ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด27.795B EUR3.03%+0.51%236.533Kบริการเชิงพาณิชย์17
ยานอวกาศและการป้องกัน231.411B EUR1.25%+1.75%702.645Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร2.433B EUR1.96%−3.43%4.926Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ7.637B EUR0.20%−0.12%1.019Kระบบขนส่ง3
สายการบิน3.184B EUR+1.43%1.721Mระบบขนส่ง1
การผลิตพลังงานทางเลือก392.252M EUR+13.17%2.221Kสาธารณูปโภค4
อะลูมินั่ม81.81M EUR2.71%−12.28%111แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
เสื้อผ้า/รองเท้า578.364B EUR1.32%+2.63%387.096Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า260.275M EUR−1.25%136.332Kการค้าปลีก2
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM10.309B EUR1.84%+3.01%1.412Mการผลิตของผู้ผลิต7
ตลาดหลังการขายของยานยนต์22.821B EUR3.92%+0.28%1.186Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์47.707B EUR2.78%+1.19%308.072Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์375.588M EUR0.00%−12.51%20สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
ไบโอเทคโนโลยี4.439B EUR0.25%+0.24%103.471Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
การออกอากาศกระจายเสียง3.672B EUR6.86%+0.76%57.306Kบริการผู้บริโภค3
วัสดุก่อสร้าง31.487B EUR3.22%+1.02%951.809Kการผลิตของผู้ผลิต6
เกมและบ่อนคาสิโน6.699B EUR3.95%+0.94%107.172Kบริการผู้บริโภค2
การจัดจำหน่ายแคตตาล็อก/พิเศษเฉพาะ586.858M EUR0.00%1การค้าปลีก1
เคมีทางการเกษตร18.852M EUR+1.24%420อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์6.888B EUR3.69%−0.58%103.005Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
เคมีพิเศษเฉพาะ92.731B EUR1.66%+0.81%522.237Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์8.83M EUR−0.61%516บริการเชิงพาณิชย์2
การสื่อสารคอมพิวเตอร์55.309M EUR3.17%+2.03%206เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์3.157B EUR0.61%+1.53%16.92Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์49.828M EUR0.00%+13.64%142.123Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง3.833B EUR5.29%+0.55%33.518Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
สินค้าอุปโภคบริโภค179.039B EUR2.22%+3.08%107.274Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ6.353B EUR3.84%+0.18%114.701Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
ขุดเจาะตามสัญญา64.584B EUR2.05%+0.80%7.153Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
บริการประมวลผลข้อมูล271.04M EUR0.76%+1.00%213.115Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
ร้านค้าส่วนลด4.658B EUR7.48%+1.16%37.219Kการค้าปลีก2
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า45.916B EUR7.45%+0.18%2.982Mสาธารณูปโภค12
เครื่องใช้ไฟฟ้า102.569B EUR1.84%+1.36%755.097Kการผลิตของผู้ผลิต9
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์6.121B EUR0.01%+2.66%53.199Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์25.25B EUR2.02%+1.99%471.139Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์180.505M EUR2.40%+1.91%584เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์86.596M EUR1.87%+0.04%1.67Kบริการการกระจายสินค้า2
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์749.139M EUR5.18%+0.37%32.215Kการค้าปลีก1
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า6.204B EUR2.18%−0.10%43.125Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
วิศวกรรมและก่อสร้าง108.708B EUR3.57%+0.39%598.081Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16
บริการด้านสิ่งแวดล้อม1.082B EUR1.15%+0.84%12.233Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง5.528B EUR15.66%+1.87%837.076Kการเงิน4
กลุ่มบริษัททางการเงิน8.165B EUR2.90%+0.40%24.188Kการเงิน21
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร57.423M EUR+0.53%1.25Kบริการการกระจายสินค้า1
ค้าปลีกอาหาร83.287M EUR+0.19%1.41Mการค้าปลีก3
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์69.127M EUR0.49%0.00%20สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม40.903B EUR3.25%+0.32%941.201Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม3.842B EUR1.22%−0.63%1.386Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า691.623M EUR0.44%−1.41%9.291Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ4.585B EUR2.81%+2.22%48.579Kสาธารณูปโภค2
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย505.656M EUR4.47%−0.09%1.33Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน180.551M EUR−1.60%2.384Kการค้าปลีก1
สร้างบ้าน838.99M EUR5.97%+0.84%19.65Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล1.11B EUR0.47%−3.75%626.193Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ12.985B EUR1.82%+1.69%853.441Kบริการผู้บริโภค9
การดูแลครัวเรือน/บุคคล248.783B EUR1.31%+0.74%244.012Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม3.089B EUR3.60%+0.90%22.656Kการผลิตของผู้ผลิต3
เครื่องจักรอุตสาหกรรม123.413B EUR0.29%+0.90%414การผลิตของผู้ผลิต18
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม26.122M EUR3.49%−0.40%178อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ42.057B EUR1.67%+0.89%231.581Kบริการทางด้านเทคโนโลยี23
บริการน้ำมันครบวงจร147.175B EUR4.81%+2.02%3.623Mแร่พลังงาน4
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต770.031M EUR1.21%+0.08%9.855Kการค้าปลีก6
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต541.466M EUR−0.35%1.102Kบริการทางด้านเทคโนโลยี8
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์8.66B EUR2.79%+0.76%131.139Kการเงิน4
ผู้จัดการด้านการลงทุน24.262B EUR5.33%+0.18%93.527Kการเงิน9
กองทรัสต์/กองทุนรวมอื่นๆ585
ธนาคารรายใหญ่88.794B EUR6.45%+1.25%3.007Mการเงิน5
โทรคมนาคมรายใหญ่1.877B EUR0.00%−0.09%305.607Kการสื่อสาร2
กลุ่มบริษัทสื่อ8.436B EUR2.81%+2.42%3.61Mบริการผู้บริโภค1
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์14.328M EUR+4.40%2.461Kบริการการกระจายสินค้า1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์114.636B EUR1.48%+0.88%378.229Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ25
บริการทางการแพทย์/พยาบาล2.622B EUR1.02%−1.76%54.945Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
การผลิตโลหะ2.033B EUR4.92%+0.49%46.754Kการผลิตของผู้ผลิต1
อื่นๆ51.24M EUR0.67%+7.69%1อื่นๆ1
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด38.898B EUR2.60%+0.34%304.906Kบริการเชิงพาณิชย์27
การผลิตเบ็ดเตล็ด113.475M EUR+0.38%4.943Kการผลิตของผู้ผลิต4
ยานพาหนะใช้มอเตอร์79.844B EUR5.45%+0.52%2.418Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
ภาพยนต์/บันเทิง18.351B EUR1.21%+1.78%1.263Mบริการผู้บริโภค10
ชุดประกันภัยรวม67.095B EUR5.67%+0.33%2.983Mการเงิน1
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา851.405M EUR3.00%−1.00%21.129Kการผลิตของผู้ผลิต2
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน676.794M EUR3.80%+0.48%5.972Kแร่พลังงาน1
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน419.627M EUR+4.89%13.664Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ590.945M EUR2.19%−3.51%596บริการผู้บริโภค2
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ731.067K EUR0.00%425สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ3.153M EUR2.56%−4.10%96แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
การขนส่งอื่นๆ12.02B EUR2.79%+2.17%116.327Kระบบขนส่ง3
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป69.569B EUR0.49%+0.70%745.491Kบริการทางด้านเทคโนโลยี39
บริการด้านบุคลากร1.724B EUR3.43%+0.38%1.371Kบริการเชิงพาณิชย์5
ยาสามัญ22.448M EUR−1.72%205.173Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
ยารายใหญ่119.275B EUR3.84%+1.08%1.481Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
ยาอื่นๆ1.482B EUR1.30%+0.44%30.15Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6
โลหะมีค่า217.47M EUR7.18%0.00%4.287Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย4.889B EUR5.07%+0.18%238.723Kการเงิน1
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร188.905M EUR0.18%+1.07%64.263Kบริการผู้บริโภค4
เยื่อกระดาษและกระดาษ87.893M EUR−1.63%1.441Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
รถไฟ9.393B EUR2.89%+0.73%789.376Kระบบขนส่ง2
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์20.925B EUR4.70%+0.86%208.939Kการเงิน33
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์27.148B EUR6.33%−0.31%181.758Kการเงิน16
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ1.415B EUR3.73%+1.52%174.868Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
ธนาคารในภูมิภาค55.691B EUR6.03%+0.97%5.025Mการเงิน15