ห้างสรรพสินค้า (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
127.418B
เงินทุนของตลาด
241.964K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.74%
เปลี่ยนแปลง
−19.25%
ประสิทธิภาพ เดือน
−18.56%
ประสิทธิภาพ ปี
−13.56%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
FIXPGDR FixPrice Group PLC ORD SHS
DR
293.2 RUB−1.74%241.964K0.74127.418B RUB5.4054.32 RUB+156.95%0.00%การค้าปลีก