ห้างสรรพสินค้า (อุตสาหกรรม)

6
หุ้น
145.134B
เงินทุนของตลาด
6.744M
ปริมาณการซื้อขาย
+2.48%
เปลี่ยนแปลง
+2.70%
ประสิทธิภาพ เดือน
+52.88%
ประสิทธิภาพ ปี
+13.62%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
DDSDillard's, Inc.
328.18 USD4.15%143.906K5.39B USD6.8847.71 USD−3.50%0.25%การค้าปลีก
มีแรงขาย
JWNNordstrom, Inc.
14.47 USD2.48%3.429M2.339B USD82.400.18 USD−93.04%5.38%การค้าปลีก
ปานกลาง
KSSKohl's Corporation
20.10 USD2.87%3.868M2.225B USD−1.02 USD−120.05%10.24%การค้าปลีก
ปานกลาง
MMacy's Inc
11.44 USD4.47%10.705M3.13B USD4.252.69 USD−47.96%5.90%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
OLLIOllie's Bargain Outlet Holdings, Inc.
76.21 USD1.82%951.114K4.702B USD31.802.40 USD60.76%0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
PDDPDD Holdings Inc.
DR
95.61 USD0.64%6.199M126.216B USD23.484.07 USD90.67%0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง