หุ้นที่มีผลงานดีที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์ฮังการี

ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง แต่หุ้นเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในขณะนี้ และอาจทำกำไรได้มากหากคุณคว้าโอกาสในการลงทุนก่อนที่ราคาจะถึงจุดสูงสุด

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
1 นาที ผันผวน %
5 นาที ผันผวน %
15นาที ผันผวน %
1 ชั่วโมง ผันผวน %
4ชั่วโมง ผันผวน %
ผันผวน %
1W ผันผวน %
1เดือน ผันผวน %
ผลประกอบการราย 3 เดือน
ผลประกอบการราย 6 เดือน
YTD Perf
ผลประกอบการรายปี
เบต้า 1 ปี
ความผันผวน
ALTEOALTEO SHARE
0.00%0.00%0.00%−0.42%0.43%−1.26%0.86%−1.67%5.86%35.45%7.80%79.39%0.603.00%
4IG4IG SHARE
0.00%0.00%0.52%0.78%−0.13%−0.51%0.13%−3.58%−3.11%−9.20%−8.67%29.78%0.641.69%
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
0.00%−0.38%−0.38%−0.38%−0.75%−2.57%−0.38%2.71%0.00%15.22%11.34%25.59%0.322.64%
PANNERGYPANNERGY SHARE
0.41%0.41%0.41%0.00%0.20%−0.20%−1.00%−2.94%2.06%0.00%−4.81%19.28%0.691.22%
MOLMOL SHARE
−0.15%−0.58%−0.94%−0.94%−1.02%−5.37%−3.96%−11.18%3.90%11.49%7.78%18.81%0.575.67%
ANYANY SHARE
0.31%0.31%0.31%0.31%0.00%−2.44%0.63%−10.11%−5.04%2.56%3.23%18.52%0.333.14%
SUNDELLSUNDELL ESTATE SHARE
−1.89%−1.89%−1.89%−0.95%−0.95%−0.95%4.52%5.58%4.52%8.90%6.12%16.85%0.021.92%
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
0.00%0.00%0.13%0.13%0.25%−0.37%−0.74%−1.22%−2.41%−7.53%−1.22%12.81%0.622.26%
WABERERSWABERER`S SHARE
−0.25%−0.25%−1.00%−1.00%−1.00%−2.46%−3.41%−10.00%−10.00%−14.66%−16.10%12.50%0.584.10%
BIFBIF SHARE
0.00%−2.80%−2.80%−2.80%−2.11%1.42%5.15%12.60%21.70%14.40%17.70%10.85%0.052.88%
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
−0.29%−0.29%−0.29%−1.45%−1.45%−2.29%−0.58%1.19%0.89%2.10%2.10%5.90%0.042.35%
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
−0.40%−1.20%−1.20%−1.40%−1.60%−2.52%−1.57%−7.04%−14.19%−18.37%−16.33%4.58%0.434.46%
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
0.61%0.61%0.37%0.61%0.12%0.00%2.63%5.53%−5.31%−5.09%−0.36%0.74%0.201.73%
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
−1.23%−1.23%−0.93%−0.93%0.00%−0.93%0.31%0.00%−5.88%−14.21%−17.42%0.31%0.311.56%
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
0.00%0.00%0.00%−1.13%0.00%−1.68%−1.13%−4.88%−10.00%−10.69%−8.12%−10.00%0.171.71%
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
0.21%−0.07%0.00%0.62%0.14%−0.14%7.60%1.96%−8.65%−13.32%−16.45%−11.21%0.502.93%
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
−5.86%−5.86%−5.86%−5.86%−5.86%6.22%6.22%8.64%−6.46%−11.48%−11.48%1.095.86%
FORRAS/TFORRÁS "A" SHARE
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.85%−14.73%−21.43%−21.43%−13.39%0.050.00%
RABARÁBA SHARE
0.00%0.00%0.00%0.43%−0.43%−0.86%−2.53%−4.55%−14.13%−17.50%−17.79%−16.61%0.273.10%
APPENINNAPPENINN SHARE
−0.46%1.40%1.40%1.40%0.00%−0.46%0.00%−3.98%−12.50%−16.86%−10.70%−21.09%0.722.35%
EHEPEHEP SHARE
−0.66%−0.66%−0.66%−0.66%−5.31%3.41%16.99%16.54%1.34%−14.65%−6.48%−21.50%0.1912.68%
OPUSOPUS SHARE
−1.93%−1.19%−1.71%−0.86%−2.96%−5.25%−4.17%−8.68%−6.50%−18.22%−10.68%−22.03%0.826.35%
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
−6.41%−6.41%−7.59%−10.43%−10.43%−9.88%−10.98%−8.75%−12.84%−11.25%−17.51%−22.13%0.3111.64%
AKKOAKKO INVEST SHARE
0.00%0.00%0.00%0.52%0.35%−0.17%−3.65%−3.33%−27.10%−31.16%−31.57%−30.17%0.383.93%
DMKERDM-KER SHARE
1.90%1.90%1.90%1.90%1.90%1.90%0.94%−8.51%−17.31%−25.86%−28.33%−32.81%0.471.86%
OTPOTP BANK SHARE
0.10%0.19%0.15%0.49%0.39%−4.50%−0.10%−4.72%−38.01%−42.26%−38.01%−33.57%1.795.48%
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
0.00%−0.13%−0.13%−0.26%−2.01%−1.76%−2.01%−4.88%−28.57%−40.00%−35.86%−38.68%0.683.10%
ENEFIENEFI SHARE
0.00%0.00%0.00%7.73%7.73%−0.84%−2.87%−7.78%−22.04%−37.30%−31.70%−40.75%0.420.84%
NUTEXNUTEX SHARE
0.83%0.83%0.83%5.22%−1.22%−2.42%15.79%5.68%−13.57%−28.06%−18.79%−49.37%0.6611.71%
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
2.27%0.45%2.27%0.45%5.63%25.00%38.04%−11.42%−42.31%−51.51%−45.12%−65.17%0.7824.59%
GLOSTERGLOSTER SHARE
0.00%0.00%0.00%0.00%−3.08%−0.45%−5.98%−0.90%15.79%22.91%4.76%−70.74%0.313.18%