หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด48.746B USD3.26%+0.68%1.381Mบริการเชิงพาณิชย์40
ยานอวกาศและการป้องกัน972.141B USD1.38%+0.10%2.468Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์62
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร66.105B USD2.52%−0.22%2.855Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ291.896B USD2.51%−0.15%4.231Mระบบขนส่ง21
สายการบิน120.613B USD1.04%+0.68%7.769Mระบบขนส่ง25
การผลิตพลังงานทางเลือก45.933B USD4.71%−0.45%1.16Mสาธารณูปโภค13
อะลูมินั่ม6.913B USD1.75%−2.51%3.418Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
เสื้อผ้า/รองเท้า287.678B USD1.17%−0.31%5.543Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร41
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า239.724B USD1.32%−0.29%3.775Mการค้าปลีก32
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM183.063B USD1.72%−0.32%1.217Mการผลิตของผู้ผลิต39
ตลาดหลังการขายของยานยนต์21.816B USD1.59%−0.43%1.984Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์383.438B USD2.03%+1.20%4.056Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์702.101B USD2.60%+1.35%10.514Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
ไบโอเทคโนโลยี426.138B USD0.91%−1.15%3.28Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ329
การออกอากาศกระจายเสียง75.712B USD2.11%−1.19%5.639Mบริการผู้บริโภค20
วัสดุก่อสร้าง156.205B USD1.26%−0.14%1.318Mการผลิตของผู้ผลิต25
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม240.845B USD2.07%+0.93%17.164Mบริการผู้บริโภค5
เกมและบ่อนคาสิโน140.38B USD0.67%−2.75%2.906Mบริการผู้บริโภค16
การจัดจำหน่ายแคตตาล็อก/พิเศษเฉพาะ17.156M USD−6.59%212.198Kการค้าปลีก1
เคมีทางการเกษตร108.341B USD3.09%−1.06%2.729Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์62.3B USD2.96%−1.37%1.88Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
เคมีพิเศษเฉพาะ525.616B USD2.07%−0.26%2.05Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ58
ถ่านหิน42.453B USD2.10%−2.31%2.416Mแร่พลังงาน14
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์23.421B USD1.92%+0.09%956.427Kบริการเชิงพาณิชย์14
การสื่อสารคอมพิวเตอร์45.991B USD−1.91%24.352Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์168.717B USD0.80%−0.74%2.719Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์234.458B USD1.42%−1.06%2.806Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง170.741B USD1.14%−0.94%1.834Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
สินค้าอุปโภคบริโภค4.914B USD+0.75%239.706Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ156.034B USD2.66%+0.57%2.385Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
ขุดเจาะตามสัญญา130.468B USD2.20%−0.80%8.687Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม17
บริการประมวลผลข้อมูล408.374B USD1.16%−0.78%2.907Mบริการทางด้านเทคโนโลยี57
ห้างสรรพสินค้า223.086B USD0.24%−2.32%6.772Mการค้าปลีก7
ร้านค้าส่วนลด73.863B USD0.70%+1.30%2.597Mการค้าปลีก4
เครือข่ายร้านยา96.04B USD3.49%−1.02%6.923Mการค้าปลีก2
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า1.104T USD3.87%+0.43%4.343Mสาธารณูปโภค69
เครื่องใช้ไฟฟ้า233.229B USD0.87%−0.92%1.447Mการผลิตของผู้ผลิต63
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์137.555B USD1.22%−0.73%2.439Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์302.882B USD0.93%−1.62%1.705Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์89.157B USD0.35%−1.63%4.108Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์23.892B USD1.08%−0.28%615.103Kบริการการกระจายสินค้า11
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์20.027B USD3.96%−1.45%3.286Mการค้าปลีก4
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า30.209B USD1.45%−2.05%6.805Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
วิศวกรรมและก่อสร้าง155.74B USD0.34%−1.68%757.874Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม50
บริการด้านสิ่งแวดล้อม174.557B USD1.04%−0.22%1.877Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม17
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง499.06B USD1.73%+0.81%3.968Mการเงิน94
กลุ่มบริษัททางการเงิน77.293B USD1.27%−0.78%97.342Kการเงิน361
สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน216.756B USD0.85%+0.70%1.9Mบริการเชิงพาณิชย์3
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร59.448B USD1.83%−0.16%2.338Mบริการการกระจายสินค้า11
ค้าปลีกอาหาร66.671B USD1.83%+0.48%4.595Mการค้าปลีก15
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์100.683B USD3.76%+2.07%6.486Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม40.082B USD3.25%+1.18%2.703Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม332.166B USD2.47%+1.43%3.5Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร44
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า38.518B USD0.66%−1.92%645.156Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ122.388B USD3.47%−0.02%1.524Mสาธารณูปโภค20
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย22.344B USD1.94%−0.08%1.02Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร20
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน525.093B USD2.19%−0.15%4.052Mการค้าปลีก5
สร้างบ้าน243.985B USD0.88%+0.51%1.158Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล124.882B USD0.82%+0.02%726.165Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ15
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ272.954B USD0.74%+0.30%3.374Mบริการผู้บริโภค22
การดูแลครัวเรือน/บุคคล780.552B USD2.62%+0.55%5.151Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม60.883B USD5.79%+0.36%4.082Mการผลิตของผู้ผลิต6
เครื่องจักรอุตสาหกรรม1.01T USD0.84%−1.61%3.776Mการผลิตของผู้ผลิต89
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม158.233B USD1.14%+0.17%1.209Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ1.458T USD1.33%−1.28%8.195Mบริการทางด้านเทคโนโลยี110
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย287.665B USD1.02%+0.53%1.116Mการเงิน18
บริการน้ำมันครบวงจร1.758T USD5.67%−0.74%9.339Mแร่พลังงาน48
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต2.196T USD0.18%−1.40%34.954Mการค้าปลีก44
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต5.391T USD0.12%+0.00%18.557Mบริการทางด้านเทคโนโลยี102
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์967.24B USD2.28%−0.33%4.551Mการเงิน46
ผู้จัดการด้านการลงทุน933.462B USD2.81%−0.62%2.313Mการเงิน103
กองทรัสต์/กองทุนรวม211.024B USD7.18%−0.31%392.139Kอื่นๆ3777
ประกันชีวิต/สุขภาพ103.325B USD2.96%+0.04%1.146Mการเงิน17
ธนาคารรายใหญ่2.455T USD3.50%+0.64%9.892Mการเงิน88
โทรคมนาคมรายใหญ่96.372B USD5.05%+0.43%1.591Mการสื่อสาร17
ดูแลและจัดการด้านสุขภาพ816.211B USD1.29%−0.12%2.105Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
การขนส่งทางทะเล61.513B USD6.10%−1.45%1.155Mระบบขนส่ง52
กลุ่มบริษัทสื่อ24.835B USD0.67%−0.33%1.596Mบริการผู้บริโภค5
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์288.489B USD0.62%+0.23%3.637Mบริการการกระจายสินค้า13
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์1.845T USD0.73%+0.29%2.995Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ242
บริการทางการแพทย์/พยาบาล93.537B USD0.36%−0.78%1.691Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ62
การผลิตโลหะ25.778B USD0.70%−1.32%295.526Kการผลิตของผู้ผลิต19
อื่นๆ850.225M USD2.19%−3.02%158.987Kอื่นๆ2
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด1.474T USD0.66%−1.68%4.653Mบริการเชิงพาณิชย์170
การผลิตเบ็ดเตล็ด38.219B USD1.16%+1.05%785.215Kการผลิตของผู้ผลิต16
ยานพาหนะใช้มอเตอร์1.37T USD1.10%−1.65%50.829Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร43
ภาพยนต์/บันเทิง383.986B USD0.40%−2.10%6.498Mบริการผู้บริโภค49
ชุดประกันภัยรวม607.692B USD1.99%−0.32%2.284Mการเงิน41
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา6.312B USD3.01%−2.98%540.554Kการผลิตของผู้ผลิต5
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ500.299B USD6.72%+0.31%6.588Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
การผลิตน้ำมันและก๊าซ567.225B USD3.67%−0.89%5.29Mแร่พลังงาน48
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน258.204B USD3.94%−2.01%2.647Mแร่พลังงาน12
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน78.835B USD1.82%−0.14%4.345Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม29
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ438.444B USD0.34%−0.90%2.133Mบริการผู้บริโภค52
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ7.581B USD1.26%−0.73%141.808Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ292.187B USD3.71%−3.16%4.807Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน50
การขนส่งอื่นๆ225.386B USD0.33%−2.01%19.479Mระบบขนส่ง18
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป6.256T USD0.54%−0.97%14.476Mบริการทางด้านเทคโนโลยี346
บริการด้านบุคลากร31.515B USD1.91%−0.67%761.475Kบริการเชิงพาณิชย์27
ยาสามัญ14.802B USD+0.38%11.808Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2