ตลาดหุ้นรัสเซีย

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — รัสเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
439.837B-1.23%6.738Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
153.150B7.100.67%22.651Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
127.979B0.06%2.459Mระบบขนส่ง2
7.807B0.66%190.000Kสาธารณูปโภค1
1126.925B-1.04%8.338Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
54.665B7.031.36%958.770Kการค้าปลีก2
1.429B3.75-0.18%6.400Kการผลิตของผู้ผลิต1
55.615B4.02-0.81%8.823Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
1.009B155.35-1.52%469เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
55.020M0.54%258.000Kบริการผู้บริโภค1
1.518B0.00%467.900Kการผลิตของผู้ผลิต1
1672.037B30.55-0.52%21.264Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
330.673B9.48-0.47%21.324Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
242.017B14.03-5.65%6.367Mแร่พลังงาน3
125.771B13.221.11%20.109Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
17.881B18.5210.03%500.023Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
48.433B0.006.87%213.466Kการค้าปลีก1
94.938B-0.49%104.940Kการค้าปลีก1
1510.129B6.02-0.84%138.940Mสาธารณูปโภค50
3.803B0.421.12%16.459Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
22.549B0.26%1.020Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
70.354B-0.30%3.600Kการเงิน1
63.540B0.00-1.59%117.653Kการเงิน4
619.852B11.62-0.57%95.285Kการค้าปลีก4
44.993B3.120.45%15.937Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
2.687B0.00-2.01%2.800Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
2.814B-2.14%4สาธารณูปโภค1
812.158M0.26%6สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
487.530B0.00-1.77%103.977Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
11.430B20.120.68%32.127Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.226B0.00-1.51%44.147Kการผลิตของผู้ผลิต3
12.694B-2.19%86.785Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
87.931B0.84%2.957Mการเงิน2
16641.873B6.95-1.37%9.645Mแร่พลังงาน10
146.484B2.20%508.153Kการค้าปลีก1
485.083B0.75-3.04%584.526Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
192.310B0.78%4.363Mการเงิน2
703.282M0.00-0.34%10.600Kการเงิน1
10.136B0.35%913อื่นๆ3
2.880B-1.09%1.980Kการเงิน1
356.772B4.520.83%1.093Mการสื่อสาร3
178.373B0.003.42%8.311Mระบบขนส่ง2
15.593B0.00-2.77%23.834Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
3.373B5.34-1.51%19การผลิตของผู้ผลิต1
219.936M0.00-1.97%3.367Mบริการเชิงพาณิชย์2
127.360B13.830.23%106.610Kการผลิตของผู้ผลิต1
23.536B0.87%2.529Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
89.933B-1.25%23.096Kแร่พลังงาน2
1074.689B8.86-0.53%772.196Kแร่พลังงาน3
3557.543B15.19-0.47%883.958Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
124.411B8.88-0.12%1.718Mระบบขนส่ง3
1.297B0.12%1.325Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
689.910M10.34-0.28%19.700Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1273.684B8.300.58%664.098Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
21.778B31.590.30%189.645Kระบบขนส่ง1
275.123B1.17-0.76%39.130Kการเงิน4
3681.423B0.10-1.63%1.241Bการเงิน10
717.435M0.46%1.240Kบริการผู้บริโภค1
1.895B16.640.22%96.900Kการสื่อสาร2
2008.697B22.490.49%8.620Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
2.111B-0.73%40.468Kระบบขนส่ง2
88.777B0.000.45%115.982Kการผลิตของผู้ผลิต4
35.553B17.7012.93%5.747Mบริการการกระจายสินค้า2
600.079B12.30-1.15%6.273Mการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม