บริษัทรัสเซีย companies operating in one industry: Food Retail

The list below has บริษัทรัสเซีย that operate under the same industry, Food Retail. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
FIVEGDR X5 RetailGroup N.V.ORD SHS
DR
2618.5 RUB+0.36%51.259K0.14523.707B RUB0.00%การค้าปลีก
LENTLenta IPJSC ORD SHS
769.5 RUB+1.99%28.104K1.0587.511B RUBการค้าปลีก
MGNTMagnit
7681.5 RUB+0.39%65.992K0.21778.552B RUB23.25330.41 RUB−21.59%การค้าปลีก
OKEYGDR OKEY Group ORD SHS
DR
29.97 RUB+0.23%56.2K0.1914.728B RUB0.00%การค้าปลีก