ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
2.689B
เงินทุนของตลาด
352
ปริมาณการซื้อขาย
−9.99%
เปลี่ยนแปลง
−19.62%
ประสิทธิภาพ เดือน
+202.56%
ประสิทธิภาพ ปี
+177.65%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
DZRDDZRD
5900 RUB−9.99%3522.362.689B RUBสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร