อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
621.842B0.35-2.67%1.798Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ87
57.336B4.32-2.68%1.743Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
699.301B2.01-2.17%4.044Mในทางอุตสาหกรรม44
75.253B3.06-4.45%2.442Mวัสดุพื้นฐาน16
178.644B2.53-2.52%2.414Mในทางอุตสาหกรรม15
174.477B1.34-2.52%3.264Mในทางอุตสาหกรรม21
12.657B3.59-3.70%111.691Kในทางอุตสาหกรรม4
27.816B0.55-3.41%2.153Mวัสดุพื้นฐาน6
124.041B1.17-3.21%1.848Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร34
110.681B2.35-2.05%3.303Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร40
29.864B2.77-2.96%1.957Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
447.050B3.21-1.54%6.222Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
123.499B0.39-2.25%742.624Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
139.719B1.95-3.14%1.222Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร41
3414.223B3.68-3.14%19.194Mไฟแนนซ์436
629.392B0.52-3.44%1.665Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ455
261.494B3.64-3.34%15.316Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
714.988B0.72-1.59%8.143Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร51
332.523B0.56-2.12%2.375Mในทางอุตสาหกรรม101
15.918B3.07-3.23%628.070Kในทางอุตสาหกรรม11
114.341B3.08-2.91%4.098Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
65.609B3.72-1.62%7.111Mไฟแนนซ์37
12.711B3.78-2.82%656.196Kพลังงาน13
7.018B2.64-3.87%319.058Kในทางอุตสาหกรรม10
2.188B4.38-0.29%11.659Kไฟแนนซ์1
330.938B2.20-3.21%1.425Mวัสดุพื้นฐาน32
525.349B2.34-2.73%18.951Mเทคโนโลยี75
29.841B2.43-1.51%2.783Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
168.905B2.10-3.81%6.083Mเทคโนโลยี35
54.468B0.73-2.87%703.298Kในทางอุตสาหกรรม32
85.204B1.43-3.16%2.396Mวัสดุพื้นฐาน19
53.318B1.09-3.37%1.274Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร31
254.475B1.95-2.61%2.991Mไฟแนนซ์39
35.728B2.11-1.26%1.468Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
21.875B2.76-2.88%1.170Mไฟแนนซ์25
938.095B0.12-3.04%6.079Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
287.814B1.28-0.86%2.855Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
213.059B1.81-0.15%560.938Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
279.925B2.87-4.07%6.104Mวัสดุพื้นฐาน7
10.309B2.64-5.14%9.700Mไฟแนนซ์2
7.124B-2.73%1.438Mในทางอุตสาหกรรม1
115.480B2.50-2.24%3.219Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
1012.099B3.150.24%2.504Mสาธารณูปโภค62
271.730B2.22-3.27%1.888Mในทางอุตสาหกรรม69
113.332B1.48-3.30%1.594Mเทคโนโลยี25
64.587B1.89-3.00%1.351Mในทางอุตสาหกรรม26
71.124B1.29-3.04%2.742Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร19
120.729B1.51-0.56%1.041Mในทางอุตสาหกรรม36
—%ไฟแนนซ์2048
200.968B1.51-0.64%2.861Mไฟแนนซ์15
22.107B1.04-1.12%789.819Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร18
450.661B2.50-0.08%3.997Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร63
371.436B2.06-0.87%5.702Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร24
147.789B1.01-6.35%19.147Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
10.676B4.80-3.57%878.289Kวัสดุพื้นฐาน10
125.464B1.090.89%16.736Mวัสดุพื้นฐาน34
405.427B1.53-1.71%1.975Mในทางอุตสาหกรรม33
255.680B1.58-2.36%3.512Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ57
44.487B3.86-3.81%2.607Mในทางอุตสาหกรรม8
219.561B1.93-3.00%3.013Mในทางอุตสาหกรรม28
16.729B4.72-0.64%207.979Kในทางอุตสาหกรรม3
48.000B0.39-0.51%270.747Kไฟแนนซ์128
22.937B1.23-3.47%728.919Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
13.641B1.97-3.01%1.792Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
301.926B2.55-0.86%4.815Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
85.413B0.690.33%2.430Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
242.922B2.11-1.39%1.987Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
56.033B0.60-4.38%1.555Mเทคโนโลยี10
39.372B1.920.07%988.863Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
1011.219B1.25-2.32%2.348Mเทคโนโลยี129
27.320B7.34-1.60%135.006Kสาธารณูปโภค7
390.639B2.33-2.36%19.904Mในทางอุตสาหกรรม10
386.379B1.32-3.51%679.478Kในทางอุตสาหกรรม102
390.266B4.55-2.38%3.254Mวัสดุพื้นฐาน25
1269.539B4.37-3.33%5.243Mพลังงาน16
608.678B4.280.20%11.066Mบริการโทรคมนาคม41
4001.852B0.11-2.29%6.192Mเทคโนโลยี83
290.790B2.24-3.56%10.778Mไฟแนนซ์25
447.978B3.70-3.08%2.512Mไฟแนนซ์60
2.153B6.65-1.13%75.326Kไฟแนนซ์7
365.694B1.23-1.43%13.389Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร31
417.499B3.06-3.45%2.472Mไฟแนนซ์29
461.583B0.99-1.81%2.603Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ9
13.937B3.02-2.81%502.510Kในทางอุตสาหกรรม34
181.764M2.33%6.271Kในทางอุตสาหกรรม2
728.601B1.09-2.38%2.782Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ114
1.602B-8.92%1.319Mวัสดุพื้นฐาน1
278.721B1.86-0.89%1.918Mไฟแนนซ์20
190.904B3.850.33%1.770Mสาธารณูปโภค13
56.247B2.44-0.32%530.378Kสาธารณูปโภค14
505.801B2.790.42%10.346Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร15
82.938B1.44-1.80%822.661Kวัสดุพื้นฐาน18
47.272B4.92-1.97%774.299Kเทคโนโลยี4
27.451B1.43-4.72%5.532Mพลังงาน17
561.362B2.22-3.70%5.106Mพลังงาน104
1112.884B4.80-2.09%6.462Mพลังงาน35
561.163B5.98-1.39%4.046Mพลังงาน68
194.699B2.90-3.89%5.735Mพลังงาน65
55.575B0.67-1.89%1.092Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร28
39.803B4.15-3.12%2.301Mวัสดุพื้นฐาน4
25.117B0.98-2.83%348.331Kวัสดุพื้นฐาน11
8.634B1.31-3.17%901.121Kในทางอุตสาหกรรม4
735.685B2.84-0.89%4.974Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร17
68.509B0.64-1.80%1.278Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร27
2412.588B2.44-1.49%7.115Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ166
908.406B1.53-2.07%42.331Mเทคโนโลยี5
20.524B1.000.70%2.874Mวัสดุพื้นฐาน14
260.130B1.42-1.62%977.746Kในทางอุตสาหกรรม23
1291.334B0.37-1.59%2.537Mไฟแนนซ์62
27.640B3.10-2.18%476.365Kไฟแนนซ์31
55.906B0.39-2.46%1.104Mไฟแนนซ์19
34.531B1.68-4.00%696.553Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
29.854B1.99-1.06%336.647Kไฟแนนซ์9
16.294B-4.09%1.785Mพลังงาน19
3.895B3.65-2.37%277.464Kพลังงาน10
405.112B2.04-0.14%3.511Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร55
232.385B1.25-2.94%2.583Mเทคโนโลยี24
1147.374B2.07-2.67%13.389Mเทคโนโลยี87
8.584M-5.18%43.571Kในทางอุตสาหกรรม1
2234.020B0.94-2.76%16.019Mเทคโนโลยี177
97.001B1.40-2.75%857.158Kวัสดุพื้นฐาน26
53.902B4.48-4.47%826.574Kวัสดุพื้นฐาน18
178.394B2.86-4.80%15.177Mวัสดุพื้นฐาน37
697.653M1.03-6.47%133.136Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
5.504B3.08-4.33%2.847Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
344.082B5.69-1.48%5.742Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
27.096B2.92-2.40%2.054Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
6.238B0.38-2.74%1.430Mพลังงาน7
43.871B1.92-1.14%1.096Mสาธารณูปโภค15
870.907B4.14-1.46%10.054Mบริการโทรคมนาคม36
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ