อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
22.510B-0.63%359.482Kบริการเชิงพาณิชย์22
292.252B-0.20%590.258Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
1.586B-0.96%3.658Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
4.312B-1.26%1.074Kระบบขนส่ง2
3.929B0.28%2.670Mระบบขนส่ง2
2.218B0.66%39.745Kสาธารณูปโภค5
42.448M0.66%110แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
445.468B-0.04%255.989Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
801.955M-1.99%167.225Kการค้าปลีก2
19.040B-0.33%319.010Kการผลิตของผู้ผลิต5
40.199B-0.47%223.023Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
141.552B0.25%90.886Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
4.898B-2.02%203.474Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ29
7.318B-0.08%302.632Kบริการผู้บริโภค4
23.293B-0.28%1.389Mการผลิตของผู้ผลิต8
6.875B-0.01%66.448Kบริการผู้บริโภค5
907.292M2.21%10.377Kการค้าปลีก3
187.873M0.83%5อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
6.661B-1.44%297.162Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
55.994B-0.12%972.557Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
9.462M-1.44%5.655Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1.364B-0.90%231เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
19.200M2.40%194.895Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
35.107B-1.12%71.788Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
42.748M0.00%60สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.679B0.71%8.660Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
5.404M2.14%14.001Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.647B0.50%85.113Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
2.471B-1.74%403.365Kการค้าปลีก1
15.293M3.77%21.977Kการค้าปลีก1
39.077B-0.65%2.424Mสาธารณูปโภค7
73.903B-0.58%925.800Kการผลิตของผู้ผลิต12
3.287B-14.69%1.176Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
7.783B0.04%152.077Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
—%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
158.395M-0.68%2.288Kบริการการกระจายสินค้า4
1.238B0.17%121.054Kการค้าปลีก1
6.478B-1.77%69.042Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
90.332B-0.93%892.543Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
1.208B-0.24%188.023Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
6.289B0.07%124.836Kการเงิน5
14.136B0.34%74.063Kการเงิน12
4.978M17.98%2.532Kบริการเชิงพาณิชย์1
15.941B-1.92%2.429Mการค้าปลีก6
47.523B-0.55%1.133Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
4.919B-1.10%3.286Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
978.269M-1.09%12.749Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
10.423M-1.71%13.581Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
42.470B0.33%4.526Mสาธารณูปโภค3
428.399M-0.48%3.824Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
84.360M-0.48%113การค้าปลีก2
873.706M-1.36%29.483Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
8.036B-2.13%808.397Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
11.660B1.15%701.579Kบริการผู้บริโภค7
156.790B-0.52%327.308Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
2.985B0.16%2.052Mการผลิตของผู้ผลิต21
59.839M12.10%58.635Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
44.194B0.07%293.084Kบริการทางด้านเทคโนโลยี32
896.494M0.00%864การเงิน2
121.866B-0.65%4.829Mแร่พลังงาน1
160.181M0.15%57.337Kการค้าปลีก3
1.055B-0.90%17.922Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
6.589B0.92%66.993Kการเงิน8
33.902B1.31%1.583Mการเงิน12
170.641M0.76%90อื่นๆ506
11.714B-0.76%360.290Kการเงิน1
227.978B-0.08%1.146Mการเงิน3
47.774B-0.01%4.387Mการสื่อสาร3
89.329B-1.24%436.179Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ28
5.681B-0.15%53.935Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
237.627M0.55%1.238Kการผลิตของผู้ผลิต1
—%อื่นๆ1
68.480B0.51%246.254Kบริการเชิงพาณิชย์23
5.265B0.23%34.719Kการผลิตของผู้ผลิต10
30.507B-0.53%1.798Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
31.113B-1.37%3.013Mบริการผู้บริโภค13
126.090B-0.68%2.089Mการเงิน4
729.081M-1.42%30.925Kการผลิตของผู้ผลิต2
1.248B-0.53%90.201Kแร่พลังงาน4
276.374M0.00%608แร่พลังงาน1
56.068B-2.38%340.080Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
430.407M-0.40%171บริการผู้บริโภค3
2.709B0.33%91.895Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
1.336B-3.83%153.522Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
47.893B0.83%309.349Kระบบขนส่ง7
51.063B1.18%365.949Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
1.618B-0.75%6.722Kบริการเชิงพาณิชย์5
85.499M0.94%775เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
443.391B-1.03%711.112Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
3.589B-0.81%36.931Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
234.412M-1.81%896.183Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
53.115M3.31%56บริการผู้บริโภค4
27.376M0.00%23บริการผู้บริโภค2
132.383M-0.85%33อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
—%ระบบขนส่ง
14.669B-0.05%27.259Kการเงิน33
46.438B0.17%205.386Kการเงิน10
1.441B-2.47%237.975Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
50.638B-0.61%3.157Mการเงิน15
2.447B-0.78%695.238Kบริการผู้บริโภค4
23.205B0.99%2.715Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
18.485B0.13%12.757Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
3.798B-0.45%70.546Kการค้าปลีก6
12.059B-0.80%362.111Kการสื่อสาร4
21.336B-0.53%361.166Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
425.024M-0.99%20.335Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
3.544B-0.13%2.623Kระบบขนส่ง2
84.270B1.54%147.280Kการผลิตของผู้ผลิต9
23.821B0.62%1.651Mสาธารณูปโภค4
6.024B0.14%456.737Kบริการการกระจายสินค้า19
20.081M0.00%1การสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ