ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
13.918B-0.38%614.850Kบริการเชิงพาณิชย์22
164.293B1.20%958.240Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
1.484B-1.23%7.380Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3.872B0.09%2.367Kระบบขนส่ง2
1.721B1.26%2.676Mระบบขนส่ง2
2.816B-0.58%44.234Kสาธารณูปโภค2
29.448M0.42%2.363Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
415.250B0.02%238.240Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
388.084M-2.03%91.648Kการค้าปลีก3
14.391B3.09%595.356Kการผลิตของผู้ผลิต7
17.172B2.30%366.116Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
116.301B1.56%179.309Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
4.392B-1.22%374.801Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ31
4.610B0.54%631.290Kบริการผู้บริโภค4
21.555B1.47%1.173Mการผลิตของผู้ผลิต9
7.279B0.62%203.996Kบริการผู้บริโภค5
1.224B0.00%763การค้าปลีก2
184.793M0.00%5อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
10.727B1.16%117.232Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
64.263B2.09%980.250Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
60.443M-3.57%12.223Kแร่พลังงาน1
1.476M-23.26%4.970Kบริการเชิงพาณิชย์1
6.712M6.88%13.630Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1.195B-0.98%377เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
24.187M0.96%89.468Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
28.573B0.42%25.005Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
36.190M28.45%84สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.205B-0.77%54.812Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
5.574M3.30%330.947Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.766B-0.65%149.289Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
62.793M0.63%221การค้าปลีก1
1.725B-1.18%986.427Kการค้าปลีก1
30.009M2.46%1.063Kการค้าปลีก1
32.874B1.89%1.875Mสาธารณูปโภค9
72.534B0.84%974.220Kการผลิตของผู้ผลิต9
3.558B1.87%117.308Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
10.173B0.47%98.651Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
52.271M1.82%5.616Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
120.891M-1.21%19.044Kบริการการกระจายสินค้า4
1.000B1.68%33.662Kการค้าปลีก2
7.161B-1.04%74.816Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
71.081B0.99%1.059Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12
552.307M0.17%5.952Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
3.872B0.48%144.382Kการเงิน5
8.404B2.26%59.655Kการเงิน11
14.178B1.33%2.124Mการค้าปลีก5
39.348B1.47%1.629Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
4.550B-0.25%1.336Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
938.058M-0.87%8.573Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
40.134M-0.39%520แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
33.199B1.27%5.791Mสาธารณูปโภค4
333.291M-2.84%3.755Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
47.000M-0.86%1.748Kการค้าปลีก1
798.986M9.78%91.532Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
6.931B-0.62%121.715Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.955B1.24%934.397Kบริการผู้บริโภค5
163.454B0.60%405.329Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
509.453M1.69%71.977Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.677B-0.02%169.344Kการผลิตของผู้ผลิต15
54.365M-0.73%1.927Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
34.036B1.07%316.465Kบริการทางด้านเทคโนโลยี29
900.588M0.00%3.388Kการเงิน2
86.177B0.48%6.580Mแร่พลังงาน1
216.360M2.52%48.159Kการค้าปลีก3
1.115B3.26%15.636Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
7.999B-1.11%88.196Kการเงิน9
27.808B1.28%2.922Mการเงิน10
150.671M-2.53%9อื่นๆ487
7.396B4.05%632.595Kการเงิน1
143.855B1.49%1.821Mการเงิน3
38.892B0.84%3.615Mการสื่อสาร4
—%บริการการกระจายสินค้า1
89.792B-0.56%281.595Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ29
4.855B-1.07%78.461Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
238.288M-0.82%5.407Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.616B0.00%19.626Kอื่นๆ1
58.989B1.81%399.973Kบริการเชิงพาณิชย์23
1.445B-0.20%646การผลิตของผู้ผลิต7
20.855B2.56%2.388Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
36.829B0.58%1.527Mบริการผู้บริโภค12
49.022B1.96%5.365Mการเงิน3
437.879M0.39%39.607Kการผลิตของผู้ผลิต1
905.986M0.73%23.279Kแร่พลังงาน4
185.106M-0.69%304แร่พลังงาน1
25.265B1.97%730.022Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
257.526M-0.29%196บริการผู้บริโภค2
2.027B1.98%67.354Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
811.329M-3.64%210.973Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
16.542B1.21%332.925Kระบบขนส่ง5
53.469B-0.84%264.345Kบริการทางด้านเทคโนโลยี35
1.153B-0.03%11.321Kบริการเชิงพาณิชย์5
56.462M4.48%11.174Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
290.022B-1.10%642.383Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8
3.698B-0.94%184.560Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
271.027M-2.01%398.791Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
41.134M-4.82%4บริการผู้บริโภค3
44.536M-1.34%142บริการผู้บริโภค2
108.622M-1.03%188อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
12.346B0.34%22.901Kการเงิน35
28.451B1.03%247.480Kการเงิน10
927.227M-1.02%173.771Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
35.832B2.29%3.931Mการเงิน17
1.009B0.43%622.667Kบริการผู้บริโภค4
23.148B5.00%4.484Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
11.799B-2.16%39.774Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
2.358B0.54%172.824Kการค้าปลีก9
12.704B0.52%380.907Kการสื่อสาร4
15.475M-6.76%165แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
20.813B0.10%635.787Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
308.468M-1.03%134.551Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
3.518B-0.34%25.188Kระบบขนส่ง3
72.414B1.78%109.981Kการผลิตของผู้ผลิต9
17.607B1.80%1.553Mสาธารณูปโภค5
4.722B0.64%823.862Kบริการการกระจายสินค้า17
61.315M4.50%2.898Kการสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ