อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
68.640B2.921.30%1.679Mบริการเชิงพาณิชย์25
825.482B1.54-0.27%8.071Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
81.462B1.620.13%4.204Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
187.340B2.390.93%2.636Mระบบขนส่ง13
167.606B1.200.21%2.514Mระบบขนส่ง21
16.933B4.010.17%650.965Kสาธารณูปโภค8
21.370B0.34-0.47%2.229Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
272.476B1.18-0.06%3.851Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
224.578B1.59-1.04%3.078Mการค้าปลีก38
98.093B1.40-1.90%947.434Kการผลิตของผู้ผลิต30
20.755B0.89-0.94%1.919Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
453.350B1.960.58%2.053Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
555.989B2.570.49%6.992Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
872.948B0.820.18%2.054Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ385
132.721B1.260.56%7.357Mบริการผู้บริโภค28
92.913B1.18-0.63%1.044Mการผลิตของผู้ผลิต33
574.238B0.760.81%11.617Mบริการผู้บริโภค16
138.284B2.670.41%4.336Mบริการผู้บริโภค21
35.220B0.06-4.10%4.573Mการค้าปลีก10
92.653B2.73-0.13%2.503Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
98.625B1.97-1.81%2.870Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
372.588B2.27-0.74%1.309Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
6.095B7.54-2.76%988.613Kแร่พลังงาน11
3.711B3.04-0.26%239.165Kบริการเชิงพาณิชย์10
267.741B2.30-0.62%16.000Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
83.033B2.490.56%2.791Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
94.748B1.74-0.69%5.462Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
98.982B1.410.26%799.441Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.145B0.00-1.54%199.511Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
144.375B2.53-0.61%1.535Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
15.384B2.270.68%7.476Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
532.734B0.761.27%3.021Mบริการทางด้านเทคโนโลยี37
18.711B4.69-2.16%5.902Mการค้าปลีก5
71.654B0.54-0.25%2.528Mการค้าปลีก5
148.451B2.83-1.00%4.033Mการค้าปลีก7
1688.683B4.160.80%1.922Mสาธารณูปโภค90
184.834B2.25-0.81%2.560Mการผลิตของผู้ผลิต38
154.782B1.22-0.73%1.735Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
136.381B1.19-0.35%820.918Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
155.690B1.41-0.22%1.130Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31
29.937B0.94-1.17%475.932Kบริการการกระจายสินค้า10
22.309B2.30-0.72%2.639Mการค้าปลีก3
120.508B0.60-0.68%3.268Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
61.167B0.62-0.61%970.622Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
120.714B1.470.61%1.151Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
809.657B0.911.00%5.057Mการเงิน81
412.056B2.560.05%7.300Mการเงิน217
219.284B0.940.40%849.003Kบริการเชิงพาณิชย์10
66.927B1.420.22%1.437Mบริการการกระจายสินค้า9
374.675B1.780.33%5.311Mการค้าปลีก11
208.385B3.12-0.03%4.446Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
79.240B1.43-0.56%1.852Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
140.722B1.55-0.18%673.920Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
15.413B1.32-1.53%464.950Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
108.826B2.900.75%1.294Mสาธารณูปโภค18
25.458B1.10-0.79%788.133Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
329.433B2.330.75%5.749Mการค้าปลีก3
110.559B0.600.79%1.630Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
115.194B0.65-0.77%868.441Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
220.837B2.010.95%2.227Mบริการผู้บริโภค20
731.149B2.440.94%3.358Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
445.312B2.51-0.09%1.882Mการผลิตของผู้ผลิต13
435.058B1.32-0.32%1.440Mการผลิตของผู้ผลิต71
139.449B1.32-0.81%745.071Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
901.968B1.170.28%2.105Mบริการทางด้านเทคโนโลยี109
192.368B1.190.37%1.023Mการเงิน14
1404.442B4.71-0.94%6.655Mแร่พลังงาน30
1499.625B0.000.13%9.066Mการค้าปลีก19
2830.893B0.04-0.01%5.416Mบริการทางด้านเทคโนโลยี109
532.478B1.95-0.48%4.624Mการเงิน50
425.423B3.64-0.62%1.536Mการเงิน122
174.093B5.64-0.11%1.559Mอื่นๆ2835
240.942B2.62-0.45%2.553Mการเงิน27
2663.207B3.700.29%11.483Mการเงิน62
1311.797B4.760.33%7.477Mการสื่อสาร19
510.258B1.030.13%2.715Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
36.366B3.26-0.09%634.659Kระบบขนส่ง54
263.835B1.19-0.93%9.351Mบริการผู้บริโภค1
70.898B1.77-2.05%1.086Mบริการการกระจายสินค้า8
1468.683B0.870.40%6.455Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ194
79.380B0.400.33%444.936Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ35
22.613B0.77-0.98%338.062Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.592B0.39-1.30%80.445Kอื่นๆ13
358.614B0.900.15%1.465Mบริการเชิงพาณิชย์117
79.475B1.31-0.65%616.051Kการผลิตของผู้ผลิต21
469.287B2.69-0.07%5.031Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
120.740B0.70-1.10%1.035Mบริการผู้บริโภค33
1321.293B0.47-0.06%1.591Mการเงิน26
9.826B2.68-1.84%719.514Kการผลิตของผู้ผลิต9
573.669B6.77-0.26%5.412Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม42
429.170B3.09-0.94%4.262Mแร่พลังงาน101
174.196B4.46-0.77%2.385Mแร่พลังงาน15
135.748B3.49-0.44%8.186Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม53
296.027B0.560.68%1.706Mบริการผู้บริโภค56
9.234B1.18-0.48%1.567Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
289.156B4.710.47%3.598Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน43
16.581B2.505.63%216.465Kระบบขนส่ง8
2514.222B0.890.95%14.388Mบริการทางด้านเทคโนโลยี139
32.934B1.330.33%576.375Kบริการเชิงพาณิชย์26
158.031B0.88-0.42%2.866Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
1976.117B2.82-0.06%5.413Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ139
122.151B0.09-0.27%1.738Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ86
191.018B0.890.82%4.974Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
320.544B1.59-0.26%1.134Mการเงิน50
15.067B3.081.22%274.460Kบริการผู้บริโภค6
23.349B2.11-1.24%1.478Mบริการผู้บริโภค9
20.769B1.85-1.16%214.935Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
349.750B1.740.36%2.292Mระบบขนส่ง8
89.865B1.90-0.17%1.596Mการเงิน47
1287.698B4.110.06%2.257Mการเงิน221
140.406B0.79-0.49%2.937Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
860.703B2.22-0.36%1.768Mการเงิน298
435.941B2.010.39%2.721Mบริการผู้บริโภค49
53.969B2.89-0.24%613.441Kการเงิน70
1357.756B2.00-0.48%13.123Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
75.680B0.49-0.93%785.032Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
70.345B1.23-0.21%701.098Kการเงิน15
400.579B0.93-1.30%2.675Mการค้าปลีก57
124.231B2.550.33%2.505Mการสื่อสาร28
180.294B1.73-0.53%13.445Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1451.644B1.271.00%29.443Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
3.292B0.870.19%177.215Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
319.566B6.221.38%4.722Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
59.898B3.15-1.38%1.013Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
59.626B0.56-0.64%591.405Kระบบขนส่ง19
271.198B2.01-0.73%1.851Mการผลิตของผู้ผลิต37
62.248B2.24-0.34%845.073Kสาธารณูปโภค16
111.536B1.86-0.97%1.208Mบริการการกระจายสินค้า44
418.525B3.261.13%2.574Mการสื่อสาร26
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ