อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
210.424M0.234.86%210.456Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
19.897B3.20-0.06%765.503Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
162.679B1.52-0.31%233.018Kในทางอุตสาหกรรม13
21.992M-6.89%171.586Kวัสดุพื้นฐาน1
8.043M3.12-0.72%40ในทางอุตสาหกรรม1
4.360B1.30%1.898Mในทางอุตสาหกรรม1
17.328B1.98-0.12%17.471Kในทางอุตสาหกรรม1
233.818M5.10-1.09%1.433Kวัสดุพื้นฐาน2
239.977B1.72-0.01%117.989Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
50.548B1.500.00%91.513Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
5.936B1.67-0.79%15.136Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
35.247B4.250.20%863.513Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
87.730M0.55%40สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
18.554B3.17-1.36%339.097Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
270.784B2.75-0.38%905.969Kไฟแนนซ์18
3.953B-0.81%109.410Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ37
527.745M3.76-4.49%33สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
4.373B4.680.45%112.981Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
42.963B2.070.16%144.165Kในทางอุตสาหกรรม18
4.422B3.53-2.98%313.037Kในทางอุตสาหกรรม2
1.434B-0.86%429สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
9.683M8.260.00%1ในทางอุตสาหกรรม1
23.199B5.340.31%109.095Kไฟแนนซ์12
54.528B2.46-0.24%338.621Kวัสดุพื้นฐาน9
27.573B3.85-1.31%127.978Kเทคโนโลยี8
68.364M-0.60%2.370Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
6.033B1.920.46%57.866Kเทคโนโลยี12
71.651B3.62-0.94%427.819Kในทางอุตสาหกรรม11
26.418B4.260.55%25.695Kวัสดุพื้นฐาน3
23.568B3.54-0.15%773.095Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
3.418B4.96-1.78%285.658Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
4.737B4.692.79%221.392Kไฟแนนซ์1
1.408B2.40%44.694Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
112.007M-0.53%14.497Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
121.023B0.60-1.31%49.967Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร10
3.984B4.11-1.46%131.617Kวัสดุพื้นฐาน1
18.449B6.610.28%3.178Mไฟแนนซ์5
15.054B4.78-0.24%39.596Kไฟแนนซ์4
30.874M4.810.00%4.649Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
1.999B3.21-0.28%17.964Kสาธารณูปโภค5
53.597B3.16-0.63%504.422Kในทางอุตสาหกรรม10
523.155M0.130.57%5.331Kเทคโนโลยี8
1.308B5.32-0.22%382ในทางอุตสาหกรรม3
45.640B1.650.57%1.139Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
9.733B4.63-0.74%345.989Kในทางอุตสาหกรรม16
9.695B1.240.39%128.622Kไฟแนนซ์2
1.418B2.340.00%4.917Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
48.864B2.760.15%418.994Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
17.874B4.330.48%613.641Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
653.576M1.44-1.01%4.836Kวัสดุพื้นฐาน5
267.700M3.54-0.86%41.852Kวัสดุพื้นฐาน3
5.270B0.72-1.38%218ในทางอุตสาหกรรม3
10.484B1.170.01%70.591Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ4
16.222M0.22%40.220Kในทางอุตสาหกรรม2
74.648B2.543.10%23.726Kในทางอุตสาหกรรม4
6.089B2.63-0.84%468.418Kในทางอุตสาหกรรม1
22.582M5.54-0.37%514ไฟแนนซ์1
203.448M1.28%473สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
894.799M2.22-1.75%97.239Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
1.022B2.66-1.37%707สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
1.080B4.49-0.65%9.729Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
12.661B2.57-0.14%294.794Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
63.518B1.21-1.03%167.887Kเทคโนโลยี38
45.964M0.00%1.610Kสาธารณูปโภค1
57.982B0.53-2.24%9.528Kในทางอุตสาหกรรม1
1.753B1.93-0.63%12.082Kในทางอุตสาหกรรม17
1.908B3.19-1.41%85.797Kวัสดุพื้นฐาน1
126.403B5.22-1.27%2.132Mพลังงาน1
57.863B4.20-0.46%1.900Mบริการโทรคมนาคม6
2.102B5.39%178.612Kเทคโนโลยี10
383.140M3.841.24%1.631Kไฟแนนซ์3
24.368B3.81-0.12%26.243Kไฟแนนซ์18
830.797M1.420.06%25.943Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
51.189B5.88-0.58%2.995Mไฟแนนซ์2
123.612M1.491.07%2.221Kในทางอุตสาหกรรม2
56.735B1.120.50%160.564Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ19
21.731B4.08-1.56%112.819Kไฟแนนซ์2
71.763B4.320.18%1.853Mสาธารณูปโภค2
1.360B1.84-0.13%1.847Kวัสดุพื้นฐาน4
792.400M0.580.08%11.064Kเทคโนโลยี3
1.338B1.57-1.57%27.158Kพลังงาน4
4.788B3.43-1.59%46.692Kพลังงาน2
2.546B3.99-0.45%22.051Kพลังงาน2
68.463B3.86-2.15%259.680Kพลังงาน6
120.240M4.720.16%21.147Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
123.331M2.482.68%9วัสดุพื้นฐาน1
1.384B0.32-0.85%244.852Kในทางอุตสาหกรรม2
116.366B1.73-0.01%201.258Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
52.907M0.660.00%60สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
390.116B2.830.17%173.698Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ16
25.485M0.19%61.911Kเทคโนโลยี2
3.959M-4.00%1.200Kวัสดุพื้นฐาน1
10.116B4.950.16%9.198Kไฟแนนซ์26
3.318B1.50-0.90%58.059Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
1.298B4.060.10%37.881Kไฟแนนซ์1
1.819B0.58%16.843Kพลังงาน5
56.719M1.11%17.593Kพลังงาน2
10.917M-9.71%2.000Kไฟแนนซ์1
15.950B2.97-1.68%113.983Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
39.106M-1.32%1.351Kเทคโนโลยี1
14.504B1.32-0.92%1.511Mเทคโนโลยี10
3.617B1.200.03%20.651Kเทคโนโลยี34
2.999B0.00%432ไฟแนนซ์1
120.984M-0.56%13.971Kวัสดุพื้นฐาน3
183.312M5.41-9.43%7.833Kวัสดุพื้นฐาน1
60.274B0.03-5.63%135วัสดุพื้นฐาน2
434.739M4.230.35%17.551Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
17.396B3.681.43%235.318Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
8.016B0.08-1.20%206.831Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
10.343B4.490.21%734.942Kสาธารณูปโภค2
12.305B4.940.16%402.731Kบริการโทรคมนาคม5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ศูนย์ช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ