ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
57.313B1.90%1.403Mบริการเชิงพาณิชย์23
577.084B2.14%15.459Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์49
62.987B4.27%2.126Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
193.565B0.60%1.794Mระบบขนส่ง13
89.430B5.31%24.982Mระบบขนส่ง19
27.615B0.31%346.269Kสาธารณูปโภค9
13.123B4.12%2.179Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
227.008B1.82%3.328Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
185.435B1.36%3.281Mการค้าปลีก36
75.155B2.37%1.636Mการผลิตของผู้ผลิต30
14.813B2.40%1.738Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
367.176B2.46%4.038Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
502.771B1.86%8.524Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
1086.105B-0.71%1.875Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ372
101.787B3.14%6.357Mบริการผู้บริโภค27
103.362B0.85%1.008Mการผลิตของผู้ผลิต27
733.397B4.02%12.321Mบริการผู้บริโภค18
87.254B1.87%6.153Mบริการผู้บริโภค20
3.086B-1.58%854.265Kการค้าปลีก4
78.240B2.58%1.492Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
77.364B2.67%2.215Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
360.753B1.76%1.275Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
2.926B3.11%423.495Kแร่พลังงาน14
19.677B2.89%358.696Kบริการเชิงพาณิชย์10
79.763B-1.12%985.570Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
69.410B0.53%1.620Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
80.994B1.40%5.055Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
76.568B2.08%811.070Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
3.801B0.23%80.364Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
135.945B2.33%1.790Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
4.566B3.40%6.271Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
595.762B-0.51%3.931Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
12.571B1.16%5.983Mการค้าปลีก4
78.338B-0.19%1.370Mการค้าปลีก5
118.671B2.35%10.014Mการค้าปลีก6
1540.698B1.42%1.676Mสาธารณูปโภค92
226.362B0.59%1.354Mการผลิตของผู้ผลิต39
126.749B0.44%2.222Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
159.112B-0.25%1.049Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
125.398B0.32%1.224Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
15.782B0.94%416.806Kบริการการกระจายสินค้า9
22.226B-0.02%1.671Mการค้าปลีก3
126.619B2.75%4.832Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
48.040B1.61%538.140Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33
118.174B1.95%1.100Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
840.185B0.59%5.041Mการเงิน85
308.983B4.24%11.997Mการเงิน248
173.183B-0.36%603.343Kบริการเชิงพาณิชย์3
37.576B2.88%2.204Mบริการการกระจายสินค้า9
416.089B2.12%13.916Mการค้าปลีก12
222.277B1.91%4.124Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
60.031B3.45%1.904Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
136.348B1.53%443.040Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
18.502B0.90%908.397Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
92.106B2.36%1.111Mสาธารณูปโภค19
22.288B1.17%1.487Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
378.871B1.02%2.851Mการค้าปลีก3
110.051B2.70%1.624Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
74.484B1.80%1.217Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
126.275B3.48%10.724Mบริการผู้บริโภค21
732.835B1.08%3.836Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
231.228B1.06%1.938Mการผลิตของผู้ผลิต11
456.472B0.57%1.916Mการผลิตของผู้ผลิต69
118.274B1.38%446.225Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
1189.207B0.10%4.401Mบริการทางด้านเทคโนโลยี116
195.348B1.35%730.646Kการเงิน16
847.719B2.52%8.547Mแร่พลังงาน33
2638.080B0.01%9.401Mการค้าปลีก25
3458.867B1.01%6.546Mบริการทางด้านเทคโนโลยี106
471.763B2.38%4.261Mการเงิน47
493.019B1.41%1.184Mการเงิน124
195.402B0.36%2.852Mอื่นๆ2831
159.993B2.37%2.141Mการเงิน25
1751.490B3.56%20.016Mการเงิน65
624.360B1.09%18.524Mการสื่อสาร19
504.705B0.03%1.869Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
19.094B4.54%2.346Mระบบขนส่ง51
74.967B1.10%1.079Mบริการการกระจายสินค้า9
1515.951B-0.35%1.814Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ197
101.209B0.41%466.886Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ44
17.402B2.74%258.732Kการผลิตของผู้ผลิต24
1.066B3.54%4.479Mอื่นๆ11
348.745B-0.13%765.818Kบริการเชิงพาณิชย์136
31.201B1.45%629.234Kการผลิตของผู้ผลิต15
651.215B5.51%21.068Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
309.645B1.86%10.233Mบริการผู้บริโภค38
1085.254B2.35%2.551Mการเงิน30
30.501B1.68%4.356Mการผลิตของผู้ผลิต9
391.239B0.68%4.148Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม38
265.474B2.83%5.624Mแร่พลังงาน90
97.470B5.38%4.991Mแร่พลังงาน14
78.758B2.62%5.794Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม45
308.765B0.97%3.156Mบริการผู้บริโภค53
7.275B1.47%3.940Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
265.034B1.48%2.720Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
11.797B4.80%442.889Kระบบขนส่ง11
3455.431B-0.36%14.232Mบริการทางด้านเทคโนโลยี154
24.404B2.77%612.710Kบริการเชิงพาณิชย์26
102.268B-0.07%2.263Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
2090.849B-0.44%5.294Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ173
116.120B-0.23%905.826Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ73
281.094B-0.93%5.208Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
238.973B3.48%1.478Mการเงิน46
10.906B1.52%255.190Kบริการผู้บริโภค6
22.248B1.78%1.100Mบริการผู้บริโภค8
14.636B2.57%226.653Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
320.942B0.28%1.763Mระบบขนส่ง7
69.137B0.83%1.379Mการเงิน48
1120.220B0.48%1.995Mการเงิน220
170.414B1.62%3.047Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
581.960B3.21%1.653Mการเงิน284
392.621B0.77%2.986Mบริการผู้บริโภค47
30.469B3.55%708.737Kการเงิน58
1574.084B-0.22%11.062Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
67.748B-0.38%667.297Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
48.605B3.40%1.141Mการเงิน15
414.087B0.80%1.584Mการค้าปลีก56
57.134B1.18%2.158Mการสื่อสาร22
131.430B2.67%11.767Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1877.087B0.14%20.761Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์51
1.932B1.08%537.317Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
276.269B2.99%5.171Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
28.757B2.16%560.501Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
84.470B0.97%637.256Kระบบขนส่ง23
230.376B1.59%1.488Mการผลิตของผู้ผลิต37
62.622B1.71%509.653Kสาธารณูปโภค15
108.966B0.89%1.160Mบริการการกระจายสินค้า49
422.916B0.14%2.223Mการสื่อสาร24
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ