หุ้นฮังการี ที่เสี่ยงที่สุดในตลาด

เบต้าเป็นแนวคิดที่วัดความผันผวนของหุ้นเทียบกับตลาดโดยรวม หุ้นช่วงเบต้าสูงสามารถสร้างสินทรัพย์ที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มีความอดทนสูงต่อความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นหมายความว่าพวกมันยังมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูงอีกด้วย ฮังการี มีความหลากหลายมากพอที่จะเสนอหุ้นจำนวนที่เหมาะสมได้ แน่นอนว่าการลงทุนในหุ้นนั้นอาจได้ผล แต่จำไว้ว่าผลประโยชน์และการสูญเสียเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน ดังนั้นจงดำเนินการอย่างระมัดระวังและดำเนินการอย่างมีเหตุผล

สัญลักษณ์
เบต้า 1 ปี
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
OPUSOPUS SHARE
1.48348.5 HUF−1.27%834.296K240.724B HUF11.5530.17 HUF−3.97%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
OTPOTP BANK SHARE
1.4613180 HUF1.42%824.811K3.497T HUF4.093222.09 HUF214.39%2.31%การเงิน
มีแรงซื้อ
APPENINNAPPENINN SHARE
0.88246 HUF−4.28%65.346K12.174B HUF0.00%การเงิน
ASTRAASTRASUN SOLAR ZRT
0.84338 HUF4.97%3007.607B HUF0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MOLMOL SHARE
0.832760 HUF−0.50%628.008K1.789T HUF2.88959.47 HUF−15.60%5.47%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
ENEFIENEFI SHARE
0.76145 HUF5.07%2.3K1.539B HUF0.00%สาธารณูปโภค
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
0.6521.3 HUF0.00%20.5K628.23M HUF0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
0.639050 HUF−0.28%200.197K1.685T HUF10.66848.76 HUF5.25%4.30%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
AMIXAAMIXA HOLDING PLC
0.57406 HUF−5.58%50570.704M HUF−10.28 HUF17.88%0.00%การเงิน
WABERERSWABERER`S SHARE
0.512570 HUF0.00%48944.921B HUF3.94%ระบบขนส่ง
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
0.44113.5 HUF0.44%20.037K49.008B HUF0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
PANNERGYPANNERGY SHARE
0.441310 HUF1.55%7.99K20.152B HUF11.90110.10 HUF127.05%1.40%สาธารณูปโภค
RABARÁBA SHARE
0.431325 HUF0.00%71017.692B HUF0.00%การผลิตของผู้ผลิต
CHOMECHAMELEON SMART HO
0.37150.00 HUF0.00%1.852K4.244B HUF0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
0.338.26 EUR−5.06%5.657K34.474B HUF9.03343.09 HUF−13.96%6.19%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ALTEOALTEO SHARE
0.322830 HUF0.00%1.991K54.288B HUF4.09691.55 HUF21.32%3.64%สาธารณูปโภค
MKBBANKMKB BANK SHARE
0.304180 HUF−0.48%2461.355T HUF9.50440.12 HUF−9.19%1.86%การเงิน
NUTEXNUTEX PLC
0.2611.45 HUF0.00%214.78K1.696B HUF0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4IG4IG SHARE
0.25855 HUF0.00%103.193K254.976B HUF−61.26 HUF−204.17%3.39%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
GLOSTERGLOSTER SHARE
0.24950 HUF0.00%50017.047B HUF124.547.63 HUF−27.31%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
0.232700 HUF−0.74%2.255K45.834B HUF−299.53 HUF2.02%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ANYANY SHARE
0.211760 HUF0.57%5.099K25.105B HUF9.20%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
0.21537 HUF2.68%797.81K508.125B HUF7.7169.61 HUF5.48%5.85%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
AKKOAKKO INVEST SHARE
0.13227 HUF−0.44%91.715K7.562B HUF7.7329.36 HUF156.99%0.00%การเงิน
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
0.11266 HUF−1.48%8.921K25.368B HUF6.67%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
0.1137.9 HUF2.16%80.885K14.209B HUF10.803.51 HUF−94.47%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
−0.031810 HUF−7.18%59610.86B HUF8.29%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ORMESTERŐRMESTER SHARE
−0.05394 HUF−3.90%1311.024B HUF0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
−0.2517900 HUF0.00%1235.8B HUF9.50%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DMKERDM-KER SHARE
−0.3329.6 HUF−7.21%131.228K4.027B HUF−0.80 HUF−131.08%0.63%บริการการกระจายสินค้า
BIFBIF SHARE
−0.36462 HUF0.43%40.75K115.775B HUF12.1737.95 HUF109.34%7.61%การเงิน
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
−0.4040.8 HUF−6.42%1.404K3.016B HUF−0.48 HUF2.64%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
−0.48546 HUF−2.15%1.075K18.888B HUF6.3885.61 HUF11.53%19.38%การเงิน
BETBUDAPEST STOCK EX
−0.502765.0 HUF2.41%814.616B HUF0.00%การเงิน
ESENTESENSE HUMAN RES
−0.52525 HUF0.00%2095.25B HUF−5.09 HUF0.00%บริการเชิงพาณิชย์
FORRAS/TFORRÁS "A" SHARE
−0.761700 HUF4.29%3948.5B HUFการเงิน