ร้านอาหาร (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
1.252B
เงินทุนของตลาด
3.370K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.04%
เปลี่ยนแปลง
−28.52%
ประสิทธิภาพ เดือน
+22.12%
ประสิทธิภาพ ปี
+19.81%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
ROST ROSINTER RESTAURAN
76.20-1.04%-0.80ขาย256794.003.370K1.252B-48.87
โหลดเพิ่ม