ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
60.416B-0.87%876.811Kบริการเชิงพาณิชย์22
596.382B-0.92%8.350Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์48
69.003B-1.49%1.737Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
225.787B0.19%985.801Kระบบขนส่ง13
92.100B-0.02%15.435Mระบบขนส่ง19
24.470B-0.58%151.403Kสาธารณูปโภค8
15.425B2.97%1.846Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
234.254B-1.23%1.927Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
193.743B-1.07%1.963Mการค้าปลีก34
92.830B0.96%2.308Mการผลิตของผู้ผลิต31
17.380B-0.85%1.118Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
358.633B-0.98%2.443Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
521.098B-0.15%2.547Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
1046.597B-1.04%1.341Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ376
108.398B1.59%5.099Mบริการผู้บริโภค28
125.432B-0.35%420.989Kการผลิตของผู้ผลิต28
730.220B0.19%2.667Mบริการผู้บริโภค18
106.344B4.49%6.473Mบริการผู้บริโภค19
2.927B-3.71%331.393Kการค้าปลีก4
85.594B-2.25%1.955Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
82.470B-0.25%1.641Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
379.265B-0.58%673.181Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
2.913B-2.77%430.095Kแร่พลังงาน14
19.821B0.59%335.832Kบริการเชิงพาณิชย์10
82.187B-0.22%506.090Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
70.178B-3.39%5.089Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
89.683B0.62%2.440Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
83.426B0.12%300.730Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
4.508B6.74%238.473Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
144.114B0.07%774.097Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
5.087B-4.13%4.708Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
636.509B-0.24%2.348Mบริการทางด้านเทคโนโลยี43
12.549B-0.93%2.755Mการค้าปลีก4
80.318B-1.55%888.715Kการค้าปลีก5
120.900B-0.38%3.293Mการค้าปลีก6
1608.611B0.10%679.940Kสาธารณูปโภค91
248.050B-0.35%696.294Kการผลิตของผู้ผลิต39
146.364B-0.37%2.151Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
169.796B0.25%634.538Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
134.339B-0.99%957.450Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
17.113B-0.94%153.056Kบริการการกระจายสินค้า9
26.858B-0.34%610.043Kการค้าปลีก5
141.280B-1.66%2.591Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
54.457B-0.05%411.493Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33
126.651B0.88%515.211Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
41.346B1.23%14.819Mการเงิน1869
927.437B-0.24%5.409Mการเงิน86
318.118B-0.29%3.115Mการเงิน272
171.922B0.43%326.387Kบริการเชิงพาณิชย์3
41.189B2.32%1.424Mบริการการกระจายสินค้า9
413.821B-0.44%2.663Mการค้าปลีก12
233.385B0.16%1.914Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
62.365B-0.09%739.296Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
145.798B0.44%235.334Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
21.508B-1.08%335.448Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
97.003B0.99%481.990Kสาธารณูปโภค19
25.346B0.28%284.685Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
409.664B0.42%1.037Mการค้าปลีก3
126.892B0.02%528.449Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
89.697B1.27%2.131Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
126.507B0.40%7.699Mบริการผู้บริโภค21
789.541B-0.67%1.308Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
246.767B0.31%1.099Mการผลิตของผู้ผลิต11
470.872B-0.39%882.613Kการผลิตของผู้ผลิต69
130.241B0.15%315.958Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
1259.455B0.21%2.887Mบริการทางด้านเทคโนโลยี116
209.511B-0.73%459.405Kการเงิน18
892.887B-0.92%3.854Mแร่พลังงาน32
2704.062B-0.35%3.407Mการค้าปลีก25
3476.919B2.12%7.442Mบริการทางด้านเทคโนโลยี106
475.522B-0.65%1.278Mการเงิน47
498.159B-0.61%561.389Kการเงิน121
169.409B-0.00%108.549Kอื่นๆ976
165.989B-1.11%1.627Mการเงิน25
1752.517B-0.45%6.845Mการเงิน65
637.962B-0.01%6.588Mการสื่อสาร19
532.063B-0.59%1.237Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
19.833B-0.58%709.006Kระบบขนส่ง51
236.683B1.84%17.670Mบริการผู้บริโภค3
81.491B-2.64%1.078Mบริการการกระจายสินค้า10
1681.131B-1.73%1.021Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ198
106.564B0.51%607.509Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ45
19.275B-0.79%142.940Kการผลิตของผู้ผลิต24
1.263B1.56%1.642Mอื่นๆ9
381.734B-0.34%940.659Kบริการเชิงพาณิชย์139
34.905B-0.00%453.954Kการผลิตของผู้ผลิต15
648.120B0.78%4.533Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
95.581B0.58%677.031Kบริการผู้บริโภค35
1195.158B-0.07%854.159Kการเงิน31
34.813B0.07%1.283Mการผลิตของผู้ผลิต9
426.681B0.12%2.797Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม38
282.330B-0.46%2.658Mแร่พลังงาน87
97.248B-0.64%2.091Mแร่พลังงาน14
88.976B-1.15%2.352Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม45
320.420B-0.64%1.124Mบริการผู้บริโภค53
7.420B-0.25%859.022Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
299.291B0.06%2.320Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
12.300B3.16%94.277Kระบบขนส่ง11
3505.914B0.24%9.029Mบริการทางด้านเทคโนโลยี160
26.218B-0.08%186.010Kบริการเชิงพาณิชย์25
111.771B-0.13%1.943Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
2131.237B-0.62%3.738Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ176
122.477B-0.96%1.557Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ71
323.405B-2.00%4.645Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
251.841B0.00%611.635Kการเงิน47
11.002B4.81%253.331Kบริการผู้บริโภค6
24.646B0.31%618.091Kบริการผู้บริโภค8
11.229B1.25%212.780Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
352.254B1.23%923.711Kระบบขนส่ง7
71.618B-0.30%702.080Kการเงิน48
1172.843B0.08%721.434Kการเงิน220
182.900B0.60%2.629Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
599.731B-0.53%648.839Kการเงิน283
415.323B0.40%1.645Mบริการผู้บริโภค47
31.053B-0.66%291.401Kการเงิน57
1693.237B-0.46%7.036Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
74.570B-1.42%465.661Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
55.326B0.81%530.284Kการเงิน15
454.546B0.80%981.836Kการค้าปลีก54
58.471B0.81%4.340Mการสื่อสาร21
142.542B-0.83%6.835Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
2177.698B1.93%22.863Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์51
1.921B-1.15%77.640Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
276.682B-0.39%1.553Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
32.754B-1.38%246.041Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
89.036B-0.02%312.224Kระบบขนส่ง23
254.357B-0.72%558.196Kการผลิตของผู้ผลิต36
66.077B0.04%282.280Kสาธารณูปโภค15
122.061B-0.56%470.804Kบริการการกระจายสินค้า49
424.555B-1.44%1.031Mการสื่อสาร24
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ