ตลาดหุ้นฮังการี

หุ้นฮังการีที่มีปริมาณการซื้อขายผิดปกติ

สิ่งที่สังเกตได้เกี่ยวกับสิ่งผิดปกติคือ มันมักจะถูกสังเกตเห็นได้ชัดเจน ขณะนี้ หุ้นฮังการี มีปริมาณการซื้อขายที่ไม่ธรรมดา ทั้งขาขึ้นและขาลง โดยทั้งหมดนี้รวมอยู่ในรายการนี้ คุณจึงสามารถติดตามดูสิ่งที่กำลังเริ่มเปลี่ยนแปลง ก่อนที่ในฟอรัมจะเริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับมัน

สัญลักษณ์
ค่าปริมาตรสัมพันธ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
ภาค
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
18.39732 HUF−2.14%−16 HUF
มีแรงซื้อ
411.049K300.888M HUF25.319B HUF8.0291.25 HUFการเงิน
ORMESTERŐRMESTER SHARE
8.45480 HUF−12.73%−70 HUF
มีแรงขายรุนแรง
4.721K2.266M HUF1.429B HUF11.7740.79 HUFบริการเชิงพาณิชย์
NORDTELEKOMNORDTELEKOM SHARE
4.8210.00 HUF−7.16%−0.75 HUF
มีแรงขายรุนแรง
67.911K677.752K HUFการสื่อสาร
APPENINNAPPENINN SHARE
3.57154.0 HUF3.36%5.0 HUF
มีแรงซื้อ
57.822K8.905M HUF7.058B HUF59การเงิน
CYBERGCYBERG CORP. NYRT. SHARE
2.0250.0 HUF−16.67%−10.0 HUF
มีแรงขาย
8.044K402.2K HUFบริการผู้บริโภค
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
1.9236.2 HUF1.69%0.6 HUF
มีแรงซื้อ
32.108K1.162M HUF2.462B HUF−0.04 HUF68สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
OPUSOPUS SHARE
1.74104.0 HUF0.97%1.0 HUF
มีแรงขาย
360.827K37.526M HUF70.24B HUF5.7618.07 HUF4.665Kอื่นๆ
AMIXAAMIXA HOLDING PLC
1.59556 HUF−0.71%−4 HUF
มีแรงซื้อรุนแรง
6.292K3.498M HUF743.242M HUF−12.20 HUFการเงิน
ANYANY SHARE
1.581685 HUF−0.30%−5 HUF
มีแรงซื้อ
6.346K10.693M HUF24.244B HUF156.42 HUF1.082Kบริการเชิงพาณิชย์
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
1.5635.8 HUF3.17%1.1 HUF
มีแรงซื้อ
226.19K8.098M HUF13.29B HUF10.203.51 HUFบริการทางด้านเทคโนโลยี
MOLMOL SHARE
1.222972 HUF0.54%16 HUF
มีแรงซื้อ
1.009M2.998B HUF2.36T HUF1315.94 HUFแร่พลังงาน
RABARÁBA SHARE
1.111250 HUF2.46%30 HUF
มีแรงขาย
1.805K2.256M HUF16.29B HUF−52.68 HUFการผลิตของผู้ผลิต
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
1.0220.00 HUF4.71%0.90 HUF
มีแรงขาย
15.15K303K HUF563.342M HUF0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PANNERGYPANNERGY SHARE
0.961035 HUF0.49%5 HUF
มีแรงขาย
8.375K8.668M HUF16.09B HUF12.7381.32 HUF14สาธารณูปโภค
NAPNAP NYRT. ORDINARY SHARE
0.911025 HUF1.49%15 HUF
มีแรงขาย
1.55K1.589M HUFสาธารณูปโภค
OTPOTP BANK SHARE
0.8511000 HUF−0.27%−30 HUF
มีแรงซื้อรุนแรง
376.995K4.147B HUF2.969T HUF5.332065.46 HUF35.976Kการเงิน
AKKOAKKO INVEST SHARE
0.71227 HUF1.79%4 HUF
มีแรงขาย
5.143K1.167M HUF7.396B HUF7.3430.94 HUFการเงิน
4IG4IG SHARE
0.64655 HUF0.00%0 HUF
มีแรงขาย
19.375K12.691M HUF195.333B HUF−77.57 HUFบริการทางด้านเทคโนโลยี
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
0.5918650 HUF−1.32%−250 HUF
มีแรงซื้อ
1512.816M HUF37.8B HUF247สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ALTEOALTEO SHARE
0.512660 HUF0.76%20 HUF
มีแรงขายรุนแรง
2.234K5.942M HUF50.643B HUF3.33799.33 HUF413สาธารณูปโภค
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
0.518785 HUF1.09%95 HUF
มีแรงซื้อรุนแรง
225.652K1.982B HUF1.613T HUF10.35848.76 HUF12.167Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
GLOSTERGLOSTER SHARE
0.491015 HUF0.50%5 HUF
มีแรงซื้อ
342347.13K HUF18.124B HUF133.067.63 HUF202บริการทางด้านเทคโนโลยี
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
0.40413.0 HUF0.49%2.0 HUF
ปานกลาง
367.219K151.661M HUF413.384B HUF7.2556.95 HUF6.711Kการสื่อสาร
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
0.282435 HUF0.41%10 HUF
ปานกลาง
1.076K2.62M HUF40.863B HUF11.86205.38 HUF1.499Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
0.2895.0 HUF−2.26%−2.2 HUF
ปานกลาง
45.556K4.328M HUF42.156B HUFการค้าปลีก
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
0.23258 HUF1.57%4 HUF
มีแรงขาย
4.356K1.124M HUF23.864B HUF12.01 HUF191การเงิน
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
0.228.14 EUR−1.69%−0.14 EUR
มีแรงขายรุนแรง
112912 EUR30.944B HUF9.16339.71 HUF24การเงิน
NUTEXNUTEX SHARE
0.2012.80 HUF−0.78%−0.10 HUF
มีแรงขาย
170.287K2.18M HUF1.911B HUFเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BIFBIF SHARE
0.15228 HUF−1.72%−4 HUF
มีแรงขาย
7.74K1.765M HUF58.391B HUF5.7239.87 HUF64การเงิน
MEGAKRANMEGAKRAN SHARE
0.153.48 HUF3.88%0.13 HUF
มีแรงขาย
26.527K92.314K HUFการค้าปลีก
WABERERSWABERER`S SHARE
0.142000 HUF0.00%0 HUF
มีแรงซื้อ
2.092K4.184M HUF34.958B HUF366.31 HUFระบบขนส่ง
UBMUBM HOLDING SHARE
0.1129200 HUF−0.68%−200 HUF
ปานกลาง
15438K HUFอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DMKERDM-KER SHARE
0.0234.8 HUF2.35%0.8 HUF
มีแรงขาย
2006.96K HUF4.292B HUF93.420.37 HUFบริการการกระจายสินค้า
ESENTESENSE HUMAN RES
0.01404 HUF1.00%4 HUF
มีแรงขาย
4016.16K HUF4B HUF−5.09 HUF446บริการเชิงพาณิชย์
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
0.012080 HUF0.00%0 HUF
มีแรงซื้อรุนแรง
510.4K HUF12.48B HUF74บริการทางด้านเทคโนโลยี