อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
69.288B2.891.33%1.667Mบริการเชิงพาณิชย์25
825.452B1.55-0.27%8.072Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
81.442B1.620.13%4.206Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
186.312B2.380.93%2.647Mระบบขนส่ง12
168.589B1.200.23%2.504Mระบบขนส่ง21
16.934B4.010.17%650.990Kสาธารณูปโภค8
21.370B0.34-0.47%2.229Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
272.453B1.17-0.06%3.852Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
224.139B1.61-1.04%3.080Mการค้าปลีก38
98.093B1.30-1.90%947.457Kการผลิตของผู้ผลิต30
20.755B0.92-0.94%1.919Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
454.935B1.950.58%2.051Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
556.433B2.550.50%6.987Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
870.683B0.840.17%2.059Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ381
132.786B1.260.56%7.356Mบริการผู้บริโภค28
92.913B1.19-0.63%1.044Mการผลิตของผู้ผลิต33
574.238B0.760.81%11.618Mบริการผู้บริโภค16
138.610B2.610.41%4.337Mบริการผู้บริโภค21
34.016B0.07-4.07%4.564Mการค้าปลีก9
92.668B2.45-0.13%2.503Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
98.625B2.01-1.81%2.871Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
372.613B2.29-0.74%1.309Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
6.095B7.75-2.76%988.613Kแร่พลังงาน11
3.709B3.08-0.26%239.323Kบริการเชิงพาณิชย์10
267.741B2.31-0.62%16.000Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
83.033B2.480.56%2.791Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
94.748B1.76-0.69%5.463Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
99.153B1.410.26%803.338Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.145B0.00-1.54%199.511Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
144.375B2.54-0.61%1.535Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
15.384B2.300.68%7.476Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
532.741B0.761.27%3.022Mบริการทางด้านเทคโนโลยี37
18.691B4.82-2.16%5.909Mการค้าปลีก5
71.655B0.55-0.25%2.528Mการค้าปลีก5
148.455B2.86-1.00%4.033Mการค้าปลีก7
1692.756B4.120.81%1.922Mสาธารณูปโภค90
184.590B2.27-0.81%2.558Mการผลิตของผู้ผลิต38
154.782B1.24-0.73%1.735Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
136.136B1.19-0.35%822.012Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
155.790B1.41-0.22%1.130Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31
29.786B0.95-1.16%476.817Kบริการการกระจายสินค้า10
22.309B2.32-0.72%2.639Mการค้าปลีก3
120.798B0.61-0.68%3.265Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
61.172B0.63-0.61%970.548Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
120.714B1.420.61%1.151Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
809.556B0.901.00%5.058Mการเงิน81
411.570B2.570.05%7.311Mการเงิน211
219.284B0.860.40%849.001Kบริการเชิงพาณิชย์10
66.928B1.410.22%1.437Mบริการการกระจายสินค้า9
374.531B1.780.33%5.313Mการค้าปลีก11
208.385B3.13-0.03%4.446Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
78.875B1.44-0.54%1.847Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
140.687B1.55-0.18%672.233Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
15.413B1.35-1.53%464.950Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
108.817B2.880.75%1.294Mสาธารณูปโภค18
25.459B1.12-0.79%788.119Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
329.433B2.310.75%5.749Mการค้าปลีก3
110.559B0.600.79%1.630Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
115.194B0.66-0.77%868.460Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
221.652B1.990.96%2.228Mบริการผู้บริโภค20
—%บริการผู้บริโภค
733.971B2.420.95%3.349Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
445.312B2.52-0.09%1.882Mการผลิตของผู้ผลิต13
436.114B1.33-0.32%1.439Mการผลิตของผู้ผลิต71
139.447B1.34-0.81%745.077Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
902.392B1.170.28%2.106Mบริการทางด้านเทคโนโลยี109
192.368B1.190.37%1.023Mการเงิน14
1398.211B4.75-0.93%6.613Mแร่พลังงาน30
1488.118B0.000.12%9.126Mการค้าปลีก17
2773.759B0.04-0.19%5.424Mบริการทางด้านเทคโนโลยี108
531.896B1.97-0.48%4.629Mการเงิน49
428.509B3.59-0.61%1.566Mการเงิน122
173.967B5.83-0.10%1.571Mอื่นๆ2830
240.969B2.64-0.45%2.553Mการเงิน27
2680.542B3.690.32%11.460Mการเงิน62
1310.682B4.750.33%7.484Mการสื่อสาร19
510.258B1.020.13%2.715Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
36.367B3.30-0.09%634.659Kระบบขนส่ง54
263.835B1.20-0.93%9.353Mบริการผู้บริโภค1
70.898B1.82-2.05%1.086Mบริการการกระจายสินค้า8
1470.210B0.870.40%6.450Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ194
79.571B0.400.33%444.246Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ35
22.634B0.77-0.98%337.715Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.581B0.39-1.11%80.948Kอื่นๆ13
355.513B0.910.21%1.471Mบริการเชิงพาณิชย์116
79.475B1.31-0.65%616.095Kการผลิตของผู้ผลิต21
470.540B2.69-0.06%5.026Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
120.740B0.70-1.10%1.036Mบริการผู้บริโภค33
1322.677B0.46-0.06%1.590Mการเงิน26
9.826B2.73-1.84%719.514Kการผลิตของผู้ผลิต9
573.929B6.80-0.26%5.409Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม42
428.827B3.10-0.94%4.266Mแร่พลังงาน101
174.232B4.47-0.77%2.384Mแร่พลังงาน15
135.748B3.48-0.44%8.186Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม53
287.649B0.580.64%1.659Mบริการผู้บริโภค55
9.250B1.19-0.46%1.566Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
290.512B4.690.47%3.590Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน43
17.549B2.365.77%214.500Kระบบขนส่ง8
2511.762B0.890.95%14.405Mบริการทางด้านเทคโนโลยี137
32.935B1.320.33%576.371Kบริการเชิงพาณิชย์26
157.721B0.89-0.42%2.857Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
1976.090B2.83-0.06%5.415Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ136
122.738B0.09-0.25%1.756Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ86
191.170B0.760.83%4.971Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
319.820B1.59-0.26%1.136Mการเงิน49
15.278B3.071.25%275.766Kบริการผู้บริโภค6
23.349B2.13-1.24%1.478Mบริการผู้บริโภค9
20.621B1.88-1.16%215.712Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
349.760B1.730.36%2.291Mระบบขนส่ง8
89.768B1.90-0.16%1.588Mการเงิน47
1288.725B4.100.07%2.255Mการเงิน221
140.406B0.79-0.49%2.937Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
861.338B2.23-0.36%1.769Mการเงิน297
435.941B1.950.39%2.721Mบริการผู้บริโภค49
53.969B2.89-0.24%613.441Kการเงิน70
1355.488B2.08-0.48%13.134Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
75.680B0.49-0.93%785.032Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
70.345B1.24-0.21%701.098Kการเงิน15
397.339B0.95-1.30%2.687Mการค้าปลีก56
124.540B2.550.33%2.503Mการสื่อสาร28
180.800B1.74-0.52%13.546Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1451.029B1.261.00%29.468Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
3.291B0.870.19%177.231Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
322.539B6.131.40%4.699Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
59.408B3.18-1.38%1.020Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
59.626B0.56-0.64%591.405Kระบบขนส่ง19
271.198B2.02-0.73%1.851Mการผลิตของผู้ผลิต37
62.008B2.25-0.33%841.943Kสาธารณูปโภค16
111.508B1.87-0.97%1.208Mบริการการกระจายสินค้า43
422.616B3.231.14%2.575Mการสื่อสาร26
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ