การค้าปลีก (ภาค)

8
หุ้น
1399.202B
เงินทุนของตลาด
873.653K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.74%
เปลี่ยนแปลง
−3.10%
ประสิทธิภาพ เดือน
+25.02%
ประสิทธิภาพ ปี
+29.91%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
APTKApteki 36,6
13.272 RUB+3.61%7.502M2.4097.746B RUBการค้าปลีก
DSKYDetsky mir
69.72 RUB−0.14%660.92K6.9851.597B RUBการค้าปลีก
FIVEGDR X5 RetailGroup N.V.ORD SHS
DR
2036.5 RUB−1.38%124.894K0.63385.969B RUB0.00%การค้าปลีก
FIXPGDR FixPrice Group PLC ORD SHS
DR
293.9 RUB−1.01%99.29K0.29126.899B RUB5.4154.32 RUB+156.95%0.00%การค้าปลีก
LENTLenta IPJSC ORD SHS
666.5 RUB−0.74%13.784K0.8077.884B RUBการค้าปลีก
MGNTMagnit
6420.5 RUB+1.37%283.534K0.44644.589B RUB19.43330.41 RUB−21.59%การค้าปลีก
OKEYGDR OKEY Group ORD SHS
DR
29.67 RUB+2.81%423.23K1.1614.518B RUB−14.53 RUB−925.25%0.00%การค้าปลีก
OZONADS Ozon Holdings PLC ORD SHS
DR
2742.0 RUB+0.16%183.273K0.47−229.26 RUB−11.37%การค้าปลีก