อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
67.414B2.98-0.13%1.500Mบริการเชิงพาณิชย์24
823.579B1.55-0.08%4.178Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
78.768B1.68-0.74%3.630Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
184.445B2.410.17%1.934Mระบบขนส่ง13
165.926B1.22-0.84%2.669Mระบบขนส่ง21
16.889B4.02-0.34%553.802Kสาธารณูปโภค8
21.212B0.351.22%2.273Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
269.338B1.200.06%3.067Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
225.708B1.61-0.11%3.139Mการค้าปลีก38
97.101B1.440.09%746.805Kการผลิตของผู้ผลิต30
20.564B0.93-0.02%1.226Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
451.193B1.97-0.48%2.952Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
550.611B2.58-0.33%5.389Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
871.715B0.790.72%1.567Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ385
130.099B1.28-0.60%5.826Mบริการผู้บริโภค28
92.285B1.18-0.43%849.496Kการผลิตของผู้ผลิต33
564.046B0.77-1.73%13.484Mบริการผู้บริโภค16
130.940B2.820.13%2.911Mบริการผู้บริโภค21
35.192B0.060.49%3.335Mการค้าปลีก10
90.701B2.77-1.13%2.015Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
96.950B2.04-0.51%2.392Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
367.547B2.33-0.39%1.365Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
6.179B7.67-0.62%607.689Kแร่พลังงาน11
3.716B3.07-1.49%189.775Kบริการเชิงพาณิชย์10
261.843B2.370.33%15.922Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
79.788B2.580.65%2.425Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
92.304B1.80-0.76%6.417Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
97.116B1.44-0.60%1.023Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.147B0.000.53%186.869Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
143.718B2.56-1.00%1.813Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
14.672B2.41-0.77%5.118Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
521.610B0.76-0.60%2.584Mบริการทางด้านเทคโนโลยี37
18.381B4.900.14%6.892Mการค้าปลีก5
70.891B0.56-0.83%2.012Mการค้าปลีก5
148.688B2.86-1.72%8.206Mการค้าปลีก7
1679.052B4.170.02%1.627Mสาธารณูปโภค90
181.003B2.32-0.27%2.160Mการผลิตของผู้ผลิต38
150.617B1.27-0.04%1.601Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
132.263B1.23-0.08%740.925Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
150.339B1.460.52%870.442Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31
29.452B0.96-0.05%646.035Kบริการการกระจายสินค้า10
21.847B2.37-0.23%2.233Mการค้าปลีก3
120.715B0.610.41%2.372Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
59.965B0.640.06%958.160Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
120.421B1.46-0.24%987.702Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
795.410B0.92-0.28%4.693Mการเงิน81
405.063B2.610.24%6.500Mการเงิน214
217.886B0.94-0.01%774.093Kบริการเชิงพาณิชย์10
66.510B1.42-0.51%1.581Mบริการการกระจายสินค้า9
371.439B1.79-0.19%4.367Mการค้าปลีก11
211.741B3.08-0.06%3.634Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
79.722B1.43-0.56%1.729Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
142.448B1.53-0.43%465.123Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
15.339B1.35-0.18%383.422Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
108.104B2.900.79%1.517Mสาธารณูปโภค18
25.125B1.14-2.12%683.486Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
329.566B2.31-0.52%4.046Mการค้าปลีก3
111.366B0.59-0.12%1.481Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
115.203B0.66-0.19%1.038Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
213.742B2.07-0.13%1.441Mบริการผู้บริโภค20
732.114B2.44-0.53%2.987Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
437.643B2.56-0.60%2.168Mการผลิตของผู้ผลิต13
423.512B1.370.20%1.270Mการผลิตของผู้ผลิต71
138.186B1.35-0.64%626.675Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
890.683B1.18-0.19%2.167Mบริการทางด้านเทคโนโลยี109
189.735B1.20-0.02%784.504Kการเงิน14
1393.521B4.77-0.15%5.644Mแร่พลังงาน30
1473.628B0.000.02%6.024Mการค้าปลีก19
2761.238B0.04-0.07%3.038Mบริการทางด้านเทคโนโลยี108
528.494B1.98-0.00%3.493Mการเงิน50
424.147B3.66-0.19%1.523Mการเงิน120
173.805B5.610.19%1.045Mอื่นๆ2833
237.096B2.670.10%1.672Mการเงิน27
2658.726B3.76-0.20%9.292Mการเงิน63
1308.382B4.800.06%6.423Mการสื่อสาร19
505.293B1.030.27%2.123Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
36.571B3.260.63%654.020Kระบบขนส่ง54
263.331B1.20-0.08%7.090Mบริการผู้บริโภค1
72.057B1.79-0.19%1.313Mบริการการกระจายสินค้า8
1448.248B0.880.01%4.751Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ194
78.862B0.400.86%468.706Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ35
21.923B0.80-0.51%236.696Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.622B0.380.88%99.858Kอื่นๆ13
358.379B0.910.00%977.432Kบริการเชิงพาณิชย์117
78.535B1.33-0.20%636.087Kการผลิตของผู้ผลิต21
464.025B2.720.16%4.996Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
121.569B0.70-0.08%541.072Kบริการผู้บริโภค33
1298.133B0.47-0.03%1.391Mการเงิน26
10.009B2.680.42%401.303Kการผลิตของผู้ผลิต9
573.082B6.830.95%5.292Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม42
421.106B3.170.26%3.998Mแร่พลังงาน101
174.503B4.501.15%2.576Mแร่พลังงาน15
130.018B3.650.76%7.304Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม53
290.800B0.57-0.08%2.046Mบริการผู้บริโภค56
9.105B1.21-0.06%2.354Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
280.354B4.860.57%2.305Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน43
16.063B2.582.38%111.567Kระบบขนส่ง8
2471.207B0.91-0.33%9.827Mบริการทางด้านเทคโนโลยี136
32.200B1.350.32%533.715Kบริการเชิงพาณิชย์26
155.886B0.850.32%2.607Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
1964.541B2.840.78%6.898Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ138
121.537B0.091.18%2.161Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ86
185.550B0.901.02%4.644Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
320.498B1.59-0.22%1.091Mการเงิน50
14.870B3.150.01%201.268Kบริการผู้บริโภค6
22.790B2.19-0.24%1.201Mบริการผู้บริโภค9
20.278B1.910.67%155.630Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
342.722B1.770.18%1.543Mระบบขนส่ง8
90.194B1.890.10%1.281Mการเงิน47
1320.001B4.00-0.57%1.516Mการเงิน221
136.590B0.811.23%2.300Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
805.039B2.220.39%1.224Mการเงิน297
429.974B2.030.04%3.515Mบริการผู้บริโภค49
53.068B2.94-0.02%953.055Kการเงิน70
1299.749B2.090.34%7.590Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
76.225B0.49-0.16%939.200Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
70.347B1.240.17%708.069Kการเงิน15
402.552B0.940.47%1.604Mการค้าปลีก57
123.571B2.57-0.67%2.198Mการสื่อสาร28
175.483B1.80-0.25%5.737Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1414.410B1.300.39%20.006Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
3.257B0.84-0.49%158.531Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
317.994B6.22-0.32%3.514Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
56.907B3.30-0.81%421.591Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
59.400B0.56-0.66%430.144Kระบบขนส่ง19
266.602B2.060.19%1.386Mการผลิตของผู้ผลิต37
63.151B2.210.14%589.477Kสาธารณูปโภค16
109.608B1.90-0.35%910.744Kบริการการกระจายสินค้า44
413.509B3.30-0.34%2.963Mการสื่อสาร26
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ