ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
57.565B1.91%1.398Mบริการเชิงพาณิชย์23
577.108B2.14%15.459Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์49
63.009B4.27%2.126Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
193.045B0.61%1.796Mระบบขนส่ง13
90.041B5.30%24.817Mระบบขนส่ง19
27.615B0.31%346.267Kสาธารณูปโภค9
13.097B4.14%2.183Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
226.989B1.82%3.329Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
185.380B1.36%3.282Mการค้าปลีก36
75.178B2.36%1.638Mการผลิตของผู้ผลิต30
14.813B2.40%1.738Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
374.977B2.50%4.042Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
502.786B1.86%8.523Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
1087.536B-0.68%1.876Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ372
101.808B3.14%6.356Mบริการผู้บริโภค27
103.362B0.85%1.008Mการผลิตของผู้ผลิต27
733.397B4.02%12.321Mบริการผู้บริโภค18
87.429B1.88%6.145Mบริการผู้บริโภค20
3.037B-1.42%859.602Kการค้าปลีก4
78.293B2.58%1.492Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
77.364B2.67%2.215Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
360.654B1.76%1.275Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
2.926B3.11%423.495Kแร่พลังงาน14
19.677B2.89%358.696Kบริการเชิงพาณิชย์10
79.763B-1.12%985.570Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
69.410B0.53%1.620Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
80.994B1.40%5.055Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
77.523B2.09%804.979Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
3.801B0.23%80.364Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
135.945B2.33%1.790Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
4.566B3.40%6.271Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
595.752B-0.51%3.931Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
12.571B1.16%5.983Mการค้าปลีก4
78.338B-0.19%1.370Mการค้าปลีก5
118.671B2.35%10.014Mการค้าปลีก6
1551.092B1.42%1.666Mสาธารณูปโภค92
226.854B0.59%1.355Mการผลิตของผู้ผลิต39
126.749B0.44%2.222Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
159.373B-0.25%1.047Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
125.412B0.32%1.224Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
15.782B0.94%416.806Kบริการการกระจายสินค้า9
22.226B-0.02%1.671Mการค้าปลีก3
129.552B2.76%4.760Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
48.043B1.61%538.112Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33
118.174B1.95%1.100Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
840.409B0.59%5.040Mการเงิน85
310.621B4.26%11.963Mการเงิน248
173.183B-0.36%603.343Kบริการเชิงพาณิชย์3
37.576B2.88%2.204Mบริการการกระจายสินค้า9
416.059B2.12%13.917Mการค้าปลีก12
222.277B1.91%4.124Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
60.031B3.45%1.904Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
136.348B1.53%443.040Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
18.502B0.90%908.397Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
92.161B2.36%1.111Mสาธารณูปโภค19
22.287B1.17%1.487Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
378.871B1.02%2.851Mการค้าปลีก3
110.051B2.70%1.624Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
74.484B1.80%1.217Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
126.344B3.50%10.717Mบริการผู้บริโภค21
734.976B1.08%3.830Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
231.228B1.06%1.938Mการผลิตของผู้ผลิต11
457.060B0.57%1.914Mการผลิตของผู้ผลิต69
118.274B1.38%446.225Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
1189.901B0.10%4.403Mบริการทางด้านเทคโนโลยี116
195.331B1.35%730.707Kการเงิน16
857.426B2.52%8.519Mแร่พลังงาน33
2631.826B0.02%9.397Mการค้าปลีก25
3458.954B1.01%6.550Mบริการทางด้านเทคโนโลยี106
471.543B2.39%4.262Mการเงิน47
494.376B1.43%1.186Mการเงิน124
197.306B0.37%2.817Mอื่นๆ2831
159.627B2.40%2.141Mการเงิน25
1763.879B3.56%19.903Mการเงิน65
623.996B1.10%18.534Mการสื่อสาร19
504.705B0.03%1.869Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
19.115B4.53%2.448Mระบบขนส่ง51
74.968B1.10%1.079Mบริการการกระจายสินค้า9
1514.406B-0.35%1.816Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ197
101.357B0.42%466.631Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ44
17.423B2.74%258.412Kการผลิตของผู้ผลิต24
1.066B3.54%4.479Mอื่นๆ11
348.204B-0.10%764.237Kบริการเชิงพาณิชย์136
31.201B1.45%629.234Kการผลิตของผู้ผลิต15
653.683B5.50%21.171Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
309.909B1.85%10.291Mบริการผู้บริโภค38
1086.042B2.35%2.549Mการเงิน30
30.501B1.68%4.356Mการผลิตของผู้ผลิต9
391.165B0.68%4.149Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม38
266.280B2.83%5.607Mแร่พลังงาน90
97.450B5.38%4.992Mแร่พลังงาน14
78.758B2.62%5.794Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม45
307.823B1.00%3.157Mบริการผู้บริโภค53
7.261B1.48%3.946Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
267.562B1.47%2.707Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
11.771B4.81%443.722Kระบบขนส่ง11
3456.699B-0.35%14.232Mบริการทางด้านเทคโนโลยี154
24.404B2.77%612.710Kบริการเชิงพาณิชย์26
102.452B-0.07%2.269Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
2087.292B-0.44%5.299Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ173
116.021B-0.23%907.293Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ73
280.848B-0.92%5.215Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
238.975B3.48%1.478Mการเงิน46
11.018B1.53%255.218Kบริการผู้บริโภค6
22.248B1.78%1.100Mบริการผู้บริโภค8
10.041B3.34%283.813Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
320.939B0.28%1.763Mระบบขนส่ง7
69.311B0.83%1.383Mการเงิน48
1125.667B0.51%2.011Mการเงิน220
170.435B1.62%3.046Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
582.110B3.21%1.652Mการเงิน284
392.621B0.77%2.986Mบริการผู้บริโภค47
30.469B3.55%708.737Kการเงิน58
1569.407B-0.22%11.062Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
67.748B-0.38%667.297Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
48.605B3.40%1.141Mการเงิน15
414.087B0.80%1.584Mการค้าปลีก56
57.513B1.19%2.146Mการสื่อสาร22
132.537B2.66%11.821Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1876.898B0.14%20.759Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์51
1.932B1.08%537.317Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
276.681B2.99%5.167Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
28.757B2.16%560.501Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
84.488B0.97%637.142Kระบบขนส่ง23
230.376B1.59%1.488Mการผลิตของผู้ผลิต37
62.868B1.71%508.739Kสาธารณูปโภค15
108.966B0.89%1.160Mบริการการกระจายสินค้า49
421.951B0.15%2.228Mการสื่อสาร24
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ