ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
58.959B3.01%1.734Mบริการเชิงพาณิชย์22
583.380B0.80%15.833Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์49
69.115B0.88%2.777Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
222.315B0.08%3.031Mระบบขนส่ง13
87.753B0.55%13.736Mระบบขนส่ง19
24.339B-0.09%349.850Kสาธารณูปโภค8
13.856B3.55%2.836Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
230.022B0.06%4.680Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
190.467B-0.42%3.419Mการค้าปลีก36
79.181B2.40%2.193Mการผลิตของผู้ผลิต31
16.842B2.45%2.374Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
369.055B-0.62%4.768Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
515.652B-1.47%7.206Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
1083.401B2.50%2.382Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ376
108.248B0.69%6.962Mบริการผู้บริโภค28
125.546B1.66%1.300Mการผลิตของผู้ผลิต28
746.517B1.48%5.918Mบริการผู้บริโภค18
99.660B2.63%4.731Mบริการผู้บริโภค19
2.835B1.97%470.038Kการค้าปลีก4
84.180B0.59%1.889Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
80.455B-0.48%2.946Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
370.552B-0.71%2.292Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
3.055B0.88%528.709Kแร่พลังงาน14
20.316B-0.35%1.295Mบริการเชิงพาณิชย์10
82.859B0.22%913.871Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
72.048B-0.13%2.366Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
88.738B1.09%4.494Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
79.270B1.91%820.138Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
4.203B5.24%309.169Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
141.394B1.57%2.589Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
4.890B3.37%6.170Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
630.436B0.97%5.120Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
12.307B-0.24%5.444Mการค้าปลีก4
80.588B1.13%1.356Mการค้าปลีก5
120.889B1.29%5.703Mการค้าปลีก6
1619.732B-0.65%1.426Mสาธารณูปโภค91
240.467B2.11%1.414Mการผลิตของผู้ผลิต39
142.804B1.44%2.148Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
167.908B1.00%1.402Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
134.880B2.19%1.512Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
16.692B1.50%334.680Kบริการการกระจายสินค้า9
26.642B1.35%1.592Mการค้าปลีก5
137.801B4.00%2.854Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
52.739B3.46%775.059Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33
125.293B-0.03%958.796Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
859.229B0.80%7.108Mการเงิน85
314.638B0.81%6.658Mการเงิน266
171.995B0.13%553.186Kบริการเชิงพาณิชย์3
37.910B-0.84%2.613Mบริการการกระจายสินค้า9
413.971B-0.11%4.889Mการค้าปลีก12
233.574B0.92%3.742Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
62.273B0.27%2.572Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
145.005B0.76%556.183Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
22.081B2.27%793.336Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
94.818B-0.50%949.805Kสาธารณูปโภค19
24.527B-0.07%963.961Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
406.713B0.49%2.563Mการค้าปลีก3
127.069B1.82%1.463Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
89.212B-0.46%1.162Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
120.052B-0.99%6.217Mบริการผู้บริโภค21
782.555B0.06%4.226Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
240.436B-0.08%1.983Mการผลิตของผู้ผลิต11
460.397B2.16%1.590Mการผลิตของผู้ผลิต69
126.489B0.01%696.640Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
1248.971B1.06%4.522Mบริการทางด้านเทคโนโลยี116
210.784B-1.13%1.235Mการเงิน18
854.312B0.72%10.302Mแร่พลังงาน32
2606.447B0.35%6.806Mการค้าปลีก25
3395.540B-0.07%7.589Mบริการทางด้านเทคโนโลยี106
472.906B0.38%3.517Mการเงิน47
496.444B0.12%1.505Mการเงิน123
206.362B0.52%3.703Mอื่นๆ2845
162.242B0.00%2.452Mการเงิน25
1736.639B-0.07%13.009Mการเงิน65
632.233B-0.35%18.201Mการสื่อสาร19
521.907B-0.15%2.204Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
19.490B-0.03%1.312Mระบบขนส่ง51
211.879B-0.52%10.147Mบริการผู้บริโภค3
85.559B4.82%1.700Mบริการการกระจายสินค้า9
1703.780B0.93%1.874Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ198
105.712B1.59%516.622Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ44
18.932B3.14%343.170Kการผลิตของผู้ผลิต24
1.263B3.34%4.553Mอื่นๆ9
374.428B3.96%6.326Mบริการเชิงพาณิชย์139
34.595B1.91%723.583Kการผลิตของผู้ผลิต15
631.283B3.47%9.658Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
94.279B0.88%1.185Mบริการผู้บริโภค35
1170.368B1.65%2.848Mการเงิน31
34.991B2.20%7.779Mการผลิตของผู้ผลิต9
410.385B0.61%3.726Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม38
267.756B0.23%5.537Mแร่พลังงาน88
99.872B-1.22%8.895Mแร่พลังงาน14
85.860B1.80%5.957Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม45
313.594B1.05%2.772Mบริการผู้บริโภค53
7.399B0.74%1.036Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
282.544B1.49%2.416Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
12.275B-0.91%187.276Kระบบขนส่ง11
3512.105B3.71%38.827Mบริการทางด้านเทคโนโลยี159
26.093B0.74%409.132Kบริการเชิงพาณิชย์26
108.373B2.03%2.545Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
2135.564B1.42%7.041Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ176
120.111B3.36%1.032Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ71
315.065B-1.25%5.390Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
251.528B0.37%1.361Mการเงิน47
10.685B1.70%253.778Kบริการผู้บริโภค6
23.986B1.17%1.224Mบริการผู้บริโภค8
10.920B1.46%327.865Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
341.442B-0.91%1.639Mระบบขนส่ง7
70.433B-1.44%1.391Mการเงิน49
1174.664B-1.23%1.696Mการเงิน220
180.026B2.37%4.263Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
598.172B-0.26%1.888Mการเงิน283
407.059B-0.32%3.209Mบริการผู้บริโภค47
30.873B-1.28%932.215Kการเงิน57
1658.083B1.51%12.075Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
76.416B2.04%777.500Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
53.150B0.93%911.878Kการเงิน15
441.635B1.11%1.806Mการค้าปลีก54
57.213B1.13%2.556Mการสื่อสาร22
138.957B0.52%13.432Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
2138.280B2.62%70.140Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์51
1.857B1.29%213.450Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
275.145B-0.43%4.014Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
31.626B0.15%794.298Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
87.774B0.40%700.127Kระบบขนส่ง23
250.132B0.55%1.455Mการผลิตของผู้ผลิต36
66.651B-0.72%534.589Kสาธารณูปโภค15
120.746B1.51%1.171Mบริการการกระจายสินค้า49
416.169B0.63%2.284Mการสื่อสาร24
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน Referred friends Coins ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ