ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
61.425B1.78%2.933Mบริการเชิงพาณิชย์22
603.637B0.79%12.245Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์48
69.140B0.41%2.491Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
239.582B5.66%7.317Mระบบขนส่ง13
93.703B-0.01%12.912Mระบบขนส่ง19
24.702B0.01%365.471Kสาธารณูปโภค8
15.392B-1.73%2.486Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
238.363B1.80%4.302Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
198.840B2.67%4.182Mการค้าปลีก34
92.768B-1.07%2.155Mการผลิตของผู้ผลิต31
17.644B1.12%1.374Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
357.137B-0.12%3.587Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
525.353B0.48%6.311Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
1044.945B-0.09%2.398Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ377
107.583B-0.90%7.565Mบริการผู้บริโภค28
127.170B0.98%751.821Kการผลิตของผู้ผลิต28
733.003B-1.00%5.225Mบริการผู้บริโภค18
107.999B-0.48%8.159Mบริการผู้บริโภค19
2.796B-1.16%640.244Kการค้าปลีก4
86.098B1.00%3.091Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
83.883B1.82%1.909Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
380.308B0.22%1.474Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
2.910B-0.04%628.411Kแร่พลังงาน14
19.656B-0.86%570.846Kบริการเชิงพาณิชย์10
80.418B-2.70%1.733Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
70.215B-0.39%2.895Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
90.759B0.88%3.856Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
84.987B1.72%574.368Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
4.502B-0.64%223.664Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
145.638B1.14%2.052Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
5.006B-1.56%5.404Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
637.782B-0.92%4.321Mบริการทางด้านเทคโนโลยี43
12.937B2.83%6.387Mการค้าปลีก4
81.585B1.17%1.364Mการค้าปลีก5
122.701B1.36%5.577Mการค้าปลีก6
1641.501B1.05%1.602Mสาธารณูปโภค91
251.576B1.08%1.528Mการผลิตของผู้ผลิต39
147.654B0.78%2.566Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
171.446B0.54%904.892Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
133.063B-1.28%1.280Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
17.201B0.37%481.696Kบริการการกระจายสินค้า9
27.189B0.16%1.779Mการค้าปลีก5
140.301B-0.19%3.017Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
58.731B1.25%580.213Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33
129.059B1.42%1.424Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
—%การเงิน
939.978B0.17%8.399Mการเงิน86
329.770B2.51%9.096Mการเงิน275
172.526B-0.98%730.157Kบริการเชิงพาณิชย์3
42.405B2.56%3.509Mบริการการกระจายสินค้า9
416.103B0.50%5.221Mการค้าปลีก12
234.507B0.27%3.354Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
63.289B0.90%1.720Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
147.465B0.69%530.114Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
22.079B2.20%469.915Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
98.661B1.70%1.108Mสาธารณูปโภค19
25.457B0.45%765.025Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
414.523B0.88%2.830Mการค้าปลีก3
126.843B-0.17%1.244Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
88.197B-2.02%2.625Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
131.380B1.84%6.529Mบริการผู้บริโภค21
789.313B0.15%3.136Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
251.916B1.65%2.063Mการผลิตของผู้ผลิต11
476.109B0.87%1.618Mการผลิตของผู้ผลิต69
131.138B0.86%716.998Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
1253.339B-0.88%5.771Mบริการทางด้านเทคโนโลยี116
210.946B0.20%980.129Kการเงิน18
880.014B-0.96%7.661Mแร่พลังงาน32
2631.570B-2.81%9.021Mการค้าปลีก25
3472.490B-0.44%17.963Mบริการทางด้านเทคโนโลยี107
486.828B2.07%3.342Mการเงิน47
500.979B0.28%1.221Mการเงิน121
211.353B-0.25%5.617Mอื่นๆ2844
169.809B2.50%2.961Mการเงิน25
1774.899B1.27%15.401Mการเงิน65
640.485B0.51%15.143Mการสื่อสาร19
542.998B1.47%2.000Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
19.974B1.12%1.643Mระบบขนส่ง51
236.501B-0.67%15.973Mบริการผู้บริโภค3
81.425B-0.37%1.341Mบริการการกระจายสินค้า9
1701.847B0.41%1.805Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ199
116.890B-0.33%719.540Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ45
19.876B2.40%268.835Kการผลิตของผู้ผลิต24
1.267B0.69%3.281Mอื่นๆ9
384.340B0.22%1.644Mบริการเชิงพาณิชย์141
35.763B2.39%752.708Kการผลิตของผู้ผลิต15
646.182B-0.92%7.778Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
97.036B0.94%1.024Mบริการผู้บริโภค35
1229.785B2.33%2.817Mการเงิน31
35.718B2.25%3.121Mการผลิตของผู้ผลิต9
424.514B-0.47%3.636Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม38
281.830B0.07%4.910Mแร่พลังงาน87
98.818B2.43%3.303Mแร่พลังงาน14
89.897B1.01%5.173Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม45
319.563B-0.65%2.188Mบริการผู้บริโภค53
7.395B-0.51%1.226Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
292.668B-2.07%3.043Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
12.949B0.65%196.114Kระบบขนส่ง11
3447.343B-2.28%15.538Mบริการทางด้านเทคโนโลยี160
26.844B2.39%499.528Kบริการเชิงพาณิชย์25
110.745B-1.34%2.092Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
2134.295B0.12%5.454Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ176
123.316B-0.03%2.632Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ71
316.270B-2.88%6.407Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
258.306B2.47%991.077Kการเงิน48
11.234B-1.52%221.901Kบริการผู้บริโภค6
25.567B3.44%1.432Mบริการผู้บริโภค8
11.751B4.33%1.119Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
357.942B1.29%1.704Mระบบขนส่ง7
73.661B2.04%1.024Mการเงิน49
1193.738B1.37%1.667Mการเงิน220
178.991B-2.39%3.982Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
618.460B2.70%1.545Mการเงิน283
418.128B0.23%3.044Mบริการผู้บริโภค47
32.372B4.04%951.379Kการเงิน57
1676.749B-0.97%13.297Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
75.260B0.40%766.549Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
56.342B1.67%1.141Mการเงิน15
454.357B-0.21%1.571Mการค้าปลีก54
58.236B0.24%3.591Mการสื่อสาร20
139.150B-1.37%18.720Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
2151.169B-2.33%44.759Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์51
1.955B1.39%127.017Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
278.106B0.58%3.580Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
33.158B1.26%690.996Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
90.736B0.74%696.109Kระบบขนส่ง23
258.082B1.20%1.327Mการผลิตของผู้ผลิต36
68.350B2.64%570.583Kสาธารณูปโภค15
123.922B0.92%991.509Kบริการการกระจายสินค้า49
432.294B2.86%5.623Mการสื่อสาร24
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ