ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
OZONADS Ozon Holdings PLC ORD SHS
DR
2707.0 RUB−1.80%377.617K0.69−229.26 RUB−11.37%การค้าปลีก