บริษัทในสหรัฐอเมริกา companies operating in one industry: Marine Shipping

The list below has บริษัทในสหรัฐอเมริกา that operate under the same industry, Marine Shipping. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ASCArdmore Shipping Corporation
16.22 USD+0.75%333.226K0.44669.961M USD5.972.72 USD−19.65%7.14%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
CACOCaravelle International Group
0.6800 USD+1.49%33.871K1.2335.887M USD0.00%ระบบขนส่ง
CISSC3is Inc.
0.1057 USD+2.42%1.458M0.392.992M USD0.00%ระบบขนส่ง
CMRECostamare Inc.
11.57 USD+1.49%229.694K0.501.389B USD3.922.95 USD−30.78%4.04%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
CPLPCapital Product Partners L.P.
17.05 USD−2.85%62.016K0.52949.462M USD7.862.17 USD−65.03%3.42%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
CTRMCastor Maritime Inc.
0.4380 USD−1.08%225.179K0.4342.321M USD1.750.25 USD−80.03%0.00%ระบบขนส่ง
DACDanaos Corporation
73.14 USD+0.54%50.233K0.451.426B USD2.5428.79 USD+3.95%4.19%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
DHTDHT Holdings, Inc.
10.70 USD−1.06%458.219K0.241.722B USD10.770.99 USD+161.99%10.64%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
DLNGDynagas LNG Partners LP
3.06 USD+4.79%11.419K0.46112.615M USD3.041.01 USD−37.59%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
DSXDiana Shipping inc.
3.07 USD+2.68%861.268K1.35347.112M USD7.270.42 USD−69.08%20.07%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
ECOOkeanis Eco Tankers Corp.
30.20 USD−3.27%87.704K1.51956.737M USD5.665.34 USD+907.89%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
EDRYEuroDry Ltd.
21.39 USD−0.91%6.633K0.6760.596M USD−1.05 USD−109.05%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
EGLEEagle Bulk Shipping Inc.
60.57 USD+1.83%62.125K0.37667.917M USD27.102.23 USD−88.36%2.32%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
ESEAEuroseas Ltd.
37.00 USD−4.79%62.216K0.89258.843M USD2.2516.46 USD+11.76%5.15%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
EURNEuronav NV
17.70 USD−0.28%648.882K0.393.57B USD14.44%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
FLNGFLEX LNG Ltd.
24.47 USD−1.61%478.697K1.051.29B USD10.992.23 USD−36.78%12.06%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
FROFrontline Plc
22.37 USD−3.45%987.436K0.444.98B USD12.39%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
GASSStealthGas, Inc.
6.20 USD−0.24%128.636K0.55218.918M USD4.501.38 USD+52.45%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
GLBSGlobus Maritime Limited
2.14 USD−0.93%41.43K0.8944.046M USD25.300.08 USD−95.37%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
GLNGGolar LNG Limited
21.11 USD−0.19%384.584K0.472.212B USD3.55%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
GNKGenco Shipping & Trading Limited
19.86 USD+2.00%381.59K0.43844.818M USD−0.31 USD−108.34%4.88%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
GOGLGolden Ocean Group Limited
11.95 USD+3.28%1.074M0.722.384B USD19.460.61 USD−79.37%4.32%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
GRINGrindrod Shipping Holdings Ltd.
9.37 USD+2.18%2.21K0.29182.453M USD−0.61 USD−116.08%9.81%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
GSLGlobal Ship Lease Inc New
20.47 USD+1.39%163.925K0.29720.381M USD2.428.46 USD+10.22%7.43%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
HSHPHimalaya Shipping Ltd.
8.14 USD+5.85%46.94K0.51357.346M USD200.030.04 USD0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
IMPPImperial Petroleum Inc.
3.10 USD+1.31%367.739K0.9052.971M USD0.0837.11 USD+1671.04%0.00%ระบบขนส่ง
INSWInternational Seaways, Inc.
51.81 USD−0.79%138.251K0.252.534B USD3.9912.98 USD+376.06%0.92%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
KEXKirby Corporation
87.57 USD−0.45%241.106K0.655.124B USD23.503.73 USD+83.78%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
KNOPKNOT Offshore Partners LP
5.85 USD−2.33%139.769K1.89202.92M USD−1.00 USD1.74%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
LPGDorian LPG Ltd.
35.75 USD−1.32%420.73K0.511.451B USD4.757.53 USD+129.75%0.00%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
MATXMatson, Inc.
112.92 USD−0.52%141.658K0.433.895B USD13.488.37 USD−68.65%1.11%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
NATNordic American Tankers Limited
4.07 USD−0.25%1.278M0.46849.801M USD7.250.56 USD12.01%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
NMMNavios Maritime Partners LP
33.57 USD+0.03%62.437K0.351.013B USD2.3814.08 USD−25.37%0.60%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
NVGSNavigator Holdings Ltd.
15.02 USD−0.73%49.002K0.351.101B USD15.160.99 USD0.66%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
OPOceanPal Inc.
1.93 USD+1.32%20.565K0.8914.338M USD−14.59 USD+72.54%0.00%ระบบขนส่ง
OSGOverseas Shipholding Group, Inc.
6.14 USD−1.76%112.746K0.30444.361M USD9.860.62 USD+341.87%0.96%ระบบขนส่ง
PSHGPerformance Shipping Inc.
1.89 USD−0.53%8.632K0.1922.968M USD0.981.93 USD0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
PXSPyxis Tankers Inc.
4.26 USD−2.66%67.41K2.2046.22M USD2.501.70 USD0.00%ระบบขนส่ง
SBSafe Bulkers, Inc
4.64 USD+3.45%785.401K0.77518.463M USD7.600.61 USD−54.90%4.45%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
SBLKStar Bulk Carriers Corp.
23.61 USD+1.99%591.121K0.331.984B USD13.241.78 USD−67.73%6.78%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
SFLSFL Corporation Ltd
13.29 USD−0.75%350.819K0.291.671B USD7.24%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
SHIPSeanergy Maritime Holdings Corp.
7.85 USD+1.95%75.872K0.49154.244M USD−0.46 USD−123.90%1.30%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
STNGScorpio Tankers Inc.
66.95 USD−1.59%318.488K0.223.682B USD6.749.94 USD−0.71%1.54%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
TDWTidewater Inc.
71.73 USD−2.91%278.987K0.503.748B USD53.531.34 USD0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
TKTeekay Corporation
7.42 USD−1.59%445.37K0.44674.844M USD4.791.55 USD+105.55%0.00%ระบบขนส่ง
TNKTeekay Tankers Ltd.
54.47 USD−1.39%145.089K0.241.855B USD3.6714.86 USD+123.53%1.36%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
TNPTsakos Energy Navigation Ltd
23.80 USD−1.12%118.514K0.55718.374M USD2.1011.34 USD2.49%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
TOPSTOP Ships Inc.
13.80 USD+0.86%16.359K1.1263.842M USD2.555.41 USD0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
TOROToro Corp.
6.03 USD−0.58%19.575K0.35114.789M USD0.758.10 USD0.00%ระบบขนส่ง
TRMDTORM plc
34.14 USD+0.54%246.97K0.543.08B USD4.258.03 USD+112.67%20.66%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
USEAUnited Maritime Corporation
2.66 USD+0.63%7.583K0.1323.624M USD−0.15 USD11.36%ระบบขนส่ง
ZIMZIM Integrated Shipping Services Ltd.
12.59 USD+3.28%2.52M0.661.513B USD−17.75 USD−136.16%139.05%ระบบขนส่ง
ปานกลาง