ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
57.313B1.90%1.393Mบริการเชิงพาณิชย์23
577.084B2.14%15.410Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์49
62.987B4.27%2.122Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
193.565B0.60%1.784Mระบบขนส่ง13
89.430B5.31%24.863Mระบบขนส่ง19
27.615B0.31%345.823Kสาธารณูปโภค9
13.123B4.12%2.170Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
227.007B1.82%3.326Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
185.435B1.36%3.269Mการค้าปลีก36
75.155B2.37%1.628Mการผลิตของผู้ผลิต30
14.813B2.40%1.734Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
367.176B2.46%4.037Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
502.771B1.86%8.480Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
1085.940B-0.71%1.861Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ372
101.788B3.14%6.348Mบริการผู้บริโภค27
103.361B0.85%1.006Mการผลิตของผู้ผลิต27
733.397B4.02%12.286Mบริการผู้บริโภค18
87.254B1.87%6.132Mบริการผู้บริโภค20
3.086B-1.58%849.561Kการค้าปลีก4
78.240B2.58%1.487Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
77.364B2.67%2.215Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
360.753B1.76%1.273Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
2.926B3.11%421.619Kแร่พลังงาน14
19.677B2.89%358.421Kบริการเชิงพาณิชย์10
79.763B-1.12%979.134Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
69.410B0.53%1.614Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
80.994B1.40%5.054Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
76.568B2.08%810.777Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
3.801B0.23%80.341Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
135.945B2.33%1.774Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
4.566B3.40%6.059Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
595.720B-0.51%3.887Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
12.571B1.16%5.962Mการค้าปลีก4
78.335B-0.19%1.363Mการค้าปลีก5
119.100B2.35%10.012Mการค้าปลีก6
1540.698B1.42%1.667Mสาธารณูปโภค92
226.362B0.59%1.353Mการผลิตของผู้ผลิต39
126.749B0.44%2.217Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
158.636B-0.25%1.042Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
125.397B0.32%1.222Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
15.704B0.93%415.936Kบริการการกระจายสินค้า9
22.226B-0.02%1.656Mการค้าปลีก3
126.619B2.75%4.825Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
48.040B1.61%537.996Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33
118.174B1.95%1.096Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
840.185B0.59%5.026Mการเงิน85
308.762B4.24%11.971Mการเงิน248
173.183B-0.36%601.595Kบริการเชิงพาณิชย์3
37.576B2.88%2.201Mบริการการกระจายสินค้า9
416.089B2.12%13.747Mการค้าปลีก12
222.277B1.91%4.114Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
60.031B3.45%1.902Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
136.348B1.53%442.693Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
18.502B0.90%901.031Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
92.106B2.36%1.091Mสาธารณูปโภค19
22.288B1.17%1.477Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
378.857B1.02%2.850Mการค้าปลีก3
110.049B2.70%1.619Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
74.484B1.80%1.213Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
126.275B3.48%10.656Mบริการผู้บริโภค21
732.835B1.08%3.817Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
231.228B1.06%1.925Mการผลิตของผู้ผลิต11
456.472B0.57%1.908Mการผลิตของผู้ผลิต69
118.275B1.38%445.513Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
1189.155B0.10%4.379Mบริการทางด้านเทคโนโลยี116
195.348B1.35%730.637Kการเงิน16
847.719B2.52%8.507Mแร่พลังงาน33
2638.080B0.01%9.367Mการค้าปลีก25
3457.312B1.01%6.522Mบริการทางด้านเทคโนโลยี106
471.763B2.38%4.238Mการเงิน47
492.763B1.41%1.177Mการเงิน124
194.238B0.36%2.850Mอื่นๆ2831
159.993B2.37%2.110Mการเงิน25
1751.486B3.56%19.914Mการเงิน65
624.360B1.09%18.274Mการสื่อสาร19
504.705B0.03%1.860Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
19.094B4.54%2.322Mระบบขนส่ง51
74.967B1.10%1.079Mบริการการกระจายสินค้า9
1516.025B-0.35%1.809Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ197
101.209B0.41%464.214Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ44
17.402B2.74%258.490Kการผลิตของผู้ผลิต24
1.066B3.54%4.360Mอื่นๆ11
348.737B-0.13%764.350Kบริการเชิงพาณิชย์136
31.201B1.45%628.442Kการผลิตของผู้ผลิต15
651.197B5.52%20.861Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
309.645B1.86%10.188Mบริการผู้บริโภค38
1085.254B2.35%2.547Mการเงิน30
30.501B1.68%4.355Mการผลิตของผู้ผลิต9
391.239B0.68%4.136Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม38
265.482B2.83%5.605Mแร่พลังงาน90
97.470B5.38%4.984Mแร่พลังงาน14
78.758B2.62%5.787Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม45
308.765B0.97%3.141Mบริการผู้บริโภค53
7.275B1.47%3.920Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
265.034B1.48%2.718Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
11.797B4.80%441.955Kระบบขนส่ง11
3455.428B-0.36%14.114Mบริการทางด้านเทคโนโลยี154
24.404B2.77%612.468Kบริการเชิงพาณิชย์26
102.268B-0.07%2.256Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
2061.845B-0.43%5.336Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ173
116.120B-0.23%898.937Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ73
281.094B-0.93%5.181Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
238.965B3.48%1.468Mการเงิน46
10.906B1.52%255.187Kบริการผู้บริโภค6
22.248B1.78%1.100Mบริการผู้บริโภค8
14.636B2.57%226.652Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
320.942B0.28%1.729Mระบบขนส่ง7
69.137B0.83%1.378Mการเงิน48
1120.227B0.48%1.990Mการเงิน220
170.435B1.62%3.041Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
581.912B3.21%1.651Mการเงิน284
392.621B0.77%2.979Mบริการผู้บริโภค47
30.469B3.55%708.252Kการเงิน58
1574.084B-0.22%11.030Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
67.748B-0.38%661.596Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
48.605B3.40%1.139Mการเงิน15
414.087B0.80%1.578Mการค้าปลีก56
57.134B1.18%2.137Mการสื่อสาร22
131.430B2.67%11.742Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1877.087B0.14%20.658Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์51
1.932B1.08%537.317Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
276.269B2.99%5.125Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
28.757B2.16%551.750Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
84.470B0.97%636.776Kระบบขนส่ง23
230.376B1.59%1.448Mการผลิตของผู้ผลิต37
62.622B1.71%509.557Kสาธารณูปโภค15
108.960B0.89%1.158Mบริการการกระจายสินค้า49
422.917B0.14%2.213Mการสื่อสาร24
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ