บริษัทในสหรัฐอเมริกา companies operating in one industry: Electronic Components

The list below has บริษัทในสหรัฐอเมริกา that operate under the same industry, Electronic Components. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ALPPAlpine 4 Holdings, Inc.
0.9800 USD+40.20%369.359K7.1626.474M USD−0.83 USD−50.33%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
APHAmphenol Corporation
107.47 USD+0.96%1.995M0.9264.466B USD34.603.11 USD+1.38%0.80%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
BELFABel Fuse Inc.
59.49 USD+0.83%42.378K4.68663.57M USD11.685.09 USD+36.66%0.41%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
BELFBBel Fuse Inc.
50.25 USD+0.46%320.002K1.48661.13M USD8.495.92 USD+37.42%0.56%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
BURUNuburu, Inc.
0.1570 USD−0.63%140.432K0.255.792M USD−0.51 USD−302.05%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CAMTCamtek Ltd.
77.79 USD−6.30%589.929K1.003.493B USD48.291.61 USD−2.81%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
CLSCelestica, Inc.
40.43 USD−3.21%2.176M0.924.809B USD19.462.08 USD+82.53%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
ELTKEltek Ltd.
13.55 USD−0.29%112.857K0.4190.699M USD13.770.98 USD−7.43%1.62%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ESPEspey Mfg. & Electronics Corp.
25.96 USD−0.58%6.629K0.3670.376M USD13.881.87 USD+60.85%1.34%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
GLWCorning Incorporated
32.69 USD0.00%2.885M0.7327.9B USD48.370.68 USD−55.96%3.43%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
JBLJabil Inc.
139.52 USD−0.54%522.14K0.5017.795B USD23.785.87 USD−14.94%0.23%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
KNKnowles Corporation
16.56 USD−1.78%461.99K0.591.484B USD20.820.80 USD0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
LPTHLightPath Technologies, Inc.
1.51 USD−5.03%41.746K0.3757.413M USD−0.14 USD+6.06%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
MEIMethode Electronics, Inc.
21.21 USD−0.05%156.225K0.52755.064M USD−0.76 USD−129.62%2.64%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
NVTnVent Electric plc
66.17 USD+0.82%1.039M0.7910.923B USD19.633.37 USD+41.89%1.09%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
OPTXSyntec Optics Holdings, Inc.
5.20 USD+0.19%2.614K0.27190.775M USD−0.06 USD−1932.26%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
OPXSOptex Systems Holdings, Inc.
6.43 USD−2.28%10.037K0.4043.876M USD14.740.44 USD+268.02%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
RFILRF Industries, Ltd.
3.30 USD−0.30%11.137K1.8634.134M USD−0.30 USD−312.78%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
RXSTRxSight, Inc.
54.69 USD−1.57%436.362K0.941.961B USD−1.72 USD+29.11%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
SENSSenseonics Holdings, Inc.
0.7300 USD+5.04%3.558M1.04385.645M USD−0.09 USD−6020.00%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
TTMITTM Technologies, Inc.
15.43 USD−0.90%510.543K0.481.578B USD−0.18 USD−120.13%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
VIAOVIA optronics AG
DR
0.9400 USD+5.35%10.707K1.3720.214M USD0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
VICRVicor Corporation
35.67 USD−23.85%1.518M3.961.586B USD30.021.19 USD+108.16%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
VPGVishay Precision Group, Inc.
34.09 USD+1.64%35.398K0.43461.346M USD18.121.88 USD−28.58%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง