หุ้นที่มีการปันผลสูงอันดับต้นๆ — ตลาดหลักทรัพย์ฮังการี

ปันผลเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการพิจารณา เมื่อทำการเลือกหุ้นที่มีการจ่ายปันผล ตารางข้างล่างจะช่วยให้คุณค้นหาหุ้นที่มีการปันผลสูง เพื่อทำให้คุณสามารถค้นหาผลตอบแทนที่มั่นคงโดยที่ไม่มีความเสี่ยงที่มากเกินไป

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
ล่าสุด
เงินปันผลรับล่วงหน้า
ปันผลทีจ่ายแล้ว
เงินปันผลต่อหุ้น (เอฟวาย)
ANYANY SHARE
1600HUF10.24%−1.234BHUF163.00HUF
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
1460HUF8.15%−618MHUF132.00HUF
BIFBIF SHARE
286HUF7.09%−2.569BHUF
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
530HUF5.88%−1.389BHUF32.00HUF
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
320HUF5.57%18.00HUF
SUNDELLSUNDELL ESTATE SHARE
41600HUF5.24%
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
3510HUF4.48%−3.576BHUF160.00HUF
ALTEOALTEO SHARE
2350HUF4.33%−455.275MHUF103.00HUF
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
17050HUF4.01%−600MHUF700.00HUF
4IG4IG SHARE
780HUF3.70%−2.212BHUF29.00HUF
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
410.0HUF3.67%−15.309BHUF15.05HUF
MOLMOL SHARE
2716HUF3.48%−63.213BHUF
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
7290HUF3.08%−41.934BHUF225.00HUF
PANNERGYPANNERGY SHARE
990HUF1.81%−253MHUF18.00HUF
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
4050HUF1.35%−615.14MHUF55.00HUF
OTPOTP BANK SHARE
10290HUF0.03%−10MHUF429.46HUF