อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
210.424M0.23-0.13%135.768Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
19.904B3.20-0.99%225.640Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
162.329B1.53-2.31%574.093Kในทางอุตสาหกรรม12
21.992M-2.13%92.402Kวัสดุพื้นฐาน1
3.227B3.121.58%1ในทางอุตสาหกรรม2
4.360B-3.71%3.056Mในทางอุตสาหกรรม1
17.328B1.98-0.87%17.280Kในทางอุตสาหกรรม1
233.818M5.102.87%3.450Kวัสดุพื้นฐาน2
239.966B1.72-3.49%262.190Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
50.548B1.50-0.69%77.039Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
5.936B1.67-1.57%13.730Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
35.247B4.25-0.57%799.842Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
94.192M0.63%554สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
18.554B3.17-0.08%386.405Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
270.784B2.75-1.12%1.023Mไฟแนนซ์18
3.986B2.08%94.871Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ38
4.373B4.68-1.65%50.819Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
42.963B2.07-0.67%183.933Kในทางอุตสาหกรรม18
4.422B3.530.64%52.025Kในทางอุตสาหกรรม2
1.692B2.58%667สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
9.683M8.260.00%1ในทางอุตสาหกรรม1
23.113B5.36-0.94%140.587Kไฟแนนซ์12
54.528B2.46-0.70%208.429Kวัสดุพื้นฐาน9
27.573B3.85-0.91%140.413Kเทคโนโลยี8
68.860M0.83%388.831Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
6.033B1.920.65%94.488Kเทคโนโลยี12
71.661B3.62-0.24%362.470Kในทางอุตสาหกรรม10
26.418B4.260.26%37.977Kวัสดุพื้นฐาน3
23.568B3.54-1.10%517.933Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
3.418B4.96-0.30%143.177Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
4.737B4.69-1.60%25.726Kไฟแนนซ์1
1.408B-1.31%20.402Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
112.007M-1.73%33.323Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
121.013B0.60-0.44%66.970Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
3.984B4.11-2.94%141.950Kวัสดุพื้นฐาน1
18.449B6.61-1.25%3.532Mไฟแนนซ์5
15.054B4.78-1.54%51.311Kไฟแนนซ์4
30.874M4.810.00%58สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
1.999B3.210.09%6.197Kสาธารณูปโภค5
53.594B3.16-1.18%436.623Kในทางอุตสาหกรรม9
527.451M0.13-0.78%3.959Kเทคโนโลยี7
1.308B5.32-2.13%2.752Kในทางอุตสาหกรรม3
45.646B1.65-0.17%919.689Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
9.707B4.651.24%662.573Kในทางอุตสาหกรรม15
9.695B1.240.24%88.628Kไฟแนนซ์2
1.418B2.34-0.25%2.256Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
63.454B2.59-0.10%273.099Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
17.874B4.33-0.75%526.781Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
653.576M1.440.19%7.411Kวัสดุพื้นฐาน5
293.503M3.23-0.15%60.036Kวัสดุพื้นฐาน3
5.270B0.72-1.91%745ในทางอุตสาหกรรม3
10.484B1.17-0.35%85.379Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ4
16.222M-2.55%90.557Kในทางอุตสาหกรรม2
74.670B2.54-0.77%146.512Kในทางอุตสาหกรรม5
6.089B2.63-0.95%485.492Kในทางอุตสาหกรรม1
22.582M5.540.36%282ไฟแนนซ์1
203.448M2.11%1.220Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
894.799M2.22-1.53%127.445Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
1.022B2.660.45%509สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
1.084B4.47-0.31%7.268Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
12.397B2.570.57%288.632Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
63.535B1.22-0.56%155.366Kเทคโนโลยี38
45.964M-1.66%1.102Kสาธารณูปโภค1
57.982B0.53-0.60%7.541Kในทางอุตสาหกรรม1
1.762B1.93-0.58%30.608Kในทางอุตสาหกรรม18
1.908B3.19-1.06%128.360Kวัสดุพื้นฐาน1
126.403B5.222.70%4.809Mพลังงาน1
57.869B4.200.37%1.648Mบริการโทรคมนาคม7
2.153B-1.87%127.302Kเทคโนโลยี11
383.140M3.840.86%1.715Kไฟแนนซ์3
23.889B3.88-0.50%36.421Kไฟแนนซ์17
797.017M1.48-0.02%3.819Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
51.189B5.88-0.67%1.872Mไฟแนนซ์2
123.612M1.490.00%2.305Kในทางอุตสาหกรรม2
56.736B1.120.46%281.379Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ19
21.731B4.080.62%248.155Kไฟแนนซ์2
71.763B4.320.41%1.234Mสาธารณูปโภค2
1.360B1.841.34%1.739Kวัสดุพื้นฐาน4
1.049B6.01-1.07%17.097Kเทคโนโลยี3
1.338B1.575.73%173.056Kพลังงาน4
4.788B3.431.05%91.592Kพลังงาน2
2.546B3.992.34%52.295Kพลังงาน2
68.463B3.866.45%491.627Kพลังงาน6
120.240M4.720.32%9.560Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
123.331M2.482.68%103วัสดุพื้นฐาน1
1.384B0.32-0.36%128.404Kในทางอุตสาหกรรม2
116.350B1.73-0.77%169.793Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
52.907M0.66-0.41%93สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
285.423B3.130.41%220.936Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ15
25.485M-0.81%122.415Kเทคโนโลยี2
3.959M0.00%320วัสดุพื้นฐาน1
10.190B5.12-0.14%14.579Kไฟแนนซ์26
3.318B1.50-0.69%61.091Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
1.298B4.06-5.07%123.875Kไฟแนนซ์1
1.819B0.31%12.128Kพลังงาน5
56.719M-1.31%9.649Kพลังงาน2
10.917M-2.98%4.720Kไฟแนนซ์1
15.956B2.970.52%122.170Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
39.106M-1.12%26.801Kเทคโนโลยี1
14.452B1.32-1.63%1.323Mเทคโนโลยี9
3.617B1.20-0.56%18.856Kเทคโนโลยี34
2.999B-1.10%1.239Kไฟแนนซ์1
122.819M-1.55%158.184Kวัสดุพื้นฐาน3
183.312M5.41-2.44%2.709Kวัสดุพื้นฐาน1
60.274B0.03-2.70%338วัสดุพื้นฐาน2
434.739M4.23-1.27%47.143Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
17.396B3.68-0.62%241.859Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
8.016B0.080.07%132.469Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
10.343B4.491.75%1.127Mสาธารณูปโภค2
12.301B4.940.20%507.473Kบริการโทรคมนาคม5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ