ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
59.643B1.13%600.675Kบริการเชิงพาณิชย์22
585.284B0.34%6.933Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์49
68.902B-0.16%1.441Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
225.653B1.41%1.623Mระบบขนส่ง13
89.085B1.80%8.749Mระบบขนส่ง19
24.253B-0.36%121.964Kสาธารณูปโภค8
13.843B0.08%977.637Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
227.583B-1.06%3.368Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
191.638B0.71%1.552Mการค้าปลีก34
79.355B0.23%918.866Kการผลิตของผู้ผลิต31
16.907B0.42%730.572Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
367.719B-0.76%2.401Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
517.241B0.33%2.758Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
1069.129B-1.22%1.132Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ376
110.565B2.40%2.902Mบริการผู้บริโภค28
124.397B-0.91%378.165Kการผลิตของผู้ผลิต28
736.263B1.25%2.548Mบริการผู้บริโภค18
100.296B0.24%2.028Mบริการผู้บริโภค19
2.890B-0.67%268.975Kการค้าปลีก4
86.108B2.47%1.492Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
80.274B-0.13%1.273Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
374.741B1.15%757.513Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
3.025B-0.89%206.922Kแร่พลังงาน14
19.676B-3.12%508.463Kบริการเชิงพาณิชย์10
82.821B-0.02%344.990Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
71.973B-0.09%962.089Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
88.576B-0.13%1.920Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
81.110B0.39%380.013Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
4.226B0.56%56.854Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
142.461B0.74%654.657Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
4.984B1.86%2.692Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
628.132B-0.38%2.010Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
12.319B0.14%2.519Mการค้าปลีก4
81.258B0.92%571.034Kการค้าปลีก5
122.232B1.07%3.440Mการค้าปลีก6
1623.287B0.72%688.989Kสาธารณูปโภค91
243.334B0.52%754.430Kการผลิตของผู้ผลิต39
144.130B0.83%783.274Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
167.819B-0.32%579.477Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
133.998B-0.37%548.687Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
16.938B1.58%197.111Kบริการการกระจายสินค้า9
26.563B-0.12%477.461Kการค้าปลีก5
142.572B2.27%1.494Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
53.531B1.54%282.298Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33
124.735B-0.44%347.011Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
862.105B0.45%2.646Mการเงิน85
313.831B-0.41%3.375Mการเงิน267
170.332B-1.04%285.037Kบริการเชิงพาณิชย์3
38.995B2.81%1.198Mบริการการกระจายสินค้า9
419.485B1.36%2.521Mการค้าปลีก12
235.926B1.06%1.764Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
63.152B1.46%1.294Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
146.407B1.00%201.261Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
21.375B-3.03%761.600Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
95.394B0.59%426.313Kสาธารณูปโภค19
24.347B-0.61%534.627Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
406.757B0.05%929.964Kการค้าปลีก3
126.380B-0.53%473.360Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
90.935B1.82%835.500Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
122.904B2.95%3.082Mบริการผู้บริโภค21
791.761B0.99%1.893Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
239.177B-0.51%1.002Mการผลิตของผู้ผลิต11
464.436B0.02%681.016Kการผลิตของผู้ผลิต69
127.775B1.05%251.894Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
1246.390B-0.20%1.821Mบริการทางด้านเทคโนโลยี116
211.407B0.24%401.815Kการเงิน18
864.704B2.61%5.359Mแร่พลังงาน32
2628.658B0.33%3.209Mการค้าปลีก25
3369.511B-0.66%3.085Mบริการทางด้านเทคโนโลยี106
472.144B-0.23%1.777Mการเงิน47
493.123B-0.65%746.948Kการเงิน122
207.419B0.47%2.777Mอื่นๆ2845
161.866B-0.01%829.513Kการเงิน25
1728.144B0.06%5.635Mการเงิน65
637.731B1.20%8.830Mการสื่อสาร19
526.434B0.82%893.037Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
19.704B1.20%475.902Kระบบขนส่ง51
214.655B1.28%5.791Mบริการผู้บริโภค3
85.371B-0.30%658.909Kบริการการกระจายสินค้า9
1696.772B-0.60%696.576Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ198
105.738B-0.73%251.254Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ44
18.733B-1.02%79.336Kการผลิตของผู้ผลิต24
1.276B0.77%2.083Mอื่นๆ9
376.703B-0.11%973.762Kบริการเชิงพาณิชย์139
34.185B-1.15%192.689Kการผลิตของผู้ผลิต15
634.880B0.41%6.608Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
95.704B1.19%376.495Kบริการผู้บริโภค35
1169.816B-0.16%915.774Kการเงิน31
34.434B-1.59%1.693Mการผลิตของผู้ผลิต9
420.658B2.46%2.529Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม38
274.650B2.99%2.461Mแร่พลังงาน88
99.428B-0.40%3.335Mแร่พลังงาน14
87.474B1.92%2.892Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม45
315.037B-0.45%1.238Mบริการผู้บริโภค53
7.370B-0.04%1.497Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
284.911B-0.16%1.605Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
12.145B-0.06%42.425Kระบบขนส่ง11
3468.828B-1.36%13.129Mบริการทางด้านเทคโนโลยี159
26.142B0.24%134.056Kบริการเชิงพาณิชย์26
109.543B0.59%1.288Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
2142.846B-0.53%2.759Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ176
120.053B-0.82%568.782Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ71
320.697B2.27%4.125Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
250.743B-0.30%544.687Kการเงิน47
10.807B0.83%187.189Kบริการผู้บริโภค6
24.539B2.30%538.953Kบริการผู้บริโภค8
10.869B-2.38%86.687Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
340.479B-0.26%582.385Kระบบขนส่ง7
71.048B1.11%414.628Kการเงิน49
1160.749B1.33%766.353Kการเงิน220
181.856B1.18%3.564Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
590.854B-0.87%715.808Kการเงิน283
413.431B1.61%2.518Mบริการผู้บริโภค47
30.427B-1.54%328.370Kการเงิน57
1674.782B1.01%9.627Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
75.769B-0.90%328.398Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
53.135B-0.13%357.245Kการเงิน15
447.813B1.43%1.076Mการค้าปลีก54
57.539B1.13%1.405Mการสื่อสาร21
138.399B-0.46%24.626Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
2131.195B0.75%23.559Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์51
1.860B0.15%43.755Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
276.275B0.92%2.525Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
32.597B0.28%285.772Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
88.291B0.64%225.004Kระบบขนส่ง23
249.850B-0.11%523.528Kการผลิตของผู้ผลิต36
66.118B-0.60%222.332Kสาธารณูปโภค15
120.320B-0.31%492.433Kบริการการกระจายสินค้า49
420.920B0.63%896.131Kการสื่อสาร24
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ