อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
22.380B0.15%103.250Kบริการเชิงพาณิชย์22
293.912B-0.37%162.632Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
1.588B-0.87%997อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
4.377B0.31%123ระบบขนส่ง2
4.230B-3.14%1.739Mระบบขนส่ง2
2.103B3.05%75.063Kสาธารณูปโภค5
43.007M0.00%31แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
460.375B-2.51%198.833Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
860.188M-2.43%111.657Kการค้าปลีก2
19.035B0.28%120.932Kการผลิตของผู้ผลิต5
39.753B0.76%68.272Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
141.924B-1.45%55.162Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
4.850B0.50%106.169Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ29
7.474B-1.25%100.471Kบริการผู้บริโภค4
23.432B0.13%284.182Kการผลิตของผู้ผลิต8
6.901B-1.18%39.396Kบริการผู้บริโภค5
893.484M-0.01%791การค้าปลีก3
186.333M0.83%5อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
6.634B0.66%45.097Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
55.866B-0.43%235.560Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
10.051M0.72%2.411Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1.361B2.53%304เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
20.071M-2.08%128.691Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
35.098B-0.55%17.713Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
42.748M0.00%60สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.699B-0.51%4.525Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
5.353M0.00%120บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.675B0.61%74.060Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
2.538B-1.29%159.174Kการค้าปลีก1
16.159M-5.09%854การค้าปลีก1
37.999B0.85%1.177Mสาธารณูปโภค7
74.713B-0.81%253.127Kการผลิตของผู้ผลิต12
3.372B-1.53%32.142Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
7.770B-0.72%132.914Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
159.407M0.39%1.682Kบริการการกระจายสินค้า4
1.248B-0.30%143.346Kการค้าปลีก1
6.698B-2.62%28.957Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
90.233B-0.12%261.553Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
1.218B-0.54%165.170Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
6.324B-1.29%51.429Kการเงิน5
14.128B-0.16%11.411Kการเงิน12
4.978M-9.18%18.001Kบริการเชิงพาณิชย์1
15.973B-0.00%360.431Kการค้าปลีก6
47.783B-0.36%424.613Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
4.890B-0.16%327สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
974.929M0.52%17.260Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
9.486M5.42%32.768Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
42.299B-0.56%1.874Mสาธารณูปโภค3
407.352M1.80%3.690Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
83.073M-0.55%188การค้าปลีก2
882.818M-1.60%11.569Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
8.058B-0.61%37.711Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
12.010B0.89%317.711Kบริการผู้บริโภค7
159.335B-1.14%213.723Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
3.000B-0.10%685.923Kการผลิตของผู้ผลิต21
51.974M4.79%2.515Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
44.054B0.01%151.123Kบริการทางด้านเทคโนโลยี32
896.494M0.00%1.271Kการเงิน2
122.854B-1.18%1.323Mแร่พลังงาน1
167.894M-0.70%78.719Kการค้าปลีก3
1.015B2.25%5.603Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
6.578B0.58%17.033Kการเงิน8
33.729B0.02%636.985Kการเงิน12
171.632M0.76%94อื่นๆ506
11.810B-0.23%42.928Kการเงิน1
229.208B-0.68%431.432Kการเงิน3
47.543B0.37%1.214Mการสื่อสาร3
89.388B-0.63%111.262Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ28
5.680B-1.04%13.278Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
236.645M0.00%5การผลิตของผู้ผลิต1
—%อื่นๆ1
71.068B-0.27%81.978Kบริการเชิงพาณิชย์24
5.095B-0.36%16.299Kการผลิตของผู้ผลิต10
30.842B-0.04%490.336Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
31.121B0.09%529.189Kบริการผู้บริโภค13
125.271B0.11%788.274Kการเงิน4
720.136M-0.47%7.198Kการผลิตของผู้ผลิต2
1.255B-0.51%14.815Kแร่พลังงาน4
278.945M0.46%475แร่พลังงาน1
57.997B-1.83%78.246Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
433.884M0.04%739บริการผู้บริโภค3
2.740B-1.60%19.068Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
1.384B-0.66%34.979Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
48.278B-0.77%83.113Kระบบขนส่ง7
50.716B-0.39%91.344Kบริการทางด้านเทคโนโลยี30
1.587B1.10%880บริการเชิงพาณิชย์5
87.919M0.00%2.539Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
447.645B-0.92%132.334Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
3.631B-0.47%20.417Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
241.580M0.12%323.789Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
53.482M-1.19%160บริการผู้บริโภค4
27.376M-1.32%1.050Kบริการผู้บริโภค2
131.252M0.86%31อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
—%ระบบขนส่ง
14.822B-0.29%9.403Kการเงิน33
45.941B-0.23%42.041Kการเงิน9
1.483B-1.57%233.918Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
50.904B0.09%1.277Mการเงิน15
165.653M0.00%36.365Kบริการผู้บริโภค3
23.286B-1.46%1.156Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
18.520B-1.44%1.921Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
3.757B0.99%19.642Kการค้าปลีก6
12.005B0.84%115.106Kการสื่อสาร4
21.487B-0.76%90.147Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
435.737M-0.98%15.869Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
3.578B-0.07%200ระบบขนส่ง2
85.248B-0.06%19.070Kการผลิตของผู้ผลิต9
23.266B-0.41%422.054Kสาธารณูปโภค4
6.122B-0.29%78.967Kบริการการกระจายสินค้า19
18.854M-0.79%1การสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ