ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
13.912B-0.07%520.129Kบริการเชิงพาณิชย์21
167.694B-1.46%986.261Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
1.516B0.14%1.709Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3.909B0.64%429ระบบขนส่ง2
1.752B-0.24%1.788Mระบบขนส่ง2
2.859B-0.68%26.144Kสาธารณูปโภค2
29.448M-1.91%7แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
422.272B-1.45%255.149Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
392.333M-2.27%77.059Kการค้าปลีก3
14.693B-0.47%475.616Kการผลิตของผู้ผลิต7
17.130B-0.58%370.648Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
116.599B-2.74%120.274Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
4.407B-2.75%280.471Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ31
4.681B0.14%484.243Kบริการผู้บริโภค4
21.902B-0.36%1.042Mการผลิตของผู้ผลิต8
7.345B-1.90%193.376Kบริการผู้บริโภค5
1.189B0.04%397การค้าปลีก2
184.793M0.00%5อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
11.023B0.33%104.369Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
65.526B-1.46%926.262Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
60.443M-3.57%12.223Kแร่พลังงาน1
1.476M-23.26%4.970Kบริการเชิงพาณิชย์1
6.780M-1.68%8.502Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1.147B1.01%199เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
23.841M0.28%135.983Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
28.662B0.96%59.943Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
32.061M-11.41%393สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.204B-1.16%20.216Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
6.078M20.98%742.453Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.754B-3.03%168.400Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
62.400M-2.83%1.154Kการค้าปลีก1
1.760B1.02%414.075Kการค้าปลีก1
29.432M1.96%3.971Kการค้าปลีก1
33.488B-0.93%2.185Mสาธารณูปโภค9
73.806B-1.59%804.094Kการผลิตของผู้ผลิต8
3.552B-4.79%113.175Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
10.265B-3.23%127.625Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
52.110M-0.45%5.316Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
119.810M1.68%1.249Kบริการการกระจายสินค้า4
1.043B-3.35%40.272Kการค้าปลีก2
7.232B0.49%46.830Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
72.326B-1.28%977.853Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12
553.678M-0.23%5.477Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
3.902B-2.22%189.077Kการเงิน5
8.536B-0.60%52.612Kการเงิน11
14.377B2.28%2.636Mการค้าปลีก4
39.867B-2.38%2.129Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
4.576B1.25%331สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
956.783M0.89%2.442Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
40.565M-1.37%1.247Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
33.693B-0.84%3.996Mสาธารณูปโภค4
333.444M-2.34%864สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
45.978M2.67%1.393Kการค้าปลีก1
802.397M-0.75%26.780Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
7.122B-2.39%98.330Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.952B-3.07%911.271Kบริการผู้บริโภค5
163.028B-0.69%422.783Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
486.528M0.35%23.681Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.739B-1.09%159.514Kการผลิตของผู้ผลิต15
55.379M-0.78%2.598Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
34.538B-1.85%341.259Kบริการทางด้านเทคโนโลยี29
900.588M0.00%3.388Kการเงิน1
87.186B0.99%6.682Mแร่พลังงาน1
223.591M1.76%11.890Kการค้าปลีก3
1.111B-0.84%6.921Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
8.069B-1.51%89.803Kการเงิน9
28.086B0.21%2.384Mการเงิน10
150.671M-3.18%10อื่นๆ481
7.410B1.85%762.480Kการเงิน1
145.392B-0.33%1.933Mการเงิน3
39.392B1.41%5.609Mการสื่อสาร4
—%บริการการกระจายสินค้า1
92.281B-2.41%264.693Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ29
4.996B-1.32%38.299Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
238.942M1.37%8.742Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.594B-1.61%39.344Kอื่นๆ1
59.795B-1.98%482.466Kบริการเชิงพาณิชย์24
1.441B0.00%196การผลิตของผู้ผลิต7
21.453B-1.03%1.980Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
37.368B-0.40%1.611Mบริการผู้บริโภค12
49.487B0.86%5.470Mการเงิน3
457.157M-4.89%60.258Kการผลิตของผู้ผลิต1
904.181M-0.71%23.159Kแร่พลังงาน4
183.178M-1.75%273แร่พลังงาน1
24.754B1.32%764.520Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
258.264M-0.29%18บริการผู้บริโภค1
2.030B0.53%63.448Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
841.228M-1.51%44.522Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
16.475B-1.76%671.947Kระบบขนส่ง5
53.491B-2.89%291.551Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
1.156B-3.57%2.193Kบริการเชิงพาณิชย์5
57.752M-1.12%261เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
293.383B0.50%876.419Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8
3.720B-1.29%167.537Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
271.471M-0.53%109.644Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
41.134M0.00%8บริการผู้บริโภค3
44.061M-1.36%144บริการผู้บริโภค2
112.017M3.12%10อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
12.445B-0.23%18.153Kการเงิน36
28.844B-0.71%197.438Kการเงิน10
953.492M-1.85%99.608Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
36.088B0.44%3.848Mการเงิน17
1.062B-4.53%646.007Kบริการผู้บริโภค4
23.613B-4.08%3.657Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
11.955B0.69%50.622Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
2.386B-1.03%73.059Kการค้าปลีก9
12.704B0.75%259.252Kการสื่อสาร4
15.475M-6.76%165แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
21.455B0.50%1.022Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
326.291M-1.40%227.796Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
3.527B0.78%21.346Kระบบขนส่ง3
73.517B1.44%142.852Kการผลิตของผู้ผลิต9
17.638B-1.13%1.694Mสาธารณูปโภค5
4.859B-1.31%509.430Kบริการการกระจายสินค้า17
66.220M-2.27%1.124Kการสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ