ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
105.158B-0.83%1.633Mบริการเชิงพาณิชย์26
849.835B-0.37%10.974Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์51
117.240B-1.09%4.077Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
292.115B-0.07%2.521Mระบบขนส่ง15
168.305B-1.07%13.713Mระบบขนส่ง21
49.518B0.47%1.910Mสาธารณูปโภค11
28.342B-1.47%2.931Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
342.617B-0.21%4.696Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
299.450B1.15%2.492Mการค้าปลีก32
154.942B-0.22%2.437Mการผลิตของผู้ผลิต31
26.921B-0.46%1.355Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
473.520B1.03%2.876Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
604.465B-0.45%7.064Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
1225.520B-0.03%2.958Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ428
157.333B-0.49%14.084Mบริการผู้บริโภค25
166.774B0.19%1.037Mการผลิตของผู้ผลิต28
1195.259B-0.22%7.688Mบริการผู้บริโภค19
155.622B-2.11%5.909Mบริการผู้บริโภค19
264.135M0.92%389.406Kการค้าปลีก2
136.763B-0.76%1.898Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
107.062B-2.61%1.824Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
497.261B-1.82%2.179Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ52
4.686B0.30%532.230Kแร่พลังงาน12
25.015B2.38%670.987Kบริการเชิงพาณิชย์11
111.215B-0.74%824.949Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
120.979B-1.07%2.433Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
147.812B-0.61%7.200Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
123.836B-1.12%952.617Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
6.058B-0.90%91.053Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
204.130B-1.13%1.557Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
7.967B-1.98%3.108Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
997.840B-0.32%3.813Mบริการทางด้านเทคโนโลยี54
22.918B-0.22%4.594Mการค้าปลีก4
94.933B-0.78%1.241Mการค้าปลีก5
149.607B-1.28%5.475Mการค้าปลีก7
1817.778B-0.52%2.056Mสาธารณูปโภค86
361.284B-0.05%2.116Mการผลิตของผู้ผลิต44
212.329B-0.73%5.222Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
214.593B-0.31%1.675Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
214.987B-2.44%1.995Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์28
22.092B-0.54%380.444Kบริการการกระจายสินค้า10
41.510B-1.77%2.891Mการค้าปลีก5
212.346B-0.20%1.389Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
97.701B-0.19%533.855Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
159.027B-0.55%1.001Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม22
1266.345B-0.10%4.586Mการเงิน92
689.858B-0.54%4.763Mการเงิน1024
198.723B-0.07%796.619Kบริการเชิงพาณิชย์3
65.041B-0.17%1.348Mบริการการกระจายสินค้า10
452.264B-1.07%6.271Mการค้าปลีก14
246.893B-0.79%5.229Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
71.719B-0.69%1.435Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
163.488B-0.79%558.044Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
38.574B0.30%681.444Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
114.515B-0.66%1.009Mสาธารณูปโภค19
36.888B-1.99%1.141Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
508.394B-1.32%4.444Mการค้าปลีก3
172.376B-0.25%1.913Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร27
144.296B0.79%1.899Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
228.965B0.59%6.556Mบริการผู้บริโภค20
855.803B-0.86%3.990Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
351.005B-0.13%2.109Mการผลิตของผู้ผลิต12
809.788B-0.92%2.869Mการผลิตของผู้ผลิต74
183.524B-0.82%1.024Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
1572.003B-0.14%5.012Mบริการทางด้านเทคโนโลยี112
238.530B-0.51%1.009Mการเงิน18
1073.750B-1.34%10.271Mแร่พลังงาน37
2890.086B-0.92%5.063Mการค้าปลีก34
5145.882B-0.85%4.844Mบริการทางด้านเทคโนโลยี127
703.186B-0.90%4.027Mการเงิน48
601.136B-0.32%2.013Mการเงิน116
258.087B-0.41%2.133Mอื่นๆ2944
241.702B-1.34%2.202Mการเงิน27
2490.258B-1.13%13.022Mการเงิน64
626.585B0.69%45.441Mการสื่อสาร16
676.883B-0.62%2.012Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
28.405B-1.70%2.491Mระบบขนส่ง47
2.266B3.33%283.685Kบริการผู้บริโภค2
96.168B-0.51%1.001Mบริการการกระจายสินค้า10
2097.619B0.38%2.313Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ207
166.635B-0.47%662.215Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ51
32.139B-1.23%254.028Kการผลิตของผู้ผลิต23
5.039B0.63%13.047Mอื่นๆ12
540.564B0.76%1.326Mบริการเชิงพาณิชย์151
53.386B-0.03%734.792Kการผลิตของผู้ผลิต14
1310.653B-1.83%27.985Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
147.323B-0.54%2.745Mบริการผู้บริโภค38
1535.386B-1.06%1.829Mการเงิน30
53.991B0.21%3.560Mการผลิตของผู้ผลิต9
504.189B-0.86%4.730Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม36
342.407B-0.86%4.762Mแร่พลังงาน70
128.871B-2.19%4.047Mแร่พลังงาน13
95.851B-0.62%10.111Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม42
482.229B0.26%3.699Mบริการผู้บริโภค53
8.146B-0.34%103.873Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
445.396B-2.50%5.031Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน44
26.916B1.05%396.350Kระบบขนส่ง12
4647.711B-0.46%13.708Mบริการทางด้านเทคโนโลยี204
40.887B0.89%512.365Kบริการเชิงพาณิชย์26
107.518B-0.40%1.855Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
2356.199B-0.80%8.308Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ218
156.497B0.48%742.435Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ75
290.309B-1.90%4.716Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน59
315.432B-0.34%1.322Mการเงิน46
17.277B-0.19%163.463Kบริการผู้บริโภค6
41.189B-0.97%2.116Mบริการผู้บริโภค8
25.974B-1.70%362.994Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
455.989B-0.88%3.309Mระบบขนส่ง6
117.500B-0.07%1.388Mการเงิน51
1383.347B-0.45%1.522Mการเงิน221
217.232B0.53%2.802Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร31
916.736B-0.91%3.085Mการเงิน280
528.353B0.03%2.568Mบริการผู้บริโภค47
46.281B-1.07%1.032Mการเงิน58
2392.638B-2.11%11.271Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์79
96.943B2.32%1.356Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
74.256B-0.11%845.508Kการเงิน15
599.159B-0.19%1.656Mการค้าปลีก60
65.194B-0.14%2.452Mการสื่อสาร18
268.932B-0.60%14.282Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
2549.542B-1.22%75.325Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์49
3.836B-0.56%120.649Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
327.480B-1.02%8.501Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
46.172B0.65%857.585Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
128.604B0.36%690.579Kระบบขนส่ง24
425.258B-1.34%1.679Mการผลิตของผู้ผลิต38
72.821B0.51%480.964Kสาธารณูปโภค15
186.619B-0.13%1.121Mบริการการกระจายสินค้า51
337.923B-0.18%2.494Mการสื่อสาร21
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ