บริษัทฮังการี ที่มีพนักงานมากที่สุด

ด้านล่างคือ บริษัทฮังการี ที่มีจำนวนพนักงานมากที่สุด โดยจัดเรียงตามจำนวนพนักงาน บริษัทเหล่านี้สามารถเติบโตหรือมีสถานะที่มั่นคงในตลาด ดังนั้นวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อหาการลงทุนที่เชื่อมั่นได้
สัญลักษณ์
ลูกจ้าง
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
OTPOTP BANK SHARE
41.547 K17510 HUF−0.06%263.713 K0.814.715 T HUF4.533866.64 HUF1.71%การเงิน
มีแรงซื้อ
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
11.603 K9140 HUF−1.56%322.749 K1.261.724 T HUF8.931023.61 HUF+20.60%4.20%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
6.797 K997 HUF+0.81%788.541 K1.18960.872 B HUF9.12109.32 HUF+91.95%4.52%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
WABERERSWABERER`S SHARE
6.044 K3990 HUF+1.79%2.839 K0.5468.518 B HUF9.21433.09 HUF−23.20%2.58%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
OPUSOPUS SHARE
4.457 K388.0 HUF+0.52%177.376 K0.52263.228 B HUF9.9239.12 HUF+116.66%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
RABARÁBA SHARE
1.331 K1395 HUF−2.11%8000.5719.028 B HUF15.7388.70 HUF−27.43%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
1.138 K2990 HUF+1.01%15.098 K2.3749.878 B HUF−430.91 HUF−309.82%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ANYANY SHARE
1.082 K4290 HUF+2.14%118.304 K8.5760.252 B HUF14.42297.46 HUF+90.16%3.83%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
ALTEOALTEO SHARE
4544290 HUF0.00%27.659 K1.0682.295 B HUF6.68642.07 HUF−2.02%0.00%สาธารณูปโภค
GGLOSTERGLOSTER SHARE
274875 HUF−2.23%7530.2616.268 B HUF126.626.91 HUF−50.13%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
24823000 HUF0.00%2181.9946 B HUF15.831453.00 HUF−15.72%7.39%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KKULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
822180 HUF0.00%1340.3513.08 B HUF12.05180.86 HUF+36.29%6.88%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EEPDUFERRÉPDUFERR SHARE
7037.0 HUF0.00%4.333 K0.112.559 B HUF63.030.59 HUF−92.29%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BIFBIF SHARE
65490 HUF+4.26%2.669 K0.43118.292 B HUF11.7041.88 HUF+27.48%7.45%การเงิน
BBETBUDAPEST STOCK EX
623850 HUF−1.03%1000.1621.058 B HUF3.571078.97 HUF0.00%การเงิน
CCIVTACIVITA GROUP NYRT
56560 HUF+0.90%1501.486.737 B HUF0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
259.10 EUR0.00%2620.0535.507 B HUF7.83461.27 HUF+30.90%5.92%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
17834 HUF−0.71%2.1 K0.3191.132 B HUF13.5561.56 HUF0.00%การเงิน
PANNERGYPANNERGY SHARE
171385 HUF+0.36%2.353 K0.3221.558 B HUF12.56110.29 HUF+104.14%0.00%สาธารณูปโภค
APPENINNAPPENINN SHARE
8481 HUF−1.03%13.245 K0.1123.022 B HUF2.98161.21 HUF0.00%การเงิน
AAMIXAAMIXA HOLDING PLC
3444 HUF−0.89%1800.09589.285 M HUF−12.71 HUF+14.52%0.00%การเงิน
NNUTEXNUTEX PLC
15.25 HUF−9.23%1.605 M1.432.489 B HUF13.441.13 HUF0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
367 HUF+3.38%41.494 K1.0033.354 B HUF12.0030.59 HUF+154.79%5.07%การเงิน
OORMESTERŐRMESTER SHARE
440 HUF0.00%600.031.143 B HUF14.9829.38 HUF−10.28%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
EESENTESENSE HUMAN RES
494 HUF−0.40%2000.014.96 B HUF19.4825.36 HUF0.00%บริการเชิงพาณิชย์
AASTRAASTRASUN SOLAR ZRT
274 HUF+1.48%4 K1.976.473 B HUF0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
FFUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
20.2 HUF+1.00%30.01 K0.54589.887 M HUF16.251.24 HUF0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MOLMOL SHARE
2802 HUF+0.43%429.094 K0.621.799 T HUF5.44%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
ENEFIENEFI SHARE
212 HUF−6.19%8.904 K0.382.52 B HUF−33.25 HUF0.00%สาธารณูปโภค
AKKOAKKO INVEST SHARE
267 HUF−3.96%32.91 K0.379.22 B HUF7.6834.75 HUF+95.10%0.00%การเงิน
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
77.0 HUF−5.41%1.128 M0.2031.176 B HUF17.664.36 HUF0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
149.0 HUF+2.41%110.19 K0.7078.112 B HUF10.7713.84 HUF0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
DDUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
758 HUF0.00%79.711 K1.0525.658 B HUF9.6578.52 HUF14.26%การเงิน
4IG4IG SHARE
804 HUF+1.39%82.96 K1.18236.487 B HUF−122.70 HUF−81.41%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
VVERTIVERTIKAL GROUP ZRT
8.80 HUF−1.12%9.933 K0.189.634 B HUF11.500.77 HUF0.00%การผลิตของผู้ผลิต
DDMKERDM-KER SHARE
32.6 HUF−5.23%121.55 K0.364.342 B HUF−1.86 HUF−193.77%0.58%บริการการกระจายสินค้า
FFORRAS/TFORRÁS "A" SHARE
1750 HUF+2.94%170.128.75 B HUFการเงิน
MMKBBANKMKB BANK SHARE
7500 HUF+2.74%4671.142.354 T HUF13.19568.74 HUF1.41%การเงิน