อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
671.094B0.361.07%1.106Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ89
59.328B3.480.25%369.633Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
841.345B1.75-0.10%1.410Mในทางอุตสาหกรรม44
65.811B3.47-0.07%534.850Kวัสดุพื้นฐาน16
182.657B2.44-1.39%992.993Kในทางอุตสาหกรรม14
184.765B1.260.33%746.886Kในทางอุตสาหกรรม21
14.055B3.930.91%25.276Kในทางอุตสาหกรรม4
28.966B0.25-1.31%933.382Kวัสดุพื้นฐาน6
129.348B1.37-0.84%930.858Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร33
109.027B2.27-1.00%1.191Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร41
32.031B2.41-0.47%440.615Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
527.550B2.800.04%2.492Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
156.899B0.26-0.07%375.718Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
152.193B1.77-0.30%520.405Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร41
3635.662B3.70-0.03%3.211Mไฟแนนซ์436
687.713B0.481.99%827.440Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ503
254.565B2.81-0.20%2.281Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
943.068B0.930.51%3.574Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร51
397.441B0.570.45%538.453Kในทางอุตสาหกรรม99
16.548B2.090.40%132.772Kในทางอุตสาหกรรม11
126.282B2.890.22%1.032Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
37.192B9.610.21%510.831Kไฟแนนซ์51
6.380B6.89-1.96%559.992Kพลังงาน12
7.290B1.99-1.72%115.813Kในทางอุตสาหกรรม9
563.757B3.700.06%419.244Kไฟแนนซ์98
414.220B2.18-0.66%630.733Kวัสดุพื้นฐาน32
385.431B2.130.47%5.681Mเทคโนโลยี70
29.858B1.78-1.58%871.184Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
169.418B2.13-0.10%2.473Mเทคโนโลยี30
65.223B0.530.41%218.434Kในทางอุตสาหกรรม33
91.158B1.28-0.00%432.509Kวัสดุพื้นฐาน17
77.349B0.80-0.46%352.299Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร35
275.925B1.840.19%631.056Kไฟแนนซ์41
32.682B2.61-0.23%455.317Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
31.008B2.560.25%164.733Kไฟแนนซ์27
931.586B0.110.08%1.467Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
361.222B1.11-0.37%2.326Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
223.475B1.710.93%221.963Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
81.204B2.23-0.75%1.146Mวัสดุพื้นฐาน6
11.621B2.550.59%2.297Mไฟแนนซ์2
12.356B5.66-0.69%430.582Kไฟแนนซ์8
7.485B0.24-0.23%230.648Kในทางอุตสาหกรรม2
99.700B2.52-0.00%1.206Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
1511.109B3.56-0.18%960.813Kสาธารณูปโภค72
301.004B1.940.19%630.931Kในทางอุตสาหกรรม58
138.311B0.980.07%445.222Kเทคโนโลยี37
64.234B2.050.44%268.906Kในทางอุตสาหกรรม27
79.230B1.23-0.01%5.788Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
134.101B1.410.08%376.494Kในทางอุตสาหกรรม32
—%ไฟแนนซ์2278
273.259B1.240.32%648.570Kไฟแนนซ์16
30.389B1.690.49%764.873Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร16
510.745B2.290.08%763.710Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร68
441.143B1.75-0.26%1.458Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร27
166.091B0.97-0.80%2.186Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
10.889B1.931.12%206.997Kวัสดุพื้นฐาน7
172.999B0.961.07%2.040Mวัสดุพื้นฐาน35
434.955B1.58-0.24%635.637Kในทางอุตสาหกรรม33
296.448B1.380.69%1.144Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ58
51.514B3.26-0.70%695.882Kในทางอุตสาหกรรม6
243.027B1.86-0.13%588.204Kในทางอุตสาหกรรม27
1.021B0.02%26.546Kในทางอุตสาหกรรม1
55.602B0.470.38%212.421Kไฟแนนซ์168
27.020B1.06-1.13%240.662Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
12.330B2.08-3.50%1.008Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
340.448B2.15-4.18%8.013Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
107.097B0.59-0.40%548.508Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร25
229.198B2.280.57%419.836Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
80.323B0.48-0.88%976.805Kเทคโนโลยี9
38.129B2.100.43%316.767Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
1079.516B1.210.56%793.579Kเทคโนโลยี132
26.613B3.740.43%81.332Kสาธารณูปโภค8
423.044B2.37-0.33%4.650Mในทางอุตสาหกรรม10
440.179B1.240.19%293.207Kในทางอุตสาหกรรม104
349.829B5.491.07%838.747Kวัสดุพื้นฐาน23
1114.639B5.20-0.70%1.842Mพลังงาน17
559.146B4.72-0.22%2.378Mบริการโทรคมนาคม34
4425.574B0.110.27%3.362Mเทคโนโลยี92
317.310B2.240.50%1.775Mไฟแนนซ์32
505.273B3.040.15%720.316Kไฟแนนซ์67
955.284M6.92-0.00%11.093Kไฟแนนซ์5
154.689B0.830.18%561.648Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร26
490.366B2.830.37%444.477Kไฟแนนซ์30
503.745B1.040.20%1.266Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ9
17.429B2.600.64%142.602Kในทางอุตสาหกรรม32
11.828M-4.05%5.569Kในทางอุตสาหกรรม1
972.879B0.990.73%1.014Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ130
1.671B0.66%132.119Kวัสดุพื้นฐาน1
873.795B0.630.05%176.597Kไฟแนนซ์25
236.636B3.53-0.26%663.096Kสาธารณูปโภค16
55.382B2.650.79%231.474Kสาธารณูปโภค14
555.317B2.57-0.14%1.609Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร15
94.406B1.750.29%686.903Kวัสดุพื้นฐาน18
46.886B4.73-0.47%352.595Kเทคโนโลยี7
14.361B2.78-2.13%2.342Mพลังงาน16
417.562B3.32-1.09%2.142Mพลังงาน113
1004.078B5.06-0.95%2.699Mพลังงาน35
584.837B6.72-1.05%2.201Mพลังงาน71
145.744B4.19-0.89%2.255Mพลังงาน59
45.716B0.86-1.10%672.574Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
44.202B3.780.08%781.139Kวัสดุพื้นฐาน6
20.255B1.220.33%69.342Kวัสดุพื้นฐาน11
7.357B1.05-1.31%409.144Kในทางอุตสาหกรรม4
805.841B2.75-0.10%1.139Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
77.358B0.570.31%542.322Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร29
2456.709B2.730.16%3.554Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ163
1183.270B1.15-0.46%9.967Mเทคโนโลยี4
11.051B0.351.48%1.797Mวัสดุพื้นฐาน10
320.749B1.181.24%311.412Kในทางอุตสาหกรรม22
329.622B1.480.32%400.837Kไฟแนนซ์61
23.829B3.240.05%159.245Kไฟแนนซ์25
63.590B0.37-1.36%518.220Kไฟแนนซ์20
51.264B1.18-0.41%907.939Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
49.288B1.700.05%73.463Kไฟแนนซ์11
21.649B0.15%1.728Mพลังงาน23
3.832B4.20-0.07%94.405Kพลังงาน10
197.554B2.530.09%321.197Kไฟแนนซ์23
417.303B2.02-0.11%1.347Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร52
298.819B1.17-0.95%1.181Mเทคโนโลยี25
1391.854B2.02-0.18%5.990Mเทคโนโลยี83
2591.514B0.880.73%5.696Mเทคโนโลยี177
581.873B4.730.21%830.996Kไฟแนนซ์98
97.694B1.35-0.40%452.494Kวัสดุพื้นฐาน26
61.407B6.480.91%3.071Mวัสดุพื้นฐาน18
156.914B3.460.58%2.804Mวัสดุพื้นฐาน37
767.819M0.93-1.44%39.957Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
5.186B3.290.25%632.943Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
307.894B6.84-1.11%2.494Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
32.140B1.17-0.09%471.222Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
4.949B0.491.03%483.697Kพลังงาน8
59.893B1.900.03%250.018Kสาธารณูปโภค15
1423.025B4.40-0.71%7.577Mบริการโทรคมนาคม43
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ