การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
MDMGGDR MD Medical Group Inv. PLC
DR
720.0 RUB−4.00%47.743K1.327.7892.53 RUB+27.20%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ