หุ้นฮังการี ความผันผวนสูงที่สุด

ความผันผวนของตลาดนำมาซึ่งความเสี่ยงซึ่งเทรดเดอร์จำนวนมากคาดหวังผลกำไร หุ้นฮังการี ในรายชื่อด้านล่างมีความผันผวนมากที่สุดในตลาด ถูกจัดเรียงตามความผันผวนรายวันและมาพร้อมกับตัวชี้วัดที่สำคัญ
สัญลักษณ์
ความผันผวน
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
NNAVIGNAVIGATOR INVESTME
19.35%70.0 HUF+20.69%55.298 K3.29การเงิน
DDUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
5.38%964 HUF+0.63%35.016 K0.4332.427 B HUF12.1779.21 HUF−9.16%11.29%การเงิน
DDMKERDM-KER SHARE
3.31%30.4 HUF+3.40%10 K0.303.711 B HUF0.68%บริการการกระจายสินค้า
APPENINNAPPENINN SHARE
2.82%496 HUF−2.75%30.618 K0.2224.158 B HUF0.00%การเงิน
NNUTEXNUTEX PLC
2.50%14.00 HUF−2.44%54.363 K0.822.125 B HUF0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SSTRTSTRT HOLDING NYRT
2.49%1005 HUF−2.43%300.04การเงิน
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
2.41%146.0 HUF−2.01%31.841 K0.1679.099 B HUF6.9121.14 HUF0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
VVERTIVERTIKAL GROUP ZRT
2.35%8.50 HUF+2.41%10 K0.779.087 B HUF0.00%การผลิตของผู้ผลิต
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
2.31%3100 HUF+1.64%7420.1051.394 B HUF−540.92 HUF0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
2.21%8880 HUF−0.78%68.049 K0.281.661 T HUF10.31861.39 HUF+2.87%4.36%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
OPUSOPUS SHARE
2.05%391.0 HUF−1.88%29.442 K0.13271.752 B HUF11.6533.55 HUF+17.19%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AKKOAKKO INVEST SHARE
2.04%245 HUF−2.00%20 K0.708.291 B HUF0.00%การเงิน
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
1.89%373 HUF+1.63%29.437 K1.1834.481 B HUF4.90%การเงิน
GGLOSTERGLOSTER SHARE
1.67%900 HUF+1.69%1000.0116.086 B HUF0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
1.54%39.2 HUF+1.29%334.401 K1.5014.822 B HUF8.994.36 HUF0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
1.51%926 HUF−1.49%5010.18101.981 B HUF0.00%การเงิน
4IG4IG SHARE
1.49%809 HUF−0.74%13.679 K0.16243.048 B HUF−122.70 HUF−81.41%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
OOXOTHOXO TECHNOLOGIES H
1.47%6.80 EUR−1.45%50.01การเงิน
UUBMUBM HOLDING PUBLIC
1.40%1430 HUF+1.42%50.07อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
OTPOTP BANK SHARE
1.31%16870 HUF−1.03%128.932 K0.344.587 T HUF4.603668.82 HUF1.76%การเงิน
มีแรงซื้อ
KKULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
0.93%2180 HUF0.00%1000.8413.08 B HUF6.88%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ANYANY SHARE
0.86%3500 HUF−0.85%4100.0350.641 B HUF4.56%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ALTEOALTEO SHARE
0.82%3660 HUF−0.81%1.896 K0.2170.785 B HUF5.70642.37 HUF−1.98%0.00%สาธารณูปโภค
CCIVTACIVITA GROUP NYRT
0.76%660 HUF+0.76%1000.847.879 B HUF0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MOLMOL SHARE
0.67%3004 HUF−0.53%79.912 K0.161.948 T HUF5.03%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
ENEFIENEFI SHARE
0.56%177 HUF−0.56%4000.071.985 B HUF0.00%สาธารณูปโภค
MMKBBANKMKB BANK SHARE
0.51%7860 HUF−0.51%280.022.548 T HUF13.82568.82 HUF1.30%การเงิน
NNORDNORD GENERAL PLC
0.38%13.15 HUF0.00%16.254 K0.34การสื่อสาร
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
0.22%921 HUF−0.11%41.239 K0.08895.777 B HUF10.9684.02 HUF+30.20%3.32%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
BIFBIF SHARE
0.00%576 HUF0.00%1220.01144.97 B HUF6.08%การเงิน
EESENTESENSE HUMAN RES
0.00%500 HUF0.00%5000.145 B HUF0.00%บริการเชิงพาณิชย์
MMEGAKRANMEGAKRAN SHARE
0.00%3.50 HUF0.00%6.85 K0.07การค้าปลีก
NNATURNATURLAND HOLDING
0.00%2400 HUF0.00%501.29การเงิน
SSPPCSHOPPER PARK PLUS
0.00%12.0 EUR0.00%80.01การเงิน
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
0.00%9.00 EUR0.00%1770.0536.036 B HUF8.97387.27 HUF+15.16%5.99%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
WABERERSWABERER`S SHARE
0.00%3990 HUF0.00%2500.0269.741 B HUF5.34746.82 HUF+142.24%2.54%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง