อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
71.248B0.41%2.249Mบริการเชิงพาณิชย์24
850.618B-0.43%8.811Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
85.446B-0.12%5.110Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
188.665B-0.39%2.784Mระบบขนส่ง13
153.875B0.26%3.823Mระบบขนส่ง21
18.152B0.14%651.915Kสาธารณูปโภค9
19.621B-1.70%4.373Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
284.935B0.27%4.772Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
232.768B-0.19%3.174Mการค้าปลีก37
97.460B0.06%1.062Mการผลิตของผู้ผลิต30
20.159B-0.35%1.689Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
471.836B0.26%5.064Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
574.627B0.56%9.101Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
894.510B-0.30%2.578Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ381
160.937B-0.23%4.911Mบริการผู้บริโภค29
95.660B-0.31%920.446Kการผลิตของผู้ผลิต33
633.393B-0.03%11.512Mบริการผู้บริโภค17
147.819B0.65%4.072Mบริการผู้บริโภค22
11.230B-1.41%1.408Mการค้าปลีก9
96.470B-0.85%3.328Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
94.978B-0.20%3.925Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
382.275B0.57%1.820Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
6.127B-2.07%907.043Kแร่พลังงาน12
6.503B-1.07%227.393Kบริการเชิงพาณิชย์10
291.110B-0.17%19.767Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
88.549B-1.24%2.517Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
96.220B-1.27%9.607Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
99.150B1.02%1.688Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.565B0.98%97.031Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
149.093B0.17%1.868Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
15.884B-1.87%5.737Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
566.551B0.64%4.329Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
18.222B-0.18%3.329Mการค้าปลีก5
71.431B-0.03%1.692Mการค้าปลีก5
148.698B-0.03%5.320Mการค้าปลีก6
1789.539B0.41%1.679Mสาธารณูปโภค90
190.906B0.29%2.623Mการผลิตของผู้ผลิต37
163.984B0.19%1.739Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
139.929B0.56%808.295Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
165.992B0.09%1.150Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
30.534B-0.85%494.168Kบริการการกระจายสินค้า10
23.576B1.08%3.378Mการค้าปลีก3
127.792B-0.34%1.825Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
64.189B-0.00%652.670Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
128.034B0.10%1.172Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
873.590B1.18%7.154Mการเงิน82
426.591B0.35%6.907Mการเงิน216
237.494B0.20%1.583Mบริการเชิงพาณิชย์10
67.473B-0.02%3.278Mบริการการกระจายสินค้า9
359.667B-0.73%9.485Mการค้าปลีก11
217.554B-0.14%6.370Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
79.838B-0.06%2.340Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
144.357B0.78%787.421Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
16.960B0.56%644.711Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
114.389B0.58%1.077Mสาธารณูปโภค17
25.770B-0.45%700.675Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
351.650B1.65%7.325Mการค้าปลีก3
116.357B0.04%1.856Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
122.637B0.17%1.160Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
233.771B1.02%1.953Mบริการผู้บริโภค20
745.645B0.48%5.697Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
466.182B0.49%3.073Mการผลิตของผู้ผลิต13
451.228B-0.09%1.558Mการผลิตของผู้ผลิต69
141.076B0.71%1.250Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
959.838B-0.01%2.387Mบริการทางด้านเทคโนโลยี107
199.343B0.67%1.201Mการเงิน14
1424.842B-0.36%7.213Mแร่พลังงาน30
1640.820B0.23%6.970Mการค้าปลีก20
3091.298B1.30%5.751Mบริการทางด้านเทคโนโลยี112
559.410B0.15%5.150Mการเงิน50
457.826B0.46%1.715Mการเงิน121
181.732B-0.00%1.238Mอื่นๆ2845
246.757B0.68%2.205Mการเงิน27
2630.666B0.25%13.214Mการเงิน62
1307.300B0.28%10.231Mการสื่อสาร19
542.685B-0.39%3.111Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
37.104B-0.21%909.438Kระบบขนส่ง54
260.140B-0.54%10.355Mบริการผู้บริโภค1
75.442B-0.37%1.669Mบริการการกระจายสินค้า8
1513.615B0.34%2.782Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ192
86.883B0.11%731.979Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ36
22.996B0.46%175.084Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.671B-1.16%273.289Kอื่นๆ13
390.333B0.21%1.405Mบริการเชิงพาณิชย์118
82.404B0.84%845.345Kการผลิตของผู้ผลิต21
494.109B-0.04%7.496Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
127.475B0.13%713.518Kบริการผู้บริโภค31
1351.169B0.25%3.080Mการเงิน26
9.389B-0.29%390.589Kการผลิตของผู้ผลิต9
610.634B-0.14%3.792Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม41
462.196B-0.65%4.390Mแร่พลังงาน98
169.387B-0.61%3.112Mแร่พลังงาน15
134.625B-0.54%10.355Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม52
315.843B-0.44%2.765Mบริการผู้บริโภค56
9.844B0.25%1.175Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
298.846B1.84%2.813Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
19.139B0.18%71.119Kระบบขนส่ง8
2736.859B0.48%17.552Mบริการทางด้านเทคโนโลยี139
33.391B-0.26%374.932Kบริการเชิงพาณิชย์25
168.687B-0.28%3.115Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2119.105B0.22%7.745Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ142
118.690B-0.36%1.512Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ81
195.652B-0.82%5.145Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
328.607B0.91%1.560Mการเงิน49
14.012B1.47%576.725Kบริการผู้บริโภค6
25.221B0.09%1.205Mบริการผู้บริโภค9
21.853B-0.14%183.977Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
364.364B0.72%3.789Mระบบขนส่ง7
95.137B0.67%1.133Mการเงิน48
1357.670B0.09%1.788Mการเงิน220
147.560B1.14%4.003Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
884.051B0.37%2.198Mการเงิน296
457.894B0.87%3.704Mบริการผู้บริโภค49
53.751B0.02%690.141Kการเงิน68
1420.343B0.29%10.973Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
81.373B-0.03%829.218Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
70.835B0.70%721.488Kการเงิน15
400.063B0.39%2.393Mการค้าปลีก58
126.352B0.45%2.645Mการสื่อสาร28
178.398B1.68%9.781Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1641.383B1.20%31.469Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
3.068B-0.94%161.612Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
340.704B-0.00%5.808Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
61.510B0.98%639.898Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
63.546B-1.16%1.900Mระบบขนส่ง19
271.927B-0.09%1.941Mการผลิตของผู้ผลิต37
66.928B1.29%911.055Kสาธารณูปโภค16
112.895B-0.39%2.924Mบริการการกระจายสินค้า44
394.230B0.64%3.038Mการสื่อสาร25
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ