อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
649.027B0.37-1.14%2.214Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ87
59.618B4.19-1.04%1.992Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร25
793.059B1.821.52%3.751Mในทางอุตสาหกรรม44
73.637B3.060.95%1.055Mวัสดุพื้นฐาน16
171.389B2.640.69%2.404Mในทางอุตสาหกรรม14
185.187B1.26-1.45%3.359Mในทางอุตสาหกรรม21
14.162B2.98-0.11%41.080Kในทางอุตสาหกรรม4
27.767B0.270.40%1.556Mวัสดุพื้นฐาน6
140.702B1.050.07%1.561Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร34
109.798B2.34-0.14%2.451Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร42
31.271B2.66-1.34%1.105Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
475.907B3.040.13%5.503Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
141.813B0.35-0.63%903.357Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
143.603B1.981.63%1.612Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร44
3572.203B3.48-0.53%8.305Mไฟแนนซ์436
650.819B0.50-1.54%2.095Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ477
292.016B3.353.58%8.993Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
1010.812B0.88-0.62%6.276Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร51
397.777B0.45-0.70%1.932Mในทางอุตสาหกรรม101
17.062B2.92-0.68%322.891Kในทางอุตสาหกรรม11
125.752B2.91-0.82%2.689Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
17.733B9.73-0.08%568.067Kไฟแนนซ์34
10.340B4.730.88%710.516Kพลังงาน12
5.992B3.02-0.39%207.838Kในทางอุตสาหกรรม9
2.415B4.46-0.95%16.605Kไฟแนนซ์2
388.536B2.37-0.05%1.755Mวัสดุพื้นฐาน32
451.844B1.94-0.46%10.199Mเทคโนโลยี75
29.845B2.360.81%1.457Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
165.278B2.16-0.16%3.780Mเทคโนโลยี34
60.082B0.680.09%633.505Kในทางอุตสาหกรรม32
81.370B1.43-0.20%960.294Kวัสดุพื้นฐาน16
65.097B0.92-0.82%1.100Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร34
285.984B1.74-1.14%4.574Mไฟแนนซ์40
35.817B2.110.33%1.581Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
24.742B2.48-0.02%369.604Kไฟแนนซ์24
1040.984B0.11-0.59%3.235Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
325.854B1.23-0.67%2.918Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
231.713B1.65-0.23%541.155Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
87.292B2.10-0.17%2.290Mวัสดุพื้นฐาน6
11.152B2.68-0.22%1.864Mไฟแนนซ์2
7.484B0.24-0.63%1.373Mในทางอุตสาหกรรม2
109.586B2.63-0.78%2.176Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
1098.494B3.34-1.32%1.819Mสาธารณูปโภค60
263.079B2.260.23%1.647Mในทางอุตสาหกรรม60
135.863B1.10-0.01%1.650Mเทคโนโลยี34
68.339B1.92-0.65%1.031Mในทางอุตสาหกรรม27
79.469B1.15-0.27%2.016Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
134.426B1.36-0.83%936.247Kในทางอุตสาหกรรม35
—%ไฟแนนซ์2076
250.538B1.25-0.83%1.105Mไฟแนนซ์16
40.936B1.491.64%2.838Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร18
493.888B2.28-0.36%2.704Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร65
419.401B1.82-0.71%3.415Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร27
154.761B0.96-0.39%6.509Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
10.117B5.03-0.34%384.622Kวัสดุพื้นฐาน8
166.579B0.86-0.59%8.057Mวัสดุพื้นฐาน34
427.391B1.540.06%3.020Mในทางอุตสาหกรรม33
262.144B1.55-1.03%1.992Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ55
44.178B3.790.93%2.264Mในทางอุตสาหกรรม8
227.724B2.000.92%2.830Mในทางอุตสาหกรรม28
18.676B4.38-0.44%232.867Kในทางอุตสาหกรรม3
52.973B0.34-0.16%249.417Kไฟแนนซ์146
25.821B1.13-0.71%755.610Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
13.201B2.03-0.27%1.452Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
319.240B2.42-0.79%3.455Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
93.684B0.66-0.71%1.290Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
229.210B2.43-1.11%1.501Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
70.667B0.80-0.55%433.263Kเทคโนโลยี10
41.949B1.92-0.69%989.930Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
1109.561B1.22-0.21%3.019Mเทคโนโลยี134
27.806B3.410.09%193.520Kสาธารณูปโภค8
386.881B2.35-0.18%9.620Mในทางอุตสาหกรรม10
439.693B1.220.21%867.716Kในทางอุตสาหกรรม104
419.047B4.180.95%2.527Mวัสดุพื้นฐาน26
1208.024B4.860.41%2.442Mพลังงาน16
566.783B4.66-0.87%5.718Mบริการโทรคมนาคม35
4193.407B0.10-0.98%5.650Mเทคโนโลยี90
306.979B2.370.65%5.697Mไฟแนนซ์26
483.135B3.50-0.04%2.436Mไฟแนนซ์63
1.721B6.08-0.72%172.343Kไฟแนนซ์5
175.713B0.74-0.46%928.226Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร30
449.893B2.50-0.42%1.450Mไฟแนนซ์29
472.827B1.11-1.30%2.859Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ9
15.252B2.08-0.08%342.569Kในทางอุตสาหกรรม33
178.474M0.39%20.876Kในทางอุตสาหกรรม2
834.951B1.01-0.73%2.505Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ118
2.010B0.52%320.222Kวัสดุพื้นฐาน1
1339.821B0.41-0.89%1.741Mไฟแนนซ์23
196.959B3.88-1.20%1.446Mสาธารณูปโภค14
56.501B2.50-1.28%458.819Kสาธารณูปโภค14
548.394B2.60-1.47%6.239Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร15
102.029B1.15-0.34%1.466Mวัสดุพื้นฐาน17
46.770B4.69-0.02%479.186Kเทคโนโลยี4
19.188B2.171.41%4.416Mพลังงาน17
507.462B2.511.38%3.949Mพลังงาน105
1056.143B4.920.34%6.142Mพลังงาน35
570.736B6.160.02%3.186Mพลังงาน71
171.610B3.550.34%7.800Mพลังงาน61
58.718B0.65-1.23%965.378Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร27
40.709B4.051.98%2.497Mวัสดุพื้นฐาน5
19.680B1.31-2.04%244.593Kวัสดุพื้นฐาน11
7.056B1.16-0.53%1.168Mในทางอุตสาหกรรม3
832.637B2.79-0.91%3.046Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
77.369B0.57-0.71%1.063Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร28
2298.645B2.90-0.85%7.055Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ167
933.579B1.52-1.49%20.900Mเทคโนโลยี5
9.066B0.42-1.84%7.380Mวัสดุพื้นฐาน12
303.952B1.21-0.98%671.410Kในทางอุตสาหกรรม23
335.904B1.41-1.13%1.146Mไฟแนนซ์60
25.718B3.17-0.44%399.030Kไฟแนนซ์30
62.148B0.38-0.95%973.191Kไฟแนนซ์19
38.431B1.57-0.80%565.926Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
29.888B1.54-0.73%254.076Kไฟแนนซ์9
23.164B0.47%1.105Mพลังงาน22
3.484B4.611.47%258.037Kพลังงาน10
460.700B1.82-0.79%4.013Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร52
234.429B1.33-0.72%2.569Mเทคโนโลยี23
1246.556B2.110.24%13.065Mเทคโนโลยี85
2524.200B0.83-0.66%22.300Mเทคโนโลยี182
103.970B1.31-0.18%640.818Kวัสดุพื้นฐาน26
50.184B7.281.62%885.988Kวัสดุพื้นฐาน17
176.572B3.000.95%6.654Mวัสดุพื้นฐาน36
691.965M1.040.12%31.454Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
4.974B3.410.70%1.463Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
325.100B6.420.10%5.189Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
32.148B1.07-1.20%1.228Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
5.398B0.44-0.53%1.684Mพลังงาน7
59.365B1.89-1.94%894.939Kสาธารณูปโภค16
839.077B4.53-0.46%11.065Mบริการโทรคมนาคม36
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ