อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
69.875B-1.49%116.218Kบริการเชิงพาณิชย์24
843.043B0.52%1.779Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
85.427B-0.20%1.240Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
183.442B-1.49%234.481Kระบบขนส่ง13
147.174B-0.94%1.241Mระบบขนส่ง21
18.364B0.09%43.413Kสาธารณูปโภค9
18.869B-1.03%312.392Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
278.758B-2.00%451.839Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
229.343B-0.92%196.845Kการค้าปลีก37
94.289B-1.51%111.627Kการผลิตของผู้ผลิต30
19.653B-1.04%113.313Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
471.645B-0.31%190.863Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
581.312B-0.05%645.235Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
883.123B3.21%198.096Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ382
156.066B-1.77%565.784Kบริการผู้บริโภค29
96.305B-0.35%60.774Kการผลิตของผู้ผลิต33
621.396B-0.82%2.238Mบริการผู้บริโภค17
138.234B-1.38%861.910Kบริการผู้บริโภค22
11.213B-1.20%123.720Kการค้าปลีก9
91.856B-2.05%230.720Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
91.487B-1.55%267.310Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
370.827B-1.48%173.389Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
5.617B-2.08%60.587Kแร่พลังงาน12
6.498B-0.63%10.941Kบริการเชิงพาณิชย์10
288.946B-0.81%1.283Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
88.592B-0.21%604.839Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
95.171B-0.59%486.126Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
98.988B-0.80%130.209Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.504B-0.54%4.669Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
146.150B-0.99%109.293Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
14.193B-3.74%1.046Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
569.848B0.12%414.001Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
17.838B-1.31%439.989Kการค้าปลีก5
69.656B-0.54%147.991Kการค้าปลีก5
143.820B-0.94%621.700Kการค้าปลีก6
1818.423B0.22%100.698Kสาธารณูปโภค90
188.230B-1.33%191.438Kการผลิตของผู้ผลิต37
160.156B-1.07%186.316Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
138.209B-0.72%66.397Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
168.162B-0.13%317.203Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
30.113B-1.14%36.764Kบริการการกระจายสินค้า10
23.295B-0.43%116.606Kการค้าปลีก3
126.912B-0.37%316.509Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
63.230B-1.05%36.795Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
128.474B-0.13%63.850Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
877.814B-0.31%598.574Kการเงิน82
418.103B-1.19%741.996Kการเงิน206
237.171B-0.29%66.129Kบริการเชิงพาณิชย์10
67.006B-0.23%104.022Kบริการการกระจายสินค้า9
362.567B-0.27%281.303Kการค้าปลีก11
217.478B-0.20%566.339Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
78.243B-0.65%236.100Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
145.296B0.24%83.228Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
16.735B-1.01%22.735Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
114.941B0.43%71.880Kสาธารณูปโภค17
25.801B-1.10%42.217Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
351.476B-0.23%374.383Kการค้าปลีก3
120.172B0.67%174.876Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
122.550B-0.55%70.715Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
223.066B-1.49%416.047Kบริการผู้บริโภค20
744.259B-0.29%1.200Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
458.310B-0.56%187.047Kการผลิตของผู้ผลิต13
442.095B-0.97%175.309Kการผลิตของผู้ผลิต69
138.025B-0.90%62.317Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
962.170B-0.38%401.211Kบริการทางด้านเทคโนโลยี107
198.841B-0.42%52.999Kการเงิน14
1383.736B-1.17%1.277Mแร่พลังงาน30
1642.917B-1.19%1.689Mการค้าปลีก20
3232.299B-0.10%537.167Kบริการทางด้านเทคโนโลยี113
551.248B-1.07%394.372Kการเงิน50
466.830B-0.45%143.615Kการเงิน121
182.760B-0.19%284.181Kอื่นๆ2840
239.587B-1.57%207.702Kการเงิน27
2589.290B-0.91%1.299Mการเงิน62
1325.762B-0.33%812.388Kการสื่อสาร19
543.916B-0.30%172.505Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
33.265B-4.22%265.593Kระบบขนส่ง53
257.042B-1.16%1.403Mบริการผู้บริโภค1
75.668B-0.74%99.405Kบริการการกระจายสินค้า8
1522.299B-0.65%165.549Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ192
87.618B-0.62%79.904Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ36
22.368B-1.54%9.725Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.637B0.93%9.376Kอื่นๆ13
389.696B-0.51%67.263Kบริการเชิงพาณิชย์118
80.379B-0.93%35.766Kการผลิตของผู้ผลิต21
503.563B-0.12%2.059Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
125.887B-0.76%34.619Kบริการผู้บริโภค32
1336.536B-1.07%264.372Kการเงิน26
9.200B-1.02%54.607Kการผลิตของผู้ผลิต9
594.568B-0.31%785.261Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม41
437.256B-2.19%513.653Kแร่พลังงาน98
163.358B-1.71%394.436Kแร่พลังงาน15
126.764B-2.22%1.008Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม51
304.962B-0.94%425.188Kบริการผู้บริโภค56
9.781B-0.55%93.966Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
296.511B-3.08%909.719Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
18.854B-1.26%6.130Kระบบขนส่ง8
2736.195B0.02%1.263Mบริการทางด้านเทคโนโลยี139
32.681B-0.91%18.630Kบริการเชิงพาณิชย์25
168.292B-0.61%399.265Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2100.433B-0.59%784.639Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ142
119.354B-0.85%264.680Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ83
200.275B0.83%577.320Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
322.285B-1.99%139.988Kการเงิน49
13.830B-0.98%33.847Kบริการผู้บริโภค6
24.411B-1.11%55.761Kบริการผู้บริโภค9
21.788B-1.80%19.956Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
357.206B0.15%276.721Kระบบขนส่ง7
94.622B-0.27%49.598Kการเงิน48
1363.975B0.28%100.725Kการเงิน220
147.162B-0.19%228.093Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
862.039B-0.88%280.679Kการเงิน296
455.183B-0.33%427.656Kบริการผู้บริโภค49
52.746B-1.10%55.609Kการเงิน69
1435.544B-0.55%1.947Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
81.377B-0.50%35.251Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
69.620B-1.42%44.158Kการเงิน15
399.458B-0.28%167.402Kการค้าปลีก58
128.434B-0.79%261.083Kการสื่อสาร28
176.665B-2.40%1.049Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1628.082B-0.38%3.401Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
2.896B-0.87%16.110Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
338.694B-0.55%287.733Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
59.887B-1.05%54.487Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
61.682B-0.99%55.133Kระบบขนส่ง19
261.137B-1.28%176.595Kการผลิตของผู้ผลิต37
68.633B0.29%52.621Kสาธารณูปโภค16
109.272B-1.23%66.234Kบริการการกระจายสินค้า44
403.355B-0.98%330.461Kการสื่อสาร25
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ