ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
114.850B-0.76%1.287Mบริการเชิงพาณิชย์27
790.263B-0.24%3.410Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์50
135.250B-1.46%4.755Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
327.124B-0.92%1.739Mระบบขนส่ง14
189.225B-0.82%5.673Mระบบขนส่ง21
59.666B0.18%1.022Mสาธารณูปโภค11
41.972B-1.62%1.320Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
351.768B-0.85%4.188Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
301.006B-0.91%2.750Mการค้าปลีก33
165.389B-0.85%2.594Mการผลิตของผู้ผลิต31
27.338B-1.81%1.357Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
530.819B0.64%1.554Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
615.886B-0.39%5.786Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
1297.298B-0.34%2.615Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ430
158.854B-0.20%5.190Mบริการผู้บริโภค26
157.385B-0.67%1.212Mการผลิตของผู้ผลิต27
1156.232B0.73%6.796Mบริการผู้บริโภค19
162.019B-2.44%3.159Mบริการผู้บริโภค20
414.889M1.42%184.805Kการค้าปลีก2
147.748B-1.62%2.154Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
114.700B-2.00%1.611Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
519.472B-0.62%1.429Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ53
6.273B-1.68%1.637Mแร่พลังงาน12
25.204B-0.78%547.031Kบริการเชิงพาณิชย์11
118.788B0.55%574.618Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
130.760B-0.39%1.533Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
144.581B-1.46%5.474Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
130.907B-1.48%1.024Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
5.948B-2.04%124.580Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
206.790B-1.69%1.555Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
10.612B-0.19%6.857Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
1014.871B0.52%3.048Mบริการทางด้านเทคโนโลยี57
23.914B-2.08%4.833Mการค้าปลีก4
88.799B-0.28%1.431Mการค้าปลีก5
163.078B-1.12%4.567Mการค้าปลีก7
1182.635B0.31%2.265Mสาธารณูปโภค85
369.489B-0.16%1.693Mการผลิตของผู้ผลิต45
220.336B-1.21%5.230Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
215.880B0.21%1.337Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
213.816B1.28%1.082Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์28
22.630B-1.60%549.473Kบริการการกระจายสินค้า10
46.643B-0.86%3.780Mการค้าปลีก5
200.459B0.89%1.414Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
100.117B-0.71%648.951Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33
177.588B0.05%639.640Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม25
1353.143B-0.28%3.614Mการเงิน93
818.856B-0.73%4.380Mการเงิน1127
207.690B0.86%831.275Kบริการเชิงพาณิชย์3
63.980B-0.65%1.308Mบริการการกระจายสินค้า10
450.966B-0.17%4.847Mการค้าปลีก14
268.782B-0.40%3.952Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
72.555B0.18%1.346Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
166.635B-0.10%503.078Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
36.049B-1.13%1.194Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
123.724B-0.13%2.623Mสาธารณูปโภค21
36.837B-2.29%698.405Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
475.587B-0.54%3.300Mการค้าปลีก3
168.064B-1.31%1.817Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร27
146.220B-1.21%1.337Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ15
269.454B-1.41%4.759Mบริการผู้บริโภค20
876.789B0.31%3.154Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
366.582B-0.92%2.021Mการผลิตของผู้ผลิต12
937.645B0.28%7.254Mการผลิตของผู้ผลิต75
190.089B-1.23%897.578Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
1590.895B0.49%4.758Mบริการทางด้านเทคโนโลยี115
253.803B0.11%956.676Kการเงิน18
1635.190B0.86%7.410Mแร่พลังงาน37
2904.166B1.16%4.897Mการค้าปลีก38
5604.488B0.90%3.751Mบริการทางด้านเทคโนโลยี132
806.022B-0.90%4.555Mการเงิน42
653.262B-0.50%1.434Mการเงิน114
282.142B-0.19%1.435Mอื่นๆ2995
327.587B-0.40%2.388Mการเงิน26
2771.296B-0.85%12.339Mการเงิน63
648.634B-0.51%13.361Mการสื่อสาร17
674.132B-0.23%2.086Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
38.178B-2.04%1.018Mระบบขนส่ง48
22.900B-2.50%398.498Kบริการผู้บริโภค3
97.059B-1.60%1.150Mบริการการกระจายสินค้า11
2056.644B0.36%1.683Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ208
180.448B0.77%780.220Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ54
33.915B-0.50%186.399Kการผลิตของผู้ผลิต23
4.928B-0.24%6.767Mอื่นๆ12
576.505B0.07%1.269Mบริการเชิงพาณิชย์155
58.288B-0.55%488.894Kการผลิตของผู้ผลิต15
1335.545B0.28%18.061Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
206.198B1.02%36.985Mบริการผู้บริโภค37
1586.906B-1.02%2.700Mการเงิน30
58.688B-1.51%2.661Mการผลิตของผู้ผลิต9
491.103B0.28%6.997Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม35
447.109B-0.45%5.069Mแร่พลังงาน72
152.581B0.13%4.002Mแร่พลังงาน13
136.548B-2.39%7.533Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม43
471.331B-0.39%3.580Mบริการผู้บริโภค54
8.994B0.19%195.004Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
658.135B-1.09%3.339Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน45
30.391B-1.29%337.201Kระบบขนส่ง12
4811.432B1.03%10.562Mบริการทางด้านเทคโนโลยี216
44.616B0.07%275.182Kบริการเชิงพาณิชย์26
115.246B0.95%3.569Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
2527.747B0.08%5.318Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ231
158.275B-0.22%793.065Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ75
305.573B-0.54%5.041Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน61
311.316B-0.54%1.427Mการเงิน44
19.367B-4.24%371.272Kบริการผู้บริโภค6
39.598B-1.74%1.533Mบริการผู้บริโภค7
24.081B0.02%387.502Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
447.378B0.30%1.672Mระบบขนส่ง6
136.339B-0.85%1.378Mการเงิน50
1543.642B0.27%1.608Mการเงิน221
223.944B0.16%3.259Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร31
998.677B-1.29%2.304Mการเงิน284
530.617B-0.14%2.140Mบริการผู้บริโภค47
47.860B-1.09%894.128Kการเงิน57
2385.687B1.34%8.054Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์79
93.107B0.48%792.893Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
76.483B-0.21%812.746Kการเงิน15
648.456B-0.06%1.805Mการค้าปลีก62
71.490B-0.33%2.382Mการสื่อสาร17
313.097B-1.56%13.113Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
2445.472B2.23%85.046Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์49
4.244B-0.90%135.987Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
341.336B-0.04%8.916Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
45.825B-0.58%731.537Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
106.055B-0.32%576.700Kระบบขนส่ง22
419.260B-1.27%3.306Mการผลิตของผู้ผลิต39
70.397B0.13%515.771Kสาธารณูปโภค15
199.724B-0.20%604.068Kบริการการกระจายสินค้า50
430.720B-0.27%2.246Mการสื่อสาร20
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter