อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
70.632B-0.40%1.582Mบริการเชิงพาณิชย์24
837.467B-0.70%12.085Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
85.543B0.73%4.561Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
185.789B-0.53%2.046Mระบบขนส่ง13
148.173B-0.35%5.514Mระบบขนส่ง21
18.344B0.08%495.697Kสาธารณูปโภค9
19.017B-1.91%6.952Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
284.702B0.05%3.627Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
231.401B-0.04%2.064Mการค้าปลีก37
95.682B-0.35%792.987Kการผลิตของผู้ผลิต30
19.855B-0.46%1.292Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
471.667B0.37%2.669Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
580.760B1.08%8.073Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
890.289B0.11%1.930Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ382
158.939B0.00%7.572Mบริการผู้บริโภค29
96.642B0.60%832.262Kการผลิตของผู้ผลิต33
625.780B-0.64%11.972Mบริการผู้บริโภค17
139.909B-0.66%3.979Mบริการผู้บริโภค22
11.371B-0.78%1.400Mการค้าปลีก9
93.763B-1.12%3.639Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
92.950B-1.57%3.116Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
376.149B-0.64%1.581Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
5.743B-1.82%821.455Kแร่พลังงาน12
6.540B-0.37%195.173Kบริการเชิงพาณิชย์10
291.157B0.40%11.106Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
88.558B0.56%1.705Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
95.809B0.73%6.285Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
99.301B0.13%1.282Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.523B-0.57%152.337Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
147.572B0.77%1.744Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
14.782B-3.17%5.074Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
569.001B0.44%2.882Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
18.095B0.99%3.755Mการค้าปลีก5
70.051B-1.14%1.865Mการค้าปลีก5
145.187B-0.80%4.010Mการค้าปลีก6
1812.352B0.23%1.523Mสาธารณูปโภค90
189.965B0.59%2.636Mการผลิตของผู้ผลิต37
161.778B-0.44%2.141Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
139.204B-0.01%712.417Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
167.256B0.85%1.196Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
30.337B0.24%476.539Kบริการการกระจายสินค้า10
23.391B-1.07%1.988Mการค้าปลีก3
126.871B-0.45%2.201Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
63.905B-0.15%636.662Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
128.645B0.12%878.931Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
879.578B0.61%4.995Mการเงิน82
421.810B0.37%4.477Mการเงิน207
238.332B0.40%743.855Kบริการเชิงพาณิชย์10
67.149B-0.47%2.108Mบริการการกระจายสินค้า9
363.127B0.41%4.788Mการค้าปลีก11
217.874B-0.68%4.332Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
78.564B-0.26%2.204Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
145.449B0.01%756.742Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
16.904B0.72%426.049Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
114.510B-0.15%954.682Kสาธารณูปโภค17
26.049B0.36%616.535Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
352.502B0.24%4.195Mการค้าปลีก3
119.403B0.65%1.540Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
123.246B0.76%1.146Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
225.599B-0.48%1.940Mบริการผู้บริโภค20
744.167B-0.33%4.207Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
460.249B-0.52%2.193Mการผลิตของผู้ผลิต13
445.798B-0.40%1.520Mการผลิตของผู้ผลิต69
139.345B-0.23%770.209Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
964.245B0.66%4.469Mบริการทางด้านเทคโนโลยี107
199.453B0.18%765.286Kการเงิน14
1394.479B-0.48%6.844Mแร่พลังงาน30
1647.984B-0.10%6.076Mการค้าปลีก20
3230.857B0.08%4.005Mบริการทางด้านเทคโนโลยี112
556.887B0.30%3.382Mการเงิน50
468.746B1.11%1.724Mการเงิน121
182.749B0.01%1.711Mอื่นๆ2842
242.399B0.10%1.564Mการเงิน27
2604.368B0.22%9.555Mการเงิน62
1321.283B0.17%9.614Mการสื่อสาร19
545.014B-0.06%2.543Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
35.335B-1.80%925.929Kระบบขนส่ง54
259.564B0.31%7.549Mบริการผู้บริโภค1
76.277B1.09%1.775Mบริการการกระจายสินค้า8
1530.227B0.71%2.484Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ192
87.972B0.79%644.735Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ36
22.675B-0.52%198.867Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.627B0.33%114.523Kอื่นๆ13
390.838B0.52%1.175Mบริการเชิงพาณิชย์118
81.121B-0.72%670.455Kการผลิตของผู้ผลิต21
506.491B0.30%11.843Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
126.776B-0.22%617.883Kบริการผู้บริโภค32
1347.182B0.53%1.555Mการเงิน26
9.299B0.08%570.292Kการผลิตของผู้ผลิต9
596.688B-0.94%4.786Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม41
445.417B-1.39%4.806Mแร่พลังงาน98
166.341B-0.54%2.469Mแร่พลังงาน15
129.928B-0.74%8.656Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม52
307.468B-0.41%3.013Mบริการผู้บริโภค56
9.833B-0.37%866.722Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
296.572B0.78%3.274Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
18.906B0.13%74.534Kระบบขนส่ง8
2735.778B-0.27%12.806Mบริการทางด้านเทคโนโลยี139
33.016B-0.07%427.242Kบริการเชิงพาณิชย์25
168.725B0.15%2.907Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2113.668B-0.34%6.971Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ142
120.682B-0.45%1.413Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ83
198.543B-0.32%4.013Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
328.545B0.33%1.059Mการเงิน49
13.855B-0.15%276.863Kบริการผู้บริโภค6
24.671B-0.16%1.308Mบริการผู้บริโภค9
21.126B3.98%313.047Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
356.237B-0.75%2.207Mระบบขนส่ง7
94.839B-0.31%924.112Kการเงิน48
1372.600B-0.63%1.546Mการเงิน220
147.191B-0.14%2.808Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
869.931B0.05%2.359Mการเงิน296
456.308B0.34%3.091Mบริการผู้บริโภค49
53.390B-0.18%748.112Kการเงิน68
1437.259B1.29%12.132Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
81.752B0.26%648.922Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
70.511B0.41%829.892Kการเงิน15
400.899B-0.27%1.939Mการค้าปลีก58
129.021B0.21%4.603Mการสื่อสาร28
176.874B0.85%7.110Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1632.707B0.19%22.640Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
2.913B-2.85%391.621Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
339.825B0.06%4.307Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
60.566B-1.06%567.721Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
62.279B-0.87%794.350Kระบบขนส่ง19
264.162B-1.19%1.721Mการผลิตของผู้ผลิต37
68.225B0.77%827.229Kสาธารณูปโภค16
110.611B-0.42%966.662Kบริการการกระจายสินค้า44
399.390B1.50%2.269Mการสื่อสาร25
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ