ตลาดหุ้นฮังการี

หุ้นฮังการี ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

กอร์ดอน เก็กโกะกล่าวว่า ความโลภนั้นดี แต่ความปรารถนาขององค์กรที่กลั่นกรองออกมานั้น ไม่ใช่สำนักงานขนาดใหญ่, เครื่องบินส่วนตัว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดการ — มันกลับบริสุทธิ์กว่า กำไรตกผลึก ดังนั้นรายได้สุทธิจึงเป็นหัวใจสำคัญของโลกทุนนิยมของเรา ซึ่งแสดงถึงผลกำไรของบริษัทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้ได้ดีเพียงใด และจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด และในรายการนี้ คุณจะพบว่า บริษัทฮังการี สร้างรายได้สุทธิสูงสุด

สัญลักษณ์
รายได้สุทธิ
(ปีงบประมาณ)
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
ภาค
MOLMOL SHARE
851.59B HUF2986 HUF0.47%14 HUF
มีแรงซื้อ
1.054M3.147B HUF2.373T HUF1315.94 HUFแร่พลังงาน
OTPOTP BANK SHARE
334.91B HUF11150 HUF1.36%150 HUF
มีแรงซื้อรุนแรง
561.801K6.264B HUF2.96T HUF5.402065.46 HUF35.976Kการเงิน
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
155.581B HUF8540 HUF−2.79%−245 HUF
มีแรงซื้อ
254.371K2.172B HUF1.631T HUF10.06848.76 HUF12.167Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
62.954B HUF410.5 HUF−0.61%−2.5 HUF
มีแรงขาย
464.825K190.811M HUF415.396B HUF7.2156.95 HUF6.711Kการสื่อสาร
ALTEOALTEO SHARE
12.888B HUF2700 HUF1.50%40 HUF
มีแรงขาย
3.615K9.761M HUF51.027B HUF3.38799.33 HUF413สาธารณูปโภค
OPUSOPUS SHARE
12.321B HUF102.4 HUF−1.54%−1.6 HUF
มีแรงขาย
186.796K19.128M HUF70.922B HUF5.6718.07 HUF4.665Kอื่นๆ
BIFBIF SHARE
10.034B HUF228 HUF0.00%0 HUF
มีแรงขาย
28.354K6.465M HUF57.384B HUF5.7239.87 HUF64การเงิน
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
8.3B HUF95.2 HUF0.21%0.2 HUF
มีแรงซื้อ
20.313K1.934M HUF41.201B HUFการค้าปลีก
WABERERSWABERER`S SHARE
6.35B HUF2110 HUF5.50%110 HUF
มีแรงซื้อรุนแรง
16.397K34.598M HUF34.958B HUF366.31 HUFระบบขนส่ง
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
6.15B HUF2430 HUF−0.21%−5 HUF
มีแรงขาย
1.009K2.452M HUF41.031B HUF11.83205.38 HUF1.499Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
3.552B HUF8.20 EUR0.74%0.06 EUR
ปานกลาง
1221K EUR30.421B HUF9.23339.71 HUF24การเงิน
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
3.448B HUF19000 HUF1.88%350 HUF
มีแรงซื้อรุนแรง
2855.415M HUF37.3B HUF247สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
2.711B HUF724 HUF−1.09%−8 HUF
ปานกลาง
80.192K58.059M HUF24.777B HUF7.9391.25 HUFการเงิน
ANYANY SHARE
2.244B HUF1700 HUF0.89%15 HUF
มีแรงซื้อรุนแรง
11.419K19.412M HUF24.173B HUF156.42 HUF1.082Kบริการเชิงพาณิชย์
PANNERGYPANNERGY SHARE
1.31B HUF1045 HUF0.97%10 HUF
มีแรงขาย
11.249K11.755M HUF16.168B HUF12.8581.32 HUF14สาธารณูปโภค
RABARÁBA SHARE
1.272B HUF1210 HUF−3.20%−40 HUF
มีแรงขายรุนแรง
1.499K1.814M HUF16.691B HUF−52.68 HUFการผลิตของผู้ผลิต
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
1.211B HUF258 HUF0.00%0 HUF
มีแรงขาย
3.75K967.5K HUF24.24B HUF12.01 HUF191การเงิน
AKKOAKKO INVEST SHARE
1.003B HUF223 HUF−1.76%−4 HUF
มีแรงขายรุนแรง
5.077K1.132M HUF7.529B HUF7.2130.94 HUFการเงิน
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
1.002B HUF34.9 HUF−2.51%−0.9 HUF
มีแรงซื้อ
307.831K10.743M HUF13.711B HUF9.943.51 HUFบริการทางด้านเทคโนโลยี
GLOSTERGLOSTER SHARE
134.669M HUF1015 HUF0.00%0 HUF
มีแรงซื้อ
570578.55K HUF18.214B HUF133.067.63 HUF202บริการทางด้านเทคโนโลยี
ESENTESENSE HUMAN RES
83.859M HUF404 HUF0.00%0 HUF
มีแรงขาย
1.145K462.58K HUF4.04B HUF−5.09 HUF446บริการเชิงพาณิชย์
ORMESTERŐRMESTER SHARE
80.952M HUF472 HUF−1.67%−8 HUF
มีแรงขายรุนแรง
20094.4K HUF1.247B HUF11.5740.79 HUFบริการเชิงพาณิชย์
DMKERDM-KER SHARE
50.222M HUF34.9 HUF0.29%0.1 HUF
ปานกลาง
5.5K191.95K HUF4.393B HUF93.690.37 HUFบริการการกระจายสินค้า
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
−2.522M HUF33.4 HUF−7.73%−2.8 HUF
มีแรงซื้อ
18.912K631.661K HUF2.504B HUF−0.04 HUF68สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
AMIXAAMIXA HOLDING PLC
−15.41M HUF550 HUF−1.08%−6 HUF
มีแรงซื้อ
360198K HUF737.933M HUF−12.20 HUFการเงิน
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
−138.552M HUF20.00 HUF0.00%0.00 HUF
มีแรงขาย
7.36K147.2K HUF589.887M HUF0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CHOMECHAMELEON SMART HO
−381.53M HUF215.00 HUF2.38%5.00 HUF
มีแรงซื้อ
37881.27K HUF5.942B HUF22เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ENEFIENEFI SHARE
−530.775M HUF138 HUF5.34%7 HUF
มีแรงซื้อ
1.86K256.68K HUF1.461B HUFสาธารณูปโภค
APPENINNAPPENINN SHARE
−1.077B HUF150.0 HUF−2.60%−4.0 HUF
มีแรงซื้อ
11.008K1.651M HUF7.295B HUF59การเงิน
4IG4IG SHARE
−20.884B HUF653 HUF−0.31%−2 HUF
มีแรงขาย
15.249K9.958M HUF195.333B HUF−77.57 HUFบริการทางด้านเทคโนโลยี
NAPNAP NYRT. ORDINARY SHARE
1025 HUF0.00%0 HUF
มีแรงขาย
250256.25K HUFสาธารณูปโภค
NATURNATURLAND HOLDING
2020 HUF−6.48%−140 HUF
มีแรงขายรุนแรง
2856.56K HUFการเงิน
MEGAKRANMEGAKRAN SHARE
3.47 HUF−0.29%−0.01 HUF
มีแรงขาย
25K86.75K HUFการค้าปลีก
ASTRAASTRASUN SOLAR ZRT
450 HUF−6.25%−30 HUF
มีแรงขายรุนแรง
13862.1K HUFเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
NORDTELEKOMNORDTELEKOM SHARE
10.40 HUF4.21%0.42 HUF
มีแรงขาย
32.015K332.956K HUFการสื่อสาร
NUTEXNUTEX SHARE
13.25 HUF3.52%0.45 HUF
มีแรงขาย
689.858K9.141M HUF1.896B HUFเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CYBERGCYBERG CORP. NYRT. SHARE
49.0 HUF−2.00%−1.0 HUF
มีแรงขาย
9.25K453.25K HUFบริการผู้บริโภค