อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — รัสเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
378.864B-2.31%3.560Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
128.634B12.03-0.59%7.981Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
123.340B0.32%2.878Mระบบขนส่ง2
878.308B0.30%3.881Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
52.940B15.73-1.18%596.960Kการค้าปลีก2
4.703B3.83-2.16%4.345Kการผลิตของผู้ผลิต2
54.444B4.10-0.97%10.323Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
7.105B22.16-1.25%137.111Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
57.400M0.24%2.927Mบริการผู้บริโภค1
1.618B-3.63%665.600Kการผลิตของผู้ผลิต1
1563.703B36.04-0.99%33.682Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
251.566B9.87-1.62%71.222Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
686.382B5.07-2.15%322.943Kแร่พลังงาน4
140.488B11.84-0.39%6.595Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
20.786B18.52-4.19%198.073Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
46.912B2.90%32.756Kการค้าปลีก1
95.838B-0.48%214.830Kการค้าปลีก1
1506.281B7.370.09%133.434Mสาธารณูปโภค52
3.050B5.40-0.80%3.210Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
36.888B35.58-4.43%335.746Kการค้าปลีก1
20.955B-0.20%1.790Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
52.872B0.76%2.220Kการเงิน1
84.436B0.00-1.65%70.148Kการเงิน4
516.557B13.60-2.14%53.594Kการค้าปลีก4
37.655B3.97-1.05%14.447Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
2.991B0.03-0.92%450สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
3.126B0.77%4สาธารณูปโภค1
837.341M1.59%12สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
361.227B8.31-0.55%1.223Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
25.142B-3.80%17.847Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
10.233B-3.48%34.852Kการผลิตของผู้ผลิต3
12.101B-7.21%26.722Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
64.125B-0.61%1.568Mการเงิน2
18378.541B7.98-1.15%13.898Mแร่พลังงาน7
139.084B-0.85%102.512Kการค้าปลีก1
469.861B0.75-0.34%132.709Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
201.462B0.00-0.08%1.064Mการเงิน2
710.711M0.000.17%7.800Kการเงิน1
6.050B-2.34%73.630Kอื่นๆ22
2.918B7.090.00%500การเงิน1
143.487B0.00%6การสื่อสาร1
193.765B8.18-1.68%444.099Kระบบขนส่ง2
43.830B0.00-8.84%7.200Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.773B0.76%8การผลิตของผู้ผลิต1
262.637M0.00-2.90%6.935Mบริการเชิงพาณิชย์2
126.706B13.06-5.16%72.900Kการผลิตของผู้ผลิต1
13.979B-1.66%3.660Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
1021.895B8.54-2.20%572.263Kแร่พลังงาน6
19.443B-0.62%2.745Kแร่พลังงาน2
4126.225B12.940.75%677.858Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
121.960B1.82-1.77%1.236Mระบบขนส่ง2
1.159B-3.12%813.700Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
636.840M9.34-1.72%230.300Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1734.906B7.13-2.29%82.858Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
9.231B72.16-1.75%63.987Kระบบขนส่ง1
256.766B1.84-0.54%49.015Kการเงิน5
3541.715B12.01-0.64%1.277Bการเงิน10
737.001M0.00%13.980Kบริการผู้บริโภค1
12.444B6.87-5.12%18.977Mการสื่อสาร3
2404.291B25.40-3.73%4.301Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
2.243B-0.60%19.083Kระบบขนส่ง2
79.065B0.48-0.31%54.711Kการผลิตของผู้ผลิต5
702.718M2.26-1.08%641.756Kบริการการกระจายสินค้า2
769.418B12.160.92%2.102Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม