บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
81.086B
เงินทุนของตลาด
22.972M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.14%
เปลี่ยนแปลง
−3.18%
ประสิทธิภาพ เดือน
−38.65%
ประสิทธิภาพ ปี
+12.46%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
SGZHSegezha5.150 RUB−0.21%−0.011 RUB
มีแรงขาย
20.717M106.692M RUB80.678B RUB13.390.38 RUB