การเงิน (ภาค)

19
หุ้น
54330.218B
เงินทุนของตลาด
1.912K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.13%
เปลี่ยนแปลง
+1.50%
ประสิทธิภาพ เดือน
+21.37%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.59%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
AKKOAKKO INVEST SHARE
225 HUF−3.43%9257.727B HUF7.6629.36 HUF156.99%0.00%การเงิน
ALLIANZALLIANZ SE ORD SHARE
86900 HUF1.66%236.112T HUF4.89%การเงิน
มีแรงซื้อ
AMIXAAMIXA HOLDING PLC
430 HUF0.00%3.11K570.704M HUF−10.28 HUF17.88%0.00%การเงิน
APPENINNAPPENINN SHARE
260 HUF−0.76%20012.411B HUF0.00%การเงิน
BETBUDAPEST STOCK EX
2695.0 HUF−0.19%79614.616B HUF0.00%การเงิน
BIFBIF SHARE
440 HUF0.00%36.331K110.741B HUF11.5937.95 HUF109.34%8.84%การเงิน
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
273 HUF0.74%2.86K25.65B HUF6.64%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
COMMERZBANKCOMMERZBANK AG ORD SHARE
3820.0 HUF0.30%404.778T HUF7.02544.54 HUF7.22%2.04%การเงิน
มีแรงซื้อ
DEUTSCHEBANKDEUTSCHE BANK AG ORD SHARE
3868.0 HUF0.00%88.011T HUF4.29901.86 HUF70.45%2.98%การเงิน
มีแรงซื้อ
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
560 HUF0.00%3618.955B HUF6.5485.61 HUF11.53%19.31%การเงิน
EPROLIUSIAEPROLIUS INGATLAN NYRT. ORDINARY SHARE
1830 HUF−3.68%23การเงิน
FORRAS/TFORRÁS "A" SHARE
1700 HUF4.29%3948.5B HUFการเงิน
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
8.78 EUR−0.90%4034.587B HUF9.60343.09 HUF−13.96%6.24%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
MKBBANKMKB BANK SHARE
4200 HUF0.96%2811.355T HUF15.05278.99 HUF−50.76%1.88%การเงิน
NATURNATURLAND HOLDING
2200 HUF0.92%5การเงิน
NAVIGNAVIGATOR INVESTME
75.0 HUF9.49%2.548Kการเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
OTPOTP BANK SHARE
13885 HUF−0.89%138.217K3.771T HUF4.313222.09 HUF214.39%2.08%การเงิน
มีแรงซื้อ
OXOTHOXO TECHNOLOGIES H
6.90 EUR0.73%20การเงิน
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
464 HUF−0.85%57970.659B HUF0.00%การเงิน