อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
14.626B-0.40%232.613Kบริการเชิงพาณิชย์20
167.044B0.04%626.018Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
1.511B-1.26%9.856Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3.840B-0.58%696ระบบขนส่ง2
1.800B1.03%2.736Mระบบขนส่ง2
2.750B2.34%42.063Kสาธารณูปโภค3
27.363M-0.20%153แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
409.267B-1.00%167.928Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
424.481M-4.09%72.006Kการค้าปลีก2
14.239B-2.57%365.130Kการผลิตของผู้ผลิต7
16.847B-2.05%248.360Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
114.103B-0.45%76.071Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
4.536B0.99%453.893Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ31
4.626B-1.01%403.997Kบริการผู้บริโภค4
22.078B0.39%950.932Kการผลิตของผู้ผลิต9
7.322B0.11%135.266Kบริการผู้บริโภค5
1.210B4.83%1.043Kการค้าปลีก2
10.645B0.94%97.511Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
62.052B-1.71%675.282Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
61.562M2.80%2.500Kแร่พลังงาน1
1.744M18.18%1บริการเชิงพาณิชย์1
5.961M0.00%897เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1.263B-2.82%171เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
24.416M-0.28%27.057Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
28.668B-0.03%25.438Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
32.789M-10.00%115สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
4.731B-1.64%25.199Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
5.545M-2.35%24.207Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.753B-0.63%101.942Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
62.596M-0.31%12.067Kการค้าปลีก1
1.645B-0.08%231.759Kการค้าปลีก1
30.297M-0.47%668การค้าปลีก1
31.881B5.59%4.452Mสาธารณูปโภค9
73.313B-0.15%498.416Kการผลิตของผู้ผลิต9
3.299B-0.32%59.201Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
10.314B0.72%64.281Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
52.179M1.32%6.216Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
118.426M-3.22%4.929Kบริการการกระจายสินค้า4
980.396M-1.18%53.866Kการค้าปลีก2
7.208B-0.14%34.441Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
73.737B-0.33%677.710Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
525.578M0.50%55.121Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
4.058B2.54%216.428Kการเงิน6
8.687B-0.38%21.042Kการเงิน11
14.488B-2.69%1.444Mการค้าปลีก5
40.113B-1.09%965.934Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
4.580B0.76%441สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
958.479M-0.63%12.552Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
41.003M-1.70%1.553Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
34.440B0.00%3.754Mสาธารณูปโภค4
332.584M-2.48%821สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
48.892M4.37%7.019Kการค้าปลีก1
706.455M1.58%23.392Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
7.214B-1.42%105.729Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
7.126B-0.24%671.278Kบริการผู้บริโภค5
164.026B-2.38%372.033Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
447.470M1.15%25.659Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.624B0.24%212.865Kการผลิตของผู้ผลิต15
53.896M-1.54%2.632Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
33.353B-0.67%199.869Kบริการทางด้านเทคโนโลยี29
900.588M0.00%622การเงิน2
89.591B-0.59%3.421Mแร่พลังงาน1
189.756M0.50%37.606Kการค้าปลีก3
1.036B0.74%13.130Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
8.103B0.24%91.413Kการเงิน9
28.252B-0.54%1.813Mการเงิน10
157.877M-0.62%19อื่นๆ484
7.019B-1.54%527.162Kการเงิน1
144.005B-0.84%1.515Mการเงิน3
39.650B-0.78%3.149Mการสื่อสาร4
—%บริการการกระจายสินค้า1
90.139B0.38%258.905Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ29
4.971B-0.16%49.644Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
239.597M0.27%6.228Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.576B-0.23%35.786Kอื่นๆ1
58.967B0.31%256.000Kบริการเชิงพาณิชย์22
1.407B-0.02%1.551Kการผลิตของผู้ผลิต7
21.036B-1.84%1.899Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
36.760B-1.90%1.486Mบริการผู้บริโภค13
95.720B-0.99%3.636Mการเงิน4
426.175M0.32%58.487Kการผลิตของผู้ผลิต1
890.806M-0.12%15.392Kแร่พลังงาน5
187.034M-1.02%799แร่พลังงาน1
25.796B-1.22%385.285Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
257.284M-0.56%107บริการผู้บริโภค2
1.991B-0.27%56.402Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
855.251M-0.85%35.727Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
16.819B0.63%331.258Kระบบขนส่ง5
52.880B0.33%175.178Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
1.151B0.40%2.819Kบริการเชิงพาณิชย์5
56.139M-5.18%19.256Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
298.073B-0.75%467.637Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8
3.726B-0.35%295.637Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
255.786M-0.83%141.194Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
44.134M0.37%712บริการผู้บริโภค4
42.894M0.00%20บริการผู้บริโภค2
107.491M0.00%8อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
12.523B-0.09%22.421Kการเงิน34
29.921B-0.89%222.385Kการเงิน10
960.543M-0.85%103.511Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
35.713B-0.54%3.919Mการเงิน17
1.004B2.42%872.428Kบริการผู้บริโภค4
22.160B0.90%1.295Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
12.163B-0.21%15.398Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
2.412B-4.83%186.628Kการค้าปลีก8
12.824B0.65%176.934Kการสื่อสาร4
14.728M-1.50%485แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
22.739B0.01%455.012Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
326.291M6.41%257.277Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
3.599B0.49%18.302Kระบบขนส่ง3
72.229B-1.59%48.168Kการผลิตของผู้ผลิต9
17.861B-0.13%875.440Kสาธารณูปโภค5
4.744B-1.93%438.609Kบริการการกระจายสินค้า16
53.957M0.00%350การสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ