อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
691.882B0.350.91%4.974Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ88
60.129B3.451.28%1.452Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร26
820.235B1.821.10%1.592Mในทางอุตสาหกรรม42
65.870B3.481.55%1.209Mวัสดุพื้นฐาน17
180.638B2.541.77%2.278Mในทางอุตสาหกรรม16
181.526B1.291.07%2.166Mในทางอุตสาหกรรม21
13.583B4.100.50%72.985Kในทางอุตสาหกรรม4
28.937B0.262.19%1.837Mวัสดุพื้นฐาน6
136.142B1.330.55%1.618Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร33
110.733B2.291.03%2.348Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร41
32.276B2.451.50%1.255Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
518.338B2.870.34%4.268Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
156.915B0.260.84%733.982Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
152.814B1.781.24%844.434Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร42
3649.998B3.680.95%9.539Mไฟแนนซ์433
729.749B0.451.19%1.338Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ503
254.290B2.691.77%3.472Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
944.400B0.970.22%6.397Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร50
391.756B0.570.47%1.368Mในทางอุตสาหกรรม97
16.732B2.091.20%359.736Kในทางอุตสาหกรรม11
127.517B2.961.73%2.776Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
37.591B9.530.25%1.008Mไฟแนนซ์52
6.164B7.302.18%1.038Mพลังงาน12
6.761B2.24-0.01%192.429Kในทางอุตสาหกรรม7
559.164B3.730.21%1.188Mไฟแนนซ์99
410.921B2.261.26%1.179Mวัสดุพื้นฐาน32
376.879B2.170.44%9.947Mเทคโนโลยี70
32.169B1.731.77%2.780Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
161.131B2.270.71%4.261Mเทคโนโลยี31
62.690B0.550.35%962.873Kในทางอุตสาหกรรม33
93.118B1.25-0.02%713.660Kวัสดุพื้นฐาน17
77.951B0.840.55%854.389Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร35
280.054B2.011.53%2.326Mไฟแนนซ์40
32.249B2.721.35%1.023Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
31.919B2.500.98%500.685Kไฟแนนซ์27
929.060B0.120.71%3.169Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
361.671B1.110.62%3.106Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
223.442B1.71-0.21%438.014Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
78.854B2.351.58%4.150Mวัสดุพื้นฐาน6
12.119B2.471.77%5.223Mไฟแนนซ์2
12.827B5.50-0.11%1.295Mไฟแนนซ์8
7.500B0.241.24%1.078Mในทางอุตสาหกรรม2
94.953B2.640.10%2.526Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
1526.581B3.52-0.00%1.277Mสาธารณูปโภค72
303.653B1.941.17%1.598Mในทางอุตสาหกรรม57
140.463B0.971.25%1.625Mเทคโนโลยี37
64.523B2.041.03%705.028Kในทางอุตสาหกรรม27
58.092B0.480.01%5.070Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
135.424B1.410.45%866.073Kในทางอุตสาหกรรม32
—%ไฟแนนซ์2275
274.076B1.220.21%1.739Mไฟแนนซ์16
30.277B1.711.60%3.717Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร16
520.201B2.270.26%2.281Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร68
449.172B1.730.98%4.053Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร26
171.337B0.961.02%5.736Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
10.540B1.95-0.61%712.266Kวัสดุพื้นฐาน7
171.782B0.94-2.14%4.027Mวัสดุพื้นฐาน35
427.885B1.631.09%2.146Mในทางอุตสาหกรรม33
303.217B1.371.26%2.294Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ58
52.276B3.210.54%2.040Mในทางอุตสาหกรรม6
239.613B1.910.92%1.425Mในทางอุตสาหกรรม27
1.026B0.00%145.258Kในทางอุตสาหกรรม1
59.011B0.440.40%194.878Kไฟแนนซ์175
26.756B1.111.08%674.513Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
13.497B2.033.20%2.194Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
329.120B2.340.62%3.672Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
107.531B0.60-1.58%2.109Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร25
233.045B2.251.13%1.381Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
83.371B0.460.21%1.060Mเทคโนโลยี9
39.398B2.040.72%1.236Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
1068.502B1.270.44%2.053Mเทคโนโลยี134
27.415B3.62-0.79%244.662Kสาธารณูปโภค8
417.949B2.462.07%13.439Mในทางอุตสาหกรรม10
447.135B1.231.37%875.429Kในทางอุตสาหกรรม104
351.855B5.451.27%1.232Mวัสดุพื้นฐาน23
1088.441B5.201.63%3.048Mพลังงาน17
562.273B4.720.46%5.430Mบริการโทรคมนาคม33
4534.912B0.110.71%6.327Mเทคโนโลยี94
331.887B2.301.62%6.743Mไฟแนนซ์32
511.942B3.020.84%1.596Mไฟแนนซ์68
961.349M6.89-1.13%16.254Kไฟแนนซ์5
158.932B0.811.11%1.118Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร25
478.284B2.911.11%1.047Mไฟแนนซ์29
510.530B1.020.08%2.196Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ9
18.580B2.721.38%536.751Kในทางอุตสาหกรรม32
983.538B0.990.54%1.834Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ131
1.750B3.06%471.157Kวัสดุพื้นฐาน1
882.157B0.631.14%679.755Kไฟแนนซ์25
237.305B3.520.00%1.435Mสาธารณูปโภค16
55.033B2.680.51%606.794Kสาธารณูปโภค14
564.571B2.540.54%4.675Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร15
95.100B1.76-0.29%2.400Mวัสดุพื้นฐาน18
46.934B4.720.71%555.490Kเทคโนโลยี7
16.172B2.676.25%7.495Mพลังงาน16
429.540B3.333.53%5.058Mพลังงาน111
998.076B5.181.38%6.983Mพลังงาน35
591.444B6.750.60%3.869Mพลังงาน71
153.556B4.192.67%6.248Mพลังงาน57
47.004B0.854.62%3.208Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
45.062B3.771.66%1.954Mวัสดุพื้นฐาน6
19.953B1.251.28%216.678Kวัสดุพื้นฐาน10
7.468B1.482.97%939.226Kในทางอุตสาหกรรม4
818.114B2.710.27%3.433Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
77.839B0.570.85%2.010Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร29
2482.774B2.780.43%5.069Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ160
1204.760B1.161.93%25.417Mเทคโนโลยี4
11.312B0.33-5.06%5.101Mวัสดุพื้นฐาน10
324.441B1.161.04%771.146Kในทางอุตสาหกรรม22
329.487B1.490.83%1.153Mไฟแนนซ์62
27.283B2.930.10%439.258Kไฟแนนซ์26
66.613B0.360.97%1.283Mไฟแนนซ์20
52.538B1.171.57%1.660Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
49.552B1.780.23%169.363Kไฟแนนซ์11
22.966B1.99%2.733Mพลังงาน23
3.614B3.292.17%360.638Kพลังงาน9
195.860B2.55-0.13%1.039Mไฟแนนซ์24
423.852B2.010.89%3.812Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร52
290.901B1.221.85%1.836Mเทคโนโลยี25
1394.964B2.031.43%7.716Mเทคโนโลยี84
2600.569B0.880.79%8.880Mเทคโนโลยี177
581.501B4.740.28%1.735Mไฟแนนซ์98
95.964B1.410.97%694.361Kวัสดุพื้นฐาน26
62.665B6.341.46%5.554Mวัสดุพื้นฐาน18
166.946B3.352.19%10.016Mวัสดุพื้นฐาน37
765.790M0.940.36%53.220Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
5.224B3.301.30%1.521Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
317.229B6.750.83%3.393Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
33.216B1.140.61%1.276Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
5.105B0.494.28%3.366Mพลังงาน8
62.791B1.810.20%659.009Kสาธารณูปโภค15
1390.867B4.530.13%5.531Mบริการโทรคมนาคม43
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ