ตลาดหุ้นอเมริกา

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด50.986B USD3.04%0.94%1.378Mบริการเชิงพาณิชย์36
ยานอวกาศและการป้องกัน896.492B USD1.51%0.75%1.965Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์64
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร76.938B USD2.60%−1.21%2.767Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ268.543B USD2.74%−0.04%1.853Mระบบขนส่ง19
สายการบิน111.654B USD0.50%0.48%4.592Mระบบขนส่ง22
การผลิตพลังงานทางเลือก47.442B USD3.28%1.23%901.649Kสาธารณูปโภค10
อะลูมินั่ม10.921B USD1.27%0.13%3.583Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
เสื้อผ้า/รองเท้า260.659B USD1.34%0.63%5.85Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร39
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า183.192B USD1.72%1.45%3.72Mการค้าปลีก32
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM103.026B USD1.42%2.01%1.171Mการผลิตของผู้ผลิต37
ตลาดหลังการขายของยานยนต์23.084B USD1.27%0.35%1.364Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์390.25B USD1.82%0.29%2.243Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์704.412B USD2.51%−0.12%7.447Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
ไบโอเทคโนโลยี586.499B USD1.42%0.32%2.455Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ347
การออกอากาศกระจายเสียง77.919B USD2.01%2.37%6.935Mบริการผู้บริโภค21
วัสดุก่อสร้าง132.363B USD1.74%0.37%1.099Mการผลิตของผู้ผลิต24
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม272.433B USD1.80%1.59%24.336Mบริการผู้บริโภค10
เกมและบ่อนคาสิโน106.088B USD0.21%0.87%2.341Mบริการผู้บริโภค16
การจัดจำหน่ายแคตตาล็อก/พิเศษเฉพาะ42.386M USD5.00%80.195Kการค้าปลีก1
เคมีทางการเกษตร124.128B USD3.15%−0.29%2.341Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์62.33B USD3.15%1.00%2.69Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
เคมีพิเศษเฉพาะ488.033B USD2.44%0.08%1.554Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ56
ถ่านหิน34.64B USD2.57%0.45%5.14Mแร่พลังงาน13
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์16.803B USD2.48%−0.56%1.813Mบริการเชิงพาณิชย์15
การสื่อสารคอมพิวเตอร์65.974B USD1.82%5.192Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์118.876B USD1.16%5.92%5.656Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์220.502B USD1.46%1.49%4.317Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง121.231B USD1.33%0.38%802.788Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
สินค้าอุปโภคบริโภค3.841B USD2.37%165.459Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ138.907B USD2.93%0.36%1.609Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
ขุดเจาะตามสัญญา119.216B USD1.98%−0.90%8.2Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16
บริการประมวลผลข้อมูล471.857B USD0.95%2.64%4.435Mบริการทางด้านเทคโนโลยี53
ห้างสรรพสินค้า16.959B USD3.16%0.89%5.216Mการค้าปลีก5
ร้านค้าส่วนลด86.381B USD0.64%1.77%3.242Mการค้าปลีก4
เครือข่ายร้านยา112.719B USD4.22%0.00%6.668Mการค้าปลีก4
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า1.193T USD3.67%−0.03%3.266Mสาธารณูปโภค72
เครื่องใช้ไฟฟ้า203.285B USD0.99%2.01%2.075Mการผลิตของผู้ผลิต62
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์103.759B USD1.58%3.31%4.099Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์194.39B USD1.02%2.97%1.751Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์42
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์78.152B USD0.38%3.36%4.639Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์23.664B USD1.02%1.76%365.177Kบริการการกระจายสินค้า11
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์23.494B USD3.43%2.86%3.928Mการค้าปลีก5
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า21.93B USD2.09%1.52%1.693Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
วิศวกรรมและก่อสร้าง119.962B USD0.39%1.14%508.707Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม49
บริการด้านสิ่งแวดล้อม145.736B USD1.22%−0.17%927.625Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง378.376B USD1.99%2.30%2.354Mการเงิน88
กลุ่มบริษัททางการเงิน197.939B USD1.03%0.43%414.405Kการเงิน720
สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน187.161B USD0.96%0.91%966.132Kบริการเชิงพาณิชย์3
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร18.712B USD0.55%1.30%1.145Mบริการการกระจายสินค้า9
ค้าปลีกอาหาร60.537B USD1.92%−1.86%5.342Mการค้าปลีก11
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์120.94B USD3.08%−0.06%4.13Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม40.98B USD3.10%0.57%2.859Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม371.565B USD2.00%−0.34%2.863Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร45
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า28.25B USD0.82%0.17%337.816Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ130.026B USD3.70%−0.52%758.171Kสาธารณูปโภค22
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย20.692B USD2.32%0.98%641.092Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน442.36B USD2.49%2.22%4.013Mการค้าปลีก5
สร้างบ้าน181.428B USD0.99%−0.50%1.35Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล110.305B USD0.88%0.34%826.14Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ15
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ214.511B USD0.87%0.32%3.276Mบริการผู้บริโภค22
การดูแลครัวเรือน/บุคคล733.796B USD2.58%0.17%3.531Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม63.777B USD5.47%0.12%2.867Mการผลิตของผู้ผลิต7
เครื่องจักรอุตสาหกรรม839.369B USD1.14%2.11%3.142Mการผลิตของผู้ผลิต93
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม128.196B USD1.47%0.95%1.002Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ797.521B USD1.54%2.69%4.845Mบริการทางด้านเทคโนโลยี94
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย254.934B USD1.04%−0.15%812.191Kการเงิน18
บริการน้ำมันครบวงจร1.707T USD8.41%0.09%6.84Mแร่พลังงาน50
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต1.769T USD0.08%4.47%68.156Mการค้าปลีก51
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต4.25T USD0.02%1.41%26.989Mบริการทางด้านเทคโนโลยี109
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์801.769B USD2.55%0.75%4.327Mการเงิน42
ผู้จัดการด้านการลงทุน673.88B USD3.67%1.56%1.534Mการเงิน97
กองทรัสต์/กองทุนรวม200.183B USD7.27%0.72%316.261Kอื่นๆ3522
ประกันชีวิต/สุขภาพ70.424B USD3.44%0.18%1.107Mการเงิน15
ธนาคารรายใหญ่2.182T USD3.99%0.75%11.474Mการเงิน89
โทรคมนาคมรายใหญ่99.882B USD4.89%0.62%1.131Mการสื่อสาร16
ดูแลและจัดการด้านสุขภาพ741.133B USD1.27%0.12%2.45Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
การขนส่งทางทะเล47.829B USD10.55%1.28%931.266Kระบบขนส่ง54
กลุ่มบริษัทสื่อ16.731B USD0.59%1.293Mบริการผู้บริโภค3
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์232.595B USD0.67%−0.93%3.56Mบริการการกระจายสินค้า13
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์1.744T USD0.75%0.23%2.21Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ250
บริการทางการแพทย์/พยาบาล89.665B USD0.38%0.17%1.828Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ64
การผลิตโลหะ27.114B USD1.02%1.26%271.855Kการผลิตของผู้ผลิต20
อื่นๆ1.007B USD3.18%1.21%63.18Kอื่นๆ5
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด1.328T USD0.65%0.95%3.85Mบริการเชิงพาณิชย์172
การผลิตเบ็ดเตล็ด30.837B USD1.39%0.30%475.615Kการผลิตของผู้ผลิต15
ยานพาหนะใช้มอเตอร์1.178T USD1.21%3.11%91.294Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร47
ภาพยนต์/บันเทิง335.569B USD0.05%0.66%6.952Mบริการผู้บริโภค48
ชุดประกันภัยรวม489.346B USD2.41%−0.12%1.934Mการเงิน37
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา2.458B USD5.32%1.97%626.555Kการผลิตของผู้ผลิต4
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ394.536B USD7.71%0.04%4.301Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม27
การผลิตน้ำมันและก๊าซ574.978B USD4.08%0.12%4.136Mแร่พลังงาน48
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน208.816B USD5.09%0.27%2.364Mแร่พลังงาน12
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน61.749B USD1.71%−0.53%5.42Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ344.366B USD0.42%0.80%1.71Mบริการผู้บริโภค56
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ6.204B USD1.54%1.96%103.831Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ247.77B USD4.74%2.52%4.998Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
การขนส่งอื่นๆ170.294B USD0.97%1.32%8.316Mระบบขนส่ง21
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป5.362T USD0.59%2.12%20.185Mบริการทางด้านเทคโนโลยี369
บริการด้านบุคลากร31.64B USD1.75%0.58%373.149Kบริการเชิงพาณิชย์28
ยาสามัญ13.706B USD1.06%9.858Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3