อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
596.781B0.360.62%3.171Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ86
62.504B4.06-0.55%2.278Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร25
753.653B1.910.85%2.225Mในทางอุตสาหกรรม46
78.974B2.920.20%1.719Mวัสดุพื้นฐาน16
190.575B2.36-0.07%1.514Mในทางอุตสาหกรรม14
191.791B1.20-0.07%2.294Mในทางอุตสาหกรรม21
14.101B3.22-0.55%65.472Kในทางอุตสาหกรรม4
28.541B0.52-0.65%3.263Mวัสดุพื้นฐาน6
145.024B1.000.40%1.930Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร33
119.770B2.160.10%2.295Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร41
31.547B2.671.04%1.801Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
468.724B3.030.89%4.969Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
136.173B0.36-0.50%790.822Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
160.961B1.68-0.23%1.228Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร42
3644.706B3.31-0.38%10.028Mไฟแนนซ์434
602.194B0.54-0.31%2.754Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ460
276.297B3.381.59%7.176Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
995.664B0.840.24%6.801Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร52
345.860B0.540.10%1.902Mในทางอุตสาหกรรม100
17.108B2.860.30%355.829Kในทางอุตสาหกรรม11
130.243B2.71-0.13%5.354Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
68.536B3.57-0.17%8.182Mไฟแนนซ์38
12.860B3.73-0.68%876.393Kพลังงาน12
7.949B2.33-0.70%207.574Kในทางอุตสาหกรรม10
2.143B4.44-0.79%15.471Kไฟแนนซ์1
394.758B1.840.30%1.859Mวัสดุพื้นฐาน33
467.337B1.85-0.19%11.561Mเทคโนโลยี74
30.271B2.330.05%1.734Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
181.746B1.950.23%3.732Mเทคโนโลยี35
58.998B0.670.67%690.362Kในทางอุตสาหกรรม32
87.691B1.350.79%1.306Mวัสดุพื้นฐาน17
65.190B0.920.34%1.172Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร34
267.612B1.840.70%3.484Mไฟแนนซ์39
35.891B2.09-0.47%1.233Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
24.655B2.45-0.09%311.272Kไฟแนนซ์26
990.068B0.12-0.15%2.681Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
301.106B1.220.20%2.205Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
221.832B1.740.75%679.754Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร10
127.690B3.40-0.78%5.109Mวัสดุพื้นฐาน6
11.778B2.310.04%2.273Mไฟแนนซ์2
8.414B0.210.27%743.337Kในทางอุตสาหกรรม2
103.110B2.750.23%5.080Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
1028.954B3.34-0.00%2.107Mสาธารณูปโภค60
273.016B2.170.61%1.352Mในทางอุตสาหกรรม62
150.116B1.200.28%1.174Mเทคโนโลยี34
67.466B1.790.82%955.584Kในทางอุตสาหกรรม25
77.953B1.170.00%1.489Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
125.150B1.460.46%1.363Mในทางอุตสาหกรรม36
—%ไฟแนนซ์2033
223.778B1.350.04%1.707Mไฟแนนซ์17
21.151B1.06-0.90%1.222Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร17
468.006B2.400.15%2.765Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร64
388.308B1.960.14%3.363Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร26
158.174B0.940.10%6.590Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
9.783B5.120.25%588.706Kวัสดุพื้นฐาน8
121.278B1.04-1.25%7.030Mวัสดุพื้นฐาน34
435.692B1.471.51%3.997Mในทางอุตสาหกรรม33
236.362B1.711.00%5.796Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ57
49.847B3.450.33%2.844Mในทางอุตสาหกรรม8
236.415B1.770.88%2.631Mในทางอุตสาหกรรม28
17.268B4.58-0.58%295.836Kในทางอุตสาหกรรม3
45.878B0.38-0.08%234.003Kไฟแนนซ์130
24.499B1.15-0.95%873.309Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
13.931B1.94-0.42%1.642Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
326.336B2.31-1.11%4.024Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
94.239B0.631.44%2.432Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
248.350B2.06-1.02%1.670Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
63.395B0.530.23%1.073Mเทคโนโลยี10
40.282B1.880.26%932.165Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
1046.092B1.210.08%2.819Mเทคโนโลยี129
33.578B6.79-0.00%158.321Kสาธารณูปโภค9
401.485B2.271.97%12.803Mในทางอุตสาหกรรม10
448.053B1.160.86%869.751Kในทางอุตสาหกรรม103
409.411B4.27-0.28%2.498Mวัสดุพื้นฐาน25
1274.065B4.430.22%3.638Mพลังงาน16
601.389B4.160.13%5.959Mบริการโทรคมนาคม39
4185.157B0.11-0.04%4.872Mเทคโนโลยี84
322.443B2.04-0.88%7.418Mไฟแนนซ์25
481.873B3.430.88%4.415Mไฟแนนซ์62
2.158B6.63-1.08%70.722Kไฟแนนซ์7
178.282B0.730.24%883.344Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร30
451.363B2.820.72%1.873Mไฟแนนซ์30
396.777B1.162.28%9.774Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ9
14.933B2.82-0.36%387.595Kในทางอุตสาหกรรม33
180.759M1.91%48.946Kในทางอุตสาหกรรม2
684.280B1.160.46%4.085Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ116
1.800B0.27%295.389Kวัสดุพื้นฐาน1
1333.447B0.40-0.13%1.358Mไฟแนนซ์23
185.487B3.96-0.00%1.770Mสาธารณูปโภค13
54.996B2.49-0.17%454.960Kสาธารณูปโภค14
521.223B2.700.31%7.296Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร15
83.337B1.440.60%1.227Mวัสดุพื้นฐาน17
48.976B4.57-0.81%806.836Kเทคโนโลยี4
27.428B1.400.16%3.648Mพลังงาน17
604.769B2.05-0.01%4.745Mพลังงาน105
1119.519B4.51-0.46%5.942Mพลังงาน35
562.020B6.04-0.41%3.922Mพลังงาน68
211.561B2.96-1.87%7.101Mพลังงาน65
59.599B0.62-0.69%1.133Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร28
39.528B4.190.77%2.193Mวัสดุพื้นฐาน4
23.498B1.05-0.56%137.244Kวัสดุพื้นฐาน11
7.721B1.540.38%451.807Kในทางอุตสาหกรรม3
752.641B2.811.08%3.682Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
71.799B0.61-0.70%1.926Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร27
2291.506B2.54-0.66%12.873Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ161
965.573B1.440.36%24.160Mเทคโนโลยี5
7.374B0.52-1.84%2.780Mวัสดุพื้นฐาน12
275.037B1.340.48%642.298Kในทางอุตสาหกรรม23
308.943B1.520.11%1.317Mไฟแนนซ์60
26.623B3.250.03%316.218Kไฟแนนซ์30
59.974B0.370.24%759.762Kไฟแนนซ์20
39.475B1.460.71%622.335Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
27.929B1.750.23%275.901Kไฟแนนซ์8
19.012B-0.85%817.742Kพลังงาน21
4.087B3.48-0.60%190.422Kพลังงาน10
417.048B1.971.56%2.952Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร55
222.703B1.260.22%2.015Mเทคโนโลยี23
1318.713B2.020.30%13.354Mเทคโนโลยี86
2297.225B0.920.24%13.362Mเทคโนโลยี183
103.908B1.310.15%994.114Kวัสดุพื้นฐาน26
59.090B4.55-1.89%742.538Kวัสดุพื้นฐาน18
184.928B2.64-0.47%5.404Mวัสดุพื้นฐาน36
753.351M0.96-0.00%41.903Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
6.419B2.640.13%1.532Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
334.945B5.85-1.91%9.805Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
27.110B1.28-1.01%1.872Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
6.229B0.380.19%1.187Mพลังงาน7
42.215B2.122.43%4.945Mสาธารณูปโภค15
858.294B4.13-0.11%7.406Mบริการโทรคมนาคม36
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ส่งข้อเสนอแนะ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ