ตลาดหุ้นฮังการี

บริษัทฮังการี ที่มีจำนวนพนักงานมากที่สุด

คุณคงรู้จักคำกล่าวโบราณที่ว่า "ไม่ใช่เพราะขนาดของเรือ แต่เป็นเพราะการเคลื่อนที่ของมหาสมุทร" คนเหล่านี้มักไม่ได้เป็นที่จดจำ หากเเต่ที่ได้รับการจดจำนั้น พวกเขาเป็นนายจ้างรายใหญ่ที่สุด: ฮังการี ในทางกลับกัน ผู้คนจำนวนมากขึ้นอาจหมายถึงพลังที่มากขึ้น การมีอยู่ที่มากขึ้น และความมั่นคง (โดยนัย) ที่มากขึ้น แต่ไม่ว่าคุณจะพยายามตัดมันทิ้งด้วยวิธีใด บริษัทฮังการี เหล่านี้ก็ไม่สามารถละเลยได้ เป็นไปได้ว่าคุณรู้จักใครบางคนที่ทำงานให้กับพวกเขา

สัญลักษณ์
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ภาค
OTPOTP BANK SHARE
35.976K10970 HUF−0.54%−60 HUF
มีแรงซื้อ
270.686K2.969B HUF2.969T HUF5.312065.46 HUFการเงิน
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
12.167K8740 HUF0.58%50 HUF
มีแรงซื้อ
148.713K1.3B HUF1.613T HUF10.30848.76 HUFเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
6.711K408.5 HUF−0.61%−2.5 HUF
มีแรงขาย
215.07K87.856M HUF413.384B HUF7.1756.95 HUFการสื่อสาร
OPUSOPUS SHARE
4.665K103.0 HUF0.00%0.0 HUF
มีแรงขาย
308.93K31.82M HUF70.24B HUF5.7118.07 HUFอื่นๆ
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
1.499K2435 HUF0.41%10 HUF
ปานกลาง
9662.352M HUF40.863B HUF11.86205.38 HUFอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ANYANY SHARE
1.082K1685 HUF−0.30%−5 HUF
มีแรงซื้อ
6.346K10.693M HUF24.244B HUF156.42 HUFบริการเชิงพาณิชย์
ESENTESENSE HUMAN RES
446404 HUF1.00%4 HUF
มีแรงขาย
3012.12K HUF4B HUF−5.09 HUFบริการเชิงพาณิชย์
ALTEOALTEO SHARE
4132660 HUF0.76%20 HUF
มีแรงขายรุนแรง
2.234K5.942M HUF50.643B HUF3.33799.33 HUFสาธารณูปโภค
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
24718650 HUF−1.32%−250 HUF
มีแรงซื้อ
1432.667M HUF37.8B HUFสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GLOSTERGLOSTER SHARE
2021015 HUF0.50%5 HUF
มีแรงซื้อ
342347.13K HUF18.124B HUF133.067.63 HUFบริการทางด้านเทคโนโลยี
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
191258 HUF1.57%4 HUF
มีแรงขาย
4.356K1.124M HUF23.864B HUF12.01 HUFการเงิน
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
6836.4 HUF2.25%0.8 HUF
มีแรงซื้อ
30.058K1.094M HUF2.462B HUF−0.04 HUFสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BIFBIF SHARE
64224 HUF−3.45%−8 HUF
มีแรงขาย
7.067K1.583M HUF58.391B HUF5.6239.87 HUFการเงิน
APPENINNAPPENINN SHARE
59149.5 HUF0.34%0.5 HUF
มีแรงซื้อ
57.722K8.629M HUF7.058B HUFการเงิน
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
248.14 EUR−1.69%−0.14 EUR
มีแรงขายรุนแรง
112912 EUR31.015B HUF9.16339.71 HUFการเงิน
PANNERGYPANNERGY SHARE
141030 HUF0.00%0 HUF
มีแรงขาย
6.375K6.566M HUF16.09B HUF12.6781.32 HUFสาธารณูปโภค
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
020.00 HUF4.71%0.90 HUF
มีแรงขาย
15.15K303K HUF563.342M HUFสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DMKERDM-KER SHARE
34.8 HUF2.35%0.8 HUF
มีแรงขาย
2006.96K HUF4.292B HUF93.420.37 HUFบริการการกระจายสินค้า
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
35.0 HUF0.86%0.3 HUF
มีแรงซื้อ
161.6K5.656M HUF13.29B HUF9.973.51 HUFบริการทางด้านเทคโนโลยี
4IG4IG SHARE
650 HUF−0.76%−5 HUF
มีแรงขาย
17.136K11.138M HUF195.333B HUF−77.57 HUFบริการทางด้านเทคโนโลยี
AMIXAAMIXA HOLDING PLC
570 HUF1.79%10 HUF
มีแรงซื้อรุนแรง
6.042K3.444M HUF743.242M HUF−12.20 HUFการเงิน
RABARÁBA SHARE
1255 HUF2.87%35 HUF
มีแรงซื้อ
1.713K2.15M HUF16.29B HUF−52.68 HUFการผลิตของผู้ผลิต
AKKOAKKO INVEST SHARE
227 HUF1.79%4 HUF
มีแรงขาย
5.143K1.167M HUF7.396B HUF7.3430.94 HUFการเงิน
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
740 HUF−1.07%−8 HUF
มีแรงซื้อ
408.159K302.038M HUF25.319B HUF8.1191.25 HUFการเงิน
NUTEXNUTEX SHARE
12.55 HUF−2.71%−0.35 HUF
มีแรงขายรุนแรง
145.037K1.82M HUF1.911B HUFเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MOLMOL SHARE
2964 HUF0.27%8 HUF
มีแรงซื้อ
807.748K2.394B HUF2.36T HUF1315.94 HUFแร่พลังงาน
WABERERSWABERER`S SHARE
2000 HUF0.00%0 HUF
มีแรงซื้อ
8651.73M HUF34.958B HUF366.31 HUFระบบขนส่ง
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
96.8 HUF−0.41%−0.4 HUF
มีแรงซื้อ
24.375K2.36M HUF42.156B HUFการค้าปลีก
ORMESTERŐRMESTER SHARE
500 HUF−9.09%−50 HUF
มีแรงขายรุนแรง
3.426K1.713M HUF1.429B HUF12.2640.79 HUFบริการเชิงพาณิชย์