บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

7
หุ้น
534.381B
เงินทุนของตลาด
1.799M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.88%
เปลี่ยนแปลง
−17.89%
ประสิทธิภาพ เดือน
−68.63%
ประสิทธิภาพ ปี
−60.93%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
CIAN ADR CIAN PLC ORD SHS
305.20-0.46%-1.40ขาย27.409K8365226.8013.785B-17.60796.00
HHRU ADR HEADHUNTER GROUP ORD SHS
1050.006.17%61.00ขาย11.875K12468750.0044.160B1361.00
QIWI QIWI PLC
304.00-1.94%-6.00มีแรงขายรุนแรง95.148K28924992.0020.542B
RBCM GK RBK AO
2.361.46%0.03ขาย156.000K367848.00992.323M
SFTL GDR SOFTLINE HOLDING ORD SHS
99.60-1.97%-2.00ขาย85.458K8511616.8012.076B
VKCO GDR VK COMPANY LIMITED ORD SHS
363.202.02%7.20ขาย2.945M1069773275.2048.614B-160.26
YNDX PLLC YANDEX N.V.
1877.602.01%37.00ขาย2.257M4238349664.80394.212B-27.4210092.00
โหลดเพิ่ม