อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
210.424M0.23-4.15%71.942Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
19.896B3.21-0.64%453.252Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
183.978B1.56-0.94%594.920Kในทางอุตสาหกรรม13
21.992M-1.63%28.650Kวัสดุพื้นฐาน1
3.227B3.12-0.65%3ในทางอุตสาหกรรม3
4.360B-2.65%2.846Mในทางอุตสาหกรรม1
17.328B1.98-0.64%67.097Kในทางอุตสาหกรรม1
233.818M5.100.25%1.735Kวัสดุพื้นฐาน2
239.953B1.72-3.03%355.819Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
50.548B1.50-3.60%250.790Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
5.936B1.67-1.83%54.292Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
35.247B4.25-1.89%1.440Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
94.192M-5.31%1.612Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
18.554B3.17-2.45%621.100Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
270.240B2.75-2.80%2.286Mไฟแนนซ์17
4.006B-2.32%83.032Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ38
527.745M3.76-0.98%198สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
4.373B4.68-1.48%155.630Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
50.330B1.85-1.79%298.822Kในทางอุตสาหกรรม18
4.422B3.53-1.78%65.297Kในทางอุตสาหกรรม2
1.692B-0.25%790สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
9.683M8.26-0.86%155ในทางอุตสาหกรรม1
2.727M0.65%7.000Kไฟแนนซ์1
54.528B2.46-3.49%966.085Kวัสดุพื้นฐาน9
27.573B3.851.54%1.284Mเทคโนโลยี8
86.700M-0.91%38.056Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
6.033B1.92-2.29%199.511Kเทคโนโลยี13
71.642B3.62-0.84%926.499Kในทางอุตสาหกรรม10
26.418B4.26-3.92%32.787Kวัสดุพื้นฐาน3
23.568B3.54-0.68%1.356Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
3.418B4.96-1.41%222.702Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
4.737B4.69-1.65%81.298Kไฟแนนซ์1
1.408B-3.45%52.706Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
112.007M-1.42%35.138Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
121.055B0.60-0.65%109.891Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร10
3.984B4.11-5.67%271.754Kวัสดุพื้นฐาน1
18.449B6.61-3.23%5.119Mไฟแนนซ์5
30.874M4.810.00%321สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
1.999B3.210.02%7.267Kสาธารณูปโภค5
53.596B3.16-0.95%1.031Mในทางอุตสาหกรรม10
539.354M0.13-2.56%9.594Kเทคโนโลยี8
1.308B5.32-1.38%2.150Kในทางอุตสาหกรรม3
57.195B1.62-1.51%1.402Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
9.719B4.64-4.91%1.427Mในทางอุตสาหกรรม15
9.695B1.24-0.64%328.032Kไฟแนนซ์2
1.446B2.292.13%4.980Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
50.342B2.71-0.74%1.063Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
17.912B4.33-2.04%1.961Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
653.576M1.44-0.45%3.326Kวัสดุพื้นฐาน5
231.564M4.090.93%33.614Kวัสดุพื้นฐาน3
5.270B0.72-1.77%675ในทางอุตสาหกรรม3
10.484B1.17-1.74%105.127Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ4
16.222M-1.22%26.714Kในทางอุตสาหกรรม2
83.457B3.74-3.84%66.482Kในทางอุตสาหกรรม5
6.089B2.63-1.48%736.612Kในทางอุตสาหกรรม1
22.582M5.54-2.07%1.311Kไฟแนนซ์1
203.448M0.71%637สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
894.799M2.22-2.10%150.004Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
1.022B2.66-0.43%61สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
1.066B5.64-0.13%12.506Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
12.690B2.57-1.72%787.493Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
63.502B1.21-2.85%370.560Kเทคโนโลยี36
45.964M-0.98%2.552Kสาธารณูปโภค1
57.982B0.53-3.28%14.096Kในทางอุตสาหกรรม1
1.785B1.90-0.86%162.309Kในทางอุตสาหกรรม18
1.908B3.19-2.14%98.242Kวัสดุพื้นฐาน1
126.403B5.220.11%6.890Mพลังงาน1
57.869B4.200.59%5.056Mบริการโทรคมนาคม7
2.037B-0.33%376.245Kเทคโนโลยี10
383.140M3.840.20%3.901Kไฟแนนซ์3
24.365B3.81-0.90%63.417Kไฟแนนซ์18
805.869M1.46-0.49%10.039Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
51.189B5.88-0.84%5.431Mไฟแนนซ์2
123.612M1.49-0.30%835ในทางอุตสาหกรรม2
56.755B1.12-1.37%564.010Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ20
21.731B4.08-1.70%335.230Kไฟแนนซ์2
71.763B4.32-1.11%5.106Mสาธารณูปโภค2
1.360B1.84-1.59%10.752Kวัสดุพื้นฐาน4
1.049B6.01-3.42%100.560Kเทคโนโลยี3
1.338B1.57-0.15%67.568Kพลังงาน4
4.788B3.43-1.76%192.839Kพลังงาน2
2.546B3.99-0.76%27.645Kพลังงาน2
68.463B3.86-1.76%474.997Kพลังงาน6
120.240M4.722.70%5.444Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
123.331M2.482.61%136วัสดุพื้นฐาน1
1.384B0.32-1.76%495.262Kในทางอุตสาหกรรม2
116.366B1.73-1.02%503.175Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
52.907M0.66-1.13%2.640Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
390.739B2.83-2.69%456.013Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ17
25.485M-2.48%341.016Kเทคโนโลยี2
3.959M-8.80%1วัสดุพื้นฐาน1
4.976B4.29-1.52%52.009Kไฟแนนซ์16
3.318B1.50-2.57%98.087Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
1.298B4.06-0.27%150.497Kไฟแนนซ์1
1.819B2.37%20.009Kพลังงาน5
56.719M1.22%294.215Kพลังงาน2
15.950B2.97-0.73%262.554Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
39.106M-0.39%3.061Kเทคโนโลยี1
14.444B1.33-8.28%6.516Mเทคโนโลยี8
3.566B1.22-0.27%221.448Kเทคโนโลยี34
121.039M0.19%8.321Kวัสดุพื้นฐาน3
183.312M5.41-3.10%1.260Kวัสดุพื้นฐาน1
60.274B0.03-3.58%665วัสดุพื้นฐาน2
437.127M4.20-0.91%28.543Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
37.221B3.44-2.56%212.915Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
8.016B0.08-2.80%978.525Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
10.343B4.49-0.35%1.192Mสาธารณูปโภค2
12.304B4.94-2.32%910.681Kบริการโทรคมนาคม5
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ