อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
210.424M0.23-0.80%162.190Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
19.903B3.20-3.75%1.991Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
162.329B1.530.77%936.410Kในทางอุตสาหกรรม12
21.992M-0.36%22.686Kวัสดุพื้นฐาน1
3.227B3.120.70%2ในทางอุตสาหกรรม2
4.360B0.62%2.127Mในทางอุตสาหกรรม1
17.328B1.980.67%80.575Kในทางอุตสาหกรรม1
233.818M5.101.66%419วัสดุพื้นฐาน2
239.978B1.72-0.19%256.189Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
50.548B1.500.61%200.237Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
5.936B1.670.06%36.331Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
35.247B4.25-0.40%1.120Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
87.730M10.03%1.073Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
18.554B3.175.97%1.024Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
270.784B2.75-0.31%1.890Mไฟแนนซ์18
4.006B-0.05%96.856Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ38
4.373B4.68-0.46%125.315Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
42.963B2.070.81%264.502Kในทางอุตสาหกรรม18
4.422B3.53-1.02%94.631Kในทางอุตสาหกรรม2
1.692B-0.95%480สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
9.683M8.26-0.72%1ในทางอุตสาหกรรม1
115.195M-9.11%10ไฟแนนซ์2
54.370B2.46-0.13%601.956Kวัสดุพื้นฐาน8
27.573B3.850.84%200.256Kเทคโนโลยี8
86.700M-0.65%143.412Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
6.033B1.920.89%125.097Kเทคโนโลยี13
71.652B3.62-0.08%736.920Kในทางอุตสาหกรรม10
26.418B4.260.44%54.084Kวัสดุพื้นฐาน3
23.568B3.540.08%670.232Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
3.418B4.96-0.04%237.821Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
4.737B4.69-0.78%37.775Kไฟแนนซ์1
1.408B1.59%29.922Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
112.007M1.23%132.076Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
121.041B0.60-0.39%107.163Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร10
3.984B4.11-0.46%88.996Kวัสดุพื้นฐาน1
18.449B6.610.35%3.214Mไฟแนนซ์5
30.874M4.812.04%3.030Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
1.999B3.211.31%16.837Kสาธารณูปโภค5
53.591B3.160.39%856.447Kในทางอุตสาหกรรม9
533.124M0.131.87%5.405Kเทคโนโลยี8
1.308B5.320.18%10.982Kในทางอุตสาหกรรม3
45.646B1.65-0.56%2.248Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
9.733B4.63-0.12%1.048Mในทางอุตสาหกรรม16
9.695B1.240.21%167.113Kไฟแนนซ์2
1.418B2.34-2.83%9.892Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
50.342B2.71-0.72%905.694Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
17.874B4.33-0.41%1.146Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
653.576M1.44-1.45%22.859Kวัสดุพื้นฐาน5
295.368M3.21-1.36%89.127Kวัสดุพื้นฐาน3
5.270B0.72-1.69%628ในทางอุตสาหกรรม3
10.484B1.170.78%95.837Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ4
16.222M-2.16%40.609Kในทางอุตสาหกรรม2
74.670B2.54-4.54%48.233Kในทางอุตสาหกรรม5
6.089B2.630.15%659.692Kในทางอุตสาหกรรม1
22.582M5.54-0.36%481ไฟแนนซ์1
203.448M-0.06%2.463Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
894.799M2.221.40%82.063Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
1.022B2.66-0.36%252สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
1.084B4.47-0.03%10.793Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
12.389B2.570.70%389.538Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
63.438B1.220.57%270.269Kเทคโนโลยี37
45.964M-0.49%2.722Kสาธารณูปโภค1
57.982B0.530.38%13.100Kในทางอุตสาหกรรม1
1.753B1.93-0.14%20.485Kในทางอุตสาหกรรม17
1.908B3.193.75%144.278Kวัสดุพื้นฐาน1
126.403B5.220.35%4.474Mพลังงาน1
57.869B4.20-0.60%2.999Mบริการโทรคมนาคม7
2.061B5.80%203.438Kเทคโนโลยี11
383.140M3.840.04%11.222Kไฟแนนซ์3
24.341B3.810.04%56.780Kไฟแนนซ์18
767.263M1.461.02%1.919Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
51.189B5.88-0.23%4.633Mไฟแนนซ์2
123.612M1.490.53%1.241Kในทางอุตสาหกรรม2
56.755B1.121.13%486.423Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ20
21.731B4.08-1.01%323.947Kไฟแนนซ์2
71.763B4.32-0.59%2.527Mสาธารณูปโภค2
1.360B1.84-0.82%2.341Kวัสดุพื้นฐาน4
1.049B6.011.54%52.818Kเทคโนโลยี3
1.338B1.57-0.19%98.239Kพลังงาน4
4.788B3.43-0.09%115.551Kพลังงาน2
2.546B3.99-0.87%35.604Kพลังงาน2
68.463B3.860.46%209.011Kพลังงาน6
118.000M4.81-0.76%2.461Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
123.331M2.483.39%20วัสดุพื้นฐาน1
1.384B0.322.29%571.873Kในทางอุตสาหกรรม2
116.366B1.73-1.03%403.566Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
52.907M0.662.49%6.238Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
285.423B3.131.50%781.452Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ15
25.485M-1.39%34.222Kเทคโนโลยี2
3.959M17.65%479วัสดุพื้นฐาน1
4.972B4.30-0.31%59.568Kไฟแนนซ์16
3.312B1.511.02%86.091Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
1.298B4.068.41%707.899Kไฟแนนซ์1
1.821B0.56%12.604Kพลังงาน6
56.719M0.38%5.205Kพลังงาน2
15.950B2.970.06%258.555Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
39.106M-1.50%4.693Kเทคโนโลยี1
14.444B1.331.96%2.576Mเทคโนโลยี8
3.542B1.23-0.34%57.600Kเทคโนโลยี33
127.993M-0.13%16.397Kวัสดุพื้นฐาน3
183.312M5.410.00%100วัสดุพื้นฐาน1
60.274B0.030.83%496วัสดุพื้นฐาน2
434.739M4.230.94%38.886Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
17.396B3.68-0.14%517.055Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
8.016B0.081.95%628.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
10.343B4.490.43%1.308Mสาธารณูปโภค2
12.298B4.95-0.50%621.726Kบริการโทรคมนาคม4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ