หุ้นฮังการี ทั้งหมด

หุ้นเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนกันได้ ซึ่งแสดงถึงความเป็นเจ้าของในบริษัท เทรดเดอร์ลงทุนในหุ้นเพื่อได้รับประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย หรือเงินปันผล ลองดู หุ้นฮังการี ทั้งหมดด้านล่าง, ซึ่งสามารถจัดเรียงได้ตามตัวอักษร
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
4IG4IG SHARE
788 HUF−0.63%16.748 K1.33236.487 B HUF−184.07 HUF−137.30%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AKKOAKKO INVEST SHARE
267 HUF−0.74%26.927 K2.178.921 B HUF7.6834.75 HUF+95.10%0.00%การเงิน
ALTEOALTEO SHARE
4160 HUF+0.24%6.262 K0.2179.609 B HUF6.48642.07 HUF−2.02%9.70%สาธารณูปโภค
AAMIXAAMIXA HOLDING PLC
450 HUF−2.60%2500.29613.175 M HUF−12.71 HUF+14.52%0.00%การเงิน
ANYANY SHARE
4050 HUF+1.00%5.982 K0.3357.527 B HUF10.08401.87 HUF+253.34%4.01%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
APPENINNAPPENINN SHARE
490 HUF−0.20%18.228 K0.5723.258 B HUF3.04161.21 HUF0.00%การเงิน
AASTRAASTRASUN SOLAR ZRT
282 HUF−2.76%1.62 K0.426.662 B HUF0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
149.0 HUF+0.68%96.571 K1.1979.454 B HUF10.7713.84 HUF0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
BBETBUDAPEST STOCK EX
3950 HUF+2.86%4.53 K16.3820.788 B HUF3.661078.97 HUF0.00%การเงิน
BIFBIF SHARE
522 HUF+1.56%11.127 K3.44129.366 B HUF12.4641.88 HUF+27.48%6.81%การเงิน
CCHOMECHAMELEON SMART HO
98.0 HUF−2.00%1000.052.773 B HUF−19.33 HUF0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
351 HUF−1.13%14.872 K1.5333.354 B HUF8.8539.65 HUF+447.88%9.30%การเงิน
CCIVTACIVITA GROUP NYRT
550 HUF−1.79%4806.716.616 B HUF0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
85.2 HUF−0.47%3.663 M2.9432.785 B HUF19.554.36 HUF0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DDMKERDM-KER SHARE
33.4 HUF+4.38%3 K0.064.216 B HUF−1.86 HUF−193.77%0.60%บริการการกระจายสินค้า
DDUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
766 HUF+0.52%4.325 K0.2925.793 B HUF9.7678.52 HUF16.43%การเงิน
ENEFIENEFI SHARE
230 HUF0.00%31.287 K1.982.564 B HUF−33.25 HUF0.00%สาธารณูปโภค
EEPDUFERRÉPDUFERR SHARE
37.0 HUF0.00%24.186 K1.272.559 B HUF63.030.59 HUF−92.29%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
EEPROLIUSIAEPROLIUS INGATLAN NYRT. ORDINARY SHARE
1400 HUF+3.70%50.04การเงิน
EESENTESENSE HUMAN RES
480 HUF0.00%1.3 K0.354.8 B HUF18.9325.36 HUF0.00%บริการเชิงพาณิชย์
FFORRAS/TFORRÁS "A" SHARE
2000 HUF+2.56%5503.8510 B HUFการเงิน
FFUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
19.8 HUF+0.51%18.368 K0.39581.039 M HUF15.931.24 HUF0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GGLOSTERGLOSTER SHARE
890 HUF−0.56%2940.1616.268 B HUF128.806.91 HUF−50.13%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
9.10 EUR−0.55%3900.2436.673 B HUF7.83461.27 HUF+30.90%7.65%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
HHU0000009907KARPOTLASI JEGY
350 HUF−0.57%1.049 K6.34
KKERMNKERMANN IT SOLUTIO
580.0 HUF+16.00%3000.97บริการทางด้านเทคโนโลยี
KKULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
2100 HUF+2.94%2930.9112.24 B HUF11.61180.86 HUF+36.29%9.02%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
2930 HUF−1.01%2.129 K1.1049.878 B HUF−430.91 HUF−309.82%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MMEGAKRANMEGAKRAN SHARE
4.20 HUF−4.55%257 K0.35การค้าปลีก
MMKBBANKMKB BANK SHARE
7580 HUF+1.07%7362.972.419 T HUF11.61652.78 HUF1.01%การเงิน
MOLMOL SHARE
2836 HUF−1.05%324.804 K0.551.848 T HUF5.23%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
1030 HUF−2.28%415.843 K0.761.024 T HUF9.42109.32 HUF+91.95%4.24%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
NNAPNAP NYRT. ORDINARY SHARE
1350 HUF−0.74%6.179 K0.15สาธารณูปโภค
NNATURNATURLAND HOLDING
2420 HUF0.00%200.32การเงิน
NNAVIGNAVIGATOR INVESTME
70.5 HUF−7.24%2.44 K0.27การเงิน
NNORDNORD GENERAL PLC
13.55 HUF−3.21%69.5 K2.30การสื่อสาร
NNUTEXNUTEX PLC
14.30 HUF−1.38%587.766 K0.892.148 B HUF12.601.13 HUF0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
OPUSOPUS SHARE
429.0 HUF+2.26%952.083 K2.04286.073 B HUF10.9739.12 HUF+116.66%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
OORMESTERŐRMESTER SHARE
440 HUF0.00%80.001.143 B HUF14.9829.38 HUF−10.28%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
OTPOTP BANK SHARE
17530 HUF−0.20%340.973 K0.764.727 T HUF4.533866.64 HUF3.07%การเงิน
มีแรงซื้อ
OOXOTHOXO TECHNOLOGIES H
6.70 EUR0.00%30.00การเงิน
PANNERGYPANNERGY SHARE
1435 HUF+0.35%4.11 K0.6322.339 B HUF13.01110.29 HUF+104.14%0.00%สาธารณูปโภค
PPENSUMPENSUM SHARE
2420 HUF+0.83%150.05บริการเชิงพาณิชย์
PPOLYDUCTPOLYDUCT NYRT. ORDINARY SHARE
12000 HUF0.00%2092.17แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
RABARÁBA SHARE
1315 HUF−2.95%1.52 K1.0818.093 B HUF11932.850.11 HUF−99.95%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
9310 HUF+0.76%158.048 K0.411.715 T HUF9.101023.61 HUF+20.60%4.22%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
SSPPCSHOPPER PARK PLUS
11.2 EUR+1.82%2920.11การเงิน
SSTRTSTRT HOLDING NYRT
1030 HUF+9.81%900.12การเงิน
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
828 HUF−2.82%47.394 K19.5392.434 B HUF13.4561.56 HUF0.00%การเงิน
UUBMUBM HOLDING PUBLIC
1490 HUF0.00%1600.66อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
VVERTIVERTIKAL GROUP ZRT
9.00 HUF−1.10%25 K0.389.963 B HUF11.760.77 HUF0.00%การผลิตของผู้ผลิต
VVVTVIVETECH PLC
128 HUF−1.54%2500.64บริการเชิงพาณิชย์
WABERERSWABERER`S SHARE
4030 HUF0.00%5.433 K1.2070.441 B HUF9.31433.09 HUF−23.20%2.51%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
24600 HUF−1.20%130.0449.8 B HUF16.931453.00 HUF−15.72%6.83%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร