อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
22.137B-0.12%413.584Kบริการเชิงพาณิชย์22
296.868B1.88%783.498Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
1.576B0.25%8.396Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
4.171B0.08%802ระบบขนส่ง2
3.823B-0.51%3.132Mระบบขนส่ง2
2.324B1.41%36.094Kสาธารณูปโภค5
38.532M0.00%296แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
437.399B0.71%309.776Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
781.148M0.83%141.285Kการค้าปลีก2
18.125B-1.34%717.976Kการผลิตของผู้ผลิต6
38.578B-0.44%287.124Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
139.140B-0.41%264.174Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
4.636B-1.41%221.542Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ29
7.310B0.60%259.210Kบริการผู้บริโภค4
23.396B1.53%1.359Mการผลิตของผู้ผลิต8
6.832B-0.32%44.038Kบริการผู้บริโภค5
927.467M-0.01%1.634Kการค้าปลีก3
187.873M0.83%5อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
6.531B0.54%222.774Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
62.188B1.64%903.072Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
9.440M-0.71%213เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1.355B-0.26%527เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
20.250M-2.42%354.035Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
34.645B0.38%37.335Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
42.748M0.00%60สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.817B0.71%19.978Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
5.571M4.58%29.202Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.696B0.87%162.379Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
2.432B-0.27%398.375Kการค้าปลีก1
15.870M5.36%814การค้าปลีก1
39.101B0.89%2.058Mสาธารณูปโภค7
74.604B1.92%974.704Kการผลิตของผู้ผลิต13
3.021B3.36%230.574Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
7.680B-1.02%280.842Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
—%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
159.196M-0.31%8.003Kบริการการกระจายสินค้า4
1.221B-0.56%100.176Kการค้าปลีก1
6.448B1.01%81.137Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
90.275B0.91%684.895Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
1.201B1.15%154.179Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
6.145B-0.72%133.128Kการเงิน4
13.249B0.35%60.359Kการเงิน11
5.650M-3.81%15.002Kบริการเชิงพาณิชย์1
16.334B3.70%5.829Mการค้าปลีก6
48.042B1.06%1.562Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
4.835B0.02%916สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
955.757M0.11%13.767Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
10.696M1.92%20.674Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
43.605B1.23%5.013Mสาธารณูปโภค3
422.577M2.90%5.619Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
85.672M0.41%3.823Kการค้าปลีก2
867.387M1.31%26.347Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
7.756B0.45%317.960Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
11.509B2.65%1.195Mบริการผู้บริโภค7
156.650B1.33%418.650Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
2.933B-0.11%1.828Mการผลิตของผู้ผลิต21
61.648M-0.67%6.709Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
44.579B0.76%327.502Kบริการทางด้านเทคโนโลยี32
896.494M0.00%353การเงิน2
120.017B0.14%4.132Mแร่พลังงาน1
156.919M-1.32%152.387Kการค้าปลีก3
1.045B0.88%6.603Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
6.711B1.23%77.832Kการเงิน8
34.304B1.53%2.161Mการเงิน12
169.661M0.72%87อื่นๆ507
11.700B1.43%375.756Kการเงิน1
225.789B0.56%1.190Mการเงิน3
47.734B0.36%4.135Mการสื่อสาร3
87.738B0.49%550.611Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ28
5.639B-0.45%78.730Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
240.245M0.00%10.736Kการผลิตของผู้ผลิต1
—%อื่นๆ1
69.146B1.21%323.039Kบริการเชิงพาณิชย์24
5.179B0.27%34.032Kการผลิตของผู้ผลิต10
29.376B-0.31%3.450Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
30.672B-0.54%2.590Mบริการผู้บริโภค13
124.960B-1.69%2.413Mการเงิน4
730.423M0.18%32.748Kการผลิตของผู้ผลิต2
1.241B1.09%59.618Kแร่พลังงาน4
269.947M-0.47%3.411Kแร่พลังงาน1
54.159B0.42%312.932Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
432.475M-0.38%667บริการผู้บริโภค3
2.753B0.82%44.457Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
1.232B0.24%93.617Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
47.350B-0.06%512.326Kระบบขนส่ง7
52.885B2.18%341.917Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
1.629B1.54%3.367Kบริการเชิงพาณิชย์5
83.079M-2.83%3.277Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
427.960B-0.85%564.244Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
3.528B-0.20%22.183Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
228.584M1.28%728.144Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
49.920M6.00%62บริการผู้บริโภค3
27.497M-2.59%600บริการผู้บริโภค2
130.120M-0.86%4อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
—%ระบบขนส่ง
14.782B0.76%28.441Kการเงิน34
46.907B0.80%166.615Kการเงิน10
1.416B2.05%231.649Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
50.236B0.49%3.976Mการเงิน15
2.482B0.76%341.907Kบริการผู้บริโภค4
25.659B3.02%3.791Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
18.528B0.26%13.852Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
3.765B2.04%75.913Kการค้าปลีก6
11.639B-2.18%883.181Kการสื่อสาร4
21.077B0.18%1.155Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
412.447M0.23%22.976Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
3.543B0.25%1.451Kระบบขนส่ง2
82.261B1.52%133.561Kการผลิตของผู้ผลิต9
24.418B1.15%2.217Mสาธารณูปโภค4
6.040B2.08%563.491Kบริการการกระจายสินค้า19
20.387M0.00%1การสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ