อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
67.491B2.980.27%1.549Mบริการเชิงพาณิชย์24
826.778B1.550.41%6.524Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
79.343B1.680.82%2.748Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
183.583B2.40-0.37%2.410Mระบบขนส่ง13
165.040B1.21-0.28%3.169Mระบบขนส่ง21
16.981B4.020.56%317.520Kสาธารณูปโภค8
21.337B0.350.50%1.544Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
270.297B1.200.36%3.188Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
224.946B1.59-0.28%3.388Mการค้าปลีก38
98.010B1.440.95%738.167Kการผลิตของผู้ผลิต30
20.688B0.920.61%1.343Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
451.549B1.970.77%2.155Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
552.727B2.580.45%5.219Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
867.019B0.80-0.50%1.599Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ385
130.191B1.280.29%5.697Mบริการผู้บริโภค28
93.199B1.191.00%851.409Kการผลิตของผู้ผลิต33
564.279B0.760.11%14.801Mบริการผู้บริโภค16
132.359B2.831.22%3.300Mบริการผู้บริโภค21
35.240B0.06-1.34%3.373Mการค้าปลีก10
91.306B2.770.77%2.778Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
97.780B2.040.86%2.156Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
369.014B2.330.44%1.354Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
6.146B7.63-0.50%733.090Kแร่พลังงาน11
3.702B3.08-0.43%168.013Kบริการเชิงพาณิชย์10
263.047B2.370.46%12.066Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
80.594B2.591.03%1.888Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
92.373B1.800.08%7.283Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
97.653B1.431.00%651.290Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.199B0.001.66%219.211Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
144.186B2.560.33%1.688Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
14.763B2.440.66%3.971Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
523.848B0.750.44%3.033Mบริการทางด้านเทคโนโลยี37
18.784B4.772.64%9.105Mการค้าปลีก5
71.009B0.560.17%1.861Mการค้าปลีก5
148.523B2.86-0.12%5.660Mการค้าปลีก7
1681.959B4.170.47%1.693Mสาธารณูปโภค90
182.192B2.321.00%1.461Mการผลิตของผู้ผลิต38
152.560B1.271.30%1.763Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
133.879B1.211.39%947.865Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
152.971B1.462.02%893.180Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31
29.661B0.960.30%414.945Kบริการการกระจายสินค้า10
22.081B2.371.07%2.348Mการค้าปลีก3
120.710B0.610.23%2.433Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
60.506B0.640.90%969.702Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
120.739B1.460.27%989.664Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
796.354B0.920.12%3.991Mการเงิน81
404.311B2.61-0.13%5.228Mการเงิน215
218.795B0.940.42%823.925Kบริการเชิงพาณิชย์10
66.440B1.43-0.03%1.311Mบริการการกระจายสินค้า9
371.131B1.79-0.06%3.523Mการค้าปลีก11
209.651B3.07-0.98%4.354Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
79.707B1.43-0.14%1.535Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
142.242B1.53-0.35%501.672Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
15.433B1.350.62%371.623Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
108.650B2.900.54%1.264Mสาธารณูปโภค18
25.428B1.131.21%529.254Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
326.381B2.31-0.95%6.891Mการค้าปลีก3
112.746B0.591.24%1.113Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
115.322B0.650.11%1.139Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
216.234B2.071.20%1.381Mบริการผู้บริโภค20
733.142B2.440.03%2.899Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
442.454B2.561.10%1.849Mการผลิตของผู้ผลิต13
429.375B1.371.91%1.639Mการผลิตของผู้ผลิต71
139.096B1.350.68%493.248Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
891.755B1.180.17%2.472Mบริการทางด้านเทคโนโลยี109
189.991B1.210.14%888.557Kการเงิน14
1389.865B4.77-0.24%6.435Mแร่พลังงาน30
1479.047B0.001.13%5.809Mการค้าปลีก19
2838.143B0.040.29%3.443Mบริการทางด้านเทคโนโลยี109
528.273B1.97-0.05%3.455Mการเงิน50
425.858B3.670.44%1.243Mการเงิน121
173.819B5.650.23%1.629Mอื่นๆ2836
237.083B2.670.26%2.066Mการเงิน27
2613.438B3.77-0.10%10.013Mการเงิน62
1308.979B4.810.50%5.960Mการสื่อสาร19
504.732B1.03-0.11%2.194Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
36.441B3.25-0.32%647.432Kระบบขนส่ง54
266.016B1.201.02%8.261Mบริการผู้บริโภค1
72.316B1.790.37%1.084Mบริการการกระจายสินค้า8
1452.586B0.880.38%4.669Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ194
78.704B0.40-0.43%473.237Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ35
22.316B0.791.87%229.474Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.571B0.39-2.94%98.167Kอื่นๆ13
358.933B0.910.13%931.301Kบริการเชิงพาณิชย์117
79.130B1.330.76%637.254Kการผลิตของผู้ผลิต21
465.084B2.720.42%5.154Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
122.069B0.700.42%540.858Kบริการผู้บริโภค33
1303.108B0.470.41%1.701Mการเงิน26
10.023B2.670.18%504.372Kการผลิตของผู้ผลิต9
575.533B6.830.53%4.194Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม42
421.226B3.160.15%3.195Mแร่พลังงาน101
172.700B4.51-0.95%3.201Mแร่พลังงาน15
132.702B3.662.08%9.843Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม53
292.078B0.570.55%1.621Mบริการผู้บริโภค56
9.181B1.210.71%892.041Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
282.353B4.841.82%3.876Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน43
16.077B2.581.67%97.080Kระบบขนส่ง8
2474.291B0.910.16%11.208Mบริการทางด้านเทคโนโลยี136
32.508B1.361.24%427.364Kบริการเชิงพาณิชย์26
156.630B0.850.51%2.240Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
1965.824B2.840.22%6.109Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ138
121.202B0.09-0.26%1.968Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ86
189.443B0.902.57%5.852Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
318.343B1.59-0.66%1.785Mการเงิน50
14.956B3.161.57%193.239Kบริการผู้บริโภค6
22.912B2.190.53%1.234Mบริการผู้บริโภค9
20.268B1.911.62%215.638Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
347.218B1.771.32%1.998Mระบบขนส่ง8
89.899B1.89-0.48%939.708Kการเงิน47
1319.834B4.00-1.01%1.690Mการเงิน221
137.564B0.810.73%2.615Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
845.514B2.27-0.08%1.697Mการเงิน298
430.889B2.030.21%2.471Mบริการผู้บริโภค49
53.218B2.940.29%600.788Kการเงิน70
1316.213B2.091.83%9.765Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
75.723B0.49-0.65%895.992Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
70.143B1.24-0.29%651.638Kการเงิน15
403.452B0.940.24%1.516Mการค้าปลีก57
124.027B2.560.48%1.739Mการสื่อสาร28
175.748B1.801.24%6.465Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1428.304B1.301.01%17.558Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
3.245B0.84-0.43%228.143Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
319.928B6.220.73%3.767Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
57.401B3.291.40%541.931Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
59.415B0.560.05%675.108Kระบบขนส่ง19
268.253B2.060.63%1.418Mการผลิตของผู้ผลิต37
62.979B2.210.35%871.747Kสาธารณูปโภค16
110.501B1.900.82%716.932Kบริการการกระจายสินค้า44
413.097B3.300.49%2.332Mการสื่อสาร26
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ