ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — รัสเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
ยานอวกาศและการป้องกัน831.699B RUB−6.55%75.244Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร319.957B RUB−2.54%158.648Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
สายการบิน255.735B RUB−3.02%4.141Mระบบขนส่ง2
การผลิตพลังงานทางเลือก30.769B RUB−9.41%4.33Mสาธารณูปโภค1
อะลูมินั่ม843.512B RUB−1.04%9.629Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า51.567B RUB+0.32%166.73Kการค้าปลีก1
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM18.221B RUB−0.56%13.884Kการผลิตของผู้ผลิต2
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์108.604B RUB−2.62%195.797Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
ไบโอเทคโนโลยี1.495B RUB−3.39%1.736Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
วัสดุก่อสร้าง5.005B RUB−4.99%1.823Mการผลิตของผู้ผลิต1
เคมีทางการเกษตร1.565T RUB−0.10%25.838Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
เคมีพิเศษเฉพาะ345.391B RUB−1.25%100.414Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
ถ่านหิน349.185B RUB−0.96%1.05Mแร่พลังงาน3
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ63.074B RUB+0.40%744.771Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
บริการประมวลผลข้อมูล32.323B RUB−5.99%199.597Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
ห้างสรรพสินค้า127.418B RUB−1.68%237.291Kการค้าปลีก1
เครือข่ายร้านยา101.485B RUB−2.99%3.296Mการค้าปลีก1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า2.355T RUB−3.33%622.056Mสาธารณูปโภค47
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์9.746B RUB−2.99%445.541Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
วิศวกรรมและก่อสร้าง57.008B RUB−9.48%184.33Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง63.522B RUB−1.23%107.547Kการเงิน1
กลุ่มบริษัททางการเงิน286.638B RUB+50.77%90.646Kการเงิน2
ค้าปลีกอาหาร1.136T RUB−1.82%338.582Kการค้าปลีก4
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม23.158B RUB−9.26%17.16Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ90.156B RUB−6.36%300.275Kสาธารณูปโภค2
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย2.689B RUB−9.99%352สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
สร้างบ้าน461.704B RUB+0.38%365.829Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาลบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม20.288B RUB−7.47%251.278Kการผลิตของผู้ผลิต3
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย49.914B RUB−3.26%1.04Mการเงิน1
บริการน้ำมันครบวงจร16.704T RUB−1.24%9.303Mแร่พลังงาน8
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ตการค้าปลีก1
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต795.872B RUB−0.77%1.237Mบริการทางด้านเทคโนโลยี4
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์465.39B RUB+0.85%5.265Mการเงิน2
ผู้จัดการด้านการลงทุน1.59B RUB−13.55%1.381Mการเงิน1
กองทรัสต์/กองทุนรวม13.887B RUB−11.77%126.67Kอื่นๆ23
ธนาคารรายใหญ่3.581B RUB−2.12%3.35Kการเงิน1
โทรคมนาคมรายใหญ่443.986B RUB−2.23%4.067Mการสื่อสาร3
การขนส่งทางทะเล524.793B RUB−6.33%22.794Mระบบขนส่ง2
บริการทางการแพทย์/พยาบาล24.58B RUB−4.39%179.305Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด609.705M RUB−3.11%142.786Kบริการเชิงพาณิชย์1
การผลิตเบ็ดเตล็ด183.506B RUB−1.48%156.56Kการผลิตของผู้ผลิต1
ยานพาหนะใช้มอเตอร์59.391B RUB−6.61%68.948Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
ชุดประกันภัยรวม130.11B RUB−1.43%8.089Mการเงิน1
การผลิตน้ำมันและก๊าซ3.684B RUB−10.61%127.03Kแร่พลังงาน1
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน10.634T RUB−0.80%843.922Kแร่พลังงาน5
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ3.455T RUB+0.33%2.559Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
การขนส่งอื่นๆ266.363B RUB−4.27%38.955Mระบบขนส่ง2
ยารายใหญ่2.202B RUB−1.00%9.444Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
ยาอื่นๆ1.426B RUB−6.93%144.3Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
โลหะมีค่า1.841T RUB−1.11%604.077Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
รถไฟ55.922B RUB−4.30%506.513Kระบบขนส่ง1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์396.057B RUB−0.39%106.576Kการเงิน4
ธนาคารในภูมิภาค7.946T RUB−1.15%7.3Bการเงิน10
ร้านอาหาร2.387B RUB−6.97%16.33Kบริการผู้บริโภค1
โทรคมนาคมพิเศษ10.575B RUB−5.62%615.032Kการสื่อสาร2
เหล็ก3.139T RUB−0.12%6.068Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
การบรรทุก24.063B RUB−6.72%291.364Kระบบขนส่ง2
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม186.704B RUB−2.25%734.121Kการผลิตของผู้ผลิต4
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง31.244B RUB−3.42%594.217Kบริการการกระจายสินค้า1
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย719.799B RUB−0.58%6.287Mการสื่อสาร3