อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
71.183B0.41%2.251Mบริการเชิงพาณิชย์24
850.746B-0.43%8.810Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
85.509B-0.12%5.109Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
188.980B-0.39%2.782Mระบบขนส่ง13
154.124B0.26%3.817Mระบบขนส่ง21
18.154B0.14%651.858Kสาธารณูปโภค9
19.619B-1.70%4.373Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
284.919B0.28%4.772Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
232.763B-0.19%3.174Mการค้าปลีก37
97.460B0.06%1.062Mการผลิตของผู้ผลิต30
20.159B-0.35%1.689Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
472.576B0.26%5.047Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
574.682B0.56%9.100Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
895.012B-0.29%2.577Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ381
160.990B-0.23%4.910Mบริการผู้บริโภค29
95.660B-0.31%920.446Kการผลิตของผู้ผลิต33
633.393B-0.03%11.512Mบริการผู้บริโภค17
148.108B0.66%4.072Mบริการผู้บริโภค22
11.177B-1.41%1.412Mการค้าปลีก9
96.559B-0.83%3.324Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
94.978B-0.20%3.925Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
382.022B0.58%1.821Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
6.127B-2.07%907.043Kแร่พลังงาน12
6.503B-1.07%227.393Kบริการเชิงพาณิชย์10
291.110B-0.17%19.767Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
88.549B-1.24%2.517Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
96.220B-1.27%9.607Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
99.606B1.05%1.755Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.565B0.98%97.031Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
149.093B0.17%1.868Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
15.884B-1.87%5.737Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
566.554B0.64%4.329Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
18.222B-0.18%3.329Mการค้าปลีก5
71.431B-0.03%1.692Mการค้าปลีก5
148.703B-0.03%5.320Mการค้าปลีก6
1797.884B0.41%1.672Mสาธารณูปโภค90
190.767B0.29%2.623Mการผลิตของผู้ผลิต37
163.970B0.19%1.739Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
139.994B0.56%807.955Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
166.108B0.09%1.150Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
30.613B-0.84%493.325Kบริการการกระจายสินค้า10
23.576B1.08%3.378Mการค้าปลีก3
127.625B-0.34%1.827Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
64.189B-0.00%652.670Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
128.046B0.10%1.172Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
873.523B1.18%7.155Mการเงิน82
426.241B0.35%6.911Mการเงิน216
237.498B0.20%1.583Mบริการเชิงพาณิชย์10
67.473B-0.02%3.278Mบริการการกระจายสินค้า9
359.675B-0.73%9.485Mการค้าปลีก11
217.554B-0.14%6.370Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
79.822B-0.06%2.340Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
144.412B0.78%793.752Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
16.960B0.56%644.711Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
114.391B0.58%1.077Mสาธารณูปโภค17
25.770B-0.45%700.684Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
351.650B1.65%7.325Mการค้าปลีก3
116.357B0.04%1.856Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
122.636B0.17%1.160Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
234.140B1.02%1.951Mบริการผู้บริโภค20
746.943B0.48%5.689Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
466.182B0.49%3.073Mการผลิตของผู้ผลิต13
450.772B-0.09%1.558Mการผลิตของผู้ผลิต69
141.076B0.71%1.250Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
960.157B-0.01%2.387Mบริการทางด้านเทคโนโลยี107
199.343B0.67%1.201Mการเงิน14
1424.602B-0.35%7.226Mแร่พลังงาน30
1651.107B0.24%6.999Mการค้าปลีก20
3091.195B1.30%5.752Mบริการทางด้านเทคโนโลยี112
559.388B0.15%5.150Mการเงิน50
465.423B0.47%1.712Mการเงิน121
182.806B-0.01%1.236Mอื่นๆ2847
246.750B0.68%2.204Mการเงิน27
2632.059B0.25%13.205Mการเงิน62
1312.822B0.28%10.189Mการสื่อสาร19
542.685B-0.39%3.111Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
37.103B-0.21%909.457Kระบบขนส่ง54
260.140B-0.54%10.355Mบริการผู้บริโภค1
75.442B-0.37%1.669Mบริการการกระจายสินค้า8
1513.656B0.34%2.782Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ192
86.902B0.11%731.850Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ36
23.079B0.48%174.458Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.671B-1.16%273.301Kอื่นๆ13
390.358B0.21%1.405Mบริการเชิงพาณิชย์118
82.404B0.84%845.345Kการผลิตของผู้ผลิต21
494.551B-0.03%7.540Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
127.469B0.13%713.540Kบริการผู้บริโภค31
1351.193B0.25%3.080Mการเงิน26
9.389B-0.29%390.589Kการผลิตของผู้ผลิต9
610.913B-0.14%3.790Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม41
463.585B-0.64%4.383Mแร่พลังงาน98
169.656B-0.61%3.110Mแร่พลังงาน15
134.625B-0.54%10.355Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม52
314.561B-0.42%2.760Mบริการผู้บริโภค56
9.873B0.28%1.173Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
303.612B1.86%2.810Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
19.207B0.19%71.028Kระบบขนส่ง8
2740.108B0.49%17.532Mบริการทางด้านเทคโนโลยี139
33.391B-0.26%374.931Kบริการเชิงพาณิชย์25
168.426B-0.27%3.077Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2124.974B0.22%7.731Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ142
118.805B-0.36%1.509Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ81
195.553B-0.82%5.146Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
328.608B0.91%1.560Mการเงิน49
14.230B1.50%583.667Kบริการผู้บริโภค6
25.221B0.09%1.205Mบริการผู้บริโภค9
21.772B-0.13%184.274Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
364.365B0.72%3.789Mระบบขนส่ง7
95.164B0.67%1.134Mการเงิน48
1359.043B0.09%1.790Mการเงิน220
147.560B1.14%4.003Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
885.287B0.37%2.196Mการเงิน296
457.894B0.87%3.704Mบริการผู้บริโภค49
53.818B0.00%691.230Kการเงิน68
1419.352B0.29%10.975Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
81.401B-0.03%828.981Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
70.835B0.70%721.488Kการเงิน15
400.063B0.39%2.393Mการค้าปลีก58
126.689B0.45%2.641Mการสื่อสาร28
181.285B1.70%9.930Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1640.834B1.20%31.473Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
3.068B-0.94%161.612Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
340.682B-0.00%5.809Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
61.818B0.98%636.948Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
63.546B-1.16%1.900Mระบบขนส่ง19
271.927B-0.09%1.941Mการผลิตของผู้ผลิต37
67.144B1.29%909.039Kสาธารณูปโภค16
112.891B-0.39%2.924Mบริการการกระจายสินค้า44
396.669B0.64%3.030Mการสื่อสาร25
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ