อุปกรณ์โทรคมนาคม (อุตสาหกรรม)

45
หุ้น
2826.675B
เงินทุนของตลาด
47.521M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.78%
เปลี่ยนแปลง
−8.95%
ประสิทธิภาพ เดือน
+23.70%
ประสิทธิภาพ ปี
+30.50%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ค่าปริมาตรสัมพันธ์ 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
AAPLApple Inc.
173.75 USD1.48%52.164M0.892.716T USD29.205.95 USD−1.68%0.54%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
AKTSAkoustis Technologies, Inc.
0.7104 USD−5.64%843.929K1.2151.401M USD−1.00 USD7.83%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
APWCAsia Pacific Wire & Cable Corporation Limited
1.48 USD5.71%2830.0730.512M USD0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ARLOArlo Technologies, Inc.
10.33 USD0.29%835.044K1.34971.588M USD−0.65 USD−31.90%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
AUDCAudioCodes Ltd.
10.30 USD1.88%192.211K1.72325.126M USD24.080.43 USD−54.20%3.50%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
AVNWAviat Networks, Inc.
30.97 USD−0.74%62.747K0.78362.816M USD32.310.96 USD−46.32%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
BKTIBK Technologies Corporation
11.91 USD−4.14%3930.0240.544M USD−1.76 USD46.79%5.04%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CALXCalix, Inc
45.66 USD−0.39%355.886K0.923.028B USD71.650.64 USD−79.65%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
CAMPCalAmp Corp.
0.4160 USD2.56%138.168K0.1315.63M USD−0.67 USD36.00%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
CIENCiena Corporation
47.16 USD−0.21%918.069K0.876.972B USD31.901.48 USD15.67%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
CLFDClearfield, Inc.
28.78 USD0.42%140.161K0.71439.235M USD8.883.24 USD13.08%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
CMTLComtech Telecommunications Corp.
8.50 USD−2.86%157.739K1.35237.015M USD−1.28 USD−16.35%4.71%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
COMMCommScope Holding Company, Inc.
3.44 USD2.38%3.671M1.82729.003M USD−5.96 USD−160.31%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
COMSCOMSovereign Holding Corp.
1.22 USD2.95%8.793K0.663.274M USD0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CRNTCeragon Networks Ltd.
2.02 USD−1.46%136.659K0.69170.472M USD404.000.01 USD0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
DGIIDigi International Inc.
26.90 USD−0.37%360.589K1.49967.578M USD33.290.81 USD125.64%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
DZSIDZS Inc.
1.99 USD−5.24%207.731K1.4862.008M USD−1.76 USD−230.77%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
ERICEricsson
DR
4.76 USD−2.06%11.273M1.7415.757B USD13.920.34 USD−55.74%3.54%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
FEIMFrequency Electronics, Inc.
6.90 USD−0.58%8.719K0.3964.791M USD−0.04 USD96.54%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
FKWLFranklin Wireless Corp.
3.16 USD−1.25%3.363K0.7137.238M USD−0.24 USD24.71%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
GILTGilat Satellite Networks Ltd.
6.41 USD−0.31%115.51K1.66362.945M USD60.470.11 USD1077.78%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
GRMNGarmin Ltd.
103.51 USD−1.61%842.805K1.3519.817B USD20.005.18 USD−1.36%2.82%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
HLITHarmonic Inc.
9.44 USD−1.97%1.574M0.901.056B USD50.810.19 USD−41.13%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
IDCCInterDigital, Inc.
80.41 USD0.21%177.235K0.742.123B USD12.986.19 USD121.39%1.74%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
INFNInfinera Corporation
4.10 USD−1.91%1.293M0.80930.387M USD−0.05 USD93.94%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
INSGInseego Corp.
0.4249 USD1.17%435.876K0.7749.659M USD−0.40 USD28.96%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
IVDAIveda Solutions, Inc.
0.8105 USD−5.44%64.13K1.4712.978M USD−0.19 USD76.98%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
KVHIKVH Industries, Inc.
5.19 USD1.76%86.447K1.17101.389M USD3.111.67 USD0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
LLAPTerran Orbital Corporation
0.7998 USD−3.92%5.525M1.07158.2M USD−0.98 USD11.62%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
MSIMotorola Solutions, Inc.
272.92 USD0.25%496.959K0.8345.583B USD30.978.81 USD26.96%1.29%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
MYNAMynaric AG - American Depository Shares
DR
4.51 USD−6.04%1.719K0.67111.699M USD−3.35 USD−48.61%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
NOKNokia Corporation Sponsored
DR
3.72 USD−0.53%19.388M1.3720.56B USD4.930.75 USD126.27%2.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
OCCOptical Cable Corporation
3.05 USD2.01%4.733K1.0624.076M USD5.310.57 USD0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ONDSOndas Holdings Inc.
0.6080 USD−0.25%128.474K0.3433.11M USD−1.66 USD−124.23%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
PCTIPCTEL, Inc.
4.37 USD5.05%109.402K3.0184.177M USD12.710.34 USD5.03%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
PWFLPowerFleet, Inc.
1.99 USD−3.86%15.529K0.1172.108M USD−0.20 USD60.04%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
SANGSangoma Technologies Corporation
3.33 USD−4.03%7.435K1.45110.503M USD−0.89 USD73.48%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
SIDUSidus Space, Inc.
0.1400 USD−2.10%1.389M0.7410.222M USD−0.66 USD−31.65%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
SONMSonim Technologies, Inc.
0.6552 USD−2.21%64.282K1.1927.224M USD−0.05 USD97.91%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SYTASiyata Mobile, Inc.
2.75 USD−2.48%34.05K0.475.098M USD−30.46 USD88.96%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
UIUbiquiti Inc.
141.43 USD−2.66%56.225K0.898.549B USD20.976.74 USD10.14%1.70%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
UTSIUTStarcom Holdings Corp
3.60 USD−4.26%7610.1532.666M USD−0.60 USD52.77%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
VOXXVOXX International Corporation
7.44 USD−6.77%85.102K1.34169.907M USD−1.37 USD−5.04%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
VSATViaSat, Inc.
17.99 USD−2.55%1.92M1.132.232B USD−8.07 USD−1011.49%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
WTOUTime Limited
0.2930 USD1.00%54.271K0.533.975M USD−1.13 USD−282.03%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์