อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
70.042B-1.08%460.156Kบริการเชิงพาณิชย์24
847.304B1.14%5.355Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
85.560B-0.04%3.512Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
184.012B-0.98%793.540Kระบบขนส่ง13
149.395B0.73%3.404Mระบบขนส่ง21
18.414B0.43%175.078Kสาธารณูปโภค9
19.045B-0.05%1.394Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
277.909B-2.22%1.812Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
230.214B-0.49%800.189Kการค้าปลีก37
95.350B-0.29%370.817Kการผลิตของผู้ผลิต30
19.914B0.33%365.207Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
471.905B-0.11%1.099Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
578.378B-0.42%2.446Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
883.378B-0.86%902.062Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ382
155.540B-2.34%2.893Mบริการผู้บริโภค29
96.648B-0.00%268.774Kการผลิตของผู้ผลิต33
625.564B-0.07%7.677Mบริการผู้บริโภค17
138.926B-0.96%2.979Mบริการผู้บริโภค22
11.130B-2.41%579.117Kการค้าปลีก9
92.666B-1.03%817.793Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
92.367B-0.59%1.165Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
373.773B-0.67%700.270Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
5.598B-2.43%292.037Kแร่พลังงาน12
6.514B-0.33%65.866Kบริการเชิงพาณิชย์10
291.806B0.27%4.022Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
89.556B1.18%1.489Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
96.246B0.50%2.357Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
99.439B-0.46%511.605Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.505B-0.51%38.764Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
147.036B-0.34%486.488Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
14.171B-4.10%3.735Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
570.492B0.30%1.248Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
17.970B-0.70%1.385Mการค้าปลีก5
69.523B-0.73%649.139Kการค้าปลีก5
143.334B-1.28%2.427Mการค้าปลีก6
1818.308B0.18%445.429Kสาธารณูปโภค90
189.236B-0.64%651.195Kการผลิตของผู้ผลิต37
161.541B-0.12%724.178Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
138.592B-0.33%227.496Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
168.454B0.05%1.216Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
30.256B-0.70%160.214Kบริการการกระจายสินค้า10
23.514B0.68%513.124Kการค้าปลีก3
127.457B0.14%909.419Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
63.607B-0.40%191.625Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
128.797B0.14%322.083Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
876.786B-0.34%2.179Mการเงิน82
419.087B-0.79%2.580Mการเงิน206
237.082B-0.26%228.946Kบริการเชิงพาณิชย์10
67.373B0.37%505.391Kบริการการกระจายสินค้า9
361.242B-0.53%1.527Mการค้าปลีก11
218.101B0.14%1.959Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
78.563B-0.16%833.506Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
145.575B0.20%326.119Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
16.808B-0.50%118.578Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
114.966B0.44%331.931Kสาธารณูปโภค17
26.007B-0.08%283.645Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
353.214B0.20%1.315Mการค้าปลีก3
121.480B1.75%945.585Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
122.523B-0.56%286.418Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
223.541B-1.13%1.043Mบริการผู้บริโภค20
736.330B-1.10%3.050Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
459.963B-0.01%743.658Kการผลิตของผู้ผลิต13
443.962B-0.37%638.428Kการผลิตของผู้ผลิต69
139.038B-0.17%270.707Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
966.760B0.11%1.669Mบริการทางด้านเทคโนโลยี107
199.923B0.24%297.011Kการเงิน14
1385.773B-0.74%3.817Mแร่พลังงาน30
1645.217B-1.04%4.213Mการค้าปลีก20
3228.358B-0.12%1.478Mบริการทางด้านเทคโนโลยี113
553.504B-0.61%1.586Mการเงิน50
468.255B-0.15%681.533Kการเงิน121
182.757B-0.12%856.643Kอื่นๆ2840
240.682B-1.07%633.568Kการเงิน27
2592.738B-0.65%4.960Mการเงิน62
1325.243B-0.42%3.314Mการสื่อสาร19
542.177B-0.55%792.310Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
33.638B-2.94%733.291Kระบบขนส่ง53
255.769B-1.60%5.509Mบริการผู้บริโภค1
75.887B-0.49%580.684Kบริการการกระจายสินค้า8
1517.194B-0.89%752.208Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ192
87.583B-0.58%421.836Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ36
22.558B-0.69%56.878Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.605B-1.22%46.953Kอื่นๆ13
390.293B-0.24%299.597Kบริการเชิงพาณิชย์118
80.969B-0.18%183.048Kการผลิตของผู้ผลิต21
502.302B-0.31%5.762Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
125.925B-0.77%284.659Kบริการผู้บริโภค32
1341.290B-0.54%637.046Kการเงิน26
9.280B-0.21%173.319Kการผลิตของผู้ผลิต9
598.145B0.20%2.740Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม41
439.578B-1.70%2.051Mแร่พลังงาน98
165.275B-0.76%1.226Mแร่พลังงาน15
127.701B-1.57%3.722Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม51
305.323B-0.84%1.209Mบริการผู้บริโภค56
9.795B-0.28%273.558Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
296.843B-3.10%3.540Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
18.903B-1.62%28.357Kระบบขนส่ง8
2744.521B0.29%4.098Mบริการทางด้านเทคโนโลยี139
32.856B-0.48%91.667Kบริการเชิงพาณิชย์25
167.161B-1.34%1.267Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2101.080B-0.55%3.311Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ142
119.173B-1.12%626.726Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ83
200.040B0.65%2.473Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
324.279B-1.32%595.441Kการเงิน49
13.903B-0.08%119.555Kบริการผู้บริโภค6
24.527B-0.58%248.108Kบริการผู้บริโภค9
21.843B-1.16%148.292Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
361.668B1.62%1.283Mระบบขนส่ง7
94.963B0.13%282.280Kการเงิน48
1364.001B0.58%483.952Kการเงิน220
147.368B0.12%782.857Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
865.012B-0.54%1.050Mการเงิน296
457.252B0.25%1.297Mบริการผู้บริโภค49
52.847B-0.95%292.254Kการเงิน69
1448.862B0.27%6.477Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
81.209B-0.62%157.248Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
69.952B-0.76%223.484Kการเงิน15
401.509B0.21%659.991Kการค้าปลีก58
128.537B-0.59%906.534Kการสื่อสาร28
177.010B-1.85%4.827Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1632.586B-0.01%10.102Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
2.909B-0.01%234.611Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
336.963B-0.96%1.221Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
60.217B-0.36%152.465Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
62.089B-0.19%193.573Kระบบขนส่ง19
262.307B-0.64%679.119Kการผลิตของผู้ผลิต37
68.851B0.81%236.795Kสาธารณูปโภค16
110.024B-0.54%334.048Kบริการการกระจายสินค้า44
403.678B-0.70%1.106Mการสื่อสาร25
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ