อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
71.140B-0.10%569.978Kบริการเชิงพาณิชย์24
850.198B-0.00%2.249Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
85.508B0.01%1.940Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
186.645B-1.31%714.339Kระบบขนส่ง13
150.663B-2.93%2.375Mระบบขนส่ง21
18.313B0.88%160.177Kสาธารณูปโภค9
19.505B-0.90%1.274Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
284.135B-0.32%1.135Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
231.754B-0.39%692.690Kการค้าปลีก37
95.912B-1.56%283.907Kการผลิตของผู้ผลิต30
19.866B-1.43%343.218Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
473.575B-0.12%1.100Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
574.387B-0.11%1.852Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
892.002B-0.47%755.545Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ382
160.085B-0.64%1.214Mบริการผู้บริโภค29
95.644B-0.02%203.370Kการผลิตของผู้ผลิต33
631.517B-0.33%2.836Mบริการผู้บริโภค17
143.859B-3.40%2.966Mบริการผู้บริโภค22
11.376B1.49%678.324Kการค้าปลีก9
94.949B-1.74%692.271Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
93.983B-1.00%1.036Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
378.415B-0.93%468.979Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
5.835B-4.72%273.253Kแร่พลังงาน12
6.554B1.41%68.078Kบริการเชิงพาณิชย์10
290.865B-0.08%3.841Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
88.627B0.11%762.235Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
94.697B-1.47%2.408Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
99.625B-0.48%572.577Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.550B-0.46%27.303Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
146.253B-1.88%659.156Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
15.481B-2.50%1.872Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
568.623B0.38%1.021Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
17.880B-1.85%2.115Mการค้าปลีก5
71.220B-0.28%696.026Kการค้าปลีก5
147.324B-0.92%1.922Mการค้าปลีก6
1802.127B0.20%374.376Kสาธารณูปโภค90
189.259B-0.85%731.831Kการผลิตของผู้ผลิต37
163.101B-0.47%596.412Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
139.245B-0.50%243.860Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
167.212B0.55%383.236Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
30.578B-0.72%122.670Kบริการการกระจายสินค้า10
23.847B1.14%1.031Mการค้าปลีก3
128.111B0.38%1.172Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
63.816B-0.56%164.691Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
128.090B0.06%252.133Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
879.221B0.68%2.375Mการเงิน82
422.396B-0.94%1.908Mการเงิน211
238.148B0.31%262.226Kบริการเชิงพาณิชย์10
67.608B0.18%615.237Kบริการการกระจายสินค้า9
360.143B0.16%1.962Mการค้าปลีก11
217.415B-0.03%2.059Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
79.058B-0.92%928.715Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
144.640B0.14%249.204Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
16.756B-1.20%132.342Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
114.218B-0.15%228.227Kสาธารณูปโภค17
25.771B-0.02%164.060Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
351.678B0.02%1.227Mการค้าปลีก3
117.782B1.22%423.989Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
122.385B-0.20%262.481Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
229.927B-2.61%1.174Mบริการผู้บริโภค20
741.344B-0.69%1.446Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
464.416B-0.34%634.844Kการผลิตของผู้ผลิต13
447.939B-0.51%544.891Kการผลิตของผู้ผลิต69
140.055B-0.68%254.218Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
963.445B0.37%999.312Kบริการทางด้านเทคโนโลยี107
199.764B0.25%201.722Kการเงิน14
1418.111B-1.32%2.495Mแร่พลังงาน30
1655.994B-0.62%4.026Mการค้าปลีก20
3087.180B-0.20%1.737Mบริการทางด้านเทคโนโลยี112
556.773B-0.42%2.030Mการเงิน50
464.749B-0.11%517.176Kการเงิน121
182.824B-0.06%753.255Kอื่นๆ2842
244.337B-1.27%429.339Kการเงิน27
2623.803B-0.63%3.873Mการเงิน62
1313.701B-0.02%2.640Mการสื่อสาร19
544.279B0.23%815.571Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
36.349B-1.98%236.882Kระบบขนส่ง54
258.500B-0.66%2.711Mบริการผู้บริโภค1
75.346B-0.12%363.249Kบริการการกระจายสินค้า8
1521.363B0.50%713.098Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ192
86.837B0.72%206.083Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ36
22.799B-1.30%35.476Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.649B-1.43%62.703Kอื่นๆ13
390.869B0.09%291.109Kบริการเชิงพาณิชย์118
81.805B-0.72%238.126Kการผลิตของผู้ผลิต21
499.005B1.63%3.790Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
127.185B-0.32%153.114Kบริการผู้บริโภค31
1343.890B-0.57%731.639Kการเงิน26
9.287B-1.12%144.212Kการผลิตของผู้ผลิต9
606.458B-0.76%1.348Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม41
460.934B-1.32%1.236Mแร่พลังงาน98
167.125B-1.45%778.043Kแร่พลังงาน15
132.641B-1.49%3.962Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม52
311.668B-2.11%2.042Mบริการผู้บริโภค56
9.840B-0.20%438.572Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
301.120B-1.86%1.515Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
19.112B-1.72%20.260Kระบบขนส่ง8
2759.110B0.72%4.589Mบริการทางด้านเทคโนโลยี139
33.057B-1.01%88.462Kบริการเชิงพาณิชย์25
168.504B0.03%897.361Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2129.234B0.10%2.458Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ142
121.126B0.38%832.126Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ83
197.447B0.89%2.394Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
327.272B-0.40%255.502Kการเงิน49
14.090B-1.97%131.137Kบริการผู้บริโภค6
24.788B-1.72%349.773Kบริการผู้บริโภค9
21.633B-2.62%116.021Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
358.622B-1.51%755.391Kระบบขนส่ง7
95.033B-0.04%348.271Kการเงิน48
1359.383B0.57%396.960Kการเงิน220
147.300B-0.12%821.750Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
881.099B-1.18%704.141Kการเงิน296
456.034B-0.40%1.133Mบริการผู้บริโภค49
53.699B-0.21%184.893Kการเงิน68
1423.851B0.38%4.766Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
81.454B0.06%166.407Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
70.435B-0.57%163.818Kการเงิน15
402.766B0.70%939.905Kการค้าปลีก58
127.029B0.95%764.699Kการสื่อสาร28
179.115B-2.23%4.139Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1638.149B-0.13%9.167Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
3.050B-0.72%82.480Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
340.196B-0.49%1.735Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
61.442B-0.82%187.495Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
63.224B-0.45%306.569Kระบบขนส่ง19
267.547B-1.58%415.384Kการผลิตของผู้ผลิต37
67.615B0.69%229.388Kสาธารณูปโภค16
110.672B-1.91%583.034Kบริการการกระจายสินค้า44
396.997B0.67%1.004Mการสื่อสาร25
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ