บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย (อุตสาหกรรม)

3
หุ้น
719.799B
เงินทุนของตลาด
5.741M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.07%
เปลี่ยนแปลง
−7.49%
ประสิทธิภาพ เดือน
+10.91%
ประสิทธิภาพ ปี
+12.46%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AFKSAFK Sistema
15.964 RUB+0.33%18.834M1.01155.712B RUBการสื่อสาร
MTSSMTS
248.75 RUB−0.56%3.467M1.11505.491B RUBการสื่อสาร
VEON-RXVEON Ltd. ORD SHS
32.00 RUB−4.48%93.25K1.3658.596B RUB0.00%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง