อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
68.640B2.871.30%1.680Mบริการเชิงพาณิชย์25
825.482B1.55-0.27%8.072Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
81.462B1.620.13%4.205Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
187.340B2.370.93%2.636Mระบบขนส่ง13
167.599B1.210.21%2.514Mระบบขนส่ง21
16.933B4.000.17%651.016Kสาธารณูปโภค8
21.370B0.34-0.47%2.229Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
272.468B1.18-0.06%3.852Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
224.134B1.61-1.04%3.080Mการค้าปลีก38
98.093B1.42-1.90%947.457Kการผลิตของผู้ผลิต30
20.755B0.92-0.94%1.919Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
453.350B1.950.58%2.053Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
555.989B2.550.49%6.993Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
873.048B0.830.18%2.054Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ385
132.721B1.260.56%7.359Mบริการผู้บริโภค28
92.913B1.19-0.63%1.044Mการผลิตของผู้ผลิต33
574.238B0.760.81%11.618Mบริการผู้บริโภค16
138.284B2.660.41%4.336Mบริการผู้บริโภค21
35.222B0.06-4.09%4.580Mการค้าปลีก10
92.653B2.72-0.13%2.503Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
98.625B2.01-1.81%2.871Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
372.588B2.30-0.74%1.309Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
6.095B7.75-2.76%988.613Kแร่พลังงาน11
3.711B3.08-0.26%239.165Kบริการเชิงพาณิชย์10
267.741B2.31-0.62%16.000Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
83.033B2.480.56%2.791Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
94.748B1.76-0.69%5.463Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
98.904B1.400.26%800.073Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.145B0.00-1.54%199.511Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
144.375B2.54-0.61%1.535Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
15.384B2.300.68%7.476Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
532.734B0.761.27%3.022Mบริการทางด้านเทคโนโลยี37
18.691B4.82-2.16%5.909Mการค้าปลีก5
71.655B0.55-0.25%2.528Mการค้าปลีก5
148.451B2.86-1.00%4.033Mการค้าปลีก7
1688.683B4.130.80%1.922Mสาธารณูปโภค90
184.835B2.27-0.81%2.560Mการผลิตของผู้ผลิต38
154.782B1.24-0.73%1.735Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
136.381B1.20-0.35%820.919Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
155.690B1.41-0.22%1.130Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31
29.937B0.95-1.17%475.932Kบริการการกระจายสินค้า10
22.309B2.32-0.72%2.639Mการค้าปลีก3
120.508B0.61-0.68%3.270Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
61.167B0.63-0.61%970.622Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
120.714B1.460.61%1.151Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
809.657B0.911.00%5.058Mการเงิน81
412.056B2.560.05%7.300Mการเงิน217
219.284B0.940.40%849.003Kบริการเชิงพาณิชย์10
66.928B1.410.22%1.437Mบริการการกระจายสินค้า9
374.677B1.780.33%5.311Mการค้าปลีก11
208.385B3.13-0.03%4.446Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
79.240B1.44-0.56%1.853Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
140.722B1.55-0.18%673.954Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
15.413B1.35-1.53%464.950Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
108.826B2.880.75%1.294Mสาธารณูปโภค18
25.458B1.12-0.79%788.133Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
329.433B2.310.75%5.749Mการค้าปลีก3
110.559B0.600.79%1.630Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
115.194B0.66-0.77%868.455Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
220.808B2.000.95%2.227Mบริการผู้บริโภค20
731.149B2.420.94%3.358Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
445.312B2.52-0.09%1.882Mการผลิตของผู้ผลิต13
435.076B1.33-0.32%1.440Mการผลิตของผู้ผลิต71
139.449B1.34-0.81%745.071Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
901.968B1.170.28%2.105Mบริการทางด้านเทคโนโลยี109
192.368B1.190.37%1.023Mการเงิน14
1404.456B4.74-0.94%6.656Mแร่พลังงาน30
1499.625B0.000.13%9.070Mการค้าปลีก19
2774.678B0.04-0.19%5.423Mบริการทางด้านเทคโนโลยี109
532.476B1.96-0.48%4.624Mการเงิน50
425.423B3.66-0.62%1.536Mการเงิน122
174.159B5.84-0.11%1.563Mอื่นๆ2835
240.942B2.64-0.45%2.553Mการเงิน27
2665.041B3.690.29%11.476Mการเงิน62
1311.797B4.750.33%7.478Mการสื่อสาร19
510.258B1.020.13%2.715Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
36.366B3.28-0.09%634.678Kระบบขนส่ง54
263.835B1.20-0.93%9.353Mบริการผู้บริโภค1
70.898B1.82-2.05%1.086Mบริการการกระจายสินค้า8
1468.683B0.870.40%6.455Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ194
79.380B0.400.33%444.958Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ35
22.613B0.77-0.98%338.037Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.592B0.39-1.30%80.445Kอื่นๆ13
358.682B0.900.16%1.465Mบริการเชิงพาณิชย์117
79.475B1.31-0.65%616.095Kการผลิตของผู้ผลิต21
469.287B2.69-0.07%5.031Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
120.740B0.70-1.10%1.036Mบริการผู้บริโภค33
1321.293B0.46-0.06%1.591Mการเงิน26
9.826B2.73-1.84%719.514Kการผลิตของผู้ผลิต9
573.669B6.81-0.26%5.412Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม42
429.170B3.11-0.94%4.262Mแร่พลังงาน101
174.196B4.50-0.77%2.385Mแร่พลังงาน15
135.748B3.50-0.44%8.186Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม53
295.984B0.560.68%1.707Mบริการผู้บริโภค56
9.234B1.19-0.48%1.568Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
289.156B4.680.47%3.599Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน43
16.581B2.345.63%216.465Kระบบขนส่ง8
2517.598B0.890.96%14.374Mบริการทางด้านเทคโนโลยี139
32.935B1.320.33%576.371Kบริการเชิงพาณิชย์26
158.031B0.88-0.42%2.866Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
1976.117B2.82-0.06%5.413Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ139
122.151B0.09-0.27%1.739Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ86
191.141B0.880.82%4.972Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
320.542B1.59-0.26%1.134Mการเงิน50
15.067B3.081.22%274.460Kบริการผู้บริโภค6
23.349B2.13-1.24%1.478Mบริการผู้บริโภค9
20.769B1.87-1.16%214.935Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
349.750B1.730.36%2.292Mระบบขนส่ง8
89.865B1.91-0.17%1.596Mการเงิน47
1287.875B4.110.06%2.257Mการเงิน221
140.406B0.79-0.49%2.937Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
860.706B2.22-0.36%1.768Mการเงิน298
435.941B2.010.39%2.721Mบริการผู้บริโภค49
53.969B2.89-0.24%613.441Kการเงิน70
1357.756B2.08-0.48%13.126Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
75.680B0.49-0.93%785.032Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
70.345B1.24-0.21%701.098Kการเงิน15
400.579B0.94-1.30%2.676Mการค้าปลีก57
124.231B2.550.33%2.505Mการสื่อสาร28
180.294B1.76-0.53%13.445Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1451.644B1.261.00%29.461Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
3.292B0.870.19%177.215Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
319.566B6.131.38%4.723Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
59.898B3.20-1.38%1.013Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
59.626B0.56-0.64%591.405Kระบบขนส่ง19
271.198B2.02-0.73%1.851Mการผลิตของผู้ผลิต37
62.248B2.25-0.34%845.073Kสาธารณูปโภค16
111.536B1.87-0.97%1.208Mบริการการกระจายสินค้า44
418.617B3.221.13%2.573Mการสื่อสาร26
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ