ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
14.467B-0.46%420.494Kบริการเชิงพาณิชย์22
162.771B1.69%1.124Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
1.627B-0.15%4.756Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3.904B0.33%4.213Kระบบขนส่ง2
1.619B1.87%5.455Mระบบขนส่ง2
2.730B-0.32%29.938Kสาธารณูปโภค3
29.876M0.00%74แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
386.876B-1.02%209.633Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
361.977M-2.10%102.051Kการค้าปลีก3
14.021B-0.75%506.396Kการผลิตของผู้ผลิต7
16.576B-1.59%302.299Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
113.223B-1.05%114.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
4.281B-1.01%415.863Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ31
4.904B-0.48%473.653Kบริการผู้บริโภค4
22.393B0.09%852.189Kการผลิตของผู้ผลิต9
8.054B-0.46%126.287Kบริการผู้บริโภค5
1.164B0.21%328การค้าปลีก2
11.176B1.02%89.256Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
67.293B-1.68%816.898Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
61.562M1.85%4.254Kแร่พลังงาน1
894.456K-10.00%56.502Kบริการเชิงพาณิชย์1
6.143M1.85%1.001Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1.241B0.37%215เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
22.819M-0.47%27.403Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
29.516B-1.32%33.970Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
34.004M-0.71%305สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.287B-0.80%19.700Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
8.807M-2.63%205.974Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.929B-0.98%139.571Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
53.178M-0.74%1.072Kการค้าปลีก1
1.788B-0.43%201.397Kการค้าปลีก1
27.701M-0.83%2.308Kการค้าปลีก1
31.587B-0.99%1.611Mสาธารณูปโภค8
75.448B0.27%750.052Kการผลิตของผู้ผลิต9
3.418B0.57%54.510Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
9.882B-1.21%59.280Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
52.391M4.44%59.314Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
169.137M0.72%2.346Kบริการการกระจายสินค้า4
915.898M-1.86%45.377Kการค้าปลีก2
7.198B-0.20%24.188Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
70.440B-0.16%982.627Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12
530.946M0.01%14.053Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
3.847B-1.60%218.614Kการเงิน6
8.486B-1.45%48.860Kการเงิน10
13.782B-0.69%1.465Mการค้าปลีก6
36.404B-0.86%1.440Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.767B-0.74%366สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
920.557M-0.38%8.269Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
40.668M-0.46%207แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
35.714B-1.33%3.691Mสาธารณูปโภค4
325.008M-3.02%799สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
55.173M3.70%1.137Kการค้าปลีก1
829.798M-1.78%51.856Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
7.335B-1.14%87.073Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.695B-1.18%2.076Mบริการผู้บริโภค7
160.024B-1.22%454.142Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
539.070M1.42%31.022Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.736B-2.42%55.828Kการผลิตของผู้ผลิต15
52.347M-1.95%6.107Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
35.469B0.18%293.389Kบริการทางด้านเทคโนโลยี29
88.810B-2.35%4.773Mแร่พลังงาน1
255.423M-4.89%141.985Kการค้าปลีก3
1.197B1.07%13.533Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
8.355B-0.40%67.489Kการเงิน9
26.675B0.03%2.936Mการเงิน10
157.970M6.93%2อื่นๆ475
7.396B1.11%763.053Kการเงิน1
130.537B-1.41%1.612Mการเงิน3
37.312B-1.96%5.285Mการสื่อสาร4
26.870B-0.09%2.307Mบริการผู้บริโภค1
—%บริการการกระจายสินค้า1
90.878B-0.43%317.620Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ29
4.934B-2.03%59.152Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
247.453M0.00%940การผลิตของผู้ผลิต1
1.543B-1.43%24.304Kอื่นๆ1
60.592B-0.71%331.938Kบริการเชิงพาณิชย์23
1.472B-0.52%2.118Kการผลิตของผู้ผลิต6
21.752B-1.87%2.425Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
10.427B-0.75%1.052Mบริการผู้บริโภค12
47.187B-3.46%9.267Mการเงิน3
448.895M-1.99%23.664Kการผลิตของผู้ผลิต1
991.382M-0.27%24.001Kแร่พลังงาน4
167.110M0.77%1.140Kแร่พลังงาน1
26.629B-2.59%484.654Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
236.127M1.56%135บริการผู้บริโภค2
2.266B-1.93%60.331Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
678.399M2.50%103.998Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
15.704B-0.49%342.771Kระบบขนส่ง4
51.568B-0.68%188.481Kบริการทางด้านเทคโนโลยี38
1.130B-0.60%1.719Kบริการเชิงพาณิชย์5
57.752M-1.40%527เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
290.984B-1.16%688.727Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8
3.560B1.21%22.143Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
292.559M1.45%227.320Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
35.135M0.08%2.407Kบริการผู้บริโภค3
43.657M0.00%29บริการผู้บริโภค2
108.622M0.00%93อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
12.542B-0.16%21.402Kการเงิน37
27.713B-0.91%314.551Kการเงิน10
1.042B0.04%45.884Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
34.129B-0.61%3.716Mการเงิน17
960.014M-1.08%436.983Kบริการผู้บริโภค3
22.346B-0.22%2.541Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
12.483B15.22%127.580Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
2.286B-1.87%197.210Kการค้าปลีก8
12.196B-0.99%206.213Kการสื่อสาร4
13.831M6.32%108แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
24.239B-1.68%534.001Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
339.086M-4.31%148.825Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
3.488B-0.77%18.884Kระบบขนส่ง3
73.526B2.45%88.559Kการผลิตของผู้ผลิต10
17.702B-0.38%1.507Mสาธารณูปโภค4
4.843B-1.24%492.326Kบริการการกระจายสินค้า17
73.271M6.52%3.139Kการสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ