บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

1
หุ้น
22.549B
เงินทุนของตลาด
1.760K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.40%
เปลี่ยนแปลง
+2.12%
ประสิทธิภาพ เดือน
−15.02%
ประสิทธิภาพ ปี
−6.91%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
MSTT MOSTOTREST
79.551.47%1.15มีแรงซื้อรุนแรง2.780K221149.0022.549B
โหลดเพิ่ม