อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
48.683B3.212.76%2.432Mบริการเชิงพาณิชย์29
724.092B1.502.96%3.545Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์62
88.464B1.672.80%8.410Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
290.515B2.433.97%5.287Mระบบขนส่ง19
127.164B0.004.42%8.373Mระบบขนส่ง23
64.570B3.011.00%1.442Mสาธารณูปโภค13
23.928B0.975.59%3.052Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
260.015B1.384.38%7.967Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
158.120B2.014.92%6.518Mการค้าปลีก34
88.893B1.323.70%2.817Mการผลิตของผู้ผลิต33
22.384B1.372.90%2.096Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
428.450B1.712.57%4.058Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
657.957B2.591.81%10.933Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19
593.938B1.321.08%4.738Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ385
110.359B2.232.79%8.275Mบริการผู้บริโภค25
141.131B1.652.99%1.961Mการผลิตของผู้ผลิต30
513.915B0.952.23%16.716Mบริการผู้บริโภค13
84.047B0.239.05%8.012Mบริการผู้บริโภค20
221.093M10.68%344.138Kการค้าปลีก1
174.114B2.133.38%5.331Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
72.609B2.355.31%6.325Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
461.594B2.343.31%9.844Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ57
31.961B1.642.49%4.881Mแร่พลังงาน13
16.246B2.433.43%506.032Kบริการเชิงพาณิชย์11
139.699B3.17%4.563Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
108.716B1.962.56%2.401Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
96.346B2.803.20%9.891Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
87.352B1.893.51%1.696Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
4.635B0.34%260.115Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
161.793B2.634.85%3.893Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ24
21.433B0.705.27%7.545Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12
390.057B1.284.51%3.387Mบริการทางด้านเทคโนโลยี60
232.247B0.932.34%3.935Mการค้าปลีก6
99.831B0.561.76%3.028Mการค้าปลีก5
157.370B2.902.23%6.539Mการค้าปลีก6
1200.089B3.441.73%4.304Mสาธารณูปโภค83
293.181B1.692.94%2.790Mการผลิตของผู้ผลิต60
163.731B1.493.56%4.467Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
98.779B0.222.58%3.101Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์40
103.756B1.035.62%1.794Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
24.154B0.912.85%877.795Kบริการการกระจายสินค้า10
27.223B2.910.97%4.682Mการค้าปลีก5
140.993B0.712.20%1.798Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
95.608B0.523.27%1.454Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม39
167.900B1.172.43%2.986Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
333.382B1.983.81%7.049Mการเงิน87
482.847B0.330.24%302.777Kการเงิน1357
180.883B0.982.57%3.545Mบริการเชิงพาณิชย์3
65.039B1.706.79%4.369Mบริการการกระจายสินค้า12
405.324B1.800.24%9.888Mการค้าปลีก13
239.168B2.962.20%5.662Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
74.502B1.702.12%1.998Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
199.020B1.812.74%1.310Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
33.651B0.752.79%1.134Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
89.252B3.091.70%1.953Mสาธารณูปโภค22
13.124B3.083.55%2.549Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
403.264B2.603.06%8.759Mการค้าปลีก4
118.411B1.481.64%2.409Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
97.239B1.072.77%4.371Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ18
169.795B0.887.30%8.992Mบริการผู้บริโภค21
735.002B2.552.33%10.790Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
254.961B3.762.96%3.588Mการผลิตของผู้ผลิต12
464.770B1.304.33%5.174Mการผลิตของผู้ผลิต78
142.772B1.543.80%2.368Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
1200.284B1.513.49%9.267Mบริการทางด้านเทคโนโลยี121
225.808B1.102.82%3.638Mการเงิน19
1746.624B7.612.17%11.461Mแร่พลังงาน34
1846.388B0.033.81%49.502Mการค้าปลีก51
4004.159B0.055.21%9.359Mบริการทางด้านเทคโนโลยี131
797.239B2.483.55%8.520Mการเงิน43
567.695B4.034.13%3.488Mการเงิน106
241.085B6.361.46%1.295Mอื่นๆ3386
315.190B4.093.04%2.693Mการเงิน26
2105.656B3.862.57%18.265Mการเงิน62
590.503B5.030.21%22.961Mการสื่อสาร21
791.335B1.17-0.35%8.891Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
42.218B13.301.09%2.987Mระบบขนส่ง50
16.605B4.10%529.720Kบริการผู้บริโภค3
109.043B1.192.21%3.952Mบริการการกระจายสินค้า12
1717.141B0.772.15%3.788Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ222
109.069B0.321.78%6.197Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ66
30.666B0.902.98%490.411Kการผลิตของผู้ผลิต21
1.274B2.035.04%923.652Kอื่นๆ11
1154.613B0.654.00%6.831Mบริการเชิงพาณิชย์167
27.272B1.354.32%1.064Mการผลิตของผู้ผลิต12
1383.094B0.643.51%24.072Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร41
141.775B0.053.96%6.000Mบริการผู้บริโภค38
1415.838B0.403.99%3.101Mการเงิน30
38.476B3.073.27%3.553Mการผลิตของผู้ผลิต6
470.153B6.641.87%6.881Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม31
625.370B3.162.07%16.277Mแร่พลังงาน67
172.400B3.710.51%11.363Mแร่พลังงาน12
143.232B1.881.39%17.217Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม45
297.781B0.415.24%7.206Mบริการผู้บริโภค56
5.637B1.682.51%272.716Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
219.218B7.974.08%9.590Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
85.230B0.683.28%25.472Mระบบขนส่ง16
4049.516B0.673.95%20.160Mบริการทางด้านเทคโนโลยี333
37.551B1.454.13%1.015Mบริการเชิงพาณิชย์27
8.575B0.91%19.352Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
3271.385B2.142.61%8.534Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ451
42.473B0.000.44%587.491Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
234.170B2.412.54%7.051Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน68
309.542B1.514.08%3.857Mการเงิน41
13.379B2.771.30%423.565Kบริการผู้บริโภค6
23.791B1.253.05%3.224Mบริการผู้บริโภค7
17.177B1.833.02%1.750Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
389.401B1.913.26%6.707Mระบบขนส่ง6
77.884B0.562.52%2.098Mการเงิน48
1437.824B3.742.15%3.363Mการเงิน222
179.820B0.862.23%4.732Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
899.703B2.553.14%2.942Mการเงิน279
442.130B2.102.55%6.439Mบริการผู้บริโภค52
42.033B3.592.76%1.587Mการเงิน64
2252.265B1.563.87%20.855Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์93
82.222B0.731.29%1.755Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
52.345B2.233.35%1.475Mการเงิน14
353.384B1.193.15%3.305Mการค้าปลีก75
63.899B3.631.25%3.552Mการสื่อสาร13
351.640B9.753.19%9.363Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
2485.793B0.792.54%80.896Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์50
3.229B1.602.80%203.901Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
333.381B6.282.31%11.398Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
26.568B2.943.90%1.657Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
88.436B0.794.15%1.199Mระบบขนส่ง23
313.226B2.044.20%2.999Mการผลิตของผู้ผลิต35
54.219B2.012.18%1.276Mสาธารณูปโภค12
168.518B1.943.65%1.781Mบริการการกระจายสินค้า46
436.603B1.551.94%3.891Mการสื่อสาร21
โหลดเพิ่ม