อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
67.581B2.970.27%1.547Mบริการเชิงพาณิชย์24
826.899B1.550.41%6.523Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
79.401B1.660.82%2.746Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
183.729B2.42-0.37%2.409Mระบบขนส่ง13
165.445B1.22-0.28%3.162Mระบบขนส่ง21
16.983B3.990.56%317.494Kสาธารณูปโภค8
21.318B0.340.51%1.545Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
270.292B1.190.36%3.188Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
224.849B1.61-0.28%3.387Mการค้าปลีก38
98.010B1.430.95%738.167Kการผลิตของผู้ผลิต30
20.688B0.920.61%1.343Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
453.810B1.960.77%2.165Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
553.094B2.570.46%5.215Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
866.946B0.80-0.49%1.599Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ385
130.460B1.280.30%5.699Mบริการผู้บริโภค28
93.199B1.181.00%851.409Kการผลิตของผู้ผลิต33
564.279B0.770.11%14.801Mบริการผู้บริโภค16
132.603B2.781.22%3.296Mบริการผู้บริโภค21
34.718B0.06-1.32%3.362Mการค้าปลีก10
91.400B2.760.78%2.776Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
97.780B2.030.86%2.156Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
369.158B2.320.44%1.354Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
6.146B7.71-0.50%733.090Kแร่พลังงาน11
3.699B3.09-0.43%168.143Kบริการเชิงพาณิชย์10
263.047B2.360.46%12.066Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
80.594B2.561.03%1.888Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
92.373B1.800.08%7.283Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
98.081B1.421.00%654.578Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.199B0.001.66%219.211Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
144.186B2.550.33%1.688Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
14.763B2.400.66%3.971Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
523.851B0.760.44%3.033Mบริการทางด้านเทคโนโลยี37
18.784B4.802.64%9.105Mการค้าปลีก5
71.009B0.550.17%1.861Mการค้าปลีก5
148.512B2.87-0.12%5.660Mการค้าปลีก7
1686.787B4.150.47%1.690Mสาธารณูปโภค90
182.792B2.291.00%1.459Mการผลิตของผู้ผลิต38
152.560B1.251.30%1.763Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
134.093B1.211.39%946.754Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
153.323B1.432.02%891.975Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31
29.539B0.950.31%415.219Kบริการการกระจายสินค้า10
22.081B2.341.07%2.348Mการค้าปลีก3
120.993B0.610.23%2.430Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
60.496B0.630.90%969.867Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
120.739B1.460.27%989.664Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
796.386B0.920.13%3.991Mการเงิน81
404.520B2.61-0.13%5.226Mการเงิน214
218.796B0.940.42%823.924Kบริการเชิงพาณิชย์10
66.440B1.42-0.03%1.311Mบริการการกระจายสินค้า9
371.212B1.79-0.06%3.522Mการค้าปลีก11
209.651B3.11-0.98%4.354Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
79.610B1.43-0.14%1.535Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
142.167B1.53-0.35%497.227Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
15.433B1.350.62%371.623Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
108.703B2.880.54%1.264Mสาธารณูปโภค18
25.428B1.121.21%529.252Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
326.381B2.33-0.95%6.891Mการค้าปลีก3
112.746B0.581.24%1.113Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
115.320B0.650.11%1.140Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
216.304B2.041.20%1.381Mบริการผู้บริโภค20
732.396B2.440.04%2.900Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
442.454B2.531.10%1.849Mการผลิตของผู้ผลิต13
431.551B1.341.91%1.633Mการผลิตของผู้ผลิต71
139.115B1.340.68%493.213Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
892.120B1.180.17%2.473Mบริการทางด้านเทคโนโลยี109
189.991B1.200.14%888.557Kการเงิน14
1390.133B4.78-0.24%6.430Mแร่พลังงาน30
1490.221B0.001.13%5.854Mการค้าปลีก19
2839.630B0.040.29%3.442Mบริการทางด้านเทคโนโลยี109
528.221B1.98-0.05%3.455Mการเงิน50
425.720B3.650.44%1.244Mการเงิน121
174.202B5.630.23%1.637Mอื่นๆ2835
237.728B2.670.27%2.060Mการเงิน27
2614.186B3.78-0.10%10.007Mการเงิน62
1310.769B4.790.50%5.952Mการสื่อสาร19
504.732B1.03-0.11%2.194Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
36.440B3.27-0.32%647.450Kระบบขนส่ง54
266.016B1.191.02%8.261Mบริการผู้บริโภค1
72.316B1.780.37%1.084Mบริการการกระจายสินค้า8
1453.747B0.880.38%4.666Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ194
78.488B0.40-0.42%474.314Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ35
22.330B0.781.87%229.320Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.572B0.40-2.94%98.142Kอื่นๆ13
358.871B0.900.13%931.374Kบริการเชิงพาณิชย์117
79.130B1.320.76%637.254Kการผลิตของผู้ผลิต21
465.951B2.710.42%5.145Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
122.069B0.700.42%540.859Kบริการผู้บริโภค33
1303.228B0.470.41%1.701Mการเงิน26
10.023B2.670.18%504.372Kการผลิตของผู้ผลิต9
575.120B6.800.53%4.197Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม42
421.723B3.160.15%3.191Mแร่พลังงาน101
172.812B4.54-0.95%3.200Mแร่พลังงาน15
132.702B3.582.08%9.843Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม53
292.382B0.570.55%1.620Mบริการผู้บริโภค56
9.168B1.200.72%892.716Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
285.425B4.771.83%3.866Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน43
16.332B2.541.68%96.736Kระบบขนส่ง8
2474.747B0.900.16%11.206Mบริการทางด้านเทคโนโลยี136
32.508B1.341.24%427.364Kบริการเชิงพาณิชย์26
156.677B0.850.51%2.244Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
1968.729B2.840.22%6.105Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ138
121.103B0.09-0.26%1.962Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ86
190.284B0.882.58%5.850Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
318.343B1.60-0.66%1.785Mการเงิน50
15.104B3.111.58%193.683Kบริการผู้บริโภค6
22.912B2.170.53%1.234Mบริการผู้บริโภค9
20.605B1.881.63%214.860Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
347.223B1.751.32%1.998Mระบบขนส่ง8
89.758B1.90-0.48%937.943Kการเงิน47
1306.614B4.04-1.00%1.688Mการเงิน221
137.564B0.810.73%2.615Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
846.529B2.27-0.08%1.697Mการเงิน298
430.889B2.030.21%2.471Mบริการผู้บริโภค49
53.218B2.930.29%600.788Kการเงิน70
1323.521B2.061.84%9.771Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
75.723B0.49-0.65%895.992Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
70.143B1.24-0.29%651.638Kการเงิน15
403.452B0.930.24%1.516Mการค้าปลีก57
124.152B2.560.48%1.738Mการสื่อสาร28
177.656B1.771.25%6.511Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1428.584B1.281.01%17.557Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
3.243B0.84-0.43%228.276Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
320.317B6.170.73%3.764Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
57.755B3.251.39%538.705Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
59.415B0.560.05%675.108Kระบบขนส่ง19
268.253B2.050.63%1.418Mการผลิตของผู้ผลิต37
63.398B2.210.37%878.827Kสาธารณูปโภค16
110.501B1.890.82%716.932Kบริการการกระจายสินค้า44
415.516B3.280.49%2.330Mการสื่อสาร26
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ