บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

4
หุ้น
31.716B
เงินทุนของตลาด
827
ปริมาณการซื้อขาย
−0.40%
เปลี่ยนแปลง
+3.81%
ประสิทธิภาพ เดือน
+17.51%
ประสิทธิภาพ ปี
+17.81%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
ANYANY SHARE
1755 HUF0.00%2.035K25.177B HUF9.25%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ESENTESENSE HUMAN RES
550 HUF3.77%505.5B HUF−5.09 HUF0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ORMESTERŐRMESTER SHARE
400 HUF0.00%1.83K1.039B HUF0.00%บริการเชิงพาณิชย์
PENSUMPENSUM SHARE
1600 HUF−15.79%1บริการเชิงพาณิชย์