อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
57.517B4.84%2.551Mบริการเชิงพาณิชย์23
681.834B4.55%30.268Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์49
67.478B2.83%2.605Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
179.734B3.00%2.852Mระบบขนส่ง13
109.985B4.06%77.675Mระบบขนส่ง20
28.677B3.41%460.870Kสาธารณูปโภค9
14.564B8.35%4.024Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
248.300B3.69%4.856Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
210.388B3.74%4.793Mการค้าปลีก36
87.897B4.05%1.567Mการผลิตของผู้ผลิต31
17.144B3.42%2.021Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
380.267B3.61%5.970Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
520.094B2.26%8.073Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
993.547B0.00%2.055Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ369
118.258B2.58%9.796Mบริการผู้บริโภค27
115.041B4.42%1.296Mการผลิตของผู้ผลิต28
694.240B1.15%5.169Mบริการผู้บริโภค18
104.459B2.73%11.694Mบริการผู้บริโภค20
2.402B2.33%1.131Mการค้าปลีก4
87.602B2.20%1.696Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
84.112B2.60%4.536Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
435.311B2.72%2.102Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
3.613B10.69%1.095Mแร่พลังงาน13
4.598B1.88%463.068Kบริการเชิงพาณิชย์10
78.938B1.80%779.770Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
74.377B3.52%2.271Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
82.766B4.63%7.367Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
79.253B3.98%958.341Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
3.902B2.64%79.169Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
139.721B2.39%1.596Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
6.671B24.66%27.233Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12
594.304B2.68%3.374Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
14.117B7.21%18.033Mการค้าปลีก4
78.495B0.67%2.208Mการค้าปลีก5
131.709B3.14%5.617Mการค้าปลีก6
1626.094B1.28%1.184Mสาธารณูปโภค91
232.382B3.55%1.510Mการผลิตของผู้ผลิต39
137.076B4.31%2.401Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์38
168.096B2.91%1.048Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
116.895B4.43%1.301Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
21.850B2.43%422.561Kบริการการกระจายสินค้า10
21.785B4.13%1.790Mการค้าปลีก3
113.374B1.40%1.734Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
58.332B3.37%637.286Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม34
126.817B3.85%1.194Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
31.599B-2.08%27.659Mการเงิน1618
885.522B3.22%4.437Mการเงิน86
344.553B3.73%15.796Mการเงิน225
168.100B1.72%772.856Kบริการเชิงพาณิชย์3
43.830B6.27%4.411Mบริการการกระจายสินค้า8
381.822B-0.63%9.594Mการค้าปลีก11
218.842B1.12%8.090Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
63.710B0.45%2.671Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
135.597B1.16%1.272Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร29
18.515B6.78%690.903Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
103.505B3.80%734.110Kสาธารณูปโภค19
27.208B4.49%787.732Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
378.657B2.17%3.534Mการค้าปลีก3
111.281B5.19%1.722Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร27
79.138B6.70%1.731Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
151.927B6.20%21.021Mบริการผู้บริโภค21
715.172B1.53%2.851Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
256.465B3.45%2.745Mการผลิตของผู้ผลิต11
456.523B3.12%1.674Mการผลิตของผู้ผลิต70
123.577B2.25%882.174Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
1152.947B1.93%4.155Mบริการทางด้านเทคโนโลยี115
196.757B2.01%1.436Mการเงิน16
978.684B6.18%13.208Mแร่พลังงาน33
2083.851B0.86%4.799Mการค้าปลีก26
3205.670B1.89%4.093Mบริการทางด้านเทคโนโลยี101
505.202B2.24%5.380Mการเงิน45
506.533B2.53%1.547Mการเงิน123
134.910B1.35%259.088Kอื่นๆ1194
179.828B4.22%2.467Mการเงิน26
1956.896B4.02%26.390Mการเงิน64
667.086B1.88%15.701Mการสื่อสาร19
548.099B3.37%2.647Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
22.273B6.47%2.965Mระบบขนส่ง51
82.518B2.20%983.954Kบริการการกระจายสินค้า9
1516.606B2.90%2.835Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ196
94.398B2.86%643.426Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ40
19.793B5.17%258.265Kการผลิตของผู้ผลิต24
958.515M1.78%18.990Mอื่นๆ11
356.201B2.44%892.208Kบริการเชิงพาณิชย์135
41.553B3.75%538.702Kการผลิตของผู้ผลิต16
521.102B2.94%14.533Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
333.419B1.21%9.604Mบริการผู้บริโภค37
1186.676B4.48%3.537Mการเงิน30
33.314B5.45%2.916Mการผลิตของผู้ผลิต9
467.236B3.41%4.352Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม39
323.010B9.89%11.837Mแร่พลังงาน93
126.048B6.63%3.915Mแร่พลังงาน14
98.062B7.13%11.023Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม48
297.047B2.92%3.123Mบริการผู้บริโภค53
7.540B3.37%938.611Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
257.448B1.67%2.832Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
13.508B3.64%224.379Kระบบขนส่ง11
3036.335B1.48%15.257Mบริการทางด้านเทคโนโลยี149
27.672B5.68%634.504Kบริการเชิงพาณิชย์26
106.314B0.87%2.031Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
2076.369B0.46%6.080Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ163
116.765B0.42%894.097Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ74
238.014B-2.39%8.788Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
253.803B4.57%1.881Mการเงิน47
11.865B4.52%389.062Kบริการผู้บริโภค6
23.488B3.45%1.912Mบริการผู้บริโภค8
16.758B-0.38%277.311Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
349.014B3.04%2.467Mระบบขนส่ง7
77.052B5.36%2.134Mการเงิน48
1170.223B3.63%2.879Mการเงิน220
152.300B0.95%3.332Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
662.775B5.04%2.479Mการเงิน285
420.802B2.41%3.554Mบริการผู้บริโภค47
38.846B5.68%571.770Kการเงิน60
1502.277B2.52%10.360Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
70.454B-1.02%882.474Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
55.805B4.05%1.416Mการเงิน15
408.661B2.14%2.437Mการค้าปลีก58
61.294B2.05%3.062Mการสื่อสาร22
139.483B2.25%16.756Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1643.598B2.39%22.348Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์51
2.630B10.70%183.661Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
293.640B1.03%4.100Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
31.791B4.08%1.397Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
81.778B2.13%703.603Kระบบขนส่ง23
247.113B3.93%2.063Mการผลิตของผู้ผลิต37
63.940B2.31%426.945Kสาธารณูปโภค15
117.310B2.46%1.208Mบริการการกระจายสินค้า50
422.459B1.55%1.656Mการสื่อสาร24
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ