หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์ฮังการี

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
ล่าสุด
ผันผวน %
ผันผวน
คะแนนทางเทคนิค
ปริมาณ
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
25.0HUF11.11%2.5HUF
มีแรงซื้อ
403.549K10.089M597.734MHUFสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ORMESTERŐRMESTER SHARE
740HUF5.71%40HUF
มีแรงขาย
381281.94K1.923BHUF21.2133.01HUFบริการเชิงพาณิชย์
NUTEXNUTEX SHARE
12.40HUF2.48%0.30HUF
มีแรงซื้อ
230.91K2.863M1.837BHUFเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
EHEPEHEP SHARE
1590HUF4.95%75HUF
มีแรงซื้อ
2.986K4.748M1.004BHUF−29.75HUFอื่นๆ
NORDTELEKOMNORDTELEKOM SHARE
12.00HUF0.00%0.00HUF
มีแรงขาย
24.216K290.592Kการสื่อสาร
CYBERGCYBERG CORP. NYRT. SHARE
2000HUF−9.09%−200HUF
มีแรงขาย
80160Kบริการผู้บริโภค
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
43.5HUF−9.00%−4.3HUF
มีแรงขายรุนแรง
2.66K115.71K3.04BHUF6.287.61HUF31สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
RABARÁBA SHARE
1180HUF2.16%25HUF
มีแรงขาย
15.29K18.042M15.756BHUF95.26HUFการผลิตของผู้ผลิต
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
1550HUF6.16%90HUF
มีแรงขาย
395612.25K9.3BHUF11.00132.71HUF74บริการทางด้านเทคโนโลยี
MEGAKRANMEGAKRAN SHARE
5.48HUF1.48%0.08HUF
มีแรงขาย
186.184K1.02Mการค้าปลีก
WABERERSWABERER`S SHARE
2050HUF3.54%70HUF
มีแรงขาย
5.317K10.9M35.832BHUF5.67349.04HUF5.8Kระบบขนส่ง
GLOSTERGLOSTER SHARE
1145HUF4.09%45HUF
มีแรงซื้อ
1.22K1.397M19.436BHUFบริการทางด้านเทคโนโลยี
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
334HUF4.38%14HUF
มีแรงซื้อ
43.492K14.526M31.381BHUF17.9517.82HUFการเงิน
DMKERDM-KER SHARE
42.8HUF−0.47%−0.2HUF
มีแรงขาย
11.3K483.64K5.403BHUF21.641.99HUFบริการการกระจายสินค้า
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
446HUF−4.29%−20HUF
มีแรงขายรุนแรง
289248.387BHUF15การเงิน
OPUSOPUS SHARE
188.8HUF2.61%4.8HUF
มีแรงขาย
77.162K14.568M128.75BHUF8.8520.80HUF3.083Kอื่นๆ
OTPOTP BANK SHARE
9905HUF−3.75%−385HUF
มีแรงขาย
892.316K8.837B2.666THUF8.651188.99HUF37.866Kการเงิน
AKKOAKKO INVEST SHARE
287.0HUF−1.20%−3.5HUF
มีแรงขาย
30.849K8.854M9.518BHUFอื่นๆ
4IG4IG SHARE
785HUF0.64%5HUF
มีแรงขาย
40.308K31.642M80.345BHUF13.2059.53HUFบริการทางด้านเทคโนโลยี
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
39.00HUF0.00%0.00HUF
มีแรงขาย
55.743K2.174M14.937BHUFบริการทางด้านเทคโนโลยี
APPENINNAPPENINN SHARE
215HUF−0.92%−2HUF
มีแรงขายรุนแรง
18.32K3.939M10.184BHUF37การเงิน
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
7490HUF2.74%200HUF
มีแรงซื้อ
418.541K3.135B1.39THUF9.04806.44HUF12.262Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
100.8HUF0.40%0.4HUF
มีแรงขาย
20.859K2.103M41.993BHUF8.79HUFการเงิน
ALTEOALTEO SHARE
2390HUF1.70%40HUF
มีแรงซื้อ
2.04K4.876M44.544BHUF7.78312.21HUFสาธารณูปโภค
ANYANY SHARE
1620HUF1.25%20HUF
มีแรงขาย
9.018K14.609M23.24BHUF6.36251.41HUFบริการเชิงพาณิชย์
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
17050HUF0.00%0HUF
มีแรงขาย
831.415M34.1BHUF10.901564.50HUFสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
4020HUF−0.74%−30HUF
มีแรงขาย
3.509K14.106M58.697BHUF411.50HUF1.379Kบริการการกระจายสินค้า
BIFBIF SHARE
286HUF0.00%0HUF
มีแรงซื้อ
9.352K2.675M71.982BHUF52การเงิน
MOLMOL SHARE
2700HUF−0.59%−16HUF
มีแรงขาย
1.117M3.015B2.156THUF3.37808.54HUFแร่พลังงาน
NAPNAP NYRT. ORDINARY SHARE
1190HUF1.54%18HUF
มีแรงขาย
9201.095Mสาธารณูปโภค
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
3550HUF1.14%40HUF
มีแรงขาย
7.197K25.549M35.793BHUF8.72402.48HUF24การเงิน
PANNERGYPANNERGY SHARE
984HUF−0.61%−6HUF
มีแรงขาย
5.618K5.528M16.41BHUF18.3254.03HUF18สาธารณูปโภค
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
409.0HUF−0.24%−1.0HUF
มีแรงซื้อ
204.749K83.742M426.482BHUF5.9868.51HUFการสื่อสาร
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
530HUF0.00%0HUF
ปานกลาง
1.075K569.75K17.94BHUF11.5345.96HUFการเงิน