อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
20.757B3.701.16%473.642Kบริการเชิงพาณิชย์20
280.442B1.070.48%870.611Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
1.637B2.50-0.54%7.231Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
4.437B0.100.42%342ระบบขนส่ง2
4.523B0.001.20%3.310Mระบบขนส่ง2
2.274B0.880.19%73.896Kสาธารณูปโภค6
41.890M10.893.39%6.478Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
425.031B1.421.18%328.241Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
639.931M0.003.69%508.635Kการค้าปลีก1
20.721B2.990.93%938.326Kการผลิตของผู้ผลิต5
20.327B3.250.45%519.965Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
134.710B2.110.25%230.590Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3.948B0.00-0.66%221.125Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ30
7.577B6.660.15%591.818Kบริการผู้บริโภค4
24.766B3.280.13%2.588Mการผลิตของผู้ผลิต9
6.839B0.15-0.33%273.862Kบริการผู้บริโภค5
920.881M0.15-0.07%738การค้าปลีก3
7.205B2.64-0.23%390.542Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
53.261B1.940.74%1.235Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
12.354M0.000.24%1บริการเชิงพาณิชย์1
7.833M0.000.58%1.010Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1.356B0.990.08%131เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
19.330M0.00-1.56%139.737Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
34.619B3.930.96%153.968Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
48.334M0.000.00%125สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.724B0.810.08%32.074Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
6.098M0.002.15%23.873Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.592B0.170.08%143.575Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
2.606B6.490.75%267.360Kการค้าปลีก1
10.668M0.00-1.72%9.732Kการค้าปลีก1
32.663B3.001.27%2.784Mสาธารณูปโภค8
73.235B2.310.14%1.422Mการผลิตของผู้ผลิต14
3.286B0.082.21%192.529Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
7.135B1.04-0.59%275.345Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
136.920M2.990.91%3.655Kบริการการกระจายสินค้า4
1.360B0.00-1.16%117.587Kการค้าปลีก1
6.789B1.570.95%107.310Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
87.409B3.060.18%994.508Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
1.176B2.430.74%361.518Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
6.328B4.392.87%324.475Kการเงิน4
14.001B2.22-0.06%84.689Kการเงิน11
6.433M0.009.52%1บริการเชิงพาณิชย์1
16.618B2.34-0.36%2.450Mการค้าปลีก5
47.575B2.640.03%2.012Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
6.197B1.600.51%5.156Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1.025B1.941.08%16.779Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
9.595M0.000.25%2.161Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
40.389B4.880.65%6.176Mสาธารณูปโภค3
387.477M0.711.47%7.516Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
78.325M1.440.80%227การค้าปลีก2
862.997M6.702.06%28.708Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
7.637B1.06-0.19%112.969Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
12.286B2.411.88%1.106Mบริการผู้บริโภค10
—%บริการผู้บริโภค
148.148B1.490.01%467.512Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
2.829B1.060.56%4.922Mการผลิตของผู้ผลิต18
36.289M0.000.66%1.096Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
40.737B1.660.50%421.630Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
900.588M0.770.92%127การเงิน2
121.119B5.690.41%5.661Mแร่พลังงาน1
156.555M0.007.42%148.746Kการค้าปลีก3
936.696M0.701.77%8.593Kบริการทางด้านเทคโนโลยี12
6.030B3.010.41%92.251Kการเงิน7
33.380B4.980.28%3.348Mการเงิน10
173.389M0.001.75%365อื่นๆ513
12.311B4.961.64%683.853Kการเงิน1
228.895B6.470.81%2.436Mการเงิน3
47.676B5.07-0.76%6.855Mการสื่อสาร3
85.304B1.170.37%490.455Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ28
5.433B0.91-0.48%79.831Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
240.245M3.220.82%40.854Kการผลิตของผู้ผลิต1
—%อื่นๆ1
67.562B1.711.17%480.598Kบริการเชิงพาณิชย์26
4.776B3.050.47%45.471Kการผลิตของผู้ผลิต10
33.718B5.231.58%3.798Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
31.117B1.920.85%2.934Mบริการผู้บริโภค14
68.263B5.370.09%6.851Mการเงิน3
764.172M2.390.17%66.376Kการผลิตของผู้ผลิต2
1.211B4.31-0.55%86.930Kแร่พลังงาน4
281.516M0.000.00%238แร่พลังงาน1
58.413B4.61-1.56%446.505Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
442.908M2.240.43%371บริการผู้บริโภค3
2.812B5.52-0.80%192.839Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
1.289B1.56-3.70%367.110Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
49.107B1.891.09%855.264Kระบบขนส่ง7
46.249B0.411.35%418.891Kบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1.612B1.952.78%8.955Kบริการเชิงพาณิชย์4
68.561M0.00-7.00%6.643Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
322.502B2.953.57%1.057Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
3.537B0.880.66%17.781Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
271.477M4.640.17%236.173Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
48.642M2.32-0.17%892บริการผู้บริโภค3
25.551M0.00-6.25%2.379Kบริการผู้บริโภค2
133.515M2.290.00%13อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
96.106M0.00-0.73%10ระบบขนส่ง1
14.022B3.97-0.01%39.326Kการเงิน32
43.856B4.90-0.09%283.570Kการเงิน9
1.481B1.870.80%197.399Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
51.256B4.670.75%7.412Mการเงิน15
163.498M0.00-0.50%3.225Mบริการผู้บริโภค2
22.657B0.851.58%4.278Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
10.042B0.770.42%25.125Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
3.663B7.541.24%142.076Kการค้าปลีก7
11.546B2.710.43%754.990Kการสื่อสาร6
18.488B0.02-0.61%720.209Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
394.280M3.371.44%61.965Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
3.556B1.030.14%1.330Kระบบขนส่ง2
82.911B4.007.29%104.669Kการผลิตของผู้ผลิต9
21.228B4.310.90%1.783Mสาธารณูปโภค4
6.143B1.630.69%690.828Kบริการการกระจายสินค้า21
15.329M0.000.00%1การสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ