อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — รัสเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
ยานอวกาศและการป้องกัน1.398T RUB−0.20%183.398Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร320.582B RUB−3.50%120.747Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
สายการบิน269.862B RUB−0.60%10.825Mระบบขนส่ง2
การผลิตพลังงานทางเลือก58.74B RUB−11.97%6.35Mสาธารณูปโภค1
อะลูมินั่ม938.08B RUB1.44%15.249Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า57.642B RUB−7.28%4.648Mการค้าปลีก1
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM17.039B RUB−2.36%32.679Kการผลิตของผู้ผลิต2
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์123.565B RUB−2.37%151.123Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
ไบโอเทคโนโลยี1.881B RUB−4.13%10.675Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
วัสดุก่อสร้าง5.872B RUB0.56%22.466Mการผลิตของผู้ผลิต1
เคมีทางการเกษตร1.59T RUB−1.52%88.001Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
เคมีพิเศษเฉพาะ386.805B RUB0.58%186.83Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
ถ่านหิน337.684B RUB−4.93%2.436Mแร่พลังงาน3
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ81.572B RUB−2.26%40.937Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
บริการประมวลผลข้อมูล34.309B RUB3.99%907.476Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
ห้างสรรพสินค้า176.34B RUB−4.63%605.745Kการค้าปลีก1
เครือข่ายร้านยา130.099B RUB−0.76%28.908Mการค้าปลีก1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า2.584T RUB−2.02%878.99Mสาธารณูปโภค47
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์10.747B RUB−2.39%711.417Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
วิศวกรรมและก่อสร้าง73.799B RUB−2.89%220.13Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง53.698B RUB0.83%131.589Kการเงิน1
กลุ่มบริษัททางการเงิน172.539B RUB1.36%248.115Kการเงิน2
ค้าปลีกอาหาร987.365B RUB−3.95%679.644Kการค้าปลีก4
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม26.9B RUB−6.81%23.1Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ108.886B RUB1.13%209.911Kสาธารณูปโภค2
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย3.165B RUB−5.41%409สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
สร้างบ้าน515.722B RUB−2.35%439.419Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาลบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม25.884B RUB−3.91%738.805Kการผลิตของผู้ผลิต3
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบริการทางด้านเทคโนโลยี1
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย59.371B RUB−4.99%1.086Mการเงิน1
บริการน้ำมันครบวงจร16.497T RUB−2.61%15.142Mแร่พลังงาน8
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ตการค้าปลีก1
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต879.447B RUB−2.03%1.142Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์413.308B RUB0.61%8.727Mการเงิน2
ผู้จัดการด้านการลงทุน1.299B RUB−4.96%282.9Kการเงิน1
กองทรัสต์/กองทุนรวม9.091B RUB−2.16%17.67Kอื่นๆ24
ธนาคารรายใหญ่3.846B RUB−3.96%8.33Kการเงิน1
โทรคมนาคมรายใหญ่465.967B RUB−2.99%24.847Mการสื่อสาร3
การขนส่งทางทะเล538.262B RUB−2.31%8.049Mระบบขนส่ง2
บริการทางการแพทย์/พยาบาล26.294B RUB−3.22%468.046Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด805.123M RUB−3.74%181.062Kบริการเชิงพาณิชย์1
การผลิตเบ็ดเตล็ด206.577B RUB0.00%260.7Kการผลิตของผู้ผลิต1
ยานพาหนะใช้มอเตอร์75.322B RUB−2.74%528.188Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
ชุดประกันภัยรวม146.264B RUB−1.47%26.125Mการเงิน1
การผลิตน้ำมันและก๊าซ2.26B RUB−2.84%31.46Kแร่พลังงาน1
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน9.095T RUB−1.83%1.65Mแร่พลังงาน5
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ3.623T RUB−1.34%13.345Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
การขนส่งอื่นๆ359.161B RUB−7.16%33.391Mระบบขนส่ง2
ยารายใหญ่3.288B RUB−2.08%13.127Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
ยาอื่นๆ1.828B RUB−4.22%124.3Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
โลหะมีค่า1.905T RUB−2.87%672.289Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
รถไฟ51.462B RUB−5.79%392.782Kระบบขนส่ง1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์378.777B RUB−2.11%174.533Kการเงิน4
ธนาคารในภูมิภาค7.524T RUB−1.76%15.214Bการเงิน10
ร้านอาหาร2.932B RUB−4.23%19.68Kบริการผู้บริโภค1
โทรคมนาคมพิเศษ14.386B RUB−5.50%1.868Mการสื่อสาร2
เหล็ก3.357T RUB−0.79%11.659Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
การบรรทุก38.767B RUB−7.02%614.554Kระบบขนส่ง2
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม243.699B RUB−4.29%909.392Kการผลิตของผู้ผลิต4
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง34.533B RUB−1.58%418.151Kบริการการกระจายสินค้า1
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย799.151B RUB−0.95%6.642Mการสื่อสาร3