ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
14.274B2.67%227.197Kบริการเชิงพาณิชย์21
164.516B3.73%664.889Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
1.625B0.22%1.877Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3.934B0.93%856ระบบขนส่ง2
1.643B1.99%2.601Mระบบขนส่ง2
2.842B4.28%34.431Kสาธารณูปโภค3
29.876M0.00%1แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
383.431B2.87%105.754Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
347.356M5.30%138.202Kการค้าปลีก3
13.923B4.79%458.251Kการผลิตของผู้ผลิต7
16.269B3.14%173.519Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
111.449B1.41%52.684Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
4.276B1.37%212.398Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ31
4.832B2.25%226.422Kบริการผู้บริโภค4
22.417B1.69%459.516Kการผลิตของผู้ผลิต10
8.093B0.84%33.558Kบริการผู้บริโภค5
1.167B1.30%1.393Kการค้าปลีก2
10.824B-0.09%33.017Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
66.475B1.41%302.769Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
67.159M-13.33%4.000Kแร่พลังงาน1
715.565K-11.11%3.002Kบริการเชิงพาณิชย์1
6.189M-0.37%1เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1.246B0.47%121เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
23.170M1.60%12.997Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
29.384B1.32%14.410Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
5.224B0.87%4.515Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
8.709M1.24%88.110Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.913B0.86%47.145Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
51.804M3.10%4.579Kการค้าปลีก1
1.783B0.96%217.415Kการค้าปลีก1
27.412M0.21%3.143Kการค้าปลีก1
31.307B2.11%715.766Kสาธารณูปโภค8
76.511B2.18%314.066Kการผลิตของผู้ผลิต9
3.494B0.86%13.006Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
9.854B0.01%31.423Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
54.005M1.55%6.050Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
170.650M0.24%1.680Kบริการการกระจายสินค้า4
905.984M3.82%44.689Kการค้าปลีก2
7.187B2.15%14.912Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
70.226B2.83%482.920Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12
531.289M0.58%13.902Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
3.831B3.34%123.586Kการเงิน6
8.342B0.35%13.783Kการเงิน10
13.614B2.33%829.560Kการค้าปลีก6
35.443B2.52%709.817Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.802B0.55%404สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
906.603M0.82%4.989Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
40.384M2.37%903แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
35.233B2.55%1.829Mสาธารณูปโภค4
323.289M0.28%404สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
57.728M6.96%2.678Kการค้าปลีก1
817.125M1.27%9.556Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
7.286B1.87%25.809Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.593B5.80%1.063Mบริการผู้บริโภค7
157.273B0.86%215.662Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
542.466M-0.63%8.422Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.689B1.73%54.979Kการผลิตของผู้ผลิต15
51.558M0.71%4.473Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
35.342B2.07%92.851Kบริการทางด้านเทคโนโลยี29
86.068B3.61%2.705Mแร่พลังงาน1
251.692M2.18%88.938Kการค้าปลีก3
1.204B-0.44%2.672Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
8.352B0.15%24.804Kการเงิน9
26.857B0.88%1.485Mการเงิน10
144.056M0.69%3อื่นๆ475
7.300B3.67%425.517Kการเงิน1
128.459B3.83%1.132Mการเงิน3
36.749B1.78%2.012Mการสื่อสาร4
26.755B3.17%781.775Kบริการผู้บริโภค1
—%บริการการกระจายสินค้า1
91.567B2.02%106.639Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ29
4.837B1.22%20.408Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
247.453M0.00%3.362Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.580B0.45%16.383Kอื่นๆ1
60.634B1.50%109.552Kบริการเชิงพาณิชย์24
1.469B0.67%2.797Kการผลิตของผู้ผลิต6
21.427B4.31%1.866Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
10.373B1.98%458.137Kบริการผู้บริโภค12
45.600B3.36%2.927Mการเงิน3
441.666M1.02%16.106Kการผลิตของผู้ผลิต1
979.688M-0.06%13.260Kแร่พลังงาน4
168.395M3.40%1.344Kแร่พลังงาน1
26.907B2.21%356.081Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
236.865M0.93%140บริการผู้บริโภค2
2.212B1.29%10.007Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
699.831M0.11%43.576Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
15.594B3.29%102.081Kระบบขนส่ง4
51.695B1.10%83.065Kบริการทางด้านเทคโนโลยี37
1.118B0.92%393บริการเชิงพาณิชย์5
56.623M0.00%402เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
291.583B1.50%214.076Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8
3.611B1.00%20.569Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
296.576M0.55%181.302Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
31.761M-1.28%450บริการผู้บริโภค3
42.814M0.00%888บริการผู้บริโภค2
110.885M0.00%2อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
12.472B0.26%17.661Kการเงิน34
27.827B1.18%156.137Kการเงิน10
1.057B0.90%56.212Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
33.950B3.49%2.851Mการเงิน17
961.890M4.26%480.793Kบริการผู้บริโภค3
22.415B2.81%975.975Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
14.135B2.11%15.543Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
2.232B3.16%145.628Kการค้าปลีก8
12.266B0.90%133.219Kการสื่อสาร4
13.980M-3.21%500แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
23.983B0.50%183.991Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
325.377M0.55%43.054Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
3.475B0.72%7.898Kระบบขนส่ง3
74.019B2.74%19.788Kการผลิตของผู้ผลิต10
17.808B2.07%616.034Kสาธารณูปโภค4
4.776B2.41%347.135Kบริการการกระจายสินค้า18
75.417M0.00%41การสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ