ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
57.880B2.40%1.027Mบริการเชิงพาณิชย์22
602.524B3.15%13.322Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์49
66.481B2.96%1.677Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
197.748B2.24%1.830Mระบบขนส่ง13
94.754B8.21%24.229Mระบบขนส่ง19
28.926B1.72%299.695Kสาธารณูปโภค9
14.098B3.27%1.912Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
231.797B3.01%2.711Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
186.950B4.14%3.086Mการค้าปลีก36
79.045B2.55%881.414Kการผลิตของผู้ผลิต30
15.985B6.10%1.426Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
370.320B1.25%2.500Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
509.807B0.56%5.967Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
1119.074B1.23%3.230Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ372
107.084B4.22%7.743Mบริการผู้บริโภค27
107.457B2.11%692.139Kการผลิตของผู้ผลิต27
737.366B1.33%5.352Mบริการผู้บริโภค18
95.438B7.09%6.832Mบริการผู้บริโภค20
2.797B-0.61%1.029Mการค้าปลีก4
82.945B2.38%1.096Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
81.414B2.40%1.171Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
377.206B1.88%1.170Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
2.942B2.12%223.782Kแร่พลังงาน14
19.201B1.02%281.412Kบริการเชิงพาณิชย์10
76.221B-1.76%762.334Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
71.143B2.13%1.493Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
82.308B0.64%4.013Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
80.143B3.01%620.528Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
3.983B1.02%64.745Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
141.872B2.03%887.969Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
4.793B2.19%4.945Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
595.625B1.88%2.546Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
12.425B3.10%5.988Mการค้าปลีก4
79.668B0.87%840.725Kการค้าปลีก5
121.640B1.32%4.001Mการค้าปลีก6
1567.919B0.10%968.819Kสาธารณูปโภค92
238.560B1.97%1.353Mการผลิตของผู้ผลิต39
133.237B2.85%1.648Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
165.036B1.88%516.242Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
124.629B-0.76%850.769Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
16.072B2.62%202.266Kบริการการกระจายสินค้า9
23.151B2.01%1.150Mการค้าปลีก3
130.681B3.02%1.912Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
50.502B3.51%414.143Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33
121.932B1.62%699.124Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
865.756B2.25%3.829Mการเงิน85
313.705B2.32%7.820Mการเงิน255
174.713B0.93%274.429Kบริการเชิงพาณิชย์3
39.784B5.22%2.134Mบริการการกระจายสินค้า9
420.824B0.14%6.867Mการค้าปลีก12
227.682B0.35%2.609Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
61.449B1.55%877.688Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
140.360B0.76%302.739Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
19.798B3.75%465.091Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
94.571B1.00%757.118Kสาธารณูปโภค19
23.341B3.15%517.025Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
388.282B-0.21%2.469Mการค้าปลีก3
112.989B1.70%883.063Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
78.704B6.00%1.679Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
132.746B9.68%11.396Mบริการผู้บริโภค21
745.637B0.48%1.863Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
245.350B2.16%1.485Mการผลิตของผู้ผลิต11
472.667B-0.42%1.215Mการผลิตของผู้ผลิต69
123.130B2.06%376.917Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
1179.492B1.77%3.879Mบริการทางด้านเทคโนโลยี115
199.080B1.05%472.350Kการเงิน17
889.363B0.96%5.008Mแร่พลังงาน33
2498.470B-0.99%5.149Mการค้าปลีก25
3389.847B0.12%3.884Mบริการทางด้านเทคโนโลยี106
484.988B1.96%4.619Mการเงิน47
508.080B1.96%722.663Kการเงิน124
197.856B0.49%2.116Mอื่นๆ2829
165.907B2.05%1.345Mการเงิน25
1788.740B1.37%10.874Mการเงิน65
629.289B-0.02%9.826Mการสื่อสาร19
522.176B-1.36%2.190Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
19.380B2.12%885.970Kระบบขนส่ง51
80.329B3.14%630.500Kบริการการกระจายสินค้า9
1591.420B2.85%1.443Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ198
103.312B3.05%302.649Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ44
18.489B3.16%110.649Kการผลิตของผู้ผลิต24
1.050B4.25%3.261Mอื่นๆ11
351.617B2.92%555.403Kบริการเชิงพาณิชย์136
33.309B3.68%386.504Kการผลิตของผู้ผลิต15
654.906B0.45%11.307Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
316.620B3.08%7.593Mบริการผู้บริโภค38
1124.500B0.28%2.092Mการเงิน31
32.938B4.99%3.926Mการผลิตของผู้ผลิต9
407.167B2.60%2.637Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม38
276.323B0.98%3.446Mแร่พลังงาน90
102.006B3.86%2.072Mแร่พลังงาน14
83.665B2.88%5.435Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม45
313.230B4.16%1.915Mบริการผู้บริโภค53
7.557B3.67%1.918Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
274.792B0.86%2.762Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน40
11.801B3.45%125.324Kระบบขนส่ง11
3349.391B0.09%12.142Mบริการทางด้านเทคโนโลยี155
25.976B4.44%229.682Kบริการเชิงพาณิชย์26
106.001B2.86%1.762Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
2138.502B1.67%4.592Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ173
120.049B2.85%650.170Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ73
283.240B0.41%4.089Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
248.710B1.58%1.024Mการเงิน47
11.089B2.12%241.554Kบริการผู้บริโภค6
23.194B1.83%706.917Kบริการผู้บริโภค8
10.202B3.18%161.547Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
336.263B1.66%980.358Kระบบขนส่ง7
70.723B4.45%734.648Kการเงิน48
1122.229B0.96%1.152Mการเงิน220
170.711B1.10%1.761Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
593.389B3.17%1.092Mการเงิน284
405.096B2.75%2.739Mบริการผู้บริโภค47
31.972B4.77%516.668Kการเงิน56
1578.452B-0.13%6.890Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
72.485B1.71%587.917Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
51.381B3.36%605.150Kการเงิน15
423.460B1.49%1.007Mการค้าปลีก56
58.554B-0.46%1.947Mการสื่อสาร22
139.008B-0.01%7.206Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1912.731B0.79%26.953Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์51
2.032B5.10%95.031Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
280.755B0.04%2.142Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
30.931B3.12%565.608Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
85.756B1.35%336.973Kระบบขนส่ง23
246.907B1.80%1.513Mการผลิตของผู้ผลิต37
62.888B0.79%364.484Kสาธารณูปโภค15
113.927B2.45%1.063Mบริการการกระจายสินค้า49
419.706B0.38%1.536Mการสื่อสาร24
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ