หุ้นฮังการี ที่ราคาปรับตัวลงสูงที่สุด

บริษัทฮังการี ด้านล่างคือหุ้นที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดในวันนี้ ซึ่งตอนนี้จะไม่ถูกสนใจแล้วแต่อาจสร้างโอกาสนการทำกำไรได้ในอนาคต ดังนั้นอย่าลืมศึกษาสถิติทั้งหมดของหุ้นเหล่านี้
สัญลักษณ์
เปลี่ยนแปลง %
ราคา
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
EEPDUFERRÉPDUFERR SHARE
−11.89%32.6 HUF40.913 K10.982.255 B HUF0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
OOXOTHOXO TECHNOLOGIES H
−8.00%6.90 EUR1100.34การเงิน
NNORDNORD GENERAL PLC
−7.51%13.55 HUF44.468 K1.56การสื่อสาร
EESENTESENSE HUMAN RES
−6.27%480 HUF2.757 K0.774.78 B HUF0.00%บริการเชิงพาณิชย์
NNAVIGNAVIGATOR INVESTME
−5.88%56.0 HUF55.852 K4.98การเงิน
KKERMNKERMANN IT SOLUTIO
−5.06%750.0 HUF10.184 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
SSTRTSTRT HOLDING NYRT
−4.63%1030 HUF8501.19การเงิน
MMEGAKRANMEGAKRAN SHARE
−4.49%3.40 HUF422 K4.49การค้าปลีก
DDMKERDM-KER SHARE
−2.65%29.4 HUF5 K0.123.711 B HUF0.68%บริการการกระจายสินค้า
NNATURNATURLAND HOLDING
−2.46%2380 HUF150.37การเงิน
OORMESTERŐRMESTER SHARE
−2.33%420 HUF520.101.091 B HUF17.8123.58 HUF−42.21%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
OPUSOPUS SHARE
−2.25%391.0 HUF489.087 K1.56266.638 B HUF11.6533.55 HUF+17.19%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
RABARÁBA SHARE
−1.82%1350 HUF3.386 K2.1918.026 B HUF15.2288.67 HUF−27.46%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
DDUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
−1.64%958 HUF73.27 K0.9632.427 B HUF12.0979.21 HUF−9.16%11.29%การเงิน
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
−1.61%915 HUF285.978 K0.51888.976 B HUF10.8984.02 HUF+30.20%3.34%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
−1.25%3170 HUF4.116 K0.4453.417 B HUF−540.92 HUF0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
APPENINNAPPENINN SHARE
−1.11%534 HUF55.294 K0.3325.295 B HUF0.00%การเงิน
CCHOMECHAMELEON SMART HO
−1.00%99.0 HUF1000.032.801 B HUF0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4IG4IG SHARE
−0.86%803 HUF82.603 K1.03239.469 B HUF−122.70 HUF−81.41%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
−0.74%9390 HUF194.536 K0.931.743 T HUF10.90861.39 HUF+2.87%4.15%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
WABERERSWABERER`S SHARE
−0.50%4010 HUF93.417 K9.2370.091 B HUF5.37746.82 HUF+142.24%2.52%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
AAMIXAAMIXA HOLDING PLC
−0.43%460 HUF4820.51610.52 M HUF0.00%การเงิน
AKKOAKKO INVEST SHARE
−0.41%245 HUF25.118 K0.848.125 B HUF0.00%การเงิน
PANNERGYPANNERGY SHARE
−0.38%1300 HUF2.086 K0.1820.308 B HUF11.79110.29 HUF+104.14%0.00%สาธารณูปโภค
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
−0.26%37.9 HUF42.42 K0.2614.516 B HUF8.694.36 HUF0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี