สาธารณูปโภค (ภาค)

110
หุ้น
1465.721B
เงินทุนของตลาด
267.342K
ปริมาณการซื้อขาย
+3.25%
ผลตอบแทนเงินปันผล
+0.50%
เปลี่ยนแปลง
+3.54%
ประสิทธิภาพ เดือน
+21.18%
ประสิทธิภาพ ปี
+17.47%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AEE AMEREN CORP
76.56-0.47%-0.36ซื้อ262.827K18.843B23.783.258838.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
AEP AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC
90.70-0.71%-0.65ซื้อ402.381K44.822B22.853.9817582.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
AES AES CORP
15.06-1.70%-0.26ขาย1.100M10.084B24.590.6221000.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
AGR AVANGRID INC
49.15-0.26%-0.13ขาย73.013K15.194B25.041.966449.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
ALE ALLETE INC
85.37-0.48%-0.41เป็นกลาง27.350K4.417B20.934.091889.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
AQN ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP
12.94-0.31%-0.04ซื้อ45.468K6.468B20.010.662277.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
ARTNA ARTESIAN RESOURCES CORP
36.84-0.43%-0.16ซื้อ1.454K340.468M23.451.57241.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
AT ATLANTIC POWER CORP
2.36-0.42%-0.01ขาย41.099K255.953M10.910.29230.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ATO ATMOS ENERGY CORP
110.81-0.24%-0.27ซื้อ106.754K13.027B25.924.264628.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
AVA AVISTA CORP
46.92-0.30%-0.14ซื้อ42.923K3.066B15.493.002026.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
AWK AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC
123.62-0.35%-0.43ซื้อ172.782K22.330B37.623.297100.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
AWR AMERICAN STATES WATER CO
87.870.09%0.08ซื้อ37.696K3.229B42.632.07817.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
AY ATLANTICA YIELD PLC
23.80-0.21%-0.05ซื้อ64.685K2.411B-0.09217.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
AZRE AZURE POWER GLOBAL LIMITED
10.44-0.62%-0.07ขาย1.045K426.483M668.430.02654.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
BEP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L P
37.290.26%0.10ซื้อ58.199K6.707B119.020.31สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
BKH BLACK HILLS CORP
77.57-0.10%-0.08ขาย131.345K4.704B20.293.832863.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
CDZI CADIZ INC
13.00-0.23%-0.03ซื้อ35.724K349.220M-1.159.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
CEPU CENTRAL PUERTO SA ADS EACH REPR 10 ORD SHS
3.934.24%0.16ขาย115.649K671.774M3.470.13265.00ผลิตพลังงานเอกชน
CIG CIA ENERGETICA MINAS GERAIS-CEMIG SPON ADR REPR 1 N-VTG PRF SHS(LEVEL 2)
3.71-1.72%-0.07ซื้อ704.415K5.235B5.490.656031.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CIG.C CIA ENERGETICA MINAS GERAIS-CEMIG ADR EACH REPR 1 COM BRL5.00
4.541.34%0.06ซื้อ6.825K5.235B5.490.656031.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CMS CMS ENERGY CORP
61.72-0.55%-0.34ซื้อ264.835K17.442B31.711.947957.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
CMSA CMS ENERGY CORP 5.625%JUNIOR SUBORD NTS 15/03/2078 USD25
26.96-0.92%-0.25ซื้อ9.988K17.442B31.711.947957.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
CMSC CMS ENERGY CORP 5.875% JUNIOR SUBORDINATED NTS DUE 2078
27.820.43%0.12แนะนำให้ซื้อ12.025K17.442B31.711.947957.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
CNP CENTERPOINT ENERGY INC
27.980.21%0.06ขาย755.981K13.977B24.531.147977.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
CPK CHESAPEAKE UTILITIES CORP
94.12-0.53%-0.50แนะนำให้ซื้อ8.552K1.547B25.703.68983.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
CPL CPFL ENERGIA SA SPON ADR EA REP 2 ORD NPV
16.03-2.73%-0.45ขาย2.643K9.325B14.271.1312976.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CTWS CONNECTICUT WATER SERVICES
69.930.04%0.03ซื้อ6.525K843.108M-0.62297.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
CWCO CONSOLIDATED WATER CO
14.651.52%0.22ซื้อ5.168K223.610M20.580.73108.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
CWEN CLEARWAY ENERGY INC
17.63-0.17%-0.03ซื้อ77.788K3.210B-0.84269.00ผลิตพลังงานเอกชน
CWEN.A CLEARWAY ENERGY INC
16.65-0.24%-0.04ซื้อ33.290K3.210B-0.84269.00ผลิตพลังงานเอกชน
CWT CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP
55.57-0.23%-0.13ซื้อ42.293K2.674B12.514.441171.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
D DOMINION ENERGY INC
76.25-0.96%-0.74ซื้อ873.349K61.788B49.531.5621300.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
DCUE DOMINION ENERGY INC CORP UNIT SER A
102.27-0.61%-0.63ซื้อ3.057K61.788B49.531.5621300.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
DRUA DOMINION ENERGY INC 5.25% BDS 30/07/76 USD25
26.390.27%0.07แนะนำให้ซื้อ8.526K61.788B49.531.5621300.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
DTE DTE ENERGY CO
129.62-0.68%-0.89แนะนำให้ซื้อ174.704K23.750B21.386.0810600.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
DTJ DTE ENERGY CO 5.375% SUBORD DEB 01/06/76 USD25 B
26.14-0.11%-0.03ซื้อ4.129K23.750B21.386.0810600.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
DTV DTE ENERGY CO 6.5% CNV 01/10/2019 USD
57.160.16%0.09ซื้อ2.960K23.750B21.386.0810600.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
DTW DTE ENERGY CO 5.25% JR SUB DEBNTRS SR E 01/12/77 USD25
27.000.15%0.04แนะนำให้ซื้อ8.749K23.750B21.386.0810600.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
DTY DTE ENERGY CO 6% JUNIOR SUB DB 15/12/2076 SER F USD25
27.57-0.02%-0.01ซื้อ3.641K23.750B21.386.0810600.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
DUK DUKE ENERGY CORP
90.72-0.57%-0.52ซื้อ577.777K66.434B20.134.5330083.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
DUKB DUKE ENERGY CORP 5.625%JNR SUBORD DEB DUE15/09/2078 USD25
27.960.39%0.11แนะนำให้ซื้อ22.555K66.434B20.134.5330083.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
DUKH DUKE ENERGY CORP 5.125% 15/01/73 USD25
25.510.24%0.06แนะนำให้ซื้อ7.476K66.434B20.134.5330083.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EAI ENTERGY ARKANSAS LLC 4.875% NTS 01/09/66 USD25
26.300.16%0.04แนะนำให้ซื้อ9021.962M5.834.491357.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EBR CENTRAIS ELETR BRAS SA - ELETROBRAS ADR-EACH REPR 1 COM SHS NPV
11.080.36%0.04ซื้อ520.059K13.593B3.822.6314211.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EBR.B CENTRAIS ELETR BRAS SA - ELETROBRAS ADR-EACH REPR 1 PRF B SHS NPV
11.273.02%0.33แนะนำให้ซื้อ5.600K13.593B3.822.6314211.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ED CONSOLIDATED EDISON INC
87.94-0.39%-0.34ซื้อ349.494K29.149B20.834.2315307.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EDN EMPRESA DISTR Y COMERC NORTE EDENOR ADR EACH REP 20 CLASS B ARS1
6.781.80%0.12ขาย51.870K155.650M5.461.234878.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EE EL PASO ELECTRIC CO
66.43-0.03%-0.02ซื้อ50.095K2.707B30.082.221100.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EIX EDISON INTERNATIONAL
72.48-0.69%-0.50ซื้อ265.754K25.782B-0.8612574.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ELC ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875% BDS 01/09/66 USD25
26.250.00%0.00ซื้อ6.620K1656.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ELP CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL ADR EACH REPR 1 PREF B SHS LEVEL 2
12.71-2.12%-0.28ขาย180.753K3.522B9.081.427568.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ELU ENTERGY LOUISIANA LLC 1ST MTG BD 01/06/63 USD25
25.620.59%0.15ซื้อ4.201K1656.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EMP ENTERGY MISSISSIPPI LLC 4.9% SER FIRST MRTG BDS 01/10/2066 USD25
26.800.22%0.06แนะนำให้ซื้อ1.789K21.081M6.7615.28709.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENIA ENEL AMERICAS SA ADS EACH REPR 50 COM NPV (SPON)
8.22-0.72%-0.06ขาย80.564K12.573B7.111.1617684.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENIC ENEL CHILE SA SPON ADR EACH REPR 50 ORD
4.19-0.48%-0.02ขาย52.818K5.841B14.400.292095.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENJ ENTERGY NEW ORLEANS LLC 5% SR DUE 1ST MTG BD 01/12/2052 USD25
25.390.11%0.03ขาย30529.436M4.305.93298.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENO ENTERGY NEW ORLEANS LLC 5.5% 1ST MTG BDS 01/04/2066 USD25
26.89-0.41%-0.11ซื้อ53629.436M4.305.93298.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ES EVERSOURCE ENERGY
79.30-0.33%-0.26ซื้อ310.522K25.597B29.072.737998.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ETR ENTERGY CORP
111.16-0.46%-0.51ซื้อ221.586K21.913B21.635.1613688.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EVRG EVERGY INC
64.78-0.55%-0.36ซื้อ471.397K15.282B27.572.364832.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EXC EXELON CORP
45.40-0.09%-0.04ขาย825.817K43.944B19.302.3533383.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EZT ENTERGY TEXAS INC 5.625% NTS 01/06/64 USD25
28.12-0.30%-0.08แนะนำให้ซื้อ6.562K1.319B7.443.81596.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
FE FIRSTENERGY CORP
45.34-0.32%-0.14ซื้อ822.365K23.907B19.272.3412494.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
FTS FORTIS INC
40.84-0.90%-0.37ซื้อ94.682K18.102B15.132.758800.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GNE GENIE ENERGY LTD
7.45-0.13%-0.01ขาย26.419K202.669M12.900.61149.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
GWRS GLOBAL WATER RESOURCES INC
11.590.52%0.06ซื้อ1.126K246.381M125.190.0950.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
HE สัญญาซื้อขายเนื้อหมูล่วงหน้า
44.32-0.63%-0.28ซื้อ46.132K4.857B25.071.783898.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
HNP HUANENG POWER INTERNATIONAL INC ADR EACH REP 40 H SHS CNY1
22.53-0.62%-0.14ขาย68113.151B34.810.6557220.00ผลิตพลังงานเอกชน
IDA IDACORP INC
108.12-0.34%-0.36ซื้อ27.254K5.432B24.904.341981.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
JE JUST ENERGY GROUP INC
1.190.64%0.01ขาย844.024K199.293M-1.601581.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
KEN KENON HLDGS LTD
21.05-0.18%-0.04ซื้อ3761.140B-2.15112.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
KEP KOREA ELECTRIC POWER CORP SPON ADR EACH REPR 0.5 KRW5000
10.73-0.56%-0.06ขาย14.975K13.714B-0.8646377.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LNT ALLIANT ENERGY CORP
51.89-0.52%-0.27ซื้อ189.856K12.320B24.262.143885.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
MDU MDU RESOURCES GROUP INC
26.70-0.30%-0.08ซื้อ154.170K5.321B18.681.4311797.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
MGEE MGE ENERGY INC
75.74-0.80%-0.61ซื้อ22.411K2.620B30.672.46706.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
MSEX MIDDLESEX WATER CO
60.40-0.06%-0.04ซื้อ21.325K1.002B29.562.06330.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
NEE NEXTERA ENERGY INC
220.03-0.56%-1.23ซื้อ731.998K104.963B31.117.109100.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
NEE/PR NEXTERA ENERGY INC CORPORATE UNIT 01/09/2019
70.50-0.25%-0.18ซื้อ5.576K104.963B31.117.109100.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
NEP NEXTERA ENERGY PARTNERS LP
49.240.06%0.03ซื้อ60.493K2.753B-0.68ผลิตพลังงานเอกชน
NFE NEW FORTRESS ENERGY LLC
15.57-4.48%-0.73แนะนำให้ซื้อ10.106K2.747B-1.53140.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
NFG NATIONAL FUEL GAS CO
47.06-0.99%-0.47ขาย82.448K4.052B13.873.412105.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
NGG NATIONAL GRID SPON ADR EACH REP 5 ORD SHS(POST SPLT)
51.75-0.31%-0.16ซื้อ184.734K35.883B19.282.6922576.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
NI NISOURCE INC
29.52-0.46%-0.14แนะนำให้ซื้อ420.915K10.947B97.730.308087.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
NJR NEW JERSEY RESOURCES CORP
44.82-0.53%-0.24ขาย60.071K4.032B34.411.311068.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
NRG NRG ENERGY INC
35.780.01%0.01ซื้อ465.755K8.930B23.561.514862.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
NWE NORTHWESTERN CORPORATION
71.60-0.18%-0.13ซื้อ40.079K3.602B19.923.611528.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
NWN NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY
71.39-0.35%-0.25แนะนำให้ซื้อ19.266K2.174B29.122.461167.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
OGE OGE ENERGY CORP
42.86-0.16%-0.07แนะนำให้ซื้อ194.530K8.555B21.062.042292.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
OGS ONE GAS INC
90.68-0.35%-0.32ซื้อ27.493K4.778B26.913.393500.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
OPTT OCEAN POWER TECHNOLOGIES INC
1.61-3.44%-0.06ขาย26.363K9.523M-11.5629.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ORA ORMAT TECHNOLOGIES INC
72.11-0.33%-0.24ซื้อ32.010K3.690B24.193.011346.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
OTTR OTTER TAIL CORP
50.35-0.85%-0.43ขาย11.988K2.025B25.672.00669.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
PAM PAMPA ENERGIA S.A. SPON ADS EA REPR 25 ORD SHS
16.620.54%0.09ขาย88.513K1.282B6.712.476286.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
PCG PG&E CORP
11.96-2.41%-0.29ขาย2.702M6.171B-16.7224000.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
PCYO PURECYCLE CORP
10.220.05%0.01ขาย2.408K243.728M113.890.0919.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC
58.74-0.22%-0.13ซื้อ508.199K29.554B20.242.9013145.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
PEGI PATTERN ENERGY GROUP INC
26.231.55%0.40แนะนำให้ซื้อ134.216K2.514B-0.65209.00ผลิตพลังงานเอกชน
PNM PNM RESOURCES INC
50.92-0.66%-0.34ซื้อ49.752K4.050B-0.271692.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
PNW PINNACLE WEST CAPITAL CORP
94.44-1.35%-1.29ซื้อ240.796K10.643B21.494.4296.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
POR PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO
56.40-0.18%-0.10ซื้อ207.233K5.008B25.062.242967.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
PPL PPL CORP
29.70-0.18%-0.06ขาย589.644K21.335B12.132.4612444.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
RGCO RGC RESOURCES INC
28.86-0.14%-0.04ซื้อ544218.403M24.471.11110.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
SBS CIA SANEAMENTO BASICO DE SAO PAULO SPONS ADR EACH REPR 1 COM NPV
13.610.07%0.01ซื้อ640.928K8.838B11.281.1514156.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SJI SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC
31.36-0.63%-0.20ขาย47.868K2.910B40.440.801100.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
SJIU SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC 7.25% CNV 15/04/2031 USD50
50.83-0.55%-0.28ขาย3.111K2.910B40.440.801100.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
SJW SJW GROUP
65.55-0.70%-0.46แนะนำให้ซื้อ10.323K1.880B36.261.83416.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SKYS SKY SOLAR HOLDINGS SPON ADR EACH REPR 8 ORD
0.530.97%0.01ขาย23.413K26.489M-0.44144.00ผลิตพลังงานเอกชน
SO SOUTHERN CO.
57.970.03%0.02แนะนำให้ซื้อ1.329M60.299B13.674.2529192.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SOJA SOUTHERN CO. 6.25% NTS 15/10/75 USD25
26.390.04%0.01แนะนำให้ซื้อ23.071K60.299B13.674.2529192.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SOJB SOUTHERN CO. 5.25% BDS 01/10/76 USD25 16A
26.57-0.08%-0.02แนะนำให้ซื้อ40.991K60.299B13.674.2529192.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SOJC SOUTHERN CO. 5.25% JR SUB NTS SR 2017B 01/12/77 USD25
26.560.26%0.07แนะนำให้ซื้อ12.407K60.299B13.674.2529192.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SOLN SOUTHERN CO. CORPORATE UNITS 2019 SERIES A 01/08/2022
51.260.18%0.09176.640K60.299B13.674.2529192.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SPKE SPARK ENERGY INC
10.62-1.21%-0.13ขาย12.169K381.698M-0.75176.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SR SPIRE INC
81.98-0.05%-0.04ขาย14.424K4.149B22.543.643366.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
SRE SEMPRA ENERGY
139.63-0.85%-1.20ซื้อ185.551K38.344B20.406.9116823.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
SWX SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
88.97-0.17%-0.15ซื้อ22.573K4.829B23.453.802312.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
TAC TRANSALTA CORP MTN
6.510.62%0.04แนะนำให้ซื้อ61.362K1.818B-0.721883.00ผลิตพลังงานเอกชน
TERP TERRAFORM POWER INC
16.870.72%0.12แนะนำให้ซื้อ243.237K3.487B-0.29177.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
UGI UGI CORP
48.55-1.07%-0.53ขาย556.316K8.452B25.451.947700.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
UTL UNITIL CORP
59.35-0.87%-0.52ซื้อ5.207K882.009M19.882.97514.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
VST VISTRA ENERGY CORP
24.250.56%0.14ซื้อ1.050M11.697B17.071.422030.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
VVPR VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC
1.24-7.61%-0.10ขาย40.353K17.964M-0.84สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
WAAS AQUAVENTURE HOLDINGS LTD
17.68-0.95%-0.17ขาย15.647K565.837M-0.69665.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
WEC WEC ENERGY GROUP INC
92.49-0.27%-0.25ซื้อ422.360K28.960B26.583.477878.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
WTR AQUA AMERICA INC
43.90-0.66%-0.29ซื้อ292.212K9.533B58.070.761570.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
WTRU AQUA AMERICA INC 6% CNV 30/04/2022 USD
59.64-0.23%-0.14ซื้อ8.350K9.533B58.070.761570.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
XEL XCEL ENERGY INC
62.90-0.17%-0.10ซื้อ1.450M32.137B25.502.4511043.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
YORW YORK WATER CO
37.51-0.09%-0.03ซื้อ2.862K498.651M35.491.08109.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ