ตลาดหุ้นฮังการี

บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตามราคาตลาด — ตลาดหุ้นฮังการี

มูลค่าตามราคาตลาดแสดงมูลค่าของบริษัทโดยการคูณราคาหุ้นด้วยจำนวนหุ้นคงเหลือ คุณสามารถดูบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากที่สุดได้ที่นี่ หุ้นขนาดใหญ่มักเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ และเป็นตัวแทนของบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ

สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
ภาค
OTPOTP BANK SHARE
2.952T HUF10970 HUF3.30%350 HUF
มีแรงซื้อ
266.396K2.922B HUF5.312065.46 HUF35.976Kการเงิน
MOLMOL SHARE
2.32T HUF2906 HUF2.69%76 HUF
มีแรงซื้อรุนแรง
668.773K1.943B HUF1315.94 HUFแร่พลังงาน
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
1.62T HUF8725 HUF1.45%125 HUF
มีแรงซื้อ
251.906K2.198B HUF10.28848.76 HUF12.167Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
415.396B HUF413.0 HUF−1.67%−7.0 HUF
มีแรงขาย
402.193K166.106M HUF7.2556.95 HUF6.711Kการสื่อสาร
4IG4IG SHARE
196.824B HUF660 HUF−0.45%−3 HUF
มีแรงขาย
20.066K13.244M HUF−77.57 HUFบริการทางด้านเทคโนโลยี
OPUSOPUS SHARE
71.603B HUF105.0 HUF0.00%0.0 HUF
มีแรงขาย
85.763K9.005M HUF5.8218.07 HUF4.665Kอื่นๆ
BIFBIF SHARE
59.901B HUF238 HUF−4.03%−10 HUF
มีแรงขาย
20.579K4.898M HUF5.9739.87 HUF64การเงิน
ALTEOALTEO SHARE
52.369B HUF2730 HUF−1.80%−50 HUF
มีแรงขาย
1.138K3.107M HUF4.17655.47 HUF413สาธารณูปโภค
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
41.288B HUF95.2 HUF−1.86%−1.8 HUF
มีแรงซื้อ
90.165K8.584M HUFการค้าปลีก
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
40.526B HUF2405 HUF0.63%15 HUF
มีแรงขาย
6.282K15.108M HUF11.71205.38 HUF1.499Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
38B HUF19000 HUF0.53%100 HUF
มีแรงซื้อ
761.444M HUF247สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
WABERERSWABERER`S SHARE
34.958B HUF2000 HUF1.52%30 HUF
มีแรงซื้อ
8.438K16.876M HUF366.31 HUFระบบขนส่ง
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
30.492B HUF8.10 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขาย
2872.325K EUR9.12339.71 HUF24การเงิน
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
24.845B HUF734 HUF−1.08%−8 HUF
มีแรงซื้อ
38.515K28.27M HUF8.0491.25 HUFการเงิน
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
24.71B HUF263 HUF−1.13%−3 HUF
มีแรงขาย
3.698K972.574K HUF12.01 HUF191การเงิน
ANYANY SHARE
24.173B HUF1685 HUF0.30%5 HUF
มีแรงซื้อ
1.503K2.533M HUF156.42 HUF1.082Kบริการเชิงพาณิชย์
GLOSTERGLOSTER SHARE
18.124B HUF1010 HUF8.60%80 HUF
มีแรงซื้อ
550555.5K HUF132.417.63 HUF202บริการทางด้านเทคโนโลยี
RABARÁBA SHARE
16.691B HUF1250 HUF0.81%10 HUF
มีแรงขาย
9891.236M HUF−52.68 HUFการผลิตของผู้ผลิต
PANNERGYPANNERGY SHARE
16.09B HUF1030 HUF−0.96%−10 HUF
มีแรงขายรุนแรง
6.458K6.652M HUF12.6781.32 HUF14สาธารณูปโภค
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
13.405B HUF35.0 HUF2.94%1.0 HUF
มีแรงซื้อ
324.085K11.343M HUF9.973.51 HUFบริการทางด้านเทคโนโลยี
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
12.24B HUF2040 HUF5.70%110 HUF
มีแรงซื้อ
3.615K7.375M HUF74บริการทางด้านเทคโนโลยี
AKKOAKKO INVEST SHARE
7.595B HUF229 HUF−0.43%−1 HUF
มีแรงขาย
17.333K3.969M HUF7.4030.94 HUFการเงิน
APPENINNAPPENINN SHARE
6.94B HUF146.5 HUF0.34%0.5 HUF
มีแรงขาย
1.436K210.374K HUF59การเงิน
ESENTESENSE HUMAN RES
4.3B HUF430 HUF−3.15%−14 HUF
มีแรงขาย
5.07K2.18M HUF−5.09 HUF446บริการเชิงพาณิชย์
DMKERDM-KER SHARE
4.229B HUF33.5 HUF−4.29%−1.5 HUF
มีแรงขายรุนแรง
11.351K380.259K HUF89.930.37 HUFบริการการกระจายสินค้า
CHOMECHAMELEON SMART HO
4.2B HUF210.00 HUF0.00%0.00 HUF
มีแรงซื้อ
29662.16K HUF14เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
2.213B HUF32.0 HUF10.34%3.0 HUF
มีแรงซื้อ
4K128K HUF−0.04 HUF68สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
NUTEXNUTEX SHARE
1.911B HUF12.90 HUF−20.37%−3.30 HUF
มีแรงขายรุนแรง
4.077M52.591M HUFเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ENEFIENEFI SHARE
1.583B HUF142 HUF6.77%9 HUF
มีแรงซื้อ
1K142K HUFสาธารณูปโภค
ORMESTERŐRMESTER SHARE
1.429B HUF550 HUF−7.56%−45 HUF
มีแรงซื้อ
42.2K HUF13.4840.79 HUFบริการเชิงพาณิชย์
AMIXAAMIXA HOLDING PLC
663.609M HUF500 HUF8.93%41 HUF
มีแรงซื้อรุนแรง
16.416K8.208M HUF−12.20 HUFการเงิน
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
613.482M HUF20.80 HUF4.00%0.80 HUF
มีแรงขาย
23.756K494.125K HUF0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NAPNAP NYRT. ORDINARY SHARE
1040 HUF4.00%40 HUF
ปานกลาง
105109.2K HUFสาธารณูปโภค
NORDTELEKOMNORDTELEKOM SHARE
10.50 HUF−0.47%−0.05 HUF
มีแรงขายรุนแรง
2.35K24.675K HUFการสื่อสาร
MEGAKRANMEGAKRAN SHARE
3.21 HUF−5.59%−0.19 HUF
มีแรงขายรุนแรง
119.6K383.916K HUFการค้าปลีก
ASTRAASTRASUN SOLAR ZRT
450 HUF−4.26%−20 HUF
มีแรงขายรุนแรง
1.49K670.5K HUFเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์