ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
13.903B0.83%393.231Kบริการเชิงพาณิชย์22
165.734B-1.78%549.316Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
1.483B-2.59%2.771Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
3.934B-2.10%411ระบบขนส่ง2
1.748B-3.14%3.661Mระบบขนส่ง2
2.840B-0.71%31.417Kสาธารณูปโภค2
29.448M2.17%3.036Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
416.149B-1.19%109.085Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
383.927M-1.53%57.241Kการค้าปลีก3
14.624B-1.32%248.221Kการผลิตของผู้ผลิต6
16.534B-0.43%112.785Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
115.701B2.15%62.395Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
4.286B0.24%181.470Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ31
4.687B0.80%263.925Kบริการผู้บริโภค4
21.822B-0.13%313.988Kการผลิตของผู้ผลิต8
7.206B0.13%54.665Kบริการผู้บริโภค5
1.190B2.40%8.385Kการค้าปลีก2
184.793M0.00%5อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
11.059B-2.75%32.444Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
64.570B0.58%489.310Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
60.443M0.00%14.450Kแร่พลังงาน1
1.476M-27.27%184บริการเชิงพาณิชย์1
6.667M-2.08%1.986Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1.154B0.79%221เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
23.909M1.32%199.188Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
28.600B0.68%17.123Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
32.061M-9.85%419สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.137B-0.64%6.663Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
7.353M37.86%2.606Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.701B-0.12%69.911Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
60.634M1.95%959การค้าปลีก1
1.778B-1.01%141.479Kการค้าปลีก1
30.009M-1.92%2.404Kการค้าปลีก1
33.176B0.72%680.678Kสาธารณูปโภค9
72.629B0.44%529.417Kการผลิตของผู้ผลิต8
3.382B-0.48%26.214Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
9.933B-0.37%57.161Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
51.877M-0.17%5.264Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
121.822M0.63%2.396Kบริการการกระจายสินค้า4
1.008B2.15%37.911Kการค้าปลีก2
7.267B-0.41%14.071Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
71.404B0.38%620.243Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12
552.428M0.26%24.174Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
3.815B0.34%105.497Kการเงิน5
8.461B-0.30%12.681Kการเงิน10
14.697B-0.68%774.794Kการค้าปลีก4
38.919B-0.76%1.016Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.835B0.47%264สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
963.944M0.28%3.946Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
40.010M3.33%3.637Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
33.409B0.36%1.976Mสาธารณูปโภค4
194.660M0.88%1.853Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
47.204M2.22%381การค้าปลีก1
796.411M3.61%25.148Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
6.952B-0.83%84.861Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.741B-0.06%936.948Kบริการผู้บริโภค5
161.883B-1.03%259.034Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
488.226M0.53%28.733Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.718B5.25%299.667Kการผลิตของผู้ผลิต15
55.348M1.66%9.584Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
33.890B-1.90%147.425Kบริการทางด้านเทคโนโลยี28
—%การเงิน
88.052B-0.26%2.472Mแร่พลังงาน1
226.360M1.63%9.454Kการค้าปลีก3
1.101B-0.04%9.389Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
7.946B1.38%48.142Kการเงิน9
28.146B0.55%1.236Mการเงิน10
149.677M-1.89%5อื่นๆ481
7.547B-0.09%363.430Kการเงิน1
145.352B0.20%963.764Kการเงิน3
39.918B-0.07%1.850Mการสื่อสาร4
—%บริการการกระจายสินค้า1
90.058B1.82%192.922Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ29
4.931B-2.32%41.428Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
242.216M-0.27%9.764Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.569B0.23%7.738Kอื่นๆ1
58.605B0.51%207.777Kบริการเชิงพาณิชย์24
1.441B-0.20%242การผลิตของผู้ผลิต7
21.231B-0.02%1.159Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
37.214B-0.30%567.716Kบริการผู้บริโภค12
49.907B0.13%2.296Mการเงิน3
434.781M1.97%18.938Kการผลิตของผู้ผลิต1
897.869M0.15%20.616Kแร่พลังงาน4
179.964M-0.70%2.724Kแร่พลังงาน1
25.921B-0.69%412.872Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
257.526M-1.43%566บริการผู้บริโภค1
2.041B1.34%37.362Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
828.527M-2.14%32.206Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
16.184B-0.82%195.310Kระบบขนส่ง5
51.807B-0.64%190.456Kบริการทางด้านเทคโนโลยี33
1.150B-0.89%8.615Kบริการเชิงพาณิชย์5
57.107M0.29%1.070Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
295.076B-0.33%375.531Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8
3.672B-0.63%92.674Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
270.023M0.69%52.778Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
41.134M0.00%8บริการผู้บริโภค3
44.161M-1.35%144บริการผู้บริโภค2
112.017M1.01%11อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
98.933M-1.43%1ระบบขนส่ง1
12.395B-0.44%12.283Kการเงิน36
28.640B-0.44%169.549Kการเงิน10
935.866M-0.40%79.919Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
36.249B0.17%2.053Mการเงิน17
1.014B-0.89%189.013Kบริการผู้บริโภค3
22.638B-0.50%1.346Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
12.038B0.13%13.060Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
2.359B1.18%117.745Kการค้าปลีก8
12.799B0.93%110.118Kการสื่อสาร4
15.475M0.00%102แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
21.467B-1.58%238.743Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
321.721M-1.89%228.896Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
3.554B-0.91%11.880Kระบบขนส่ง3
76.447B6.94%103.090Kการผลิตของผู้ผลิต9
17.438B-0.93%757.777Kสาธารณูปโภค5
4.794B-1.22%411.978Kบริการการกระจายสินค้า16
65.300M2.38%2.013Kการสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ