อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
671.276B0.36-0.34%2.096Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ89
58.758B3.54-0.10%1.284Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
830.429B1.76-0.83%1.584Mในทางอุตสาหกรรม42
64.723B3.520.03%1.253Mวัสดุพื้นฐาน16
180.019B2.510.29%1.705Mในทางอุตสาหกรรม14
180.990B1.28-0.64%2.155Mในทางอุตสาหกรรม21
14.181B3.90-2.42%75.269Kในทางอุตสาหกรรม4
28.588B0.25-0.83%1.395Mวัสดุพื้นฐาน6
127.778B1.39-0.41%1.596Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร33
106.585B2.390.91%4.292Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร41
31.892B2.43-0.31%1.138Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
516.958B2.840.20%4.854Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
155.691B0.26-0.04%1.121Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
148.722B1.81-0.14%904.152Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร41
3619.864B3.720.19%7.800Mไฟแนนซ์435
691.546B0.470.11%1.484Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ503
254.291B2.830.66%4.454Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
938.900B0.930.09%6.479Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร51
391.230B0.57-0.77%1.393Mในทางอุตสาหกรรม99
16.243B2.10-0.99%333.914Kในทางอุตสาหกรรม11
123.949B2.94-0.47%2.613Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
37.064B9.63-0.20%722.710Kไฟแนนซ์51
6.355B7.110.04%1.432Mพลังงาน12
6.917B2.15-3.27%406.156Kในทางอุตสาหกรรม8
563.153B3.70-1.28%1.444Mไฟแนนซ์99
409.188B2.25-0.05%1.385Mวัสดุพื้นฐาน32
380.573B2.13-0.45%11.562Mเทคโนโลยี70
28.860B1.84-1.98%2.521Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
165.292B2.18-1.01%4.174Mเทคโนโลยี30
63.951B0.54-1.00%676.388Kในทางอุตสาหกรรม33
90.530B1.29-0.14%689.000Kวัสดุพื้นฐาน17
76.603B0.81-0.63%813.231Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร35
274.078B1.85-0.11%1.903Mไฟแนนซ์41
30.357B2.25-1.05%1.295Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
31.400B2.52-0.13%313.429Kไฟแนนซ์27
919.130B0.12-0.61%2.791Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
368.053B1.090.07%4.166Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
228.935B1.660.09%424.752Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
80.927B2.270.46%2.850Mวัสดุพื้นฐาน6
11.749B2.510.17%5.484Mไฟแนนซ์2
12.367B5.65-0.43%1.119Mไฟแนนซ์8
7.320B0.25-0.39%1.743Mในทางอุตสาหกรรม2
98.700B2.53-0.44%2.936Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
1513.890B3.56-0.26%1.496Mสาธารณูปโภค72
299.086B1.96-0.18%1.436Mในทางอุตสาหกรรม58
137.621B0.98-0.37%1.502Mเทคโนโลยี37
63.865B2.03-1.03%720.438Kในทางอุตสาหกรรม27
77.926B1.23-1.39%5.940Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
133.026B1.41-0.86%1.044Mในทางอุตสาหกรรม32
—%ไฟแนนซ์2276
273.451B1.23-0.69%1.285Mไฟแนนซ์16
29.854B1.720.03%2.765Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร16
506.436B2.28-1.13%2.279Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร68
445.120B1.740.53%4.007Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร27
163.391B0.99-1.01%4.666Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
10.651B1.92-1.40%399.661Kวัสดุพื้นฐาน7
170.869B0.95-1.56%3.927Mวัสดุพื้นฐาน35
427.691B1.61-0.04%1.239Mในทางอุตสาหกรรม33
296.744B1.380.07%1.940Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ58
50.677B3.31-0.45%1.467Mในทางอุตสาหกรรม6
242.934B1.881.16%1.856Mในทางอุตสาหกรรม27
993.337M-1.47%81.598Kในทางอุตสาหกรรม1
58.673B0.44-0.22%316.431Kไฟแนนซ์169
26.363B1.08-1.70%683.660Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
12.364B2.150.64%1.768Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
334.483B2.27-0.96%7.018Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
106.118B0.59-0.99%1.201Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร25
224.034B2.31-0.27%1.396Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
79.046B0.490.07%1.208Mเทคโนโลยี9
38.148B2.07-0.99%1.549Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
1071.576B1.21-0.43%2.107Mเทคโนโลยี133
27.037B3.670.70%168.363Kสาธารณูปโภค8
418.549B2.39-0.20%11.506Mในทางอุตสาหกรรม10
436.067B1.250.05%710.458Kในทางอุตสาหกรรม103
347.770B5.560.09%1.105Mวัสดุพื้นฐาน23
1105.792B5.260.96%4.727Mพลังงาน17
558.798B4.74-0.02%4.205Mบริการโทรคมนาคม34
4393.275B0.110.18%5.363Mเทคโนโลยี93
323.590B2.232.27%14.094Mไฟแนนซ์32
500.678B3.06-0.39%1.426Mไฟแนนซ์68
949.865M6.95-0.03%28.718Kไฟแนนซ์5
153.979B0.820.47%984.616Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร26
485.096B2.86-0.21%1.072Mไฟแนนซ์30
508.073B1.030.38%2.316Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ9
17.608B2.580.27%400.569Kในทางอุตสาหกรรม32
8.967M-0.30%20.801Kในทางอุตสาหกรรม1
968.451B0.98-0.19%2.478Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ130
1.675B2.11%513.715Kวัสดุพื้นฐาน1
864.213B0.63-0.65%621.399Kไฟแนนซ์25
236.149B3.54-0.22%1.667Mสาธารณูปโภค16
54.642B2.66-0.18%508.165Kสาธารณูปโภค14
555.181B2.57-0.07%4.382Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร15
94.251B1.730.35%1.454Mวัสดุพื้นฐาน18
46.331B4.810.55%545.072Kเทคโนโลยี7
14.478B2.862.47%6.187Mพลังงาน16
425.422B3.300.97%4.856Mพลังงาน113
1015.376B5.101.48%6.741Mพลังงาน35
594.482B6.791.28%4.225Mพลังงาน71
151.295B4.121.37%6.327Mพลังงาน59
44.623B0.89-1.10%1.728Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
42.861B3.85-1.02%1.992Mวัสดุพื้นฐาน6
20.405B1.200.99%238.956Kวัสดุพื้นฐาน11
7.123B1.580.63%723.861Kในทางอุตสาหกรรม4
800.173B2.75-1.23%3.538Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
76.179B0.57-0.98%991.495Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร29
2386.311B2.850.57%6.164Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ161
1166.079B1.17-0.45%29.826Mเทคโนโลยี4
10.683B0.35-2.94%3.050Mวัสดุพื้นฐาน10
317.872B1.17-0.70%642.265Kในทางอุตสาหกรรม22
325.541B1.48-0.88%1.123Mไฟแนนซ์62
23.695B3.280.34%495.703Kไฟแนนซ์25
63.900B0.370.12%1.081Mไฟแนนซ์20
50.497B1.19-0.15%645.177Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
49.217B1.70-0.47%197.708Kไฟแนนซ์11
21.345B-0.90%2.561Mพลังงาน23
3.857B4.221.40%187.719Kพลังงาน10
197.665B2.53-1.86%3.254Mไฟแนนซ์23
412.678B2.02-0.97%3.688Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร52
286.419B1.20-2.88%3.604Mเทคโนโลยี25
1381.522B2.05-0.31%9.843Mเทคโนโลยี83
2583.564B0.88-0.17%9.609Mเทคโนโลยี177
582.893B4.72-1.31%1.944Mไฟแนนซ์98
94.909B1.39-1.06%1.569Mวัสดุพื้นฐาน26
60.653B6.550.21%5.137Mวัสดุพื้นฐาน18
155.520B3.491.14%7.914Mวัสดุพื้นฐาน37
755.339M0.960.34%63.687Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
5.041B3.37-0.30%932.449Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
312.769B6.820.29%4.748Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
31.931B1.18-0.22%1.322Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
5.044B0.48-0.23%1.065Mพลังงาน8
60.215B1.87-0.54%781.272Kสาธารณูปโภค15
1386.270B4.670.20%6.655Mบริการโทรคมนาคม43
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ