หุ้นที่สูญเสียมูลค่าเกือบทั้งหมดของตัวมันเอง — ตลาดหลักทรัพย์ฮังการี

Top loser เป็นรายการของหุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์การปรับตัวลงสูงที่สุด หุ้นสามารถเคลื่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะหาเหตุผลว่าทำไมหุ้นจึงปรับตัวลงเทรดเดอร์หลายรายชอบที่จะซื้อในจุดที่ต่ำและขายในจุดที่สูง เราให้บริการเครื่องมือที่สามารถทำเช่นนั้นได้ นักลงทุนมักซื้อในตอนที่ราคาลงและมองว่าราคาถูกถ้าเขาเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
ล่าสุด
ผันผวน %
ผันผวน
คะแนนทางเทคนิค
ปริมาณ
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
CYBERGCYBERG CORP. NYRT. SHARE
2000HUF−9.09%−200HUF
มีแรงขาย
80160Kบริการผู้บริโภค
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
43.5HUF−9.00%−4.3HUF
มีแรงขายรุนแรง
2.66K115.71K3.04BHUF6.287.61HUF31สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
446HUF−4.29%−20HUF
มีแรงขายรุนแรง
289248.387BHUF15การเงิน
OTPOTP BANK SHARE
9905HUF−3.75%−385HUF
มีแรงขาย
892.316K8.837B2.666THUF8.651188.99HUF37.866Kการเงิน
AKKOAKKO INVEST SHARE
287.0HUF−1.20%−3.5HUF
มีแรงขาย
30.849K8.854M9.518BHUFอื่นๆ
APPENINNAPPENINN SHARE
215HUF−0.92%−2HUF
มีแรงขายรุนแรง
18.32K3.939M10.184BHUF37การเงิน
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
4020HUF−0.74%−30HUF
มีแรงขาย
3.509K14.106M58.697BHUF411.50HUF1.379Kบริการการกระจายสินค้า
PANNERGYPANNERGY SHARE
984HUF−0.61%−6HUF
มีแรงขาย
5.618K5.528M16.41BHUF18.3254.03HUF18สาธารณูปโภค
MOLMOL SHARE
2700HUF−0.59%−16HUF
มีแรงขาย
1.117M3.015B2.156THUF3.37808.54HUFแร่พลังงาน
DMKERDM-KER SHARE
42.8HUF−0.47%−0.2HUF
มีแรงขาย
11.3K483.64K5.403BHUF21.641.99HUFบริการการกระจายสินค้า
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
409.0HUF−0.24%−1.0HUF
มีแรงซื้อ
204.749K83.742M426.482BHUF5.9868.51HUFการสื่อสาร