ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต (อุตสาหกรรม)

5
หุ้น
435.112B
เงินทุนของตลาด
435.644K
ปริมาณการซื้อขาย
−5.06%
เปลี่ยนแปลง
−2.68%
ประสิทธิภาพ เดือน
−69.63%
ประสิทธิภาพ ปี
−65.18%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
CIAN CIAN PLC
272.001.12%3.00ขาย9.109K2477648.0012.897B-39.63796.00
HHRU HEADHUNTER GROUP P
941.002.62%24.00ขาย3.349K3151409.0041.317B8.61109.141361.00
RBCM RBC
2.750.29%0.01ซื้อ32.100K88146.601.004B
VKCO VK COMPANY LIMITED
303.000.20%0.60ขาย333.868K101162004.0011.044B-287.19
YNDX YANDEX N.V
1596.00-0.49%-7.80ขาย215.291K343604436.00368.830B-72.4610092.00
โหลดเพิ่ม