ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
56.494B1.21%1.592Mบริการเชิงพาณิชย์22
584.343B1.50%15.422Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์49
64.677B1.93%2.491Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
193.514B1.17%2.262Mระบบขนส่ง13
88.661B0.62%19.198Mระบบขนส่ง19
28.440B1.91%572.346Kสาธารณูปโภค9
13.671B4.19%3.190Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
225.149B0.55%4.149Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
179.960B-1.04%4.941Mการค้าปลีก36
77.144B2.73%1.482Mการผลิตของผู้ผลิต30
15.087B2.02%1.736Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
367.302B0.82%6.259Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
507.397B0.94%9.493Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
1100.029B2.63%3.220Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ372
102.855B1.36%9.262Mบริการผู้บริโภค27
105.261B2.61%1.371Mการผลิตของผู้ผลิต27
728.645B0.97%10.657Mบริการผู้บริโภค18
90.344B-1.59%8.263Mบริการผู้บริโภค20
2.871B-2.63%1.581Mการค้าปลีก4
80.848B0.93%3.048Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
79.528B2.23%1.946Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
370.269B2.61%2.138Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
2.881B0.92%486.481Kแร่พลังงาน14
19.030B-0.75%334.204Kบริการเชิงพาณิชย์10
77.697B2.11%1.436Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
69.673B1.32%2.122Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
81.814B2.10%6.669Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
77.662B2.67%942.779Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
3.943B4.10%158.443Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
139.129B2.87%1.971Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
4.647B7.40%8.451Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
585.247B0.90%5.510Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
12.072B0.71%6.869Mการค้าปลีก4
79.058B1.73%1.824Mการค้าปลีก5
119.995B1.67%6.304Mการค้าปลีก6
1562.651B0.79%2.073Mสาธารณูปโภค92
232.343B3.35%2.317Mการผลิตของผู้ผลิต39
129.609B2.77%2.382Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
161.194B2.44%930.157Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
125.687B1.70%1.670Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
15.665B0.95%434.086Kบริการการกระจายสินค้า9
22.736B1.50%1.849Mการค้าปลีก3
130.108B0.59%2.405Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
48.800B1.39%678.114Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33
120.049B2.00%1.110Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
846.733B2.36%5.832Mการเงิน85
307.033B-0.68%14.120Mการเงิน253
173.179B1.66%608.334Kบริการเชิงพาณิชย์3
37.864B0.93%2.359Mบริการการกระจายสินค้า9
420.331B2.04%8.568Mการค้าปลีก12
226.917B2.33%5.255Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
60.522B1.47%1.653Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
139.401B2.90%741.130Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
19.095B4.84%650.252Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
93.608B0.97%1.644Mสาธารณูปโภค19
22.653B1.02%1.436Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
389.140B3.07%4.489Mการค้าปลีก3
111.172B4.54%1.714Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
74.243B0.87%1.751Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
122.424B-0.31%6.415Mบริการผู้บริโภค21
742.707B1.26%3.483Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
240.254B3.09%2.684Mการผลิตของผู้ผลิต11
462.647B2.74%1.885Mการผลิตของผู้ผลิต69
120.746B2.19%760.300Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
1166.056B0.99%6.057Mบริการทางด้านเทคโนโลยี115
197.129B1.43%937.366Kการเงิน16
870.480B3.41%9.361Mแร่พลังงาน33
2537.443B-0.72%10.725Mการค้าปลีก25
3390.367B0.39%6.832Mบริการทางด้านเทคโนโลยี106
475.382B0.84%5.002Mการเงิน47
498.662B1.65%1.296Mการเงิน124
196.848B0.45%3.150Mอื่นๆ2830
162.724B1.07%2.867Mการเงิน25
1767.173B0.14%24.071Mการเงิน65
627.387B1.27%16.338Mการสื่อสาร19
529.691B2.95%3.089Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
18.967B1.56%1.397Mระบบขนส่ง51
77.881B1.87%1.212Mบริการการกระจายสินค้า9
1537.407B2.25%2.265Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ197
100.325B1.48%562.223Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ44
17.938B2.81%238.073Kการผลิตของผู้ผลิต24
1.011B0.27%4.484Mอื่นๆ11
342.418B0.66%1.049Mบริการเชิงพาณิชย์136
32.149B3.15%700.021Kการผลิตของผู้ผลิต15
650.891B1.40%19.446Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
307.939B1.97%8.945Mบริการผู้บริโภค38
1123.369B2.96%6.319Mการเงิน31
31.422B2.64%5.228Mการผลิตของผู้ผลิต9
394.962B1.46%5.282Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม38
272.965B3.97%4.852Mแร่พลังงาน90
97.928B2.72%4.558Mแร่พลังงาน14
81.340B4.48%7.846Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม45
304.848B0.41%3.016Mบริการผู้บริโภค53
7.330B1.35%2.198Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
267.832B3.06%3.908Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน40
11.671B0.48%116.713Kระบบขนส่ง11
3342.435B0.39%20.661Mบริการทางด้านเทคโนโลยี155
24.878B0.11%545.928Kบริการเชิงพาณิชย์26
103.499B1.39%2.148Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
2111.972B1.22%7.545Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ173
116.705B1.89%1.007Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ73
280.260B4.12%6.006Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
244.805B2.52%2.239Mการเงิน47
10.904B-0.45%289.625Kบริการผู้บริโภค6
22.790B3.45%1.357Mบริการผู้บริโภค8
9.978B2.70%201.657Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
330.648B1.88%2.092Mระบบขนส่ง7
68.176B0.15%1.641Mการเงิน47
1112.226B0.90%1.931Mการเงิน220
169.068B2.45%2.682Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
578.089B-0.99%2.085Mการเงิน284
394.842B1.57%3.848Mบริการผู้บริโภค47
30.466B-0.57%1.342Mการเงิน56
1567.832B2.03%12.482Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
71.312B4.40%1.399Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
49.734B2.14%1.282Mการเงิน15
417.503B2.00%1.502Mการค้าปลีก56
57.485B2.78%2.710Mการสื่อสาร22
133.630B4.71%21.710Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1896.157B1.65%39.009Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์51
1.933B2.52%546.493Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
278.628B1.37%4.646Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
30.007B2.89%931.724Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
84.614B2.32%554.935Kระบบขนส่ง23
242.299B3.36%2.923Mการผลิตของผู้ผลิต37
62.834B0.43%805.561Kสาธารณูปโภค15
111.287B1.74%2.167Mบริการการกระจายสินค้า49
418.332B0.67%3.526Mการสื่อสาร24
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ