หุ้นฮังการี ที่มีผลการดำเนินงานรายปีดีที่สุด

ลองดูหุ้นที่มีศักยภาพมากที่สุดในขณะนี้ หุ้นฮังการี ด้านล่างถูกกรองตามผลการดำเนินการรายปี คุณจะดูได้ว่ารายได้ในช่วง 12 เดือนเป็นอย่างไร และเปรียบเทียบกับสถิติเพื่อประกอบการตัดสินใจ
สัญลักษณ์
ประสิทธิภาพ %
1Y
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
APPENINNAPPENINN SHARE
+244.59%510 HUF0.00%152.868 K1.0824.158 B HUF0.00%การเงิน
OPUSOPUS SHARE
+233.05%395.0 HUF−0.88%227.303 K1.00269.365 B HUF11.7733.55 HUF+17.19%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
+127.94%930 HUF−1.06%15.52 K5.72100.896 B HUF0.00%การเงิน
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
+122.57%927 HUF+0.54%319.937 K0.61900.635 B HUF11.0384.02 HUF+30.20%3.30%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
ANYANY SHARE
+117.90%3530 HUF0.00%3.228 K0.2650.641 B HUF4.56%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
BIFBIF SHARE
+116.15%562 HUF−2.43%3.841 K0.32141.447 B HUF6.23%การเงิน
WABERERSWABERER`S SHARE
+104.60%4000 HUF+0.25%3.328 K0.2569.916 B HUF6.26639.46 HUF+73.52%2.53%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
OTPOTP BANK SHARE
+72.47%16940 HUF−0.62%411.986 K1.094.559 T HUF4.623668.82 HUF1.77%การเงิน
มีแรงซื้อ
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
+56.05%147.0 HUF−1.34%55.424 K0.2778.037 B HUF6.9521.14 HUF0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
DDUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
+49.69%970 HUF+1.25%84.054 K1.0432.833 B HUF12.2579.21 HUF−9.16%11.15%การเงิน
ENEFIENEFI SHARE
+42.97%183 HUF+2.81%1.445 K0.242.04 B HUF0.00%สาธารณูปโภค
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
+33.57%374 HUF+1.91%119.372 K4.7735.139 B HUF4.81%การเงิน
ALTEOALTEO SHARE
+29.02%3690 HUF0.00%4.576 K0.5170.785 B HUF5.74642.37 HUF−1.98%0.00%สาธารณูปโภค
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
+24.04%22700 HUF+3.65%400.2245.4 B HUF16.111409.00 HUF−19.35%7.49%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
VVERTIVERTIKAL GROUP ZRT
+21.43%8.50 HUF+2.41%10 K0.779.306 B HUF0.00%การผลิตของผู้ผลิต
4IG4IG SHARE
+18.75%817 HUF+0.25%182.379 K2.19243.644 B HUF−122.70 HUF−81.41%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
PANNERGYPANNERGY SHARE
+18.45%1380 HUF+2.22%12.927 K1.7121.558 B HUF12.51110.29 HUF+104.14%0.00%สาธารณูปโภค
NNUTEXNUTEX PLC
+14.40%14.30 HUF−0.35%66.03 K1.002.118 B HUF0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
+14.26%8855 HUF−1.06%215.982 K0.901.644 T HUF10.28861.39 HUF+2.87%4.40%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
KKULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
+13.54%2180 HUF0.00%1000.8413.08 B HUF12.05180.86 HUF+36.29%6.88%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MOLMOL SHARE
+10.86%2960 HUF−1.99%579.559 K1.131.909 T HUF5.13%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
+9.14%38.2 HUF−1.29%566.707 K2.5414.631 B HUF8.764.36 HUF0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
RABARÁBA SHARE
+6.67%1360 HUF+2.64%1.17 K0.5818.16 B HUF15.3488.67 HUF−27.46%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
+6.13%3030 HUF−0.66%9520.1251.057 B HUF−540.92 HUF0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
+5.95%8.90 EUR−1.11%6900.1935.636 B HUF8.87387.27 HUF+15.16%6.05%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
AKKOAKKO INVEST SHARE
+2.05%249 HUF−0.40%25.39 K0.898.258 B HUF0.00%การเงิน
EESENTESENSE HUMAN RES
+0.40%500 HUF0.00%5000.145 B HUF0.00%บริการเชิงพาณิชย์
DDMKERDM-KER SHARE
−10.98%30.0 HUF+2.04%18.204 K0.543.787 B HUF0.67%บริการการกระจายสินค้า
GGLOSTERGLOSTER SHARE
−11.71%905 HUF+2.26%1.41 K0.1516.45 B HUF0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CCIVTACIVITA GROUP NYRT
−23.26%660 HUF+0.76%1000.847.94 B HUF0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MMKBBANKMKB BANK SHARE
−34.50%7860 HUF−0.51%290.022.535 T HUF13.82568.82 HUF1.31%การเงิน