อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
659.368B0.370.31%1.614Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ91
59.369B4.16-0.42%1.356Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
840.827B1.73-0.48%1.661Mในทางอุตสาหกรรม44
72.784B3.13-0.27%1.503Mวัสดุพื้นฐาน16
181.922B2.48-0.73%3.723Mในทางอุตสาหกรรม14
178.359B1.32-1.05%2.390Mในทางอุตสาหกรรม21
13.102B4.49-1.82%89.931Kในทางอุตสาหกรรม4
28.189B0.26-0.79%1.748Mวัสดุพื้นฐาน6
133.392B1.10-1.08%1.392Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร34
103.719B2.44-0.49%2.005Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร41
32.115B2.59-1.18%1.556Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
473.259B3.04-0.31%3.556Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
146.337B0.28-0.15%747.440Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
146.031B1.93-0.42%963.033Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร43
3511.602B3.79-0.35%7.799Mไฟแนนซ์434
625.750B0.520.02%1.171Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ479
284.735B3.22-1.57%9.145Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
1030.701B0.85-1.19%6.265Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร52
368.693B0.500.16%1.696Mในทางอุตสาหกรรม100
17.649B2.800.26%814.111Kในทางอุตสาหกรรม11
117.525B3.10-1.04%3.234Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
73.599B4.820.02%2.799Mไฟแนนซ์52
9.047B5.42-1.40%914.849Kพลังงาน12
7.696B2.37-0.04%235.632Kในทางอุตสาหกรรม9
540.791B3.780.11%1.254Mไฟแนนซ์95
384.260B2.350.63%1.302Mวัสดุพื้นฐาน33
406.781B1.99-0.27%9.628Mเทคโนโลยี73
27.501B2.100.26%1.131Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
162.079B2.17-0.63%5.914Mเทคโนโลยี32
61.504B0.66-0.68%762.246Kในทางอุตสาหกรรม32
88.000B1.330.70%803.648Kวัสดุพื้นฐาน16
70.112B0.89-0.26%1.118Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร34
281.741B1.83-0.57%1.601Mไฟแนนซ์42
35.547B2.29-1.06%1.246Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
30.474B2.54-0.22%340.363Kไฟแนนซ์28
967.997B0.120.06%2.232Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
348.949B1.15-0.40%2.841Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
238.343B1.610.08%559.279Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
85.570B2.13-1.09%1.583Mวัสดุพื้นฐาน6
10.864B2.720.36%3.539Mไฟแนนซ์2
12.313B5.570.40%944.036Kไฟแนนซ์8
7.472B0.24-0.81%1.709Mในทางอุตสาหกรรม2
109.734B2.630.82%2.687Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
1514.625B3.480.35%1.096Mสาธารณูปโภค74
270.527B2.19-0.28%1.425Mในทางอุตสาหกรรม59
134.717B1.12-0.51%1.430Mเทคโนโลยี34
64.637B2.03-0.39%774.485Kในทางอุตสาหกรรม26
77.300B1.19-0.32%6.362Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
133.292B1.400.10%942.986Kในทางอุตสาหกรรม35
271.988B1.24-0.40%1.525Mไฟแนนซ์16
44.019B1.41-0.43%1.934Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร17
498.359B2.31-0.23%2.474Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร66
435.681B1.75-0.00%3.356Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร27
155.292B0.95-0.34%3.880Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
10.871B2.160.03%577.754Kวัสดุพื้นฐาน8
168.557B0.871.98%6.006Mวัสดุพื้นฐาน34
424.487B1.64-0.24%1.447Mในทางอุตสาหกรรม33
271.407B1.510.29%2.055Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ55
46.599B3.60-0.09%784.502Kในทางอุตสาหกรรม6
227.029B1.99-0.51%1.580Mในทางอุตสาหกรรม27
966.540M0.61%59.293Kในทางอุตสาหกรรม2
54.334B0.330.06%262.015Kไฟแนนซ์152
23.776B1.24-0.04%610.138Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
14.100B1.92-0.10%1.377Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
345.149B2.22-1.02%3.010Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
105.535B0.58-0.10%1.653Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร25
231.444B2.43-0.32%1.202Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
76.367B0.730.41%689.401Kเทคโนโลยี9
40.410B1.98-0.51%1.297Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
1064.615B1.180.20%2.067Mเทคโนโลยี135
27.094B3.51-0.40%158.604Kสาธารณูปโภค8
395.428B2.55-0.28%8.172Mในทางอุตสาหกรรม11
439.589B1.22-0.64%672.426Kในทางอุตสาหกรรม103
370.434B5.300.30%2.056Mวัสดุพื้นฐาน27
1126.351B5.64-0.30%2.304Mพลังงาน16
556.422B4.450.04%4.218Mบริการโทรคมนาคม34
4278.973B0.100.35%5.180Mเทคโนโลยี89
332.776B2.24-0.49%2.990Mไฟแนนซ์32
511.081B3.390.29%2.708Mไฟแนนซ์69
2.199B6.620.67%45.620Kไฟแนนซ์7
175.543B0.74-0.52%1.129Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร27
477.554B3.03-0.08%1.106Mไฟแนนซ์33
422.033B1.241.35%2.276Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ9
17.964B2.39-1.51%252.388Kในทางอุตสาหกรรม33
11.073M2.11%2.943Kในทางอุตสาหกรรม1
930.455B1.000.05%1.625Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ125
1.688B-3.80%576.842Kวัสดุพื้นฐาน1
1378.007B0.40-0.53%1.378Mไฟแนนซ์24
233.258B3.560.54%1.382Mสาธารณูปโภค15
59.527B2.400.37%571.685Kสาธารณูปโภค14
564.413B2.520.20%4.541Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร15
97.908B2.00-0.61%1.634Mวัสดุพื้นฐาน17
43.607B5.08-0.14%361.622Kเทคโนโลยี4
18.185B2.27-1.81%5.648Mพลังงาน16
465.472B2.83-0.33%4.531Mพลังงาน116
1029.925B4.94-0.38%4.688Mพลังงาน35
634.214B6.29-0.24%3.297Mพลังงาน72
162.819B3.76-0.88%5.412Mพลังงาน61
45.999B0.85-0.42%1.391Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร26
40.251B4.08-1.40%2.658Mวัสดุพื้นฐาน5
18.588B1.39-2.47%185.951Kวัสดุพื้นฐาน11
7.235B1.13-0.45%1.397Mในทางอุตสาหกรรม4
817.328B2.570.22%2.543Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
76.440B0.58-0.05%1.070Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร28
2299.374B2.870.48%4.590Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ169
1008.040B1.38-0.81%22.162Mเทคโนโลยี5
9.494B0.401.67%2.593Mวัสดุพื้นฐาน11
309.195B1.210.45%764.991Kในทางอุตสาหกรรม22
338.646B1.440.05%1.058Mไฟแนนซ์61
25.545B3.18-0.13%316.194Kไฟแนนซ์28
56.475B0.42-0.22%802.998Kไฟแนนซ์19
38.360B1.550.45%499.122Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
41.099B1.65-0.07%245.466Kไฟแนนซ์11
25.577B3.06%2.886Mพลังงาน22
3.492B4.620.09%263.943Kพลังงาน10
191.302B2.610.08%1.181Mไฟแนนซ์23
462.873B1.80-0.00%2.575Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร52
263.190B1.32-0.32%1.751Mเทคโนโลยี23
1290.138B2.05-0.44%6.826Mเทคโนโลยี85
2421.595B0.871.05%17.984Mเทคโนโลยี180
594.915B4.540.63%1.810Mไฟแนนซ์96
103.126B1.30-0.05%708.966Kวัสดุพื้นฐาน25
47.076B7.82-0.35%582.913Kวัสดุพื้นฐาน18
158.882B3.37-1.74%7.142Mวัสดุพื้นฐาน37
758.207M0.950.35%83.099Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
4.340B3.921.46%2.081Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
276.314B7.20-0.81%9.976Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
35.271B0.980.60%1.327Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
4.943B0.48-0.70%2.229Mพลังงาน8
61.603B1.870.53%743.220Kสาธารณูปโภค16
1398.953B4.720.25%5.836Mบริการโทรคมนาคม43
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ