ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
61.305B-0.57%2.089Mบริการเชิงพาณิชย์22
626.537B0.73%20.659Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์49
70.376B-0.32%2.369Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
241.822B-1.66%4.962Mระบบขนส่ง13
99.085B1.15%28.013Mระบบขนส่ง19
25.084B-0.02%382.801Kสาธารณูปโภค8
16.287B0.73%4.006Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
247.294B0.13%4.412Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
204.935B0.71%4.592Mการค้าปลีก34
97.161B2.03%2.529Mการผลิตของผู้ผลิต31
18.236B1.90%2.259Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
357.489B1.19%4.391Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
522.914B-0.14%8.221Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
1018.048B-2.28%3.279Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ377
109.332B1.36%10.109Mบริการผู้บริโภค28
128.333B-0.22%1.325Mการผลิตของผู้ผลิต28
719.694B-1.53%7.460Mบริการผู้บริโภค18
117.777B3.52%13.247Mบริการผู้บริโภค19
2.793B-2.20%394.348Kการค้าปลีก4
89.380B2.22%3.695Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
86.245B0.09%5.340Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
384.931B0.43%1.575Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
3.087B0.15%594.594Kแร่พลังงาน14
19.705B-2.15%563.355Kบริการเชิงพาณิชย์10
78.039B-0.88%1.136Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
70.395B-0.73%2.241Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
91.712B-0.84%5.565Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
85.928B1.14%654.014Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
4.501B0.09%175.662Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
147.403B0.24%2.016Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
5.243B-0.13%9.970Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
615.713B-1.34%5.155Mบริการทางด้านเทคโนโลยี43
13.332B0.76%8.156Mการค้าปลีก4
80.919B-1.01%1.182Mการค้าปลีก5
123.514B-1.19%6.732Mการค้าปลีก6
1621.044B-1.23%1.841Mสาธารณูปโภค91
256.290B0.76%2.113Mการผลิตของผู้ผลิต39
148.870B0.12%2.554Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
170.689B0.10%1.998Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
132.099B-1.35%995.602Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
17.457B1.64%449.916Kบริการการกระจายสินค้า9
27.533B-0.09%1.493Mการค้าปลีก5
139.959B-0.99%1.557Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
60.412B1.16%837.554Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33
128.184B-0.20%1.135Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
—%การเงิน
938.895B0.67%8.009Mการเงิน86
338.988B1.60%10.382Mการเงิน275
171.309B0.41%716.595Kบริการเชิงพาณิชย์3
44.594B1.81%6.103Mบริการการกระจายสินค้า9
415.253B-1.38%8.053Mการค้าปลีก12
230.417B-1.06%3.656Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
64.310B0.22%1.565Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
146.492B-1.08%566.328Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
21.675B-1.36%578.487Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
98.720B-1.51%1.146Mสาธารณูปโภค19
25.895B-0.49%670.026Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
418.697B0.03%3.429Mการค้าปลีก3
128.030B-1.04%2.304Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
87.955B-1.44%2.030Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
139.065B1.84%10.608Mบริการผู้บริโภค21
788.722B-0.98%3.108Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
259.779B0.76%3.256Mการผลิตของผู้ผลิต11
485.807B0.11%1.938Mการผลิตของผู้ผลิต69
133.603B1.37%1.228Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
1238.650B-0.93%5.449Mบริการทางด้านเทคโนโลยี116
208.636B-0.32%1.269Mการเงิน18
900.284B0.63%11.027Mแร่พลังงาน32
2563.277B-1.47%5.823Mการค้าปลีก25
3397.731B-1.41%7.820Mบริการทางด้านเทคโนโลยี107
490.958B1.48%4.760Mการเงิน46
500.951B0.12%1.801Mการเงิน121
217.133B-1.51%8.105Mอื่นๆ2837
178.035B1.52%3.410Mการเงิน25
1822.514B2.15%21.235Mการเงิน65
642.871B-0.17%15.363Mการสื่อสาร19
542.156B-0.74%2.341Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
20.734B2.77%1.301Mระบบขนส่ง51
237.648B1.35%13.779Mบริการผู้บริโภค3
81.156B-0.90%1.176Mบริการการกระจายสินค้า9
1674.978B-0.54%2.109Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ199
116.276B-1.25%762.765Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ45
21.002B2.15%482.183Kการผลิตของผู้ผลิต24
1.293B-3.21%3.953Mอื่นๆ9
381.143B-0.52%1.223Mบริการเชิงพาณิชย์141
36.051B0.51%676.286Kการผลิตของผู้ผลิต15
640.395B-0.43%12.275Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
99.766B1.44%1.180Mบริการผู้บริโภค35
1250.344B0.20%2.639Mการเงิน31
37.137B1.11%7.204Mการผลิตของผู้ผลิต9
433.505B-0.11%5.043Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม38
288.395B-1.10%6.589Mแร่พลังงาน87
100.201B-0.67%4.406Mแร่พลังงาน14
94.250B1.26%9.511Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม45
322.738B0.93%2.628Mบริการผู้บริโภค53
7.685B0.95%1.085Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
295.674B-0.97%3.251Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
13.459B2.36%172.883Kระบบขนส่ง11
3322.645B-1.93%19.048Mบริการทางด้านเทคโนโลยี161
28.994B9.77%615.318Kบริการเชิงพาณิชย์26
110.175B-0.69%1.960Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
2122.045B-0.25%6.724Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ175
121.948B-2.35%1.634Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ71
292.816B-7.49%12.448Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
259.948B-0.37%1.305Mการเงิน47
11.608B1.97%403.901Kบริการผู้บริโภค6
25.933B-0.53%1.843Mบริการผู้บริโภค8
11.944B0.63%363.305Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
368.747B1.23%2.859Mระบบขนส่ง7
75.796B1.86%1.665Mการเงิน49
1196.281B-1.53%2.165Mการเงิน220
173.258B-2.70%4.192Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
637.182B1.90%2.364Mการเงิน283
424.363B0.97%3.731Mบริการผู้บริโภค47
33.308B1.18%808.572Kการเงิน57
1655.168B-1.96%13.605Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
73.596B-0.47%836.735Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
56.599B-0.79%1.425Mการเงิน15
450.970B-1.13%1.757Mการค้าปลีก55
58.305B0.12%5.015Mการสื่อสาร20
143.089B-0.53%14.231Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
2121.379B-2.48%43.221Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์51
2.023B-0.44%168.588Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
284.376B0.53%5.670Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
34.180B1.30%1.343Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
91.772B1.10%922.033Kระบบขนส่ง23
270.786B1.07%2.246Mการผลิตของผู้ผลิต36
66.373B-3.58%866.760Kสาธารณูปโภค15
124.658B0.06%1.615Mบริการการกระจายสินค้า49
433.266B0.21%2.938Mการสื่อสาร24
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ