หุ้นฮังการี มีการซื้อขายกันมากที่สุด

หุ้นฮังการี ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในตลาดสามารถพบได้ด้านล่าง บริษัทต่างๆ จะถูกจัดเรียงตามปริมาณการซื้อขายรายวันและมาพร้อมกับสถิติอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณทราบว่าเหตุใดจึงได้รับความนิยมมากในตอนนี้
สัญลักษณ์
Vol * Price
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
OTPOTP BANK SHARE
6.636 B HUF17670 HUF−1.89%375.559 K1.134.756 T HUF4.573866.64 HUF1.70%การเงิน
มีแรงซื้อ
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
3.766 B HUF9390 HUF+1.46%401.117 K1.741.743 T HUF9.171023.61 HUF+20.60%4.15%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
MOLMOL SHARE
2.881 B HUF2800 HUF−8.02%1.029 M1.591.806 T HUF5.42%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
460.48 M HUF83.0 HUF−4.60%5.548 M1.1431.789 B HUF19.044.36 HUF0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4IG4IG SHARE
340.451 M HUF805 HUF+1.39%422.92 K8.68240.065 B HUF−122.70 HUF−81.41%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
170.586 M HUF972 HUF−0.61%175.5 K0.22944.355 B HUF8.89109.32 HUF+91.95%4.60%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
ALTEOALTEO SHARE
111.47 M HUF3970 HUF+0.51%28.078 K1.5876.156 B HUF6.18642.07 HUF−2.02%0.00%สาธารณูปโภค
OPUSOPUS SHARE
108.939 M HUF379.0 HUF+0.53%287.438 K0.89258.454 B HUF9.6939.12 HUF+116.66%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
NNAPNAP NYRT. ORDINARY SHARE
67.673 M HUF1330 HUF+5.56%50.882 K6.27สาธารณูปโภค
NNUTEXNUTEX PLC
60.536 M HUF15.35 HUF+7.72%3.944 M21.552.274 B HUF13.531.13 HUF0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ANYANY SHARE
57.992 M HUF4000 HUF+2.04%14.498 K1.9057.383 B HUF13.45297.46 HUF+90.16%4.03%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
AKKOAKKO INVEST SHARE
40.604 M HUF283 HUF+1.07%143.476 K1.969.386 B HUF8.1434.75 HUF+95.10%0.00%การเงิน
APPENINNAPPENINN SHARE
31.828 M HUF490 HUF−2.00%64.956 K0.5623.211 B HUF3.04161.21 HUF0.00%การเงิน
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
28.813 M HUF147.0 HUF−0.68%196.01 K0.9778.917 B HUF6.5422.48 HUF0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
MMEGAKRANMEGAKRAN SHARE
23.433 M HUF5.05 HUF−2.88%4.64 M1.30การค้าปลีก
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
22.262 M HUF365 HUF+5.80%60.991 K1.3334.293 B HUF11.9330.59 HUF+154.79%4.93%การเงิน
WABERERSWABERER`S SHARE
22.036 M HUF3870 HUF−2.27%5.694 K1.0967.644 B HUF8.94433.09 HUF−23.20%2.62%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
21.342 M HUF2970 HUF+1.71%7.186 K1.4150.046 B HUF−430.91 HUF−309.82%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DDMKERDM-KER SHARE
11.733 M HUF35.0 HUF−14.22%335.236 K1.184.418 B HUF−1.86 HUF−193.77%0.57%บริการการกระจายสินค้า
PANNERGYPANNERGY SHARE
11.276 M HUF1370 HUF−0.72%8.231 K1.2921.402 B HUF12.42110.29 HUF+104.14%0.00%สาธารณูปโภค
DDUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
10.448 M HUF724 HUF+0.56%14.431 K0.1624.507 B HUF9.2278.52 HUF14.93%การเงิน
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
7.741 M HUF23600 HUF−2.07%3282.6547.2 B HUF16.241453.00 HUF−15.72%7.20%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BIFBIF SHARE
6.811 M HUF470 HUF−4.86%14.492 K1.62118.292 B HUF11.2241.88 HUF+27.48%7.45%การเงิน
GGLOSTERGLOSTER SHARE
2.566 M HUF900 HUF+0.56%2.851 K0.9316.359 B HUF130.246.91 HUF−50.13%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
VVVTVIVETECH PLC
2.388 M HUF185 HUF+5.71%12.91 K6.65บริการเชิงพาณิชย์
MMKBBANKMKB BANK SHARE
2.161 M HUF7400 HUF−1.07%2920.642.387 T HUF13.01568.74 HUF1.39%การเงิน
EEPDUFERRÉPDUFERR SHARE
1.47 M HUF38.1 HUF0.00%38.595 K1.132.635 B HUF64.910.59 HUF−92.29%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
OORMESTERŐRMESTER SHARE
1.454 M HUF450 HUF−6.25%3.23 K1.681.169 B HUF15.3229.38 HUF−10.28%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
AAMIXAAMIXA HOLDING PLC
1.232 M HUF440 HUF−4.35%2.8 K1.93583.976 M HUF−12.71 HUF+14.52%0.00%การเงิน
FFUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
1.17 M HUF20.6 HUF+3.00%56.797 K1.39607.584 M HUF16.571.24 HUF0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
1.092 M HUF838 HUF+0.72%1.303 K0.1990.915 B HUF13.6161.56 HUF0.00%การเงิน
SSTRTSTRT HOLDING NYRT
565.48 K HUF1055 HUF−4.09%5360.78การเงิน
NNORDNORD GENERAL PLC
481.8 K HUF14.60 HUF+1.74%33 K0.41การสื่อสาร
RABARÁBA SHARE
295.9 K HUF1345 HUF0.00%2200.2417.959 B HUF15.1688.70 HUF−27.43%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
KKULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
259.42 K HUF2180 HUF0.00%1190.3013.08 B HUF12.05180.86 HUF+36.29%6.88%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ENEFIENEFI SHARE
202 K HUF202 HUF−3.81%1 K0.052.252 B HUF−33.25 HUF0.00%สาธารณูปโภค
PPENSUMPENSUM SHARE
193.6 K HUF2420 HUF0.00%800.14บริการเชิงพาณิชย์
UUBMUBM HOLDING PUBLIC
163.9 K HUF1490 HUF+0.68%1100.34อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PPOLYDUCTPOLYDUCT NYRT. ORDINARY SHARE
114 K HUF11400 HUF+0.88%100.13แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
EESENTESENSE HUMAN RES
109.12 K HUF496 HUF0.00%2200.014.96 B HUF19.5625.36 HUF0.00%บริการเชิงพาณิชย์
NNAVIGNAVIGATOR INVESTME
94.5 K HUF70.0 HUF−5.41%1.35 K0.19การเงิน
CCIVTACIVITA GROUP NYRT
84 K HUF560 HUF+0.90%1501.486.737 B HUF0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EEPROLIUSIAEPROLIUS INGATLAN NYRT. ORDINARY SHARE
54 K HUF1350 HUF+3.85%400.28การเงิน
SSPPCSHOPPER PARK PLUS
20.608 K EUR11.5 EUR−0.86%1.792 K1.59การเงิน
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
4.438 K EUR9.15 EUR0.00%4850.0935.858 B HUF7.90459.53 HUF+30.41%5.89%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
OOXOTHOXO TECHNOLOGIES H
2.264 K EUR6.60 EUR0.00%3430.43การเงิน
KKERMNKERMANN IT SOLUTIO
500 HUF500.0 HUF−13.79%10.00บริการทางด้านเทคโนโลยี