อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
20.590B-1.63%564.994Kบริการเชิงพาณิชย์23
281.872B-2.21%1.079Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
1.500B-1.40%9.352Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4.019B-0.89%1.157Kระบบขนส่ง2
3.545B-3.28%8.006Mระบบขนส่ง2
2.506B-2.56%53.281Kสาธารณูปโภค3
40.492M0.09%887แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
405.010B-1.52%612.273Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
641.950M-8.89%566.238Kการค้าปลีก2
16.748B-2.08%1.116Mการผลิตของผู้ผลิต5
37.792B-1.59%475.461Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
131.361B-1.19%259.486Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
4.594B-0.86%697.640Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ30
6.818B-1.74%673.589Kบริการผู้บริโภค4
23.434B-1.25%1.632Mการผลิตของผู้ผลิต9
8.239B-1.67%269.180Kบริการผู้บริโภค5
939.445M1.50%434การค้าปลีก2
10.426B2.06%457.629Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
63.768B-1.91%1.620Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
96.261M1.74%12แร่พลังงาน1
644.008K13.89%1.338Kบริการเชิงพาณิชย์1
6.234M-1.82%5.811Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.352B-3.82%153เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
16.373M-2.06%70.505Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
31.608B-0.87%48.686Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
49.791M-15.61%400สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.800B-1.83%22.585Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
3.525M-6.62%22.365Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.629B-1.94%274.696Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
84.574M-1.16%2.127Kการค้าปลีก1
2.341B0.89%795.190Kการค้าปลีก1
17.313M0.00%2.157Kการค้าปลีก1
45.169B-0.76%4.218Mสาธารณูปโภค8
77.035B-1.84%1.646Mการผลิตของผู้ผลิต10
2.742B-5.10%203.627Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
9.996B-0.95%340.246Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
78.658M0.31%36.336Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
155.863M-2.93%6.828Kบริการการกระจายสินค้า4
1.075B-1.15%89.314Kการค้าปลีก2
5.642B-1.50%109.780Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
104.207B-2.34%1.495Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
627.535M-3.78%1.226Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
5.774B-2.34%281.207Kการเงิน7
11.617B-1.18%112.629Kการเงิน10
16.546B0.24%3.375Mการค้าปลีก5
43.789B0.06%2.739Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
4.698B-0.19%1.305Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
987.118M-0.51%24.456Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
43.459M-2.55%9.989Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
47.431B-3.33%8.216Mสาธารณูปโภค4
414.315M-1.99%1.940Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
37.846M-0.27%1.857Kการค้าปลีก1
857.759M-1.71%43.440Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
8.453B0.00%236.690Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
10.593B-3.06%2.035Mบริการผู้บริโภค7
144.742B-1.32%796.375Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
2.242B-0.57%3.568Mการผลิตของผู้ผลิต15
54.153M-0.50%23.226Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
37.651B-2.18%609.469Kบริการทางด้านเทคโนโลยี30
896.494M0.00%234การเงิน1
109.056B-2.43%9.849Mแร่พลังงาน1
140.462M0.33%65.152Kการค้าปลีก3
1.051B-2.55%11.922Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
7.284B-1.95%76.091Kการเงิน9
35.365B-3.22%4.379Mการเงิน10
410.695M-1.12%7อื่นๆ505
10.630B-2.13%775.805Kการเงิน1
220.855B-0.96%3.378Mการเงิน3
47.657B-2.01%8.583Mการสื่อสาร4
88.018B-2.00%735.761Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ29
6.052B-1.33%95.588Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
231.735M-0.14%6.954Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.723B-1.30%75.245Kอื่นๆ1
69.198B-1.67%654.099Kบริการเชิงพาณิชย์22
1.456B-0.47%945การผลิตของผู้ผลิต7
25.987B-1.46%4.349Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
51.091B-0.79%3.996Mบริการผู้บริโภค15
119.782B-2.16%6.251Mการเงิน4
739.663M-1.02%74.051Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.163B-2.09%103.114Kแร่พลังงาน4
258.377M-0.50%7.953Kแร่พลังงาน1
47.937B-4.30%733.274Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
388.558M0.98%2.510Kบริการผู้บริโภค3
2.604B-3.63%128.425Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
846.166M-2.91%255.998Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
24.698B-3.32%704.139Kระบบขนส่ง5
55.162B-2.05%534.177Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
1.388B-1.54%6.635Kบริการเชิงพาณิชย์4
71.787M-2.25%1.159Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
426.318B-2.06%788.171Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
3.729B-1.71%30.482Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
262.558M-2.14%1.317Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
—%การเงิน1
50.370M8.87%80บริการผู้บริโภค3
28.227M1.29%7.706Kบริการผู้บริโภค2
126.726M-0.89%78อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
15.180B-0.29%39.417Kการเงิน32
46.488B-2.00%382.691Kการเงิน10
1.335B-2.89%297.785Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
51.811B-2.51%8.577Mการเงิน17
2.322B-2.90%505.708Kบริการผู้บริโภค4
24.288B-0.92%5.644Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
17.824B-3.27%14.503Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
3.595B-0.40%164.687Kการค้าปลีก7
12.131B-1.68%714.974Kการสื่อสาร4
16.821M4.44%631แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
21.152B-1.48%876.182Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
365.399M-2.42%61.802Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
4.034B-0.55%43.612Kระบบขนส่ง3
78.505B-0.74%182.439Kการผลิตของผู้ผลิต9
25.292B-1.53%2.897Mสาธารณูปโภค5
5.919B-1.52%761.263Kบริการการกระจายสินค้า16
22.533M0.00%1การสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ