ไบโอเทคโนโลยี (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
1.495B
เงินทุนของตลาด
1.736K
ปริมาณการซื้อขาย
−3.39%
เปลี่ยนแปลง
−10.42%
ประสิทธิภาพ เดือน
+18.71%
ประสิทธิภาพ ปี
+22.01%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
GEMAIMCB PJSC
967.5 RUB−3.39%1.736K2.751.495B RUBเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ