ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
61.704B-0.25%1.135Mบริการเชิงพาณิชย์22
667.985B0.93%10.462Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์49
70.842B0.99%2.445Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
247.802B0.78%3.274Mระบบขนส่ง13
97.702B0.36%10.748Mระบบขนส่ง19
25.446B-0.30%380.442Kสาธารณูปโภค8
15.754B0.16%1.302Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
248.938B0.10%2.518Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
207.678B0.81%3.233Mการค้าปลีก34
96.029B0.01%1.399Mการผลิตของผู้ผลิต31
18.365B0.34%1.071Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
364.123B-0.65%2.027Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
530.930B-0.20%5.338Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
1030.599B-0.52%2.072Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ378
111.757B1.27%6.711Mบริการผู้บริโภค28
129.907B-0.07%1.314Mการผลิตของผู้ผลิต28
734.388B0.46%5.434Mบริการผู้บริโภค18
119.194B0.87%5.063Mบริการผู้บริโภค19
2.727B-0.13%347.323Kการค้าปลีก4
91.049B1.03%2.207Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
86.357B0.25%1.605Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
387.345B-0.20%968.960Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
3.132B4.00%620.354Kแร่พลังงาน14
20.581B1.68%423.546Kบริการเชิงพาณิชย์10
77.685B-0.75%706.433Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
69.650B-0.30%1.829Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
89.404B0.35%5.171Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
85.030B-0.63%497.077Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
4.480B-1.05%107.279Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
148.830B0.27%1.247Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
5.035B1.06%4.974Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
621.600B-0.54%2.727Mบริการทางด้านเทคโนโลยี43
13.439B2.36%10.645Mการค้าปลีก4
83.564B1.28%1.432Mการค้าปลีก5
124.097B1.70%5.088Mการค้าปลีก6
1606.762B-0.58%1.159Mสาธารณูปโภค91
258.445B-0.72%1.036Mการผลิตของผู้ผลิต39
149.592B-0.80%1.659Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
174.015B-0.82%798.530Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
135.259B-0.30%1.163Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
17.140B-0.49%343.927Kบริการการกระจายสินค้า9
28.948B1.51%2.533Mการค้าปลีก5
144.660B0.01%1.570Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
59.931B0.03%420.013Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33
127.799B-0.14%691.887Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
—%การเงิน
900.059B-0.09%3.098Mการเงิน86
335.209B-0.08%5.606Mการเงิน282
174.971B-0.66%468.391Kบริการเชิงพาณิชย์3
43.745B1.34%2.898Mบริการการกระจายสินค้า9
423.101B0.67%6.693Mการค้าปลีก12
234.912B0.21%2.645Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
64.137B-0.40%1.595Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
149.008B-0.23%376.366Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
22.440B-0.38%412.635Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
98.609B-1.16%895.005Kสาธารณูปโภค19
26.285B1.41%721.879Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
425.438B-0.51%2.732Mการค้าปลีก3
130.363B-0.36%951.783Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
88.996B1.42%1.456Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
140.081B0.34%4.811Mบริการผู้บริโภค21
797.910B-0.32%3.128Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
261.371B0.42%2.023Mการผลิตของผู้ผลิต11
490.454B0.18%3.668Mการผลิตของผู้ผลิต69
134.412B-0.27%472.783Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
1228.153B-0.44%6.376Mบริการทางด้านเทคโนโลยี116
210.663B0.36%788.635Kการเงิน18
892.373B-0.45%6.449Mแร่พลังงาน32
2615.259B-0.47%4.353Mการค้าปลีก25
3474.875B-0.76%4.764Mบริการทางด้านเทคโนโลยี108
495.190B0.68%2.910Mการเงิน47
500.766B-0.14%1.217Mการเงิน121
221.194B-0.21%4.659Mอื่นๆ2841
176.954B0.28%2.223Mการเงิน25
1822.959B0.07%11.405Mการเงิน65
649.547B0.33%10.844Mการสื่อสาร19
553.336B0.65%1.391Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
21.148B1.33%988.169Kระบบขนส่ง51
237.560B-0.36%6.463Mบริการผู้บริโภค3
82.945B2.16%1.765Mบริการการกระจายสินค้า9
1693.815B-1.07%1.362Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ199
117.829B-1.06%417.120Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ45
20.680B-0.15%167.781Kการผลิตของผู้ผลิต24
1.230B-5.38%4.514Mอื่นๆ9
385.651B-0.52%652.109Kบริการเชิงพาณิชย์141
36.072B-0.50%357.413Kการผลิตของผู้ผลิต15
700.476B0.46%9.264Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
99.827B0.23%646.157Kบริการผู้บริโภค35
1220.119B-0.49%1.611Mการเงิน31
37.027B0.62%2.672Mการผลิตของผู้ผลิต9
433.253B0.41%2.922Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม38
292.305B1.12%3.804Mแร่พลังงาน87
101.048B1.89%3.285Mแร่พลังงาน14
94.104B0.44%4.928Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม45
321.094B-1.16%1.814Mบริการผู้บริโภค54
7.714B-0.06%743.038Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
296.409B-0.10%1.524Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
14.165B3.48%117.632Kระบบขนส่ง11
3391.593B-0.30%9.569Mบริการทางด้านเทคโนโลยี163
28.787B-0.19%307.340Kบริการเชิงพาณิชย์26
109.319B-0.78%2.232Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
2143.410B-0.51%4.250Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ176
123.161B-0.27%780.900Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ71
299.888B-0.28%4.742Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
256.711B-0.17%1.024Mการเงิน48
11.468B-1.76%284.362Kบริการผู้บริโภค6
26.662B-0.07%1.085Mบริการผู้บริโภค8
12.506B3.05%607.597Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
369.994B0.62%1.644Mระบบขนส่ง7
74.601B-0.17%1.097Mการเงิน49
1175.383B0.08%1.509Mการเงิน221
177.084B-0.53%4.004Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
631.116B0.33%1.330Mการเงิน283
418.664B-0.12%1.954Mบริการผู้บริโภค47
32.798B0.91%700.181Kการเงิน57
1675.252B-0.00%9.287Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
74.039B-1.42%557.004Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
55.023B0.55%837.545Kการเงิน15
460.309B0.66%1.345Mการค้าปลีก55
58.568B-0.23%3.042Mการสื่อสาร20
143.214B0.55%7.952Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
2222.193B-0.14%37.416Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์51
2.018B0.80%81.464Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
279.830B-0.55%4.378Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
33.746B0.27%562.464Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
92.371B-0.59%578.344Kระบบขนส่ง23
267.509B0.32%1.173Mการผลิตของผู้ผลิต36
66.091B-0.44%467.988Kสาธารณูปโภค15
125.156B-0.24%926.296Kบริการการกระจายสินค้า49
447.071B-0.19%1.328Mการสื่อสาร24
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ