ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
55.441B-0.69%369.916Kบริการเชิงพาณิชย์22
576.992B0.40%3.449Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์49
63.643B0.33%440.234Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
191.294B-0.26%401.881Kระบบขนส่ง13
88.544B0.38%6.227Mระบบขนส่ง19
28.049B0.63%75.481Kสาธารณูปโภค9
13.272B0.94%430.718Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
224.171B0.18%793.532Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
178.547B-1.60%609.681Kการค้าปลีก36
75.603B0.75%334.414Kการผลิตของผู้ผลิต30
14.822B0.29%242.179Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
366.388B-0.70%1.380Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
504.129B0.37%2.278Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
1068.983B-0.41%851.180Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ372
101.510B0.03%2.039Mบริการผู้บริโภค27
102.663B0.19%157.829Kการผลิตของผู้ผลิต27
708.968B-1.43%2.488Mบริการผู้บริโภค18
89.243B-2.32%1.832Mบริการผู้บริโภค20
2.871B-4.16%401.812Kการค้าปลีก4
80.331B0.08%251.255Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
78.204B0.63%333.756Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
363.222B0.75%325.074Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
2.861B0.45%58.287Kแร่พลังงาน14
19.059B-0.70%59.796Kบริการเชิงพาณิชย์10
75.697B-0.17%345.364Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
68.212B-0.61%520.196Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
80.252B0.35%966.463Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
77.150B0.91%141.454Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
3.898B2.98%44.924Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
136.737B1.27%280.086Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
4.447B2.77%1.058Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
570.546B-1.32%1.489Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
12.000B0.45%1.359Mการค้าปลีก4
77.909B0.40%216.491Kการค้าปลีก5
118.211B0.27%1.093Mการค้าปลีก6
1558.442B0.47%276.434Kสาธารณูปโภค92
227.882B0.98%421.500Kการผลิตของผู้ผลิต39
125.842B-0.06%409.136Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
158.244B0.57%136.099Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
122.267B-0.76%308.897Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
15.421B-0.55%52.578Kบริการการกระจายสินค้า9
22.130B-0.93%362.405Kการค้าปลีก3
129.001B-1.18%832.284Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
48.204B0.23%67.320Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33
118.753B0.96%149.993Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
826.818B0.08%1.316Mการเงิน85
307.300B-0.59%3.102Mการเงิน250
169.283B-0.43%105.478Kบริการเชิงพาณิชย์3
37.329B-0.19%351.041Kบริการการกระจายสินค้า9
413.019B0.36%1.553Mการค้าปลีก12
224.298B1.22%807.859Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
60.082B0.68%180.631Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
136.956B1.14%74.979Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
18.408B1.30%74.460Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
93.543B0.89%172.699Kสาธารณูปโภค19
22.119B-0.88%403.037Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
377.107B0.11%642.284Kการค้าปลีก3
106.899B0.65%185.059Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
73.002B-0.52%389.049Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
121.224B-1.34%1.961Mบริการผู้บริโภค21
736.643B0.42%484.539Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
235.952B1.26%420.663Kการผลิตของผู้ผลิต11
455.651B0.47%411.459Kการผลิตของผู้ผลิต69
118.466B0.37%84.228Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
1142.781B-0.94%1.434Mบริการทางด้านเทคโนโลยี115
195.273B0.58%140.423Kการเงิน16
865.400B2.00%1.894Mแร่พลังงาน33
2478.769B-3.37%3.754Mการค้าปลีก25
3322.094B-1.73%2.007Mบริการทางด้านเทคโนโลยี106
470.640B-0.17%1.264Mการเงิน47
490.187B-0.07%208.102Kการเงิน124
196.820B-0.25%909.244Kอื่นๆ2832
161.702B0.36%390.518Kการเงิน25
1766.741B-0.11%7.111Mการเงิน65
626.782B1.17%3.509Mการสื่อสาร19
515.538B0.40%355.837Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
18.740B0.26%362.654Kระบบขนส่ง51
76.248B-0.10%122.496Kบริการการกระจายสินค้า9
1500.587B-0.13%373.317Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ197
98.245B-0.90%145.787Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ44
17.637B0.83%17.532Kการผลิตของผู้ผลิต24
990.130M-1.99%1.908Mอื่นๆ11
336.725B-1.18%228.854Kบริการเชิงพาณิชย์136
31.446B1.08%74.672Kการผลิตของผู้ผลิต15
637.564B-0.31%6.582Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
300.987B-0.20%1.649Mบริการผู้บริโภค38
1106.695B1.41%842.949Kการเงิน31
30.862B0.82%886.474Kการผลิตของผู้ผลิต9
392.430B0.85%750.044Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม38
266.666B1.46%957.479Kแร่พลังงาน90
95.992B0.76%632.643Kแร่พลังงาน14
78.871B1.69%1.514Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม45
299.898B-1.39%828.446Kบริการผู้บริโภค53
7.233B0.28%553.201Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
265.615B1.33%923.850Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
11.595B-0.63%12.353Kระบบขนส่ง11
3251.382B-1.96%5.799Mบริการทางด้านเทคโนโลยี154
24.427B-1.62%91.932Kบริการเชิงพาณิชย์26
102.618B0.25%364.311Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
2101.911B0.38%1.565Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ173
114.104B-0.83%177.544Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ73
272.740B1.45%1.575Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
242.727B1.70%219.627Kการเงิน47
10.908B-0.52%49.789Kบริการผู้บริโภค6
22.166B0.80%255.485Kบริการผู้บริโภค8
9.913B0.24%30.919Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
325.988B0.48%302.926Kระบบขนส่ง7
67.876B-0.34%162.296Kการเงิน47
1112.231B0.61%287.035Kการเงิน220
163.165B-0.73%670.780Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
582.237B-0.63%400.337Kการเงิน284
388.731B0.22%775.156Kบริการผู้บริโภค47
30.707B0.10%200.430Kการเงิน56
1531.490B-0.55%3.100Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
69.532B1.87%263.516Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
48.925B0.55%112.722Kการเงิน15
409.341B0.09%265.045Kการค้าปลีก56
57.055B1.77%611.953Kการสื่อสาร22
132.215B0.28%2.419Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1850.996B-0.76%11.793Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์51
1.902B0.63%62.669Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
276.760B0.58%886.848Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
29.495B1.32%113.750Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
82.909B0.28%82.068Kระบบขนส่ง23
236.657B1.04%354.840Kการผลิตของผู้ผลิต37
62.663B0.06%87.386Kสาธารณูปโภค15
109.007B-0.22%470.416Kบริการการกระจายสินค้า49
417.782B0.17%680.325Kการสื่อสาร24
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ