อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
107.240B-0.44%2.482Mบริการเชิงพาณิชย์26
787.167B0.12%2.625Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์52
112.953B-0.12%6.946Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
331.051B1.48%2.608Mระบบขนส่ง16
169.285B-0.27%7.321Mระบบขนส่ง23
67.184B0.24%940.359Kสาธารณูปโภค12
51.487B-3.09%2.744Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
396.827B2.44%4.722Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
235.517B1.47%2.263Mการค้าปลีก34
134.059B-0.10%966.804Kการผลิตของผู้ผลิต32
28.627B1.39%1.362Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
452.542B-0.84%3.198Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
622.228B-0.88%7.633Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
1265.226B0.85%2.015Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ458
149.035B-1.64%6.183Mบริการผู้บริโภค25
170.614B0.40%980.146Kการผลิตของผู้ผลิต28
834.384B-0.28%7.257Mบริการผู้บริโภค15
151.367B-0.22%4.402Mบริการผู้บริโภค20
248.101M-8.48%675.680Kการค้าปลีก2
157.786B-1.78%1.789Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
107.091B-0.87%973.730Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
532.137B-0.39%1.622Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ53
10.358B-1.30%2.193Mแร่พลังงาน12
30.772B-0.03%522.017Kบริการเชิงพาณิชย์11
155.212B-0.00%880.709Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
143.895B0.84%1.135Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
145.941B2.35%8.345Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
128.487B-0.85%1.445Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
5.187B1.03%143.129Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
194.683B-0.20%1.211Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
16.756B-2.98%4.052Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
1026.721B-1.38%13.506Mบริการทางด้านเทคโนโลยี65
231.688B1.45%1.811Mการค้าปลีก5
87.430B1.60%1.106Mการค้าปลีก5
157.971B0.66%5.130Mการค้าปลีก7
1234.640B-0.32%2.254Mสาธารณูปโภค85
401.392B-1.08%1.625Mการผลิตของผู้ผลิต50
226.849B1.11%3.888Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์36
142.138B0.85%1.980Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์40
147.941B-0.85%2.025Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์30
27.510B0.49%428.382Kบริการการกระจายสินค้า10
43.376B1.26%1.938Mการค้าปลีก5
222.535B-0.44%1.045Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
111.601B1.51%590.240Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม37
198.100B1.17%1.017Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม25
1347.429B-0.74%4.026Mการเงิน90
771.128B0.02%4.316Mการเงิน1163
175.430B1.12%733.867Kบริการเชิงพาณิชย์2
67.588B-0.66%1.289Mบริการการกระจายสินค้า12
464.590B0.50%4.410Mการค้าปลีก14
242.013B-0.65%3.813Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
71.485B-0.51%1.300Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
163.958B-0.02%591.762Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
38.258B-0.25%516.427Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
82.019B-1.07%874.712Kสาธารณูปโภค21
34.920B1.21%585.999Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
547.776B1.66%2.828Mการค้าปลีก4
172.315B-0.58%823.941Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
146.659B2.82%1.583Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
252.116B0.43%3.935Mบริการผู้บริโภค19
829.836B0.32%4.034Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
343.757B0.30%2.210Mการผลิตของผู้ผลิต13
989.255B0.71%2.230Mการผลิตของผู้ผลิต81
188.497B1.46%1.331Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
1843.665B-0.08%5.392Mบริการทางด้านเทคโนโลยี126
264.954B1.07%1.673Mการเงิน19
1808.379B-1.88%7.657Mแร่พลังงาน37
3079.781B0.27%4.715Mการค้าปลีก46
6205.192B0.54%5.185Mบริการทางด้านเทคโนโลยี143
875.342B-0.03%3.150Mการเงิน41
762.539B1.11%1.790Mการเงิน104
276.333B-0.48%1.029Mอื่นๆ3160
320.373B-0.38%1.516Mการเงิน26
2834.146B-0.80%10.781Mการเงิน64
627.549B-0.48%22.952Mการสื่อสาร18
716.291B1.53%2.134Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ11
42.768B-2.07%1.075Mระบบขนส่ง48
19.582B-0.67%1.395Mบริการผู้บริโภค3
93.707B0.35%925.629Kบริการการกระจายสินค้า11
2287.656B0.40%1.705Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ226
157.220B1.24%900.172Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ59
35.784B-0.61%165.472Kการผลิตของผู้ผลิต23
3.318B1.17%2.571Mอื่นๆ12
504.615B0.28%1.038Mบริการเชิงพาณิชย์162
58.856B1.50%627.280Kการผลิตของผู้ผลิต15
1660.133B1.73%22.509Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร32
196.084B-0.36%4.035Mบริการผู้บริโภค34
1594.396B-0.14%1.229Mการเงิน29
60.412B0.89%1.878Mการผลิตของผู้ผลิต7
509.429B-1.72%7.541Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม36
497.853B-2.19%4.914Mแร่พลังงาน70
152.735B-0.63%3.511Mแร่พลังงาน13
137.399B-2.76%10.494Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม44
433.540B0.78%1.996Mบริการผู้บริโภค57
8.309B-0.12%94.299Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
568.039B-3.19%4.994Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
28.878B-0.01%206.301Kระบบขนส่ง11
6167.226B1.06%8.525Mบริการทางด้านเทคโนโลยี293
49.303B0.32%394.606Kบริการเชิงพาณิชย์27
122.671B0.74%1.238Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
2554.806B0.02%5.299Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ250
161.921B0.21%783.015Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ76
257.644B-0.11%3.498Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน62
314.666B0.13%1.155Mการเงิน43
16.329B0.88%225.759Kบริการผู้บริโภค6
38.876B0.15%1.108Mบริการผู้บริโภค7
20.213B-0.06%1.222Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
468.006B1.24%5.826Mระบบขนส่ง7
112.790B0.50%687.441Kการเงิน49
1591.691B0.05%1.454Mการเงิน221
201.700B1.31%2.765Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร32
1060.811B-0.46%1.749Mการเงิน281
538.109B0.74%2.213Mบริการผู้บริโภค49
49.697B-0.76%868.478Kการเงิน61
2635.579B1.39%11.188Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์85
98.107B0.68%1.345Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
81.850B0.81%728.650Kการเงิน14
539.169B2.18%1.474Mการค้าปลีก71
72.863B-0.80%1.749Mการสื่อสาร16
243.274B-2.81%23.948Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
2774.872B0.20%55.115Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์46
3.692B0.62%125.991Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
327.042B-0.50%3.497Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
42.953B-1.81%727.547Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
115.529B1.33%708.590Kระบบขนส่ง22
395.642B-0.43%1.530Mการผลิตของผู้ผลิต39
72.012B-1.04%722.726Kสาธารณูปโภค15
208.655B1.28%546.698Kบริการการกระจายสินค้า50
460.745B-2.36%3.407Mการสื่อสาร22
โหลดเพิ่ม