อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
67.991B2.981.23%1.515Mบริการเชิงพาณิชย์24
827.797B1.540.14%13.982Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
81.313B1.652.49%3.658Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
186.107B2.411.25%3.324Mระบบขนส่ง13
167.966B1.231.60%4.121Mระบบขนส่ง21
16.907B3.98-0.45%449.437Kสาธารณูปโภค8
21.662B0.341.80%2.566Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
272.817B1.200.94%3.512Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
226.996B1.641.01%4.264Mการค้าปลีก38
100.374B1.432.43%951.362Kการผลิตของผู้ผลิต30
20.957B0.931.31%1.855Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
452.868B1.96-0.34%2.925Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
553.602B2.570.11%6.256Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
871.013B0.800.57%1.742Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ385
131.928B1.281.24%6.595Mบริการผู้บริโภค28
93.508B1.190.36%1.059Mการผลิตของผู้ผลิต33
569.908B0.781.05%14.199Mบริการผู้บริโภค16
137.304B2.814.20%4.914Mบริการผู้บริโภค21
35.038B0.062.49%2.951Mการค้าปลีก10
92.704B2.751.56%2.414Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
100.444B2.032.74%2.705Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
375.276B2.331.71%1.554Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
6.296B7.722.45%874.542Kแร่พลังงาน11
3.716B3.110.60%251.050Kบริการเชิงพาณิชย์10
269.424B2.372.44%19.774Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
82.515B2.572.41%2.698Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
95.156B1.793.02%7.815Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
98.408B1.420.92%773.751Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.195B0.00-0.12%168.042Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
145.274B2.560.77%2.127Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
15.305B2.373.73%5.477Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
526.077B0.760.43%2.956Mบริการทางด้านเทคโนโลยี37
19.126B4.781.84%7.347Mการค้าปลีก5
71.845B0.551.19%2.121Mการค้าปลีก5
150.221B2.871.15%4.172Mการค้าปลีก7
1682.585B4.16-0.31%1.803Mสาธารณูปโภค90
184.636B2.291.82%2.087Mการผลิตของผู้ผลิต38
155.937B1.262.24%2.260Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
136.588B1.191.93%1.028Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
156.321B1.431.86%1.243Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31
29.909B0.952.03%477.865Kบริการการกระจายสินค้า10
22.473B2.341.78%2.891Mการค้าปลีก3
120.718B0.620.62%3.385Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
61.559B0.631.78%1.123Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
119.990B1.46-0.61%1.369Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
801.637B0.920.66%5.893Mการเงิน81
410.561B2.611.86%7.937Mการเงิน218
218.407B0.94-0.17%1.094Mบริการเชิงพาณิชย์10
66.784B1.420.53%1.255Mบริการการกระจายสินค้า9
373.421B1.790.63%4.177Mการค้าปลีก11
208.452B3.12-0.56%5.245Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
79.259B1.42-0.46%1.816Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
140.624B1.53-1.16%615.393Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
15.653B1.341.43%627.335Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
108.040B2.88-0.61%1.646Mสาธารณูปโภค18
25.666B1.120.95%660.535Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
326.975B2.330.18%7.737Mการค้าปลีก3
109.704B0.58-2.69%1.671Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
116.089B0.650.67%844.548Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
218.992B2.051.54%1.754Mบริการผู้บริโภค20
727.726B2.44-0.04%3.367Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
445.828B2.530.77%2.252Mการผลิตของผู้ผลิต13
436.112B1.341.39%1.832Mการผลิตของผู้ผลิต71
140.580B1.351.09%705.740Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
895.582B1.190.43%2.417Mบริการทางด้านเทคโนโลยี109
191.669B1.200.89%944.047Kการเงิน14
1402.463B4.771.56%6.875Mแร่พลังงาน30
1498.768B0.000.46%10.447Mการค้าปลีก19
2831.020B0.04-0.27%6.300Mบริการทางด้านเทคโนโลยี109
534.866B1.981.29%5.611Mการเงิน50
427.864B3.660.51%1.528Mการเงิน121
174.176B5.63-0.08%2.565Mอื่นๆ2837
241.561B2.671.82%3.514Mการเงิน27
2652.195B3.761.99%14.081Mการเงิน62
1312.227B4.790.46%6.839Mการสื่อสาร19
509.675B1.030.98%2.274Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
36.418B3.260.02%792.526Kระบบขนส่ง54
266.323B1.190.12%7.746Mบริการผู้บริโภค1
72.391B1.780.12%916.337Kบริการการกระจายสินค้า8
1464.223B0.880.79%6.889Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ194
79.182B0.401.11%578.724Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ35
22.860B0.792.46%388.709Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.586B0.391.68%75.963Kอื่นๆ13
359.061B0.900.03%1.304Mบริการเชิงพาณิชย์117
79.994B1.321.11%685.724Kการผลิตของผู้ผลิต21
470.147B2.721.07%6.776Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
122.183B0.700.14%546.566Kบริการผู้บริโภค33
1321.744B0.471.55%2.448Mการเงิน26
10.013B2.66-0.05%831.317Kการผลิตของผู้ผลิต9
576.337B6.820.23%5.833Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม42
431.607B3.142.70%4.264Mแร่พลังงาน101
175.452B4.521.62%2.313Mแร่พลังงาน15
136.358B3.572.77%9.374Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม53
293.737B0.570.75%1.663Mบริการผู้บริโภค56
9.286B1.190.45%1.127Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
286.875B4.761.33%4.263Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน43
16.425B2.531.77%107.896Kระบบขนส่ง8
2489.868B0.910.62%14.187Mบริการทางด้านเทคโนโลยี137
32.917B1.341.54%467.083Kบริการเชิงพาณิชย์26
158.078B0.851.11%2.682Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
1980.450B2.840.61%5.442Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ138
122.976B0.091.78%2.454Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ86
189.739B0.88-0.40%5.279Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
321.405B1.600.97%1.287Mการเงิน50
15.135B3.110.47%270.941Kบริการผู้บริโภค6
23.644B2.163.21%1.645Mบริการผู้บริโภค9
20.730B1.891.27%218.771Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
348.528B1.750.38%2.902Mระบบขนส่ง8
90.043B1.890.20%943.103Kการเงิน47
1306.542B4.04-1.48%1.971Mการเงิน221
141.131B0.802.60%3.922Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
862.098B2.282.15%2.216Mการเงิน298
434.277B2.030.80%3.991Mบริการผู้บริโภค49
54.102B2.931.68%665.841Kการเงิน70
1347.140B2.052.94%15.783Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
76.402B0.490.90%882.020Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
70.493B1.230.51%729.731Kการเงิน15
406.132B0.940.69%1.971Mการค้าปลีก57
124.379B2.54-0.00%2.339Mการสื่อสาร28
178.686B1.772.34%9.834Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1435.945B1.280.60%30.184Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
3.287B0.841.31%249.645Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
318.315B6.17-0.68%4.715Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
59.147B3.223.94%1.343Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
60.019B0.561.02%746.902Kระบบขนส่ง19
273.224B2.051.86%2.284Mการผลิตของผู้ผลิต37
62.684B2.21-1.75%953.463Kสาธารณูปโภค16
112.795B1.892.10%1.633Mบริการการกระจายสินค้า44
415.552B3.280.56%2.415Mการสื่อสาร26
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ