ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
1491.859B0.793.80%6.075M5238
1101.265B3.441.01%14.100M355
1969.122B0.743.39%18.714M8153
3005.008B2.642.45%8.352M9166
1880.899B1.083.86%9.764M10241
380.106B1.553.79%2.848M480
6355.835B1.163.21%41.132M9358
2618.014B6.092.07%12.594M4125
9330.792B2.542.99%7.145M142396
1082.634B1.040.30%8.843M4102
5757.508B1.582.33%6.647M51091
916.004B3.992.17%7.223M5150
246.082B6.241.51%1.274M23398
969.982B6.033.34%7.753M6167
1162.244B2.113.73%6.814M8185
1712.762B1.883.68%3.508M9287
3797.757B0.893.11%28.278M10200
10066.968B0.524.47%13.986M4645
1057.052B2.023.63%7.480M6136
1432.345B3.281.73%3.920M4130
โหลดเพิ่ม