อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
68.406B2.931.24%1.507Mบริการเชิงพาณิชย์24
827.849B1.550.14%13.991Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
81.352B1.622.49%3.661Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
185.971B2.391.25%3.326Mระบบขนส่ง13
168.263B1.201.60%4.115Mระบบขนส่ง21
16.905B4.01-0.45%449.491Kสาธารณูปโภค8
21.701B0.341.80%2.562Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
272.683B1.180.94%3.513Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
226.994B1.601.01%4.267Mการค้าปลีก38
100.019B1.392.44%952.667Kการผลิตของผู้ผลิต30
20.957B0.911.31%1.855Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
452.263B1.96-0.32%2.986Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
553.705B2.560.11%6.255Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
871.730B0.830.57%1.743Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ385
132.072B1.261.24%6.592Mบริการผู้บริโภค28
93.508B1.180.36%1.059Mการผลิตของผู้ผลิต33
569.908B0.761.05%14.200Mบริการผู้บริโภค16
138.135B2.674.21%4.915Mบริการผู้บริโภค21
35.576B0.062.49%2.963Mการค้าปลีก10
92.808B2.721.57%2.413Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
100.444B1.972.74%2.705Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
375.425B2.281.71%1.554Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
6.269B7.542.45%874.767Kแร่พลังงาน11
3.719B3.070.60%250.864Kบริการเชิงพาณิชย์10
269.424B2.302.44%19.784Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
82.584B2.502.41%2.698Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
95.412B1.753.02%7.803Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
98.980B1.410.92%776.019Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.195B0.00-0.12%168.042Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
145.274B2.530.77%2.127Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
15.305B2.313.73%5.479Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
526.080B0.770.43%2.956Mบริการทางด้านเทคโนโลยี37
19.126B4.711.84%7.350Mการค้าปลีก5
71.845B0.551.19%2.122Mการค้าปลีก5
149.960B2.831.16%4.175Mการค้าปลีก7
1682.344B4.17-0.31%1.804Mสาธารณูปโภค90
186.108B2.251.83%2.091Mการผลิตของผู้ผลิต38
155.942B1.232.24%2.260Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
136.642B1.191.93%1.028Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
156.141B1.411.87%1.244Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31
30.138B0.942.05%478.944Kบริการการกระจายสินค้า10
22.470B2.301.78%2.893Mการค้าปลีก3
121.674B0.600.62%3.371Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
61.559B0.621.78%1.123Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
119.990B1.47-0.61%1.369Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
801.626B0.910.67%5.896Mการเงิน81
412.177B2.561.86%7.920Mการเงิน218
218.408B0.94-0.17%1.094Mบริการเชิงพาณิชย์10
66.784B1.420.53%1.255Mบริการการกระจายสินค้า9
373.296B1.780.63%4.181Mการค้าปลีก11
208.452B3.13-0.56%5.246Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
79.235B1.44-0.46%1.817Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
140.723B1.55-1.15%621.529Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
15.653B1.331.43%627.335Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
108.025B2.90-0.61%1.646Mสาธารณูปโภค18
25.666B1.110.95%660.521Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
326.975B2.330.18%7.738Mการค้าปลีก3
109.704B0.60-2.69%1.671Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
116.090B0.650.67%844.549Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
219.602B2.011.54%1.751Mบริการผู้บริโภค20
727.228B2.44-0.04%3.368Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
445.724B2.510.77%2.252Mการผลิตของผู้ผลิต13
437.522B1.321.39%1.830Mการผลิตของผู้ผลิต71
140.594B1.331.09%705.718Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
900.094B1.180.43%2.413Mบริการทางด้านเทคโนโลยี109
191.669B1.190.89%944.060Kการเงิน14
1411.742B4.701.56%6.862Mแร่พลังงาน30
1499.004B0.000.46%10.472Mการค้าปลีก19
2831.942B0.04-0.26%6.307Mบริการทางด้านเทคโนโลยี109
534.894B1.951.29%5.611Mการเงิน50
427.938B3.640.51%1.528Mการเงิน121
174.091B5.64-0.08%2.562Mอื่นๆ2837
242.311B2.631.81%3.504Mการเงิน27
2669.559B3.701.99%14.039Mการเงิน62
1315.174B4.760.46%6.826Mการสื่อสาร19
509.675B1.020.98%2.274Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
36.416B3.270.02%792.565Kระบบขนส่ง54
266.323B1.190.12%7.763Mบริการผู้บริโภค1
72.391B1.780.12%916.339Kบริการการกระจายสินค้า8
1464.934B0.870.79%6.886Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ194
79.335B0.401.11%578.149Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ35
22.854B0.762.46%388.822Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.600B0.392.19%75.403Kอื่นๆ13
358.851B0.900.04%1.304Mบริการเชิงพาณิชย์117
79.994B1.311.11%685.754Kการผลิตของผู้ผลิต21
470.874B2.691.08%6.774Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
122.168B0.700.13%546.484Kบริการผู้บริโภค33
1323.629B0.461.55%2.446Mการเงิน26
10.013B2.67-0.05%831.389Kการผลิตของผู้ผลิต9
575.524B6.790.23%5.842Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม42
432.978B3.082.70%4.252Mแร่พลังงาน101
175.590B4.471.62%2.312Mแร่พลังงาน15
136.360B3.482.77%9.381Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม53
294.543B0.560.76%1.668Mบริการผู้บริโภค56
9.297B1.180.45%1.127Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
289.187B4.711.33%4.244Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน43
16.617B2.501.77%107.693Kระบบขนส่ง8
2492.517B0.900.62%14.193Mบริการทางด้านเทคโนโลยี137
32.917B1.331.54%467.083Kบริการเชิงพาณิชย์26
158.400B0.881.11%2.702Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
1980.421B2.820.61%5.444Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ138
123.109B0.091.78%2.456Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ86
189.506B0.89-0.39%5.283Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
321.405B1.580.97%1.287Mการเงิน50
15.135B3.100.47%270.941Kบริการผู้บริโภค6
23.644B2.113.21%1.645Mบริการผู้บริโภค9
20.864B1.851.26%218.218Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
348.528B1.740.38%2.902Mระบบขนส่ง8
89.926B1.900.22%942.800Kการเงิน47
1287.765B4.11-1.47%1.972Mการเงิน221
141.131B0.782.60%3.924Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
864.828B2.222.15%2.215Mการเงิน298
434.277B2.010.80%3.994Mบริการผู้บริโภค49
54.103B2.881.68%665.836Kการเงิน70
1362.330B2.002.96%15.807Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
76.402B0.480.90%882.020Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
70.493B1.230.51%729.731Kการเงิน15
405.918B0.930.69%1.976Mการค้าปลีก57
124.134B2.56-0.00%2.339Mการสื่อสาร28
181.795B1.732.35%9.886Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1436.813B1.280.60%30.178Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
3.285B0.871.31%249.754Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
318.132B6.22-0.68%4.717Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
60.389B3.143.94%1.318Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
60.019B0.561.02%746.902Kระบบขนส่ง19
273.224B2.011.86%2.285Mการผลิตของผู้ผลิต37
62.240B2.24-1.74%949.529Kสาธารณูปโภค16
112.645B1.852.10%1.634Mบริการการกระจายสินค้า44
417.880B3.270.56%2.410Mการสื่อสาร26
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ