บริษัทฮังการีที่ทำลายเป้าหมายการขายของพวกเขา

หุ้นฮังการีเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักลงทุนที่กำลังเติบโต ซึ่งโดยหลักแล้วมองหาบริษัทที่มียอดขายเติบโตได้เร็วกว่าใครๆ แต่ขอเตือนไว้ว่า เมื่อสิ้นสุดวันรายรับจะนับว่าน้อยมาก หากธุรกิจไม่เคยสร้างผลกำไรเลย ดังนั้น อย่าลืมหาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนทำการซื้อขายในรายการนี้เสมอ

สัญลักษณ์
รายได้
(ปีงบประมาณ)
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
MOLMOL SHARE
9.868T HUF2790 HUF−0.85%731.045K1.815T HUF2.91959.47 HUF−15.60%5.40%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
OTPOTP BANK SHARE
2.838T HUF13135 HUF−6.25%2.236M3.771T HUF4.083222.09 HUF214.39%2.14%การเงิน
มีแรงซื้อ
MKBBANKMKB BANK SHARE
896.169B HUF4200 HUF0.00%661.355T HUF15.05278.99 HUF−50.76%1.86%การเงิน
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
802.755B HUF9030 HUF−1.90%269.623K1.709T HUF10.64848.76 HUF5.25%4.24%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
746.669B HUF529 HUF0.76%627.823K510.068B HUF7.6069.61 HUF5.48%5.83%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
OPUSOPUS SHARE
513.877B HUF345.5 HUF−2.40%1.344M241.406B HUF11.4530.17 HUF−3.97%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4IG4IG SHARE
277.421B HUF858 HUF−0.58%169.85K257.362B HUF−61.26 HUF−204.17%3.36%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
270.166B HUF113.0 HUF−3.00%215.252K50.526B HUF0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
WABERERSWABERER`S SHARE
264.919B HUF2580 HUF−3.01%15.084K46.494B HUF3.81%ระบบขนส่ง
ALTEOALTEO SHARE
103.027B HUF2870 HUF0.00%34255.055B HUF4.15691.55 HUF21.32%3.59%สาธารณูปโภค
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
79.088B HUF2715 HUF−2.34%4.69K46.845B HUF−299.53 HUF1.98%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ANYANY SHARE
43.18B HUF1735 HUF−1.14%7.943K25.177B HUF9.17%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
30.311B HUF560 HUF0.00%2.468K18.955B HUF6.5485.61 HUF11.53%19.31%การเงิน
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
28.43B HUF268 HUF−1.83%84225.65B HUF6.59%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
AKKOAKKO INVEST SHARE
28.349B HUF229 HUF−1.72%6.345K7.727B HUF7.8029.36 HUF156.99%0.00%การเงิน
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
26.645B HUF37.1 HUF−1.07%567.394K14.363B HUF10.573.51 HUF−94.47%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
21.215B HUF17500 HUF−0.57%34635.2B HUF9.66%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DMKERDM-KER SHARE
18.197B HUF32.0 HUF−0.31%35.055K4.052B HUF85.910.37 HUF−66.94%0.62%บริการการกระจายสินค้า
BIFBIF SHARE
10.993B HUF438 HUF−0.45%132.53K110.741B HUF11.5437.95 HUF109.34%7.95%การเงิน
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
8.925B HUF8.88 EUR0.23%26434.587B HUF9.71343.09 HUF−13.96%6.08%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
PANNERGYPANNERGY SHARE
7.145B HUF1310 HUF−1.87%15.172K20.855B HUF11.90110.10 HUF127.05%1.36%สาธารณูปโภค
GLOSTERGLOSTER SHARE
6.349B HUF950 HUF−1.04%1.942K17.227B HUF124.547.63 HUF−27.31%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
4.521B HUF42.0 HUF5.00%32.441K2.767B HUF−0.48 HUF2.88%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BETBUDAPEST STOCK EX
3.899B HUF2695.0 HUF0.00%414.589B HUF0.00%การเงิน
ESENTESENSE HUMAN RES
3.135B HUF550 HUF3.77%505.3B HUF−5.09 HUF0.00%บริการเชิงพาณิชย์
CHOMECHAMELEON SMART HO
476.509M HUF150.00 HUF0.00%1.852K4.244B HUF0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AMIXAAMIXA HOLDING PLC
24K HUF430 HUF0.00%47570.704M HUF−10.28 HUF17.88%0.00%การเงิน
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
1950 HUF7.73%12211.7B HUF7.69%บริการทางด้านเทคโนโลยี
PENSUMPENSUM SHARE
1880 HUF17.50%15บริการเชิงพาณิชย์
ENEFIENEFI SHARE
148 HUF8.03%12.692K1.528B HUF0.00%สาธารณูปโภค
ORMESTERŐRMESTER SHARE
400 HUF0.00%1.83K1.039B HUF0.00%บริการเชิงพาณิชย์
NAPNAP NYRT. ORDINARY SHARE
950 HUF0.00%1.52Kสาธารณูปโภค
APPENINNAPPENINN SHARE
260 HUF−0.76%48.6K12.411B HUF0.00%การเงิน
EPROLIUSIAEPROLIUS INGATLAN NYRT. ORDINARY SHARE
1830 HUF−3.68%23การเงิน
OXOTHOXO TECHNOLOGIES H
6.90 EUR0.73%20การเงิน
ASTRAASTRASUN SOLAR ZRT
340 HUF6.25%7707.56B HUF0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
21.8 HUF−0.91%30.922K648.876M HUF0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CIVTACIVITA GROUP NYRT
820.0 HUF0.00%51อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NUTEXNUTEX PLC
11.05 HUF−2.21%401.016K1.674B HUF0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
NATURNATURLAND HOLDING
2200 HUF0.92%5การเงิน
NAVIGNAVIGATOR INVESTME
75.0 HUF0.00%100การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
MEGAKRANMEGAKRAN SHARE
3.89 HUF−0.51%112.2Kการค้าปลีก
POLYDUCTPOLYDUCT NYRT. ORDINARY SHARE
11000 HUF−5.17%78แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
NORDTELEKOMNORDTELEKOM SHARE
10.00 HUF0.00%3.5Kการสื่อสาร
FORRAS/TFORRÁS "A" SHARE
1700 HUF4.29%3948.5B HUFการเงิน
UBMUBM HOLDING PUBLIC
1370 HUF0.00%87อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
RABARÁBA SHARE
1330 HUF−1.12%4.957K17.959B HUF0.00%การผลิตของผู้ผลิต