ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต (อุตสาหกรรม)

5
หุ้น
902.565B
เงินทุนของตลาด
728.714K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.60%
เปลี่ยนแปลง
−10.19%
ประสิทธิภาพ เดือน
+20.60%
ประสิทธิภาพ ปี
+29.50%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
CIANADR Cian PLC ORD SHS
DR
572.0 RUB+2.69%32.241K0.3517.6632.38 RUBบริการทางด้านเทคโนโลยี
HHRUADR HeadHunter Group ORD SHS
DR
3075 RUB+1.49%29.395K0.8814.55211.40 RUB+344.88%บริการทางด้านเทคโนโลยี
RBCMGK RBK
7.710 RUB+0.92%4.215M0.722.819B RUBบริการทางด้านเทคโนโลยี
VKCOVK International Public JS Com
573.6 RUB−1.10%839.858K0.56131.21B RUBบริการทางด้านเทคโนโลยี
YNDXPLLC Yandex N.V.
2337.6 RUB−0.52%696.951K0.60768.536B RUB22.88102.18 RUB+9.66%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี