หุ้นที่มีการเทรดมากที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์ฮังการี

ดูรายชื่อหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดอย่างรวดเร็ว ปริมาณการซื้อขายที่มากมีแนวโน้มว่าจะปรากฎความใกล้เคียงกับระดับราคาที่แข็งแรงและpivot points ปริมาณการซื้อขายเช่นนั้นมักเป็นผลจากจำนวนออเดอร์ที่ถูกใส่เข้ามาในระดับราคาที่แน่นอนเมื่อผู้เล่นรายใหญ่ก้าวเข้าสู่ตลาด

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
ล่าสุด
ผันผวน %
ผันผวน
คะแนนทางเทคนิค
ปริมาณ
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
MOLMOL SHARE
2716HUF−5.37%−154HUF
มีแรงขาย
1.394M3.785B2.292THUF3.56808.54HUFแร่พลังงาน
OTPOTP BANK SHARE
10290HUF−4.50%−485HUF
มีแรงขายรุนแรง
865.311K8.904B2.9THUF9.061188.99HUF37.866Kการเงิน
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
410.0HUF0.00%0.0HUF
มีแรงซื้อ
512.87K210.277M427.524BHUF6.9858.72HUFการสื่อสาร
OPUSOPUS SHARE
184.0HUF−5.25%−10.2HUF
มีแรงขายรุนแรง
461.699K84.953M132.432BHUF9.3420.80HUF3.083Kอื่นๆ
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
22.50HUF25.00%4.50HUF
มีแรงซื้อ
429.247K9.658M430.368MHUFสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
7290HUF−0.14%−10HUF
มีแรงซื้อ
420.923K3.069B1.355THUF9.71751.88HUF12.262Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
NUTEXNUTEX SHARE
12.10HUF−2.42%−0.30HUF
ปานกลาง
254.246K3.076M1.837BHUFเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
NORDTELEKOMNORDTELEKOM SHARE
12.00HUF4.35%0.50HUF
มีแรงขาย
203.644K2.444Mการสื่อสาร
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
39.00HUF−1.76%−0.70HUF
มีแรงขาย
200.218K7.809M15.205BHUFบริการทางด้านเทคโนโลยี
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
100.4HUF−2.52%−2.6HUF
มีแรงขาย
130.61K13.113M42.909BHUF8.79HUFการเงิน
4IG4IG SHARE
780HUF−0.51%−4HUF
มีแรงขายรุนแรง
45.173K35.235M80.243BHUF13.2759.53HUFบริการทางด้านเทคโนโลยี
MEGAKRANMEGAKRAN SHARE
5.40HUF0.00%0.00HUF
มีแรงขาย
41.705K225.207Kการค้าปลีก
RABARÁBA SHARE
1155HUF−0.86%−10HUF
มีแรงขาย
29.943K34.584M15.556BHUF95.26HUFการผลิตของผู้ผลิต
AKKOAKKO INVEST SHARE
290.5HUF−0.17%−0.5HUF
มีแรงขาย
22.516K6.541M9.651BHUFอื่นๆ
APPENINNAPPENINN SHARE
217HUF−0.46%−1HUF
มีแรงขาย
17.476K3.792M10.327BHUF37การเงิน
BIFBIF SHARE
286HUF1.42%4HUF
มีแรงซื้อ
14.524K4.154M70.975BHUF52การเงิน
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
320HUF−0.93%−3HUF
มีแรงขายรุนแรง
10.272K3.287M30.347BHUF18.1217.82HUFการเงิน
ANYANY SHARE
1600HUF−2.44%−40HUF
มีแรงขาย
7.334K11.734M23.527BHUF6.52251.41HUFบริการเชิงพาณิชย์
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
4050HUF−0.37%−15HUF
มีแรงขาย
6.616K26.795M59.354BHUF411.50HUF1.379Kบริการการกระจายสินค้า
NAPNAP NYRT. ORDINARY SHARE
1172HUF−4.56%−56HUF
มีแรงขาย
6.107K7.157Mสาธารณูปโภค
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
530HUF−2.57%−14HUF
ปานกลาง
5.881K3.117M18.414BHUF11.8445.96HUFการเงิน
ALTEOALTEO SHARE
2350HUF−1.26%−30HUF
มีแรงซื้อ
4.656K10.942M44.358BHUF7.88312.21HUFสาธารณูปโภค
PANNERGYPANNERGY SHARE
990HUF−0.20%−2HUF
มีแรงขาย
3.832K3.794M16.543BHUF18.3654.03HUF18สาธารณูปโภค
EHEPEHEP SHARE
1515HUF3.41%50HUF
มีแรงซื้อ
3.718K5.633M924.868MHUF−29.75HUFอื่นๆ
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
1460HUF−9.88%−160HUF
มีแรงขายรุนแรง
3.323K4.852M9.72BHUF12.21132.71HUF74บริการทางด้านเทคโนโลยี
WABERERSWABERER`S SHARE
1980HUF−2.46%−50HUF
มีแรงขาย
3.246K6.427M35.482BHUF5.82349.04HUF5.8Kระบบขนส่ง
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
47.8HUF6.22%2.8HUF
มีแรงซื้อรุนแรง
2.5K119.5K3.145BHUF5.917.61HUF31สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
3510HUF−1.68%−60HUF
มีแรงขายรุนแรง
1.17K4.107M35.995BHUF9.09392.56HUF24การเงิน
GLOSTERGLOSTER SHARE
1100HUF−0.45%−5HUF
มีแรงขาย
604664.4K18.757BHUFบริการทางด้านเทคโนโลยี
SUNDELLSUNDELL ESTATE SHARE
41600HUF−0.95%−400HUF
มีแรงซื้อ
46019.136M50.19BHUFการเงิน
EPROLIUSIAEPROLIUS INGATLAN NYRT. ORDINARY SHARE
3300HUF0.00%0HUF
มีแรงซื้อ
196646.8Kการเงิน
FORRAS/TFORRÁS "A" SHARE
1100HUF0.00%0HUF
มีแรงขาย
7986.9K5.5BHUF95การเงิน
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
17050HUF−2.29%−400HUF
มีแรงขาย
591.006M34.9BHUF11.151564.50HUFสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DMKERDM-KER SHARE
43.0HUF1.90%0.8HUF
มีแรงขาย
381.634K5.327BHUF21.241.99HUFบริการการกระจายสินค้า
ENEFIENEFI SHARE
237HUF−0.84%−2HUF
มีแรงขาย
61.422K2.665BHUFสาธารณูปโภค