อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
638.656B0.380.71%667.091Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ85
60.637B4.190.59%744.190Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร25
754.397B1.910.78%1.276Mในทางอุตสาหกรรม45
73.951B3.060.93%1.463Mวัสดุพื้นฐาน16
168.650B2.68-0.04%1.015Mในทางอุตสาหกรรม14
178.352B1.32-0.58%1.226Mในทางอุตสาหกรรม21
14.406B2.53-0.43%20.570Kในทางอุตสาหกรรม4
26.486B0.28-0.21%651.160Kวัสดุพื้นฐาน6
139.212B1.061.03%1.345Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร34
106.209B2.420.59%1.508Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร42
30.371B2.740.62%635.706Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
446.188B3.220.90%2.725Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
137.824B0.360.70%427.537Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
139.814B1.960.18%494.629Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร43
3476.240B3.52-0.24%3.731Mไฟแนนซ์437
602.382B0.543.08%1.716Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ466
269.025B3.530.15%6.422Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
977.032B0.910.71%4.080Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร51
373.635B0.48-0.06%816.426Kในทางอุตสาหกรรม101
16.619B2.980.15%199.317Kในทางอุตสาหกรรม11
114.944B3.18-0.04%1.476Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
62.823B3.910.83%2.010Mไฟแนนซ์38
10.659B4.590.96%622.192Kพลังงาน12
7.511B2.470.27%122.507Kในทางอุตสาหกรรม10
2.347B4.360.46%1.956Kไฟแนนซ์2
385.457B2.38-0.99%1.063Mวัสดุพื้นฐาน32
434.537B2.020.98%7.652Mเทคโนโลยี75
27.581B2.550.86%928.760Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
152.374B2.350.29%2.400Mเทคโนโลยี35
57.835B0.700.89%411.980Kในทางอุตสาหกรรม32
80.472B1.540.49%611.527Kวัสดุพื้นฐาน16
64.148B0.94-0.59%518.134Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร34
277.409B1.78-0.16%913.178Kไฟแนนซ์40
32.980B2.291.78%1.139Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
23.956B2.56-0.37%171.489Kไฟแนนซ์25
997.238B0.110.82%2.061Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
309.880B1.290.25%1.879Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
229.247B1.68-1.12%283.717Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร10
89.439B2.45-0.45%1.374Mวัสดุพื้นฐาน6
10.453B2.83-1.53%1.301Mไฟแนนซ์2
—%ไฟแนนซ์
7.514B0.24-0.05%809.163Kในทางอุตสาหกรรม2
106.987B2.650.78%1.495Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
1031.830B3.23-0.14%895.092Kสาธารณูปโภค59
259.070B2.30-0.28%1.046Mในทางอุตสาหกรรม61
130.647B1.390.74%980.465Kเทคโนโลยี34
66.860B1.950.00%483.189Kในทางอุตสาหกรรม26
77.364B1.181.25%1.114Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
132.118B1.39-0.03%378.171Kในทางอุตสาหกรรม35
—%ไฟแนนซ์2077
238.769B1.31-0.33%525.055Kไฟแนนซ์17
38.675B0.570.93%4.786Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร18
492.059B2.29-0.49%1.740Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร65
408.040B1.860.09%2.652Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร28
148.213B1.00-1.25%2.468Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
10.099B4.980.04%416.883Kวัสดุพื้นฐาน8
141.291B1.010.65%3.750Mวัสดุพื้นฐาน34
422.108B1.57-0.80%1.375Mในทางอุตสาหกรรม33
250.323B1.620.96%1.224Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ56
43.951B3.81-0.13%966.550Kในทางอุตสาหกรรม8
215.222B2.110.66%869.093Kในทางอุตสาหกรรม28
17.587B4.490.39%233.333Kในทางอุตสาหกรรม3
52.503B0.340.17%168.227Kไฟแนนซ์148
24.918B1.180.36%371.078Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
11.705B2.318.29%2.183Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
310.213B2.501.06%2.985Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
98.136B0.61-0.76%650.016Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
241.413B2.17-0.28%569.343Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
67.939B0.832.06%1.884Mเทคโนโลยี10
41.462B1.94-0.55%529.819Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
1048.297B1.200.24%1.185Mเทคโนโลยี130
33.404B3.91-0.39%124.863Kสาธารณูปโภค9
385.041B2.37-0.36%8.459Mในทางอุตสาหกรรม10
430.607B1.23-0.05%312.984Kในทางอุตสาหกรรม103
403.581B4.370.09%1.053Mวัสดุพื้นฐาน25
1201.404B4.93-0.27%1.267Mพลังงาน16
591.702B4.45-0.70%3.230Mบริการโทรคมนาคม37
4014.236B0.111.11%5.004Mเทคโนโลยี88
290.816B2.19-0.18%2.111Mไฟแนนซ์25
465.198B3.53-0.48%1.232Mไฟแนนซ์62
2.228B6.51-0.46%102.476Kไฟแนนซ์7
167.721B0.780.43%538.945Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร30
424.708B2.640.02%512.678Kไฟแนนซ์29
448.440B1.170.51%882.662Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ9
13.824B2.271.04%123.534Kในทางอุตสาหกรรม33
178.816M1.26%13.822Kในทางอุตสาหกรรม2
801.057B1.000.34%902.240Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ117
2.131B0.04%99.758Kวัสดุพื้นฐาน1
1329.156B0.41-0.64%726.400Kไฟแนนซ์23
192.274B3.82-0.10%1.036Mสาธารณูปโภค13
56.823B2.480.02%164.561Kสาธารณูปโภค14
553.376B2.570.18%3.015Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร15
93.541B1.78-0.36%1.427Mวัสดุพื้นฐาน17
47.312B4.640.18%248.886Kเทคโนโลยี4
18.610B2.241.30%4.784Mพลังงาน17
499.308B2.551.11%2.373Mพลังงาน105
1028.389B5.060.33%3.161Mพลังงาน35
553.048B6.35-0.47%2.066Mพลังงาน70
164.075B3.712.06%3.206Mพลังงาน62
58.025B0.66-0.90%679.742Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร27
40.171B4.11-1.05%1.739Mวัสดุพื้นฐาน5
19.624B1.321.88%160.636Kวัสดุพื้นฐาน11
7.103B1.100.58%1.265Mในทางอุตสาหกรรม3
802.820B2.79-0.19%1.532Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
76.034B0.58-0.01%529.340Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร28
2325.025B2.870.46%2.641Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ165
888.343B1.600.76%10.166Mเทคโนโลยี5
6.756B0.572.46%1.835Mวัสดุพื้นฐาน12
292.200B1.260.16%314.518Kในทางอุตสาหกรรม23
333.772B1.42-0.28%342.301Kไฟแนนซ์60
23.933B3.360.08%237.158Kไฟแนนซ์29
60.695B0.380.74%430.592Kไฟแนนซ์20
38.023B1.580.13%240.112Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
29.748B1.55-0.14%115.215Kไฟแนนซ์9
21.114B-0.52%695.885Kพลังงาน21
3.344B4.800.93%112.617Kพลังงาน10
442.701B1.87-0.74%2.197Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร53
203.081B1.52-0.77%1.901Mเทคโนโลยี23
1120.295B2.380.09%5.689Mเทคโนโลยี85
2432.538B0.870.50%4.908Mเทคโนโลยี180
—%ไฟแนนซ์
103.970B1.31-2.64%953.989Kวัสดุพื้นฐาน26
50.912B7.270.09%284.602Kวัสดุพื้นฐาน18
165.933B3.24-1.06%4.764Mวัสดุพื้นฐาน36
695.827M1.04-0.31%17.883Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
4.991B3.40-0.05%878.451Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
302.895B6.380.33%2.428Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
31.394B1.10-0.07%707.543Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
5.605B0.43-0.91%680.297Kพลังงาน7
58.490B1.91-0.18%433.440Kสาธารณูปโภค16
823.604B4.610.06%3.891Mบริการโทรคมนาคม36
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ