หุ้นฮังการี กับปริมาณการซื้อขายที่ผิดปกติ

ปริมาณการซื้อขายที่สูงหรือต่ำผิดปกติอาจส่งผลต่อราคาในอนาคต ดังนั้นมันจะเป็นประโยชน์หากหาเจอเพื่อตัดสินใจได้ทันท่วงที หุ้นฮังการี ด้านล่างแสดงปริมาณการซื้อขายที่ไม่ปกติในขณะนี้และจัดเรียงตามปริมาณสัมพัทธ์
สัญลักษณ์
Rel Volume
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
NNUTEXNUTEX PLC
21.5515.35 HUF+7.72%3.944 M2.274 B HUF13.531.13 HUF0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4IG4IG SHARE
8.68805 HUF+1.39%422.92 K240.065 B HUF−122.70 HUF−81.41%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
VVVTVIVETECH PLC
6.65185 HUF+5.71%12.91 Kบริการเชิงพาณิชย์
NNAPNAP NYRT. ORDINARY SHARE
6.271330 HUF+5.56%50.882 Kสาธารณูปโภค
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
2.6523600 HUF−2.07%32847.2 B HUF16.751409.00 HUF−19.35%7.20%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AKKOAKKO INVEST SHARE
1.96283 HUF+1.07%143.476 K9.386 B HUF8.1434.75 HUF+95.10%0.00%การเงิน
AAMIXAAMIXA HOLDING PLC
1.93440 HUF−4.35%2.8 K583.976 M HUF−12.71 HUF+14.52%0.00%การเงิน
ANYANY SHARE
1.904000 HUF+2.04%14.498 K57.383 B HUF13.45297.46 HUF+90.16%4.03%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
1.749390 HUF+1.46%401.117 K1.743 T HUF9.171023.61 HUF+20.60%4.15%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
OORMESTERŐRMESTER SHARE
1.68450 HUF−6.25%3.23 K1.169 B HUF15.3229.38 HUF−10.28%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
BIFBIF SHARE
1.62470 HUF−4.86%14.492 K118.292 B HUF11.2241.88 HUF+27.48%7.45%การเงิน
SSPPCSHOPPER PARK PLUS
1.5911.5 EUR−0.86%1.792 Kการเงิน
MOLMOL SHARE
1.592800 HUF−8.02%1.029 M1.806 T HUF5.42%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
ALTEOALTEO SHARE
1.583970 HUF+0.51%28.078 K76.156 B HUF6.18642.07 HUF−2.02%0.00%สาธารณูปโภค
CCIVTACIVITA GROUP NYRT
1.48560 HUF+0.90%1506.737 B HUF0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
1.412970 HUF+1.71%7.186 K50.046 B HUF−430.91 HUF−309.82%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FFUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
1.3920.6 HUF+3.00%56.797 K607.584 M HUF16.571.24 HUF0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
1.33365 HUF+5.80%60.991 K34.293 B HUF11.9330.59 HUF+154.79%4.93%การเงิน
MMEGAKRANMEGAKRAN SHARE
1.305.05 HUF−2.88%4.64 Mการค้าปลีก
PANNERGYPANNERGY SHARE
1.291370 HUF−0.72%8.231 K21.402 B HUF12.42110.29 HUF+104.14%0.00%สาธารณูปโภค
DDMKERDM-KER SHARE
1.1835.0 HUF−14.22%335.236 K4.418 B HUF−1.86 HUF−193.77%0.57%บริการการกระจายสินค้า
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
1.1483.0 HUF−4.60%5.548 M31.789 B HUF19.044.36 HUF0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
OTPOTP BANK SHARE
1.1317670 HUF−1.89%375.559 K4.756 T HUF4.573866.64 HUF1.70%การเงิน
มีแรงซื้อ
EEPDUFERRÉPDUFERR SHARE
1.1338.1 HUF0.00%38.595 K2.635 B HUF64.910.59 HUF−92.29%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
WABERERSWABERER`S SHARE
1.093870 HUF−2.27%5.694 K67.644 B HUF8.94433.09 HUF−23.20%2.62%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
0.97147.0 HUF−0.68%196.01 K78.917 B HUF6.5422.48 HUF0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
GGLOSTERGLOSTER SHARE
0.93900 HUF+0.56%2.851 K16.359 B HUF130.246.91 HUF−50.13%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
OPUSOPUS SHARE
0.89379.0 HUF+0.53%287.438 K258.454 B HUF9.6939.12 HUF+116.66%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SSTRTSTRT HOLDING NYRT
0.781055 HUF−4.09%536การเงิน
MMKBBANKMKB BANK SHARE
0.647400 HUF−1.07%2922.387 T HUF13.01568.74 HUF1.39%การเงิน
APPENINNAPPENINN SHARE
0.56490 HUF−2.00%64.956 K23.211 B HUF3.04161.21 HUF0.00%การเงิน
OOXOTHOXO TECHNOLOGIES H
0.436.60 EUR0.00%343การเงิน
NNORDNORD GENERAL PLC
0.4114.60 HUF+1.74%33 Kการสื่อสาร
UUBMUBM HOLDING PUBLIC
0.341490 HUF+0.68%110อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KKULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
0.302180 HUF0.00%11913.08 B HUF12.05180.86 HUF+36.29%6.88%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EEPROLIUSIAEPROLIUS INGATLAN NYRT. ORDINARY SHARE
0.281350 HUF+3.85%40การเงิน
RABARÁBA SHARE
0.241345 HUF0.00%22017.959 B HUF15.1688.70 HUF−27.43%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
0.22972 HUF−0.61%175.5 K944.355 B HUF8.89109.32 HUF+91.95%4.60%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
0.19838 HUF+0.72%1.303 K90.915 B HUF13.6161.56 HUF0.00%การเงิน
NNAVIGNAVIGATOR INVESTME
0.1970.0 HUF−5.41%1.35 Kการเงิน
DDUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
0.16724 HUF+0.56%14.431 K24.507 B HUF9.2278.52 HUF14.93%การเงิน
PPENSUMPENSUM SHARE
0.142420 HUF0.00%80บริการเชิงพาณิชย์
PPOLYDUCTPOLYDUCT NYRT. ORDINARY SHARE
0.1311400 HUF+0.88%10แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
0.099.15 EUR0.00%48535.858 B HUF7.90459.53 HUF+30.41%5.89%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ENEFIENEFI SHARE
0.05202 HUF−3.81%1 K2.252 B HUF−33.25 HUF0.00%สาธารณูปโภค
EESENTESENSE HUMAN RES
0.01496 HUF0.00%2204.96 B HUF19.5625.36 HUF0.00%บริการเชิงพาณิชย์
KKERMNKERMANN IT SOLUTIO
0.00500.0 HUF−13.79%1บริการทางด้านเทคโนโลยี