ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
1.067B
เงินทุนของตลาด
78.900K
ปริมาณการซื้อขาย
+3.12%
เปลี่ยนแปลง
+12.51%
ประสิทธิภาพ เดือน
+61.20%
ประสิทธิภาพ ปี
+50.49%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
LVHKLevenguk ao20.15 RUB3.12%0.61 RUB
มีแรงซื้อรุนแรง
78.9K1.59M RUB1.067B RUB