อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
22.691B-1.87%549.120Kบริการเชิงพาณิชย์22
290.500B1.39%543.319Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
1.582B-0.09%3.594Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
4.351B0.58%594ระบบขนส่ง2
4.151B1.92%1.916Mระบบขนส่ง2
2.112B-0.43%30.182Kสาธารณูปโภค5
43.146M-0.32%350แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
453.702B1.47%302.211Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
848.699M-0.70%84.861Kการค้าปลีก2
19.163B-0.67%646.263Kการผลิตของผู้ผลิต5
38.980B-0.88%209.714Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
140.362B1.44%124.979Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
4.839B0.24%170.277Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ29
7.445B0.40%612.311Kบริการผู้บริโภค4
23.254B0.78%1.080Mการผลิตของผู้ผลิต9
6.914B-0.08%114.667Kบริการผู้บริโภค5
899.612M-0.68%597การค้าปลีก3
186.333M3.42%15อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
6.686B-0.77%356.997Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
54.989B1.58%900.004Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
11.047M-9.02%49.489Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1.327B2.54%413เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
20.393M-1.58%63.169Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
34.785B1.13%67.708Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
42.748M-1.12%145สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.678B0.38%28.204Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
5.507M-2.80%19.640Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.660B0.91%128.230Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
2.498B1.61%415.085Kการค้าปลีก1
16.332M-1.06%3.653Kการค้าปลีก1
34.928B8.90%7.459Mสาธารณูปโภค8
73.319B1.90%1.346Mการผลิตของผู้ผลิต13
3.371B0.05%84.854Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
7.744B0.34%310.978Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
160.784M-0.86%11.489Kบริการการกระจายสินค้า4
1.346B-7.25%702.513Kการค้าปลีก1
6.673B0.37%76.016Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
88.654B1.36%803.534Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
1.202B1.32%221.431Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
6.282B0.67%136.474Kการเงิน5
14.046B0.64%58.084Kการเงิน13
5.482M-9.18%18.001Kบริการเชิงพาณิชย์1
16.232B-1.54%3.427Mการค้าปลีก6
47.653B0.27%1.932Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
4.890B-0.28%620สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
981.368M-0.66%12.070Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
9.830M-3.50%3.900Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
41.820B1.14%5.328Mสาธารณูปโภค3
233.856M0.30%3.515Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
81.581M1.83%333การค้าปลีก2
867.294M1.79%38.216Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
8.006B0.65%199.050Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
12.025B1.35%736.569Kบริการผู้บริโภค8
156.254B1.98%583.519Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
2.999B-1.12%2.382Mการผลิตของผู้ผลิต20
51.913M0.12%741อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
43.706B0.91%425.194Kบริการทางด้านเทคโนโลยี33
900.588M-0.45%174การเงิน2
123.576B-0.58%5.055Mแร่พลังงาน1
167.079M0.37%43.615Kการค้าปลีก3
1.023B-0.69%8.491Kบริการทางด้านเทคโนโลยี12
6.547B0.48%126.168Kการเงิน8
33.621B0.32%2.806Mการเงิน12
160.544M6.91%102อื่นๆ506
11.591B1.89%616.445Kการเงิน1
228.443B0.62%1.250Mการเงิน3
47.082B0.99%7.294Mการสื่อสาร3
88.222B1.32%414.272Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ28
5.677B0.06%35.371Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
236.645M0.00%183การผลิตของผู้ผลิต1
—%อื่นๆ1
70.540B0.75%487.606Kบริการเชิงพาณิชย์25
5.064B0.62%27.005Kการผลิตของผู้ผลิต10
31.093B-0.81%1.870Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
31.214B-0.30%1.988Mบริการผู้บริโภค13
124.405B0.99%2.459Mการเงิน4
721.512M-0.19%36.122Kการผลิตของผู้ผลิต2
1.263B-0.61%41.205Kแร่พลังงาน4
278.945M0.00%2.559Kแร่พลังงาน1
58.517B0.79%405.057Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
428.420M1.28%473บริการผู้บริโภค3
2.745B-0.16%96.413Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
1.370B0.97%84.803Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
48.446B-0.25%486.379Kระบบขนส่ง7
50.345B0.73%409.931Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
1.511B0.94%1.642Kบริการเชิงพาณิชย์4
86.709M1.40%1.690Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
446.361B0.35%504.401Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
3.737B-2.84%32.210Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
241.854M-0.11%232.139Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
56.752M-7.65%387บริการผู้บริโภค4
27.376M0.00%480บริการผู้บริโภค2
128.989M1.75%54อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
96.106M0.00%1ระบบขนส่ง1
14.782B0.26%51.180Kการเงิน33
46.028B-0.24%298.068Kการเงิน9
1.458B1.73%220.326Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
50.601B0.60%3.836Mการเงิน15
165.653M0.00%5.950Kบริการผู้บริโภค3
22.941B1.50%2.942Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
18.756B-0.42%16.238Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
3.809B-1.36%176.297Kการค้าปลีก6
11.917B0.74%520.188Kการสื่อสาร4
21.620B-1.24%542.832Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
433.408M0.54%21.343Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
3.562B0.45%582ระบบขนส่ง2
85.052B0.19%104.883Kการผลิตของผู้ผลิต9
23.016B1.06%1.703Mสาธารณูปโภค4
6.142B-0.07%1.014Mบริการการกระจายสินค้า19
19.468M0.00%1การสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ