1.53%2.534Mการเงิน29
29.998B-2.21%4.714Mการผลิตของผู้ผลิต9
388.697B-1.96%5.615Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม38
259.026B-5.19%5.899Mแร่พลังงาน90
92.541B-5.10%6.129Mแร่พลังงาน14
76.765B-4.92%7.354Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม45
304.992B0.73%3.931Mบริการผู้บริโภค53
7.156B1.84%5.312Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
263.692B-0.88%3.529Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
11.338B-4.03%125.890Kระบบขนส่ง11
3469.585B0.90%18.157Mบริการทางด้านเทคโนโลยี154
23.724B-2.66%472.301Kบริการเชิงพาณิชย์26
102.534B-0.47%1.938Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
2067.164B-1.10%5.717Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ173
116.339B-0.30%1.023Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ73
283.510B-0.26%6.951Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
231.019B-1.77%1.719Mการเงิน47
10.807B-2.95%667.345Kบริการผู้บริโภค6
21.861B-1.07%1.147Mบริการผู้บริโภค8
14.357B-0.43%256.564Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
320.034B-1.73%2.413Mระบบขนส่ง7
68.816B-2.15%2.478Mการเงิน48
1120.148B-0.69%1.824Mการเงิน220
167.732B0.61%3.155Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
564.145B-3.20%1.873Mการเงิน284
389.663B-0.78%3.477Mบริการผู้บริโภค47
29.435B-3.16%806.137Kการเงิน58
1573.098B1.97%14.534Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
68.014B-0.47%830.823Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
47.010B-2.61%1.736Mการเงิน15
410.573B0.37%2.866Mการค้าปลีก55
56.858B-0.93%2.407Mการสื่อสาร22
129.174B-1.92%9.484Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1874.295B0.28%28.850Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์51
1.912B-3.05%329.378Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
268.732B-3.53%4.204Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
28.150B-1.95%745.552Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
83.731B-0.72%637.450Kระบบขนส่ง23
226.797B-1.57%1.536Mการผลิตของผู้ผลิต37
61.752B-1.03%503.646Kสาธารณูปโภค15
108.024B-1.04%1.596Mบริการการกระจายสินค้า49
421.308B-1.01%2.147Mการสื่อสาร24
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ