ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
21.688B-0.21%803.341Kบริการเชิงพาณิชย์22
238.465B-1.93%959.922Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
1.962B-1.71%13.943Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
5.162B-1.88%1.117Kระบบขนส่ง2
2.384B1.23%6.692Mระบบขนส่ง2
3.424B-2.56%86.138Kสาธารณูปโภค2
33.369M6.01%130แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
510.332B-1.05%310.974Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
438.006M-3.02%196.397Kการค้าปลีก3
19.633B-1.97%637.551Kการผลิตของผู้ผลิต7
21.330B1.31%869.987Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
125.730B-2.66%162.430Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
6.845B-1.93%380.951Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
6.396B-0.87%403.687Kบริการผู้บริโภค5
29.364B2.30%2.394Mการผลิตของผู้ผลิต9
9.465B0.06%237.266Kบริการผู้บริโภค5
2.628B-3.85%11.632Kการค้าปลีก2
11.065B-0.21%151.400Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
59.600B-1.68%1.790Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
134.317M-0.83%5.149Kแร่พลังงาน1
809.483K0.00%1.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
5.961M-4.73%4.187Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.634B-1.76%1.432Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
28.594M-4.67%1.229Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
34.740B-0.87%42.703Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
32.061M-11.41%300สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.668B-2.08%76.144Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
18.236M-1.80%153.727Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.557B-1.35%325.642Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
103.679M-1.12%3.886Kการค้าปลีก1
2.878B-4.38%293.413Kการค้าปลีก1
26.006M-11.76%46.932Kการค้าปลีก1
65.110B-2.33%6.049Mสาธารณูปโภค10
71.656B-1.49%1.564Mการผลิตของผู้ผลิต8
5.874B0.21%92.198Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
20.952B-1.21%672.654Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
79.716M-2.14%29.992Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
177.025M0.41%1.025Kบริการการกระจายสินค้า4
1.352B-1.60%96.040Kการค้าปลีก2
7.487B-2.75%119.620Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
79.366B-1.81%1.370Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม15
742.077M0.64%7.809Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
5.116B-1.87%834.517Kการเงิน6
10.374B-0.86%96.693Kการเงิน13
14.734B-2.29%2.992Mการค้าปลีก5
36.664B-3.49%2.385Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
6.490B-0.55%780สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1.005B0.83%36.289Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
73.571M-0.44%5.075Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
6.551B-1.85%180.858Kสาธารณูปโภค3
327.719M-1.38%14.307Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
98.597M0.00%1.434Kการค้าปลีก1
849.557M-0.85%27.843Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
6.855B-3.09%301.201Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
9.608B-0.61%1.177Mบริการผู้บริโภค7
172.178B-1.34%454.307Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
653.676M-2.53%118.049Kการผลิตของผู้ผลิต2
2.572B-0.81%165.662Kการผลิตของผู้ผลิต15
79.297M-0.69%8.667Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
39.020B-1.01%575.490Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
—%การเงิน1
99.984B-2.74%10.737Mแร่พลังงาน1
717.235M0.72%369.375Kการค้าปลีก3
1.487B-3.18%15.614Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
8.122B-1.02%87.726Kการเงิน9
32.393B-0.78%4.091Mการเงิน11
317.292M1.10%7อื่นๆ498
10.227B-1.58%846.343Kการเงิน1
77.615B-2.01%6.309Mการเงิน2
36.585B-1.50%8.516Mการสื่อสาร3
32.653B-1.38%2.890Mบริการผู้บริโภค1
—%บริการการกระจายสินค้า1
107.055B-0.24%769.638Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ28
5.353B-1.40%227.229Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
2.179B0.51%19.215Kอื่นๆ2
75.606B0.24%672.165Kบริการเชิงพาณิชย์25
775.651M-0.88%15.642Kการผลิตของผู้ผลิต6
55.670B-0.71%4.990Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
13.711B-1.68%1.623Mบริการผู้บริโภค12
56.058B-1.59%8.437Mการเงิน3
650.903M-1.77%97.224Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.105B-2.40%106.156Kแร่พลังงาน4
154.255M0.42%20.351Kแร่พลังงาน1
35.884B-5.42%796.171Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
345.949M1.96%6.440Kบริการผู้บริโภค3
2.093B-1.90%98.258Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
1.627B-2.59%134.773Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
17.890B-1.77%1.028Mระบบขนส่ง4
57.922B-0.66%417.959Kบริการทางด้านเทคโนโลยี35
1.483B-0.31%1.354Kบริการเชิงพาณิชย์5
114.127M-1.74%88.153Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
253.455B0.06%1.126Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8
4.492B-0.27%917.573Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
256.083M0.12%292.391Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
38.641M0.06%83บริการผู้บริโภค4
11.950M0.40%26บริการผู้บริโภค1
107.491M-1.04%47อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
13.446B0.50%53.802Kการเงิน34
30.619B-1.25%352.342Kการเงิน10
1.864B0.44%214.059Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
43.282B-0.94%6.002Mการเงิน17
1.316B-5.23%1.015Mบริการผู้บริโภค4
30.137B-1.15%4.736Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
15.835B-1.67%397.707Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
2.847B-0.59%77.857Kการค้าปลีก7
11.208B-0.32%688.709Kการสื่อสาร4
24.297M0.00%3.391Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
19.087B-3.63%1.151Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
547.694M-0.91%89.641Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
4.745B-0.18%100.199Kระบบขนส่ง3
114.444B0.57%284.551Kการผลิตของผู้ผลิต10
23.377B-2.05%2.710Mสาธารณูปโภค4
7.022B-1.16%999.298Kบริการการกระจายสินค้า18
76.600M-3.92%113การสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ