ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
57.052B1.37%683.491Kบริการเชิงพาณิชย์23
572.344B1.32%8.419Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์49
62.477B3.48%962.447Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
193.349B0.54%737.777Kระบบขนส่ง13
88.541B4.05%15.482Mระบบขนส่ง19
27.686B0.67%163.532Kสาธารณูปโภค9
12.965B2.88%1.020Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
224.862B0.88%1.544Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
184.511B0.86%1.499Mการค้าปลีก36
74.422B1.42%640.479Kการผลิตของผู้ผลิต30
14.762B2.12%902.837Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
366.380B1.79%1.785Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
497.773B0.86%3.134Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
1086.240B-0.76%1.051Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ372
101.622B2.88%2.790Mบริการผู้บริโภค27
103.224B0.90%396.729Kการผลิตของผู้ผลิต27
725.917B3.00%5.173Mบริการผู้บริโภค18
86.295B0.58%3.116Mบริการผู้บริโภค20
3.086B-2.08%454.676Kการค้าปลีก4
77.680B1.80%501.370Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
76.992B2.17%774.240Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
358.804B1.23%554.909Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
2.887B1.70%169.364Kแร่พลังงาน14
19.482B1.88%163.521Kบริการเชิงพาณิชย์10
80.013B-0.76%477.679Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
69.142B0.18%728.947Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
80.822B1.21%2.672Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
76.426B1.67%390.377Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
3.795B0.03%27.120Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
135.135B1.77%582.478Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
4.534B2.51%2.903Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
593.727B-0.78%1.741Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
12.523B0.73%3.719Mการค้าปลีก4
77.864B-0.78%663.734Kการค้าปลีก5
118.033B1.45%4.267Mการค้าปลีก6
1537.619B1.15%679.387Kสาธารณูปโภค92
224.861B-0.15%668.420Kการผลิตของผู้ผลิต39
126.565B0.32%958.070Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
158.403B-0.41%463.301Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
124.103B-0.75%531.446Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
15.680B0.92%163.645Kบริการการกระจายสินค้า9
22.176B-0.16%653.999Kการค้าปลีก3
126.902B2.39%3.252Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
47.819B1.20%186.219Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33
117.686B1.60%481.211Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
834.531B-0.04%2.421Mการเงิน85
304.018B2.53%5.556Mการเงิน248
172.645B-0.59%241.610Kบริการเชิงพาณิชย์3
37.175B1.83%1.072Mบริการการกระจายสินค้า9
408.149B0.92%6.796Mการค้าปลีก12
221.568B1.63%1.741Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
59.876B3.19%971.091Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
135.937B1.24%155.552Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
18.443B0.58%444.124Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
92.064B2.28%460.781Kสาธารณูปโภค19
22.507B2.05%809.926Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
376.811B0.49%1.277Mการค้าปลีก3
110.229B2.94%769.935Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
73.933B1.07%598.401Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
124.966B2.15%7.020Mบริการผู้บริโภค21
730.892B0.70%1.338Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
229.651B0.40%833.059Kการผลิตของผู้ผลิต11
455.326B0.15%815.708Kการผลิตของผู้ผลิต69
117.782B0.99%173.181Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
1186.757B-0.14%2.096Mบริการทางด้านเทคโนโลยี116
194.082B0.68%237.512Kการเงิน16
842.357B1.41%4.802Mแร่พลังงาน33
2629.534B-0.43%5.459Mการค้าปลีก25
3413.553B-0.41%3.009Mบริการทางด้านเทคโนโลยี106
467.847B1.59%1.841Mการเงิน47
489.813B0.82%506.077Kการเงิน124
194.089B0.13%1.939Mอื่นๆ2829
160.456B1.42%880.741Kการเงิน26
1730.413B2.12%9.066Mการเงิน65
622.142B0.71%7.058Mการสื่อสาร19
502.753B-0.34%766.993Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
19.100B4.82%1.449Mระบบขนส่ง51
74.790B0.93%499.577Kบริการการกระจายสินค้า9
1508.977B-0.80%765.371Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ197
101.058B0.10%205.290Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ44
17.245B1.68%73.289Kการผลิตของผู้ผลิต24
1.055B2.28%2.862Mอื่นๆ11
347.636B-0.43%358.391Kบริการเชิงพาณิชย์136
31.152B1.34%263.730Kการผลิตของผู้ผลิต15
628.383B1.50%10.272Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
308.608B1.12%5.288Mบริการผู้บริโภค38
1070.868B1.22%1.046Mการเงิน29
30.292B1.00%1.740Mการผลิตของผู้ผลิต9
389.342B0.29%2.037Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม38
263.592B1.96%2.527Mแร่พลังงาน90
95.225B2.91%2.257Mแร่พลังงาน14
77.882B1.57%2.827Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม45
306.644B0.09%1.449Mบริการผู้บริโภค53
7.253B1.25%2.278Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
264.093B0.55%1.349Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
11.845B4.60%246.685Kระบบขนส่ง11
3444.260B-0.72%7.638Mบริการทางด้านเทคโนโลยี154
24.183B1.92%197.579Kบริการเชิงพาณิชย์26
101.825B-0.65%716.299Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
2060.027B-0.61%2.556Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ173
115.918B-0.48%345.337Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ73
279.905B-1.59%2.740Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
236.920B2.68%598.089Kการเงิน46
10.925B1.57%94.376Kบริการผู้บริโภค6
22.087B1.03%251.091Kบริการผู้บริโภค8
14.568B1.60%88.410Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
319.926B0.02%702.785Kระบบขนส่ง7
68.907B0.17%506.522Kการเงิน48
1120.174B-0.13%838.678Kการเงิน220
169.862B1.13%1.367Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
574.568B1.64%690.375Kการเงิน284
389.902B0.08%1.196Mบริการผู้บริโภค47
29.974B1.90%229.497Kการเงิน58
1571.334B-0.58%6.508Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
67.355B-0.94%192.069Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
47.928B2.08%427.269Kการเงิน15
412.338B0.38%726.697Kการค้าปลีก56
57.036B0.82%962.667Kการสื่อสาร22
130.988B2.09%6.210Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1864.954B-0.53%11.569Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์51
1.926B0.79%253.773Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
274.772B2.25%2.675Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
28.556B1.52%221.114Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
84.405B0.84%211.868Kระบบขนส่ง23
228.906B1.08%582.797Kการผลิตของผู้ผลิต37
62.339B0.99%179.103Kสาธารณูปโภค15
108.225B0.23%468.174Kบริการการกระจายสินค้า49
421.908B-0.43%965.593Kการสื่อสาร24
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ