สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ (อุตสาหกรรม)

14
หุ้น
56.561B
เงินทุนของตลาด
913.897K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.61%
เปลี่ยนแปลง
−2.19%
ประสิทธิภาพ เดือน
−4.10%
ประสิทธิภาพ ปี
−9.63%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
ARISAris Water Solutions, Inc.
10.12 USD−2.79%77.17K583.202M USD30.350.33 USD3.46%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
ARTNAArtesian Resources Corporation
44.58 USD−1.59%26.62K458.237M USD25.831.73 USD−7.58%2.48%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
AWKAmerican Water Works Company, Inc.
133.55 USD−2.66%1.001M25.998B USD27.884.79 USD−32.90%1.99%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
AWRAmerican States Water Company
80.92 USD−1.02%108.718K2.992B USD25.623.16 USD41.82%1.98%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
CWCOConsolidated Water Co. Ltd.
29.16 USD−1.65%177.14K459.061M USD35.550.82 USD127.67%1.15%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
CWTCalifornia Water Service Group
48.45 USD0.00%310.069K2.796B USD41.831.16 USD−29.86%2.13%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
GWRSGlobal Water Resources, Inc.
10.01 USD−4.67%36.822K241.947M USD35.270.28 USD34.31%2.83%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
MSEXMiddlesex Water Company
68.26 USD−1.30%55.942K1.211B USD32.622.09 USD−6.89%1.81%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
PCYOPure Cycle Corporation
9.53 USD−1.35%53.61K229.243M USD24.960.38 USD57.05%0.00%สาธารณูปโภค
SBSCompanhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp
DR
12.40 USD0.57%1.327M8.451B USD13.620.91 USD34.27%2.16%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
SJWSJW Group
62.49 USD−0.76%160.398K1.985B USD21.792.87 USD64.54%2.38%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
WTRGEssential Utilities, Inc.
36.40 USD−1.67%1.241M9.628B USD20.621.77 USD3.11%3.16%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
WTTRSelect Water Solutions, Inc.
8.06 USD−0.25%795.651K967.205M USD13.330.60 USD257.39%2.48%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
YORWThe York Water Company
39.21 USD0.13%31.401K561.109M USD26.821.46 USD10.70%2.05%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง