อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
23.158B
เงินทุนของตลาด
17.160K
ปริมาณการซื้อขาย
−9.26%
เปลี่ยนแปลง
−21.75%
ประสิทธิภาพ เดือน
+514.85%
ประสิทธิภาพ ปี
+336.38%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
KROTKrasnyiOctyabr
2195 RUB−9.26%17.16K2.3023.158B RUBสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร