เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

3
หุ้น
19321.959B
เงินทุนของตลาด
17.575K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.24%
เปลี่ยนแปลง
−6.24%
ประสิทธิภาพ เดือน
−7.34%
ประสิทธิภาพ ปี
−7.50%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
BAYERBAYER AG ORD SHARE
17852 HUF0.33%2017.665T HUF32.28553.02 HUF−67.92%5.28%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
NUTEXNUTEX PLC
11.85 HUF1.72%360.501K1.755B HUF0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
8915 HUF−0.67%204.609K1.655T HUF10.50848.76 HUF5.25%4.37%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ