หุ้นฮังการี กับราคาสูงสุด

ด้านล่างคือ หุ้นฮังการี ที่มีราคาหุ้นขึ้นไปสูงสุดในวันนี้ โดยจัดเรียงตามราคา และยังมีเมตริกอื่นๆ ให้เลือกด้วย เช่น อัตราส่วน P/E มูลค่าตลาด การเปลี่ยนแปลงราคา และอื่นๆ
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
24300 HUF−1.22%3331.0849.2 B HUF16.721453.00 HUF−15.72%6.91%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
OTPOTP BANK SHARE
17330 HUF−1.14%258.588 K0.594.718 T HUF4.483866.64 HUF3.08%การเงิน
มีแรงซื้อ
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
9300 HUF−0.11%70.946 K0.201.728 T HUF9.091023.61 HUF+20.60%4.19%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
MMKBBANKMKB BANK SHARE
7500 HUF−1.06%1100.372.445 T HUF11.49652.78 HUF1.00%การเงิน
ALTEOALTEO SHARE
4170 HUF+0.24%7.658 K0.2779.801 B HUF6.49642.07 HUF−2.02%9.68%สาธารณูปโภค
ANYANY SHARE
4150 HUF+2.47%10.967 K0.6458.101 B HUF10.33401.87 HUF+253.34%3.98%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
WABERERSWABERER`S SHARE
4030 HUF0.00%2.134 K0.4470.441 B HUF9.31433.09 HUF−23.20%2.51%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
BBETBUDAPEST STOCK EX
3950 HUF0.00%430.0621.383 B HUF3.661078.97 HUF0.00%การเงิน
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
2920 HUF−0.34%1.671 K0.8149.372 B HUF−430.91 HUF−309.82%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MOLMOL SHARE
2812 HUF−0.85%438.798 K0.831.829 T HUF5.29%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
PANNERGYPANNERGY SHARE
1410 HUF−1.74%2.864 K0.5022.417 B HUF12.78110.29 HUF+104.14%0.00%สาธารณูปโภค
RABARÁBA SHARE
1340 HUF+1.90%4.96 K3.7017.559 B HUF12159.710.11 HUF−99.95%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
1026 HUF−0.39%453.712 K0.801.001 T HUF9.39109.32 HUF+91.95%4.34%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
GGLOSTERGLOSTER SHARE
890 HUF0.00%1.435 K0.7616.177 B HUF128.806.91 HUF−50.13%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
834 HUF+0.72%2.084 K0.3089.83 B HUF13.5561.56 HUF0.00%การเงิน
4IG4IG SHARE
786 HUF−0.25%19.952 K1.45234.996 B HUF−184.07 HUF−137.30%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DDUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
770 HUF+0.52%5.139 K0.3625.928 B HUF9.8178.52 HUF16.35%การเงิน
CCIVTACIVITA GROUP NYRT
575 HUF+4.55%3372.856.616 B HUF0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BIFBIF SHARE
526 HUF+0.77%9.65 K2.25131.379 B HUF12.5641.88 HUF+27.48%6.70%การเงิน
EESENTESENSE HUMAN RES
494 HUF+2.92%9500.254.8 B HUF19.4825.36 HUF0.00%บริการเชิงพาณิชย์
APPENINNAPPENINN SHARE
490 HUF0.00%49.137 K1.6223.211 B HUF3.04161.21 HUF0.00%การเงิน
AAMIXAAMIXA HOLDING PLC
436 HUF−3.11%12.359 K22.57597.248 M HUF−12.71 HUF+14.52%0.00%การเงิน
OPUSOPUS SHARE
429.0 HUF0.00%852.13 K1.55292.551 B HUF10.9739.12 HUF+116.66%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
359 HUF+2.28%4.001 K0.5732.978 B HUF9.0539.65 HUF+447.88%9.40%การเงิน
AKKOAKKO INVEST SHARE
260 HUF−2.62%25.72 K1.908.855 B HUF7.4834.75 HUF+95.10%0.00%การเงิน
ENEFIENEFI SHARE
222 HUF−3.48%28.435 K1.512.564 B HUF−33.25 HUF0.00%สาธารณูปโภค
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
149.0 HUF0.00%206.962 K2.3579.991 B HUF10.7713.84 HUF0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
82.0 HUF−3.76%551.57 K0.3732.632 B HUF18.814.36 HUF0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EEPDUFERRÉPDUFERR SHARE
34.0 HUF−8.11%81.39 K4.622.559 B HUF57.920.59 HUF−92.29%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
DDMKERDM-KER SHARE
32.0 HUF−4.19%7.777 K0.194.216 B HUF−1.86 HUF−193.77%0.60%บริการการกระจายสินค้า
FFUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
19.5 HUF−1.52%165.199 K4.54583.988 M HUF15.681.24 HUF0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NNUTEXNUTEX PLC
14.15 HUF−1.05%347.401 K0.572.118 B HUF12.471.13 HUF0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
9.10 EUR0.00%510.0936.624 B HUF7.83461.27 HUF+30.90%7.69%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
VVERTIVERTIKAL GROUP ZRT
8.90 HUF−1.11%10 K0.159.853 B HUF11.630.77 HUF0.00%การผลิตของผู้ผลิต