โทรคมนาคมรายใหญ่ (อุตสาหกรรม)

3
หุ้น
443.986B
เงินทุนของตลาด
3.415M
ปริมาณการซื้อขาย
−2.34%
เปลี่ยนแปลง
−9.34%
ประสิทธิภาพ เดือน
+31.46%
ประสิทธิภาพ ปี
+32.61%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
MGTSMGTS-5
1725 RUB−4.17%9662.06164.124B RUBการสื่อสาร
RTKMRostelecom
74.15 RUB−0.90%4.699M0.69259.393B RUBการสื่อสาร
TTLKTattelekom
0.9240 RUB−5.91%30.183M1.6420.469B RUBการสื่อสาร