บริษัทฮังการี มีการทำรายได้ต่อจำนวนพนักงานมากที่สุด

รายได้ต่อจำนวนพนักงานคือการวัดคร่าวๆ ว่าพนักงานแต่ละคนสร้างรายได้ได้มากน้อยเพียงใด บริษัทฮังการี ในรายชื่อด้านล่างคือที่มีรายได้ต่อจำนวนพนักงานสูงสุด
สัญลักษณ์
รายได้ / จำนวนพนักงาน
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ปริมาณจริง
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
การเติบโต EPS dil
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
ALTEOALTEO SHARE
217.961 M HUF4,270 HUF0.00%7.794 K2.3881.911 B HUF8.86481.69 HUF−39.73%9.43%สาธารณูปโภค
OPUSOPUS SHARE
144.444 M HUF441.0 HUF−0.45%184.104 K0.47302.098 B HUF11.1339.61 HUF+31.31%2.34%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
124.963 M HUF1,090 HUF−0.18%329.119 K0.651.025 T HUF9.97109.32 HUF+91.95%4.09%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
OTPOTP BANK SHARE
97.093 M HUF18,290 HUF+0.27%208.85 K0.664.909 T HUF4.733,866.64 HUF2.96%การเงิน
มีแรงซื้อ
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
90.71 M HUF25,700 HUF+1.98%6430.7250.4 B HUF17.691,453.00 HUF−15.72%6.75%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
69.392 M HUF9,745 HUF+0.57%78.629 K0.661.799 T HUF9.521,023.61 HUF+20.60%4.46%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
RABARÁBA SHARE
54.727 M HUF1,305 HUF−1.88%700.0817.759 B HUF11,842.110.11 HUF−99.95%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ANYANY SHARE
51.271 M HUF4,230 HUF+3.42%36.805 K2.2758.674 B HUF10.53401.87 HUF+253.34%3.94%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
48.69 M HUF3,140 HUF−0.95%3.269 K1.5453.417 B HUF−430.91 HUF−309.82%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
WABERERSWABERER`S SHARE
44.884 M HUF4,050 HUF−0.49%6.042 K0.9871.14 B HUF9.35433.09 HUF−23.20%2.98%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
GGLOSTERGLOSTER SHARE
32.607 M HUF895 HUF0.00%6.521 K0.3416.268 B HUF129.526.91 HUF−50.13%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี