ตลาดหุ้นฮังการี

หุ้นฮังการีรวมดาว (อย่างน้อยตอนนี้)

ปราชญ์ชาวกรีก Heraclitus กล่าวว่า สิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงในคืออารเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ใช่กับราคาหุ้น หุ้นฮังการีเหล่านี้สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับบริษัทที่กำลังดำเนินการได้ดี ฉันหวังว่าคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมนั้นและทำกำไรได้มากมาย

สัญลักษณ์
ประสิทธิภาพ % 1 ปี
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
ภาค
CHOMECHAMELEON SMART HO
31.25%210.00 HUF0.00%0.00 HUF
มีแรงซื้อ
29662.16K HUF4.2B HUF14เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
29.94%2040 HUF5.70%110 HUF
มีแรงซื้อ
3.615K7.375M HUF12.24B HUF74บริการทางด้านเทคโนโลยี
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
24.41%734 HUF−1.08%−8 HUF
มีแรงซื้อ
38.515K28.27M HUF24.845B HUF8.0491.25 HUFการเงิน
NUTEXNUTEX SHARE
19.44%12.90 HUF−20.37%−3.30 HUF
มีแรงขายรุนแรง
4.077M52.591M HUF1.911B HUFเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
OTPOTP BANK SHARE
19.27%10970 HUF3.30%350 HUF
มีแรงซื้อ
266.396K2.922B HUF2.952T HUF5.312065.46 HUF35.976Kการเงิน
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
17.91%8725 HUF1.45%125 HUF
มีแรงซื้อ
251.906K2.198B HUF1.62T HUF10.28848.76 HUF12.167Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ALTEOALTEO SHARE
13.28%2730 HUF−1.80%−50 HUF
มีแรงขาย
1.138K3.107M HUF52.369B HUF4.17655.47 HUF413สาธารณูปโภค
RABARÁBA SHARE
9.65%1250 HUF0.81%10 HUF
มีแรงขาย
9891.236M HUF16.691B HUF−52.68 HUFการผลิตของผู้ผลิต
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
8.12%413.0 HUF−1.67%−7.0 HUF
มีแรงขาย
402.193K166.106M HUF415.396B HUF7.2556.95 HUF6.711Kการสื่อสาร
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
7.65%19000 HUF0.53%100 HUF
มีแรงซื้อ
761.444M HUF38B HUF247สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ANYANY SHARE
5.97%1685 HUF0.30%5 HUF
มีแรงซื้อ
1.503K2.533M HUF24.173B HUF156.42 HUF1.082Kบริการเชิงพาณิชย์
MOLMOL SHARE
5.67%2906 HUF2.69%76 HUF
มีแรงซื้อรุนแรง
668.773K1.943B HUF2.32T HUF1315.94 HUFแร่พลังงาน
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
4.00%20.80 HUF4.00%0.80 HUF
มีแรงขาย
23.756K494.125K HUF613.482M HUF0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PANNERGYPANNERGY SHARE
3.83%1030 HUF−0.96%−10 HUF
มีแรงขายรุนแรง
6.458K6.652M HUF16.09B HUF12.6781.32 HUF14สาธารณูปโภค
WABERERSWABERER`S SHARE
2.04%2000 HUF1.52%30 HUF
มีแรงซื้อ
8.438K16.876M HUF34.958B HUF366.31 HUFระบบขนส่ง
AMIXAAMIXA HOLDING PLC
1.21%500 HUF8.93%41 HUF
มีแรงซื้อรุนแรง
16.416K8.208M HUF663.609M HUF−12.20 HUFการเงิน
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
−8.29%95.2 HUF−1.86%−1.8 HUF
มีแรงซื้อ
90.165K8.584M HUF41.288B HUFการค้าปลีก
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
−10.26%35.0 HUF2.94%1.0 HUF
มีแรงซื้อ
324.085K11.343M HUF13.405B HUF9.973.51 HUFบริการทางด้านเทคโนโลยี
BIFBIF SHARE
−11.19%238 HUF−4.03%−10 HUF
มีแรงขาย
20.579K4.898M HUF59.901B HUF5.9739.87 HUF64การเงิน
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
−14.61%263 HUF−1.13%−3 HUF
มีแรงขาย
3.698K972.574K HUF24.71B HUF12.01 HUF191การเงิน
4IG4IG SHARE
−14.84%660 HUF−0.45%−3 HUF
มีแรงขาย
20.066K13.244M HUF196.824B HUF−77.57 HUFบริการทางด้านเทคโนโลยี
DMKERDM-KER SHARE
−18.29%33.5 HUF−4.29%−1.5 HUF
มีแรงขายรุนแรง
11.351K380.259K HUF4.229B HUF89.930.37 HUFบริการการกระจายสินค้า
AKKOAKKO INVEST SHARE
−18.65%229 HUF−0.43%−1 HUF
มีแรงขาย
17.333K3.969M HUF7.595B HUF7.4030.94 HUFการเงิน
GLOSTERGLOSTER SHARE
−21.09%1010 HUF8.60%80 HUF
มีแรงซื้อ
550555.5K HUF18.124B HUF132.417.63 HUF202บริการทางด้านเทคโนโลยี
ORMESTERŐRMESTER SHARE
−24.66%550 HUF−7.56%−45 HUF
มีแรงซื้อ
42.2K HUF1.429B HUF13.4840.79 HUFบริการเชิงพาณิชย์
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
−29.05%32.0 HUF10.34%3.0 HUF
มีแรงซื้อ
4K128K HUF2.213B HUF−0.04 HUF68สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
APPENINNAPPENINN SHARE
−32.18%146.5 HUF0.34%0.5 HUF
มีแรงขาย
1.436K210.374K HUF6.94B HUF59การเงิน
ESENTESENSE HUMAN RES
−34.41%430 HUF−3.15%−14 HUF
มีแรงขาย
5.07K2.18M HUF4.3B HUF−5.09 HUF446บริการเชิงพาณิชย์
ENEFIENEFI SHARE
−38.26%142 HUF6.77%9 HUF
มีแรงซื้อ
1K142K HUF1.583B HUFสาธารณูปโภค
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
−39.04%2405 HUF0.63%15 HUF
มีแรงขาย
6.282K15.108M HUF40.526B HUF11.71205.38 HUF1.499Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
OPUSOPUS SHARE
−41.73%105.0 HUF0.00%0.0 HUF
มีแรงขาย
85.763K9.005M HUF71.603B HUF5.8218.07 HUF4.665Kอื่นๆ
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
−99.78%8.10 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขาย
2872.325K EUR30.492B HUF9.12339.71 HUF24การเงิน