อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
22.691B-1.88%307.660Kบริการเชิงพาณิชย์22
290.111B1.24%331.395Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
1.582B0.13%3.060Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
4.351B0.19%544ระบบขนส่ง2
4.151B1.79%1.495Mระบบขนส่ง2
2.112B-0.73%26.362Kสาธารณูปโภค5
43.146M-0.32%350แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
453.702B1.35%177.003Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
847.982M-0.26%63.719Kการค้าปลีก2
19.163B-0.42%365.784Kการผลิตของผู้ผลิต5
38.980B-1.02%99.297Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
140.228B1.47%68.947Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
4.838B0.10%153.765Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ29
7.445B0.50%279.502Kบริการผู้บริโภค4
23.254B0.81%631.844Kการผลิตของผู้ผลิต9
6.914B0.12%94.451Kบริการผู้บริโภค5
899.612M-0.68%597การค้าปลีก3
186.333M3.42%15อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
6.686B-0.55%164.739Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
54.989B1.66%571.578Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
11.047M-9.22%49.488Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1.327B2.58%408เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
20.393M-1.58%63.169Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
34.775B1.38%45.592Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
42.748M-1.12%145สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.678B0.67%25.720Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
5.507M-0.47%9.610Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.660B0.61%122.151Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
2.498B1.51%290.934Kการค้าปลีก1
16.332M-1.06%3.653Kการค้าปลีก1
34.928B8.80%5.171Mสาธารณูปโภค8
73.319B1.81%808.487Kการผลิตของผู้ผลิต13
3.371B-0.28%68.399Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
7.744B0.58%209.113Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
160.784M-1.26%11.338Kบริการการกระจายสินค้า4
1.346B-7.72%641.099Kการค้าปลีก1
6.673B0.37%41.502Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
88.654B1.34%476.096Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
1.202B1.47%196.663Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
6.282B0.44%111.305Kการเงิน5
14.046B0.80%25.102Kการเงิน13
5.482M-9.18%18.001Kบริการเชิงพาณิชย์1
16.232B-1.59%2.439Mการค้าปลีก6
47.653B0.22%1.249Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
4.890B-0.28%605สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
981.368M-0.49%9.878Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
9.830M-0.12%3.500Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
41.820B1.37%3.495Mสาธารณูปโภค3
233.856M0.30%3.505Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
81.581M1.83%333การค้าปลีก2
867.294M1.47%31.899Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
8.006B0.64%155.172Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
12.025B1.56%418.401Kบริการผู้บริโภค8
156.254B2.01%391.506Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
2.999B-1.08%2.021Mการผลิตของผู้ผลิต20
51.913M0.21%704อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
43.706B0.97%235.606Kบริการทางด้านเทคโนโลยี33
900.588M0.45%11การเงิน2
123.576B-0.87%2.461Mแร่พลังงาน1
167.079M0.25%37.808Kการค้าปลีก3
1.023B-0.46%8.034Kบริการทางด้านเทคโนโลยี12
6.547B0.54%68.598Kการเงิน8
33.621B0.36%1.412Mการเงิน12
160.544M6.91%102อื่นๆ506
11.591B2.13%377.812Kการเงิน1
228.231B0.77%820.891Kการเงิน3
47.057B0.38%3.531Mการสื่อสาร3
88.223B1.25%265.060Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ28
5.677B-0.66%23.137Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
236.645M0.00%133การผลิตของผู้ผลิต1
—%อื่นๆ1
70.540B1.00%268.096Kบริการเชิงพาณิชย์25
5.064B0.55%19.765Kการผลิตของผู้ผลิต10
31.093B-0.65%1.244Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
31.193B-0.34%1.176Mบริการผู้บริโภค13
124.405B1.00%1.416Mการเงิน4
721.512M-0.10%28.347Kการผลิตของผู้ผลิต2
1.263B-0.53%31.153Kแร่พลังงาน4
278.945M0.00%2.559Kแร่พลังงาน1
58.281B1.02%294.801Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
428.420M1.70%455บริการผู้บริโภค3
2.745B0.08%49.653Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
1.370B1.10%72.399Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
48.446B-0.20%202.471Kระบบขนส่ง7
50.345B0.73%271.008Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
1.511B0.46%1.245Kบริการเชิงพาณิชย์4
86.709M1.40%1.690Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
445.487B0.05%272.253Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
3.737B-2.47%28.151Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
241.854M-0.00%232.046Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
56.752M-7.65%387บริการผู้บริโภค4
27.376M0.00%480บริการผู้บริโภค2
128.989M1.75%54อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
96.106M0.00%1ระบบขนส่ง1
14.782B0.48%38.632Kการเงิน33
46.028B-0.25%169.707Kการเงิน9
1.458B1.72%197.532Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
50.601B0.65%2.253Mการเงิน15
165.653M0.00%5.950Kบริการผู้บริโภค3
22.941B1.18%2.136Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
18.756B-0.40%8.073Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
3.809B-1.28%135.378Kการค้าปลีก6
11.917B1.00%299.962Kการสื่อสาร4
21.620B-0.80%379.839Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
433.408M0.75%18.034Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
3.562B0.45%543ระบบขนส่ง2
84.745B0.23%61.043Kการผลิตของผู้ผลิต9
23.016B1.30%973.123Kสาธารณูปโภค4
6.142B-0.07%697.768Kบริการการกระจายสินค้า19
19.468M0.00%1การสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ