หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา — ตลาดหลักทรัพย์ฮังการี

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
ล่าสุด
ผันผวน %
ผันผวน
คะแนนทางเทคนิค
ปริมาณ
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
25.0HUF11.11%2.5HUF
มีแรงซื้อ
403.549K10.089M597.734MHUFสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
1550HUF6.16%90HUF
มีแรงขาย
395612.25K9.3BHUF11.00132.71HUF74บริการทางด้านเทคโนโลยี
ORMESTERŐRMESTER SHARE
740HUF5.71%40HUF
มีแรงขาย
381281.94K1.923BHUF21.2133.01HUFบริการเชิงพาณิชย์
EHEPEHEP SHARE
1590HUF4.95%75HUF
มีแรงซื้อ
2.986K4.748M1.004BHUF−29.75HUFอื่นๆ
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
334HUF4.38%14HUF
มีแรงซื้อ
43.492K14.526M31.381BHUF17.9517.82HUFการเงิน
GLOSTERGLOSTER SHARE
1145HUF4.09%45HUF
มีแรงซื้อ
1.22K1.397M19.436BHUFบริการทางด้านเทคโนโลยี
WABERERSWABERER`S SHARE
2050HUF3.54%70HUF
มีแรงขาย
5.317K10.9M35.832BHUF5.67349.04HUF5.8Kระบบขนส่ง
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
7490HUF2.74%200HUF
มีแรงซื้อ
418.541K3.135B1.39THUF9.04806.44HUF12.262Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
OPUSOPUS SHARE
188.8HUF2.61%4.8HUF
มีแรงขาย
77.162K14.568M128.75BHUF8.8520.80HUF3.083Kอื่นๆ
NUTEXNUTEX SHARE
12.40HUF2.48%0.30HUF
มีแรงซื้อ
230.91K2.863M1.837BHUFเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
RABARÁBA SHARE
1180HUF2.16%25HUF
มีแรงขาย
15.29K18.042M15.756BHUF95.26HUFการผลิตของผู้ผลิต
ALTEOALTEO SHARE
2390HUF1.70%40HUF
มีแรงซื้อ
2.04K4.876M44.544BHUF7.78312.21HUFสาธารณูปโภค
NAPNAP NYRT. ORDINARY SHARE
1190HUF1.54%18HUF
มีแรงขาย
9201.095Mสาธารณูปโภค
MEGAKRANMEGAKRAN SHARE
5.48HUF1.48%0.08HUF
มีแรงขาย
186.184K1.02Mการค้าปลีก
ANYANY SHARE
1620HUF1.25%20HUF
มีแรงขาย
9.018K14.609M23.24BHUF6.36251.41HUFบริการเชิงพาณิชย์
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
3550HUF1.14%40HUF
มีแรงขาย
7.197K25.549M35.793BHUF8.72402.48HUF24การเงิน
4IG4IG SHARE
785HUF0.64%5HUF
มีแรงขาย
40.308K31.642M80.345BHUF13.2059.53HUFบริการทางด้านเทคโนโลยี
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
100.8HUF0.40%0.4HUF
มีแรงขาย
20.859K2.103M41.993BHUF8.79HUFการเงิน