ผู้จัดการด้านการลงทุน (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
689.662M
เงินทุนของตลาด
95.100K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.36%
เปลี่ยนแปลง
+2.21%
ประสิทธิภาพ เดือน
+0.54%
ประสิทธิภาพ ปี
+10.78%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ARSAUK ARSAGERA5.56 RUB−0.18%−0.01 RUB
มีแรงซื้อ
145.1K806.756K689.662M RUB