อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
567.693B0.370.63%560.523Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ86
58.522B4.16-0.36%473.090Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
657.371B2.121.04%735.295Kในทางอุตสาหกรรม46
78.275B2.961.38%363.912Kวัสดุพื้นฐาน15
166.950B2.601.30%765.233Kในทางอุตสาหกรรม15
174.151B1.360.73%1.230Mในทางอุตสาหกรรม21
13.537B3.69-1.52%18.844Kในทางอุตสาหกรรม4
25.757B0.590.33%2.262Mวัสดุพื้นฐาน6
112.704B1.281.43%900.939Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร33
110.709B2.57-0.04%944.858Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร40
32.326B2.930.39%414.441Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
474.340B2.76-0.32%2.347Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
114.491B0.420.96%310.520Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
140.122B1.96-0.02%360.537Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร41
3316.108B3.53-0.03%6.581Mไฟแนนซ์434
592.561B0.511.01%574.007Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ445
247.183B3.800.50%2.519Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
786.162B0.940.42%2.671Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร51
301.816B0.610.97%3.206Mในทางอุตสาหกรรม102
17.135B2.970.62%130.979Kในทางอุตสาหกรรม12
112.128B3.090.09%1.405Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
62.811B3.87-0.36%1.431Mไฟแนนซ์37
13.708B3.671.77%193.170Kพลังงาน13
8.726B2.16-0.20%66.440Kในทางอุตสาหกรรม10
314.288B2.400.61%580.290Kวัสดุพื้นฐาน33
468.572B2.57-0.19%5.069Mเทคโนโลยี75
26.119B2.570.84%639.514Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
149.136B2.40-0.26%2.174Mเทคโนโลยี34
51.617B0.750.60%229.314Kในทางอุตสาหกรรม32
79.277B1.590.52%538.629Kวัสดุพื้นฐาน19
50.427B1.140.90%445.692Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร31
243.879B1.99-0.05%1.000Mไฟแนนซ์39
34.879B2.120.16%290.875Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
21.548B2.590.36%183.381Kไฟแนนซ์24
892.990B0.130.17%1.862Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
262.582B1.400.47%964.709Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
189.852B2.680.26%257.986Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
164.701B2.691.14%2.652Mวัสดุพื้นฐาน6
10.137M9.59-1.80%186ไฟแนนซ์1
6.925B0.82%525.520Kในทางอุตสาหกรรม1
125.819B2.30-0.20%851.034Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
743.772B3.490.50%889.441Kสาธารณูปโภค58
258.170B2.330.41%443.991Kในทางอุตสาหกรรม72
102.627B1.560.17%531.547Kเทคโนโลยี25
54.707B2.160.83%292.630Kในทางอุตสาหกรรม24
249.669B0.900.28%1.394Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
110.721B1.580.39%388.659Kในทางอุตสาหกรรม36
—%ไฟแนนซ์2053
201.366B1.380.18%389.408Kไฟแนนซ์15
20.858B1.080.62%264.505Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร17
432.063B2.780.27%1.018Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร62
369.281B2.020.00%1.507Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร24
139.165B1.071.03%1.839Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
10.763B4.821.60%318.970Kวัสดุพื้นฐาน10
110.073B1.270.16%1.904Mวัสดุพื้นฐาน34
389.408B1.580.59%1.198Mในทางอุตสาหกรรม33
264.062B1.500.48%1.592Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ58
45.755B3.76-0.42%1.438Mในทางอุตสาหกรรม8
213.294B1.980.57%762.926Kในทางอุตสาหกรรม28
15.701B4.700.54%102.439Kในทางอุตสาหกรรม3
57.900B0.33-10.29%145.646Kไฟแนนซ์117
22.176B1.260.67%315.349Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
10.758B2.38-0.26%985.180Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
281.152B2.20-1.91%2.867Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
82.257B0.72-1.22%775.528Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
220.570B2.300.33%473.197Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
66.467B0.51-0.66%295.744Kเทคโนโลยี10
38.708B1.930.30%314.400Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
918.404B1.390.12%922.560Kเทคโนโลยี132
26.892B7.19-0.28%59.112Kสาธารณูปโภค7
356.893B2.440.59%11.192Mในทางอุตสาหกรรม10
335.140B1.380.70%357.439Kในทางอุตสาหกรรม101
353.717B5.010.54%878.334Kวัสดุพื้นฐาน25
1211.517B4.57-0.29%941.515Kพลังงาน16
592.594B4.73-0.50%3.161Mบริการโทรคมนาคม43
3587.001B0.11-0.13%2.507Mเทคโนโลยี81
313.707B2.05-1.03%7.835Mไฟแนนซ์25
450.113B3.73-0.13%935.104Kไฟแนนซ์62
2.150B6.43-0.71%35.162Kไฟแนนซ์7
166.176B0.771.23%467.225Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร30
388.474B3.16-0.08%631.969Kไฟแนนซ์29
483.977B0.94-0.82%971.639Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ9
13.853B3.020.94%84.098Kในทางอุตสาหกรรม31
178.947M-5.29%6.129Kในทางอุตสาหกรรม2
660.500B1.210.97%1.079Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ111
1.760B0.46%246.932Kวัสดุพื้นฐาน1
265.294B1.950.16%566.217Kไฟแนนซ์20
174.606B4.140.31%518.358Kสาธารณูปโภค13
53.889B2.610.71%136.515Kสาธารณูปโภค13
488.859B2.890.16%2.254Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
73.748B1.610.67%358.291Kวัสดุพื้นฐาน18
44.497B5.42-0.51%209.624Kเทคโนโลยี4
25.713B1.970.59%1.884Mพลังงาน17
564.966B2.060.18%1.509Mพลังงาน123
1026.826B5.14-0.08%1.795Mพลังงาน38
535.491B6.24-0.07%1.416Mพลังงาน71
183.098B3.200.26%2.561Mพลังงาน65
52.323B0.710.20%299.228Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร28
40.231B4.13-0.09%819.261Kวัสดุพื้นฐาน4
19.157B2.17-0.09%113.538Kวัสดุพื้นฐาน11
7.516B1.460.87%265.067Kในทางอุตสาหกรรม4
10.454B2.780.78%946.976Kไฟแนนซ์1
669.445B3.140.27%1.487Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร17
64.813B0.710.09%540.039Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร30
2359.041B2.510.71%2.870Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ173
737.145B1.88-0.54%10.782Mเทคโนโลยี6
17.878B1.470.13%815.596Kวัสดุพื้นฐาน15
244.593B1.520.27%646.624Kในทางอุตสาหกรรม24
1255.633B0.40-0.02%567.954Kไฟแนนซ์62
27.128B3.200.33%131.575Kไฟแนนซ์33
53.643B0.460.53%282.189Kไฟแนนซ์18
35.324B1.611.15%198.604Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
31.830B2.050.40%87.930Kไฟแนนซ์10
14.395B0.66%518.605Kพลังงาน20
4.118B3.840.42%111.138Kพลังงาน10
377.901B2.160.64%1.052Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร56
195.616B1.490.19%936.583Kเทคโนโลยี24
999.175B2.380.09%5.735Mเทคโนโลยี88
12.567M3.39%1.169Kในทางอุตสาหกรรม1
1969.666B1.040.43%5.176Mเทคโนโลยี176
16.274M0.59-0.48%5.609Kไฟแนนซ์1
88.227B1.531.10%356.778Kวัสดุพื้นฐาน26
50.279B7.000.85%241.420Kวัสดุพื้นฐาน19
185.403B2.751.05%4.601Mวัสดุพื้นฐาน37
744.123M0.981.97%20.366Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
6.222B2.733.29%2.742Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
275.919B7.521.47%2.726Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
28.263B1.140.19%483.398Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
6.426B0.37-3.24%2.164Mพลังงาน7
40.061B2.090.52%305.996Kสาธารณูปโภค15
861.402B4.26-0.42%3.106Mบริการโทรคมนาคม37
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ