อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
67.609B2.980.52%171.083Kบริการเชิงพาณิชย์24
822.021B1.55-0.17%911.232Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
79.459B1.670.88%461.624Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
184.368B2.40-0.05%233.411Kระบบขนส่ง13
165.608B1.220.22%353.703Kระบบขนส่ง21
16.926B4.020.42%31.250Kสาธารณูปโภค8
21.325B0.350.48%171.625Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
270.036B1.200.30%398.144Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
224.229B1.60-0.61%381.371Kการค้าปลีก38
97.980B1.441.01%56.516Kการผลิตของผู้ผลิต30
20.667B0.930.48%91.554Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
450.873B1.970.39%194.877Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
553.305B2.580.52%496.321Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
873.965B0.800.48%220.721Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ385
131.437B1.291.08%613.794Kบริการผู้บริโภค28
92.812B1.180.64%51.162Kการผลิตของผู้ผลิต33
565.973B0.760.54%1.997Mบริการผู้บริโภค16
131.746B2.820.78%146.908Kบริการผู้บริโภค21
35.257B0.06-0.59%446.843Kการค้าปลีก10
91.068B2.770.52%186.225Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
98.049B2.041.19%197.245Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
370.202B2.340.80%134.102Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
6.198B7.640.27%54.415Kแร่พลังงาน11
3.725B3.060.30%15.282Kบริการเชิงพาณิชย์10
263.493B2.370.62%1.439Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
80.531B2.601.07%235.851Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
92.347B1.80-0.01%1.201Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
97.341B1.440.33%47.258Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.205B0.001.96%17.330Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
144.377B2.560.43%93.178Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
14.826B2.411.05%577.989Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
520.234B0.76-0.25%284.599Kบริการทางด้านเทคโนโลยี37
18.983B4.763.80%1.896Mการค้าปลีก5
70.799B0.56-0.15%146.627Kการค้าปลีก5
148.321B2.86-0.25%577.949Kการค้าปลีก7
1682.958B4.170.40%164.360Kสาธารณูปโภค90
181.902B2.320.73%135.980Kการผลิตของผู้ผลิต38
151.753B1.270.82%151.407Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
133.521B1.221.13%110.133Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
152.197B1.461.54%109.653Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31
29.567B0.960.12%41.351Kบริการการกระจายสินค้า10
21.969B2.370.71%303.780Kการค้าปลีก3
120.613B0.61-0.04%559.155Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
60.442B0.640.90%64.205Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
120.529B1.460.09%105.225Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
796.629B0.920.17%363.328Kการเงิน81
405.812B2.610.28%607.381Kการเงิน212
218.989B0.940.52%80.844Kบริการเชิงพาณิชย์10
66.435B1.43-0.08%126.263Kบริการการกระจายสินค้า9
371.324B1.79-0.04%422.523Kการค้าปลีก11
211.647B3.07-0.04%402.254Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
79.781B1.430.19%119.082Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
142.444B1.53-0.18%47.954Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
15.381B1.350.26%25.902Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
108.380B2.900.29%80.061Kสาธารณูปโภค18
25.342B1.130.94%38.093Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
326.469B2.31-0.95%1.767Mการค้าปลีก3
112.232B0.590.75%99.792Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
115.401B0.660.23%82.011Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
215.546B2.061.01%111.954Kบริการผู้บริโภค20
736.357B2.440.47%371.673Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
440.552B2.560.69%191.195Kการผลิตของผู้ผลิต13
426.671B1.371.10%186.449Kการผลิตของผู้ผลิต71
139.009B1.350.65%31.447Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
890.540B1.180.05%244.411Kบริการทางด้านเทคโนโลยี109
190.255B1.210.26%58.527Kการเงิน14
1392.155B4.770.01%782.029Kแร่พลังงาน30
1475.770B0.000.44%715.700Kการค้าปลีก19
2765.260B0.040.23%333.191Kบริการทางด้านเทคโนโลยี108
529.875B1.980.23%208.582Kการเงิน50
426.103B3.660.52%162.252Kการเงิน120
173.814B5.610.02%271.910Kอื่นๆ2836
237.227B2.670.22%116.707Kการเงิน27
2661.057B3.760.16%982.911Kการเงิน63
1309.525B4.810.29%860.986Kการสื่อสาร19
505.157B1.030.06%258.502Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
36.523B3.24-0.06%77.128Kระบบขนส่ง54
266.034B1.201.08%1.160Mบริการผู้บริโภค1
72.334B1.790.42%113.150Kบริการการกระจายสินค้า8
1450.061B0.880.22%467.650Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ194
78.861B0.40-0.16%44.443Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ35
22.114B0.800.90%16.656Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.619B0.37-0.60%13.143Kอื่นๆ13
358.110B0.91-0.05%81.276Kบริการเชิงพาณิชย์117
78.902B1.330.57%46.730Kการผลิตของผู้ผลิต21
466.183B2.720.71%842.816Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
121.991B0.700.38%38.160Kบริการผู้บริโภค33
1297.380B0.47-0.02%153.566Kการเงิน26
10.036B2.670.34%54.778Kการผลิตของผู้ผลิต9
575.521B6.830.43%670.494Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม42
421.202B3.170.07%296.739Kแร่พลังงาน101
174.434B4.50-0.07%178.517Kแร่พลังงาน15
131.450B3.651.14%857.919Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม53
290.887B0.570.24%184.833Kบริการผู้บริโภค56
9.154B1.200.42%90.915Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
281.883B4.841.47%741.639Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน43
16.101B2.580.38%8.973Kระบบขนส่ง8
2463.422B0.91-0.26%1.736Mบริการทางด้านเทคโนโลยี136
32.265B1.350.56%30.589Kบริการเชิงพาณิชย์26
156.679B0.850.56%332.391Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
1970.392B2.840.43%883.960Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ138
121.631B0.090.29%235.349Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ86
186.938B0.900.89%815.722Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
318.845B1.59-0.50%181.934Kการเงิน50
14.891B3.151.30%22.026Kบริการผู้บริโภค6
22.961B2.180.90%84.079Kบริการผู้บริโภค9
20.260B1.910.63%24.180Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
345.684B1.770.81%142.804Kระบบขนส่ง8
90.522B1.880.37%58.394Kการเงิน47
1320.002B4.00-0.11%142.789Kการเงิน221
137.523B0.810.69%427.453Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
806.133B2.220.21%134.525Kการเงิน297
430.390B2.030.12%265.331Kบริการผู้บริโภค49
53.056B2.940.03%57.985Kการเงิน70
1309.874B2.091.40%1.549Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
76.008B0.49-0.22%49.412Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
70.460B1.230.13%50.126Kการเงิน15
402.288B0.94-0.04%187.313Kการค้าปลีก57
123.692B2.560.34%189.866Kการสื่อสาร28
175.889B1.801.16%995.256Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1426.826B1.300.97%3.412Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
3.251B0.84-0.14%12.588Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
318.766B6.220.32%383.769Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
57.161B3.290.31%18.436Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
59.812B0.560.76%63.942Kระบบขนส่ง19
268.830B2.060.83%141.271Kการผลิตของผู้ผลิต37
62.703B2.22-0.59%103.961Kสาธารณูปโภค16
110.064B1.900.48%50.674Kบริการการกระจายสินค้า44
413.886B3.300.55%244.868Kการสื่อสาร26
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ