อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
210.424M0.230.66%48.817Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
25.632B2.95-1.07%94.986Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
190.284B1.530.36%311.853Kในทางอุตสาหกรรม14
21.992M-2.11%17.253Kวัสดุพื้นฐาน1
8.043M3.1222.31%192ในทางอุตสาหกรรม1
4.360B-0.88%1.031Mในทางอุตสาหกรรม1
233.818M5.101.94%1.479Kวัสดุพื้นฐาน2
400.174B1.710.01%85.833Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
49.224B1.54-0.26%91.861Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
5.958B1.67-1.73%23.733Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
35.165B4.261.06%695.021Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
87.730M-0.11%178สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
18.077B3.25-0.86%331.099Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
270.240B2.750.86%1.479Mไฟแนนซ์17
3.868B0.03%82.389Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ37
527.745M3.760.00%12สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
6.210B4.650.09%49.857Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
45.561B1.87-0.25%147.152Kในทางอุตสาหกรรม17
4.422B3.53-0.65%26.532Kในทางอุตสาหกรรม2
1.692B-0.14%292สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
9.683M8.260.00%1ในทางอุตสาหกรรม1
2.727M-2.52%23.045Kไฟแนนซ์1
61.260B2.50-0.06%275.743Kวัสดุพื้นฐาน9
222.616M0.09-0.03%25.282Kเทคโนโลยี6
86.701M0.12%30.757Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
5.921B1.96-0.67%127.245Kเทคโนโลยี12
117.393B3.390.39%234.908Kในทางอุตสาหกรรม9
26.418B4.260.04%19.652Kวัสดุพื้นฐาน3
22.981B3.54-0.35%449.517Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
3.418B4.96-0.99%139.791Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
1.408B-2.56%25.838Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
112.007M2.39%123.753Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
120.934B0.60-0.16%39.703Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
3.984B4.111.18%75.498Kวัสดุพื้นฐาน1
18.449B6.612.25%2.995Mไฟแนนซ์5
30.874M4.81-2.13%44สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
1.999B3.21-0.23%11.499Kสาธารณูปโภค5
92.424B3.140.09%282.784Kในทางอุตสาหกรรม9
447.948M0.152.59%3.721Kเทคโนโลยี6
1.308B5.322.42%2.006Kในทางอุตสาหกรรม3
57.191B1.620.55%794.036Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
9.668B4.660.26%477.915Kในทางอุตสาหกรรม15
9.695B1.240.67%77.740Kไฟแนนซ์2
1.418B2.34-1.14%5.393Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
50.341B2.71-0.16%347.149Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
17.912B4.33-1.28%1.114Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
653.576M1.440.07%9.298Kวัสดุพื้นฐาน5
231.564M4.091.22%1.303Mวัสดุพื้นฐาน3
5.270B0.720.59%700ในทางอุตสาหกรรม3
10.484B1.17-1.01%75.560Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ4
16.222M-0.89%32.582Kในทางอุตสาหกรรม2
74.648B2.54-1.97%54.889Kในทางอุตสาหกรรม4
6.089B2.63-0.25%372.990Kในทางอุตสาหกรรม1
22.582M5.540.35%2.069Kไฟแนนซ์1
203.447M1.97%2.187Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
894.799M2.22-2.06%155.823Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
1.022B2.660.00%137สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
1.066B5.640.57%5.593Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
12.397B2.57-0.32%538.084Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
72.324B1.31-0.53%117.701Kเทคโนโลยี36
45.964M0.00%866สาธารณูปโภค1
57.982B0.531.35%13.542Kในทางอุตสาหกรรม1
1.765B1.87-0.09%34.024Kในทางอุตสาหกรรม19
1.908B3.190.49%53.449Kวัสดุพื้นฐาน1
126.403B5.220.79%2.520Mพลังงาน1
57.918B4.190.53%2.720Mบริการโทรคมนาคม7
2.044B-0.38%132.279Kเทคโนโลยี11
383.140M3.841.41%7.936Kไฟแนนซ์3
21.969B4.000.52%46.442Kไฟแนนซ์18
807.763M1.460.33%3.038Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
105.516B5.700.46%1.020Mไฟแนนซ์3
123.612M1.49-1.62%4.988Kในทางอุตสาหกรรม2
56.755B1.12-0.92%200.051Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ20
21.731B4.08-0.47%147.241Kไฟแนนซ์2
29.712B5.79-0.11%2.277Mสาธารณูปโภค1
1.360B1.841.74%5.171Kวัสดุพื้นฐาน4
1.049B6.01-3.08%39.547Kเทคโนโลยี3
1.338B1.570.05%13.266Kพลังงาน4
4.788B3.43-1.33%61.764Kพลังงาน2
46.944M6.250.42%5พลังงาน1
67.501B3.920.98%170.820Kพลังงาน5
120.240M4.720.58%1.588Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
138.565M2.20-0.83%12.893Kวัสดุพื้นฐาน2
1.384B0.320.56%178.308Kในทางอุตสาหกรรม2
318.342B2.61-0.90%54.245Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
52.907M0.66-0.80%334สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
385.066B3.30-0.04%200.765Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ16
25.485M0.81%49.990Kเทคโนโลยี2
3.959M10.00%7.948Kวัสดุพื้นฐาน1
5.040B4.25-0.36%25.355Kไฟแนนซ์18
3.076B1.55-1.78%58.726Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
1.298B4.061.39%135.995Kไฟแนนซ์1
182.167M-1.34%53.974Kพลังงาน5
56.719M2.28%65.223Kพลังงาน2
15.956B2.970.03%84.040Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
39.106M-0.50%6.407Kเทคโนโลยี1
14.504B1.32-2.13%1.367Mเทคโนโลยี10
3.568B1.22-0.04%60.666Kเทคโนโลยี34
119.915M0.59%1.340Kวัสดุพื้นฐาน3
183.312M5.41-8.96%1วัสดุพื้นฐาน1
60.274B0.03-1.96%392วัสดุพื้นฐาน2
434.739M4.232.10%12.035Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
36.446B3.510.68%92.719Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
8.016B0.080.27%236.954Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
10.343B4.490.31%713.924Kสาธารณูปโภค2
12.307B4.940.13%657.006Kบริการโทรคมนาคม5
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ