อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
68.949B-1.38%1.340Mบริการเชิงพาณิชย์24
846.920B-0.83%5.064Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
82.269B-2.07%2.472Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
181.124B-1.68%1.735Mระบบขนส่ง13
145.257B-3.39%5.864Mระบบขนส่ง21
18.332B-0.39%304.558Kสาธารณูปโภค9
19.477B3.33%3.979Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
271.955B-1.57%3.217Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
226.133B-0.61%1.571Mการค้าปลีก37
92.939B-2.02%652.238Kการผลิตของผู้ผลิต30
19.303B-1.61%612.303Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
469.288B-1.73%2.446Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
579.472B-0.21%4.724Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
860.021B-0.08%1.389Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ380
151.063B-0.28%4.524Mบริการผู้บริโภค29
94.942B-0.57%632.246Kการผลิตของผู้ผลิต33
616.662B-0.83%5.780Mบริการผู้บริโภค17
132.238B-3.96%5.811Mบริการผู้บริโภค22
10.677B-0.02%1.022Mการค้าปลีก9
89.094B-2.76%1.441Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
88.434B-2.97%2.209Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
366.105B-2.31%1.120Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
5.331B-2.86%810.089Kแร่พลังงาน12
6.469B0.48%173.093Kบริการเชิงพาณิชย์10
285.346B-2.23%8.774Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
86.386B-2.82%1.504Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
93.184B-2.42%4.070Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
98.722B-1.24%802.594Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.493B-0.14%45.574Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
146.680B0.60%1.981Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
13.409B-4.20%5.322Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
562.603B-0.92%1.700Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
17.667B-1.87%2.255Mการค้าปลีก5
70.320B0.93%1.064Mการค้าปลีก5
140.241B-0.19%3.573Mการค้าปลีก6
1831.948B-0.25%713.479Kสาธารณูปโภค90
186.167B-2.26%1.191Mการผลิตของผู้ผลิต37
157.125B-2.07%1.322Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
134.855B-2.07%388.123Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
161.215B-3.39%833.071Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
29.611B-1.82%333.628Kบริการการกระจายสินค้า10
23.152B-1.20%862.674Kการค้าปลีก3
126.006B-0.75%1.598Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
62.939B-0.80%316.316Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
129.139B0.12%443.450Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
858.640B-1.51%3.326Mการเงิน82
411.287B-2.21%6.036Mการเงิน212
235.964B-0.08%529.956Kบริการเชิงพาณิชย์10
66.206B-0.44%593.365Kบริการการกระจายสินค้า9
362.571B1.21%4.444Mการค้าปลีก11
215.900B-0.21%2.923Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
76.670B-1.99%1.233Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
144.806B-0.34%548.860Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
16.799B0.33%251.736Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
114.746B-0.43%557.368Kสาธารณูปโภค17
25.715B-0.80%377.204Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
350.498B0.04%2.193Mการค้าปลีก3
122.096B1.01%1.796Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
119.618B-1.12%513.925Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
213.591B-2.73%2.403Mบริการผู้บริโภค20
736.752B-0.38%3.063Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
453.019B-0.93%1.887Mการผลิตของผู้ผลิต13
436.049B-2.18%1.071Mการผลิตของผู้ผลิต69
136.226B-1.65%439.001Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
953.134B-1.10%1.511Mบริการทางด้านเทคโนโลยี107
200.076B-0.44%387.753Kการเงิน14
1367.002B-2.21%5.429Mแร่พลังงาน30
1596.151B-2.22%9.571Mการค้าปลีก20
3126.088B-1.86%2.931Mบริการทางด้านเทคโนโลยี113
542.579B-0.89%2.643Mการเงิน50
459.707B-1.34%1.101Mการเงิน121
182.551B-0.60%1.538Mอื่นๆ2839
236.198B-1.89%1.315Mการเงิน27
2545.836B-1.17%7.306Mการเงิน62
1313.827B-0.35%5.487Mการสื่อสาร19
499.815B-3.00%2.075Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
31.611B-2.76%931.585Kระบบขนส่ง53
245.913B-2.74%9.544Mบริการผู้บริโภค1
73.823B-1.12%925.207Kบริการการกระจายสินค้า8
1521.271B-0.43%1.065Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ192
87.382B-0.68%618.821Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ36
21.733B-1.25%146.174Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.565B-0.23%89.202Kอื่นๆ14
388.052B-0.86%495.478Kบริการเชิงพาณิชย์118
79.674B-0.94%418.525Kการผลิตของผู้ผลิต21
499.070B-1.37%6.311Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
108.621B-0.58%396.011Kบริการผู้บริโภค31
1310.602B-1.66%1.334Mการเงิน26
9.170B-0.58%341.672Kการผลิตของผู้ผลิต9
588.649B-1.01%3.043Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม41
441.272B-3.17%2.619Mแร่พลังงาน98
158.587B-3.44%1.848Mแร่พลังงาน15
120.846B-4.12%6.835Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม51
296.334B-1.01%2.518Mบริการผู้บริโภค56
9.833B-0.07%573.026Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
284.146B-4.10%3.484Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
18.423B-2.78%47.919Kระบบขนส่ง8
2695.289B-1.39%9.670Mบริการทางด้านเทคโนโลยี139
33.195B-1.04%213.489Kบริการเชิงพาณิชย์26
165.336B0.49%2.327Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2077.715B0.04%5.038Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ142
114.774B-0.42%781.006Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ81
200.806B-0.96%4.380Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
323.484B-0.63%597.859Kการเงิน49
13.696B-0.60%192.666Kบริการผู้บริโภค6
23.679B-0.84%972.060Kบริการผู้บริโภค9
21.218B-4.05%357.405Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
354.684B-2.32%1.178Mระบบขนส่ง7
94.404B-0.81%751.207Kการเงิน47
1369.858B-0.30%845.203Kการเงิน220
144.163B-1.08%1.814Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
849.187B-1.32%1.409Mการเงิน296
447.350B-1.38%2.838Mบริการผู้บริโภค49
52.460B-0.65%422.174Kการเงิน69
1420.209B-3.41%9.832Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
80.741B0.20%412.067Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
69.938B-0.47%406.812Kการเงิน15
398.732B0.10%1.240Mการค้าปลีก58
126.575B-0.38%1.164Mการสื่อสาร28
171.687B-4.39%12.971Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1593.571B-2.36%26.302Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
2.890B-0.12%87.843Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
331.069B-1.33%1.912Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
59.143B-1.56%293.161Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
61.212B-1.34%356.287Kระบบขนส่ง19
254.633B-2.77%1.006Mการผลิตของผู้ผลิต37
69.161B-0.49%358.416Kสาธารณูปโภค16
108.643B-0.67%590.430Kบริการการกระจายสินค้า44
401.432B-1.52%2.077Mการสื่อสาร25
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ