ตลาดหุ้นฮังการี

หุ้นฮังการีที่มีราคาสูงสุด

เมื่อต้องการค้นหาสิ่งที่จะลงทุน ราคาหุ้นมักไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ผู้คนพร้อมจะพิจารณา และด้วยเหตุผลที่ดี ต่างจากตัวชี้วัดพื้นฐานอื่นๆ เช่น รายได้หรือรายได้สุทธิ ราคาหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายโดยการเปลี่ยนอุปทานของหุ้นทั้งหมดที่หมุนเวียน การแยกหุ้นเป็นตัวอย่างทั่วไปของเรื่องนี้ โดยที่หนึ่งหุ้นแบ่งออกเป็นสองหรือสามหุ้นหรือมากกว่า เพื่อให้ราคาแบ่งถูกมองว่าเป็นนักลงทุนรายย่อยที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น หากคุณชอบแนวคิดที่จะมีหุ้นราคาแพงก้อนหนึ่งในพอร์ตโฟลิโอของคุณ คุณควรลองดูรายการต่อไปนี้ — หุ้นฮังการีเหล่านี้คือสิ่งที่คุณต้องการ

สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
ภาค
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
19000 HUF0.53%100 HUF
มีแรงซื้อ
761.444M HUF38B HUF247สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
OTPOTP BANK SHARE
10970 HUF3.30%350 HUF
มีแรงซื้อ
266.396K2.922B HUF2.952T HUF5.312065.46 HUF35.976Kการเงิน
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
8725 HUF1.45%125 HUF
มีแรงซื้อ
251.906K2.198B HUF1.62T HUF10.28848.76 HUF12.167Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MOLMOL SHARE
2906 HUF2.69%76 HUF
มีแรงซื้อรุนแรง
668.773K1.943B HUF2.32T HUF1315.94 HUFแร่พลังงาน
ALTEOALTEO SHARE
2730 HUF−1.80%−50 HUF
มีแรงขาย
1.138K3.107M HUF52.369B HUF4.17655.47 HUF413สาธารณูปโภค
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
2405 HUF0.63%15 HUF
มีแรงขาย
6.282K15.108M HUF40.526B HUF11.71205.38 HUF1.499Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
2040 HUF5.70%110 HUF
มีแรงซื้อ
3.615K7.375M HUF12.24B HUF74บริการทางด้านเทคโนโลยี
WABERERSWABERER`S SHARE
2000 HUF1.52%30 HUF
มีแรงซื้อ
8.438K16.876M HUF34.958B HUF366.31 HUFระบบขนส่ง
ANYANY SHARE
1685 HUF0.30%5 HUF
มีแรงซื้อ
1.503K2.533M HUF24.173B HUF156.42 HUF1.082Kบริการเชิงพาณิชย์
RABARÁBA SHARE
1250 HUF0.81%10 HUF
มีแรงขาย
9891.236M HUF16.691B HUF−52.68 HUFการผลิตของผู้ผลิต
PANNERGYPANNERGY SHARE
1030 HUF−0.96%−10 HUF
มีแรงขายรุนแรง
6.458K6.652M HUF16.09B HUF12.6781.32 HUF14สาธารณูปโภค
GLOSTERGLOSTER SHARE
1010 HUF8.60%80 HUF
มีแรงซื้อ
550555.5K HUF18.124B HUF132.417.63 HUF202บริการทางด้านเทคโนโลยี
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
734 HUF−1.08%−8 HUF
มีแรงซื้อ
38.515K28.27M HUF24.845B HUF8.0491.25 HUFการเงิน
4IG4IG SHARE
660 HUF−0.45%−3 HUF
มีแรงขาย
20.066K13.244M HUF196.824B HUF−77.57 HUFบริการทางด้านเทคโนโลยี
ORMESTERŐRMESTER SHARE
550 HUF−7.56%−45 HUF
มีแรงซื้อ
42.2K HUF1.429B HUF13.4840.79 HUFบริการเชิงพาณิชย์
AMIXAAMIXA HOLDING PLC
500 HUF8.93%41 HUF
มีแรงซื้อรุนแรง
16.416K8.208M HUF663.609M HUF−12.20 HUFการเงิน
ESENTESENSE HUMAN RES
430 HUF−3.15%−14 HUF
มีแรงขาย
5.07K2.18M HUF4.3B HUF−5.09 HUF446บริการเชิงพาณิชย์
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
413.0 HUF−1.67%−7.0 HUF
มีแรงขาย
402.193K166.106M HUF415.396B HUF7.2556.95 HUF6.711Kการสื่อสาร
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
263 HUF−1.13%−3 HUF
มีแรงขาย
3.698K972.574K HUF24.71B HUF12.01 HUF191การเงิน
BIFBIF SHARE
238 HUF−4.03%−10 HUF
มีแรงขาย
20.579K4.898M HUF59.901B HUF5.9739.87 HUF64การเงิน
AKKOAKKO INVEST SHARE
229 HUF−0.43%−1 HUF
มีแรงขาย
17.333K3.969M HUF7.595B HUF7.4030.94 HUFการเงิน
CHOMECHAMELEON SMART HO
210.00 HUF0.00%0.00 HUF
มีแรงซื้อ
29662.16K HUF4.2B HUF14เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
APPENINNAPPENINN SHARE
146.5 HUF0.34%0.5 HUF
มีแรงขาย
1.436K210.374K HUF6.94B HUF59การเงิน
ENEFIENEFI SHARE
142 HUF6.77%9 HUF
มีแรงซื้อ
1K142K HUF1.583B HUFสาธารณูปโภค
OPUSOPUS SHARE
105.0 HUF0.00%0.0 HUF
มีแรงขาย
85.763K9.005M HUF71.603B HUF5.8218.07 HUF4.665Kอื่นๆ
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
95.2 HUF−1.86%−1.8 HUF
มีแรงซื้อ
90.165K8.584M HUF41.288B HUFการค้าปลีก
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
35.0 HUF2.94%1.0 HUF
มีแรงซื้อ
324.085K11.343M HUF13.405B HUF9.973.51 HUFบริการทางด้านเทคโนโลยี
DMKERDM-KER SHARE
33.5 HUF−4.29%−1.5 HUF
มีแรงขายรุนแรง
11.351K380.259K HUF4.229B HUF89.930.37 HUFบริการการกระจายสินค้า
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
32.0 HUF10.34%3.0 HUF
มีแรงซื้อ
4K128K HUF2.213B HUF−0.04 HUF68สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
20.80 HUF4.00%0.80 HUF
มีแรงขาย
23.756K494.125K HUF613.482M HUF0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NUTEXNUTEX SHARE
12.90 HUF−20.37%−3.30 HUF
มีแรงขายรุนแรง
4.077M52.591M HUF1.911B HUFเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
8.10 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขาย
2872.325K EUR30.492B HUF9.12339.71 HUF24การเงิน