ตลาดหุ้นฝรั่งเศส

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
20.807B3.64-1.36%456.907Kบริการเชิงพาณิชย์18
153.239B1.41-2.16%1.400Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1.835B1.93-3.51%2.291Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
1.389B-1.02%8.825Kระบบขนส่ง1
3.480B-5.57%17.130Mระบบขนส่ง2
46.839B4.81-0.11%2.360Mสาธารณูปโภค6
131.487M1.72-0.63%178แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
611.654B1.72-3.31%323.718Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
443.888M-8.16%144.521Kการค้าปลีก2
10.622B1.54-8.28%1.533Mการผลิตของผู้ผลิต6
17.110B4.67-4.31%2.249Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
155.810B2.03-2.77%108.426Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
5.899B0.18-2.32%201.468Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18
3.512B6.763.47%621.710Kบริการผู้บริโภค3
23.717B3.91-3.16%1.506Mการผลิตของผู้ผลิต9
8.380B3.12-1.88%156.844Kบริการผู้บริโภค5
1.222B12.99%167การค้าปลีก1
5.835B3.80-2.78%148.870Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
62.845B2.20-0.24%775.311Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
1.986M-14.41%2.291Kบริการเชิงพาณิชย์1
68.759M4.34%2.891Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
3.032B0.85-1.38%15.706Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
39.017M-0.35%22.361Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
28.107B5.23-2.07%21.231Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
47.605M0.00%50สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
4.913B3.47-0.86%65.721Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
6.360M-15.67%20.624Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
562.399M0.47-1.89%768.665Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
2.170B3.23-2.32%15.987Kการค้าปลีก1
638.417K-16.67%137.293Mการค้าปลีก1
39.521B5.40-2.17%4.202Mสาธารณูปโภค14
69.291B2.45-0.85%772.492Kการผลิตของผู้ผลิต9
59.107M0.69-3.55%32.449Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
18.685B2.40-1.96%469.661Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
175.494M2.930.30%6.735Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
160.822M7.47-4.85%19.395Kบริการการกระจายสินค้า2
791.616M6.77-3.72%77.749Kการค้าปลีก1
3.714B3.64-0.87%117.973Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
83.363B3.99-3.41%1.068Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
895.523M1.46-2.82%140.635Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.391B9.91-3.75%143.364Kการเงิน4
9.902B2.78-1.08%72.531Kการเงิน14
95.661M0.00%3.600Kบริการการกระจายสินค้า1
1.247B-6.87%441.095Kการค้าปลีก3
71.546M0.47-2.80%560สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
34.793B3.69-1.39%1.264Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
4.297B1.21-1.95%9.652Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
963.394M0.000.33%2.100Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
4.376B2.78-5.98%110.219Kสาธารณูปโภค1
374.279M2.67-1.61%3.037Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
245.625M-0.75%4.558Kการค้าปลีก1
585.216M8.73-7.61%40.403Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
1.183B0.38-2.00%501.016Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.317B-3.21%988.145Kบริการผู้บริโภค5
178.080B1.47-0.76%414.614Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
728.872M-4.15%23.622Kการผลิตของผู้ผลิต2
78.980B0.48-0.58%4.145Kการผลิตของผู้ผลิต14
14.061M0.72%6.700Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
35.991B1.69-1.91%436.979Kบริการทางด้านเทคโนโลยี21
%การเงิน1
126.635B5.47-4.92%7.611Mแร่พลังงาน4
660.736M-4.39%47.022Kการค้าปลีก5
155.879M-5.16%12.950Kบริการทางด้านเทคโนโลยี8
11.103B4.39-1.34%82.832Kการเงิน10
20.988B5.42-3.62%148.843Kการเงิน11
438.992K0.0025.00%20.300Kอื่นๆ543
77.727B7.47-3.01%4.284Mการเงิน2
28.212B7.36-1.15%6.582Mการสื่อสาร4
8.623B2.98-1.31%2.459Mบริการผู้บริโภค1
%บริการการกระจายสินค้า1
102.078B1.340.29%415.339Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ26
3.867B1.01-1.50%78.620Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
2.313B3.09-4.51%80.856Kการผลิตของผู้ผลิต1
45.486B1.34-2.45%560.630Kบริการเชิงพาณิชย์29
594.161M1.85-0.57%6.208Kการผลิตของผู้ผลิต5
51.059B0.00-4.53%4.844Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
20.848B0.92-1.20%2.411Mบริการผู้บริโภค12
61.159B6.17-2.51%6.009Mการเงิน3
607.989M3.79-3.01%39.864Kการผลิตของผู้ผลิต2
21.482M0.00%6แร่พลังงาน1
560.460M-9.17%58.263Kแร่พลังงาน1
55.558B1.81-7.94%235.307Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
327.533M-1.49%2.705Kบริการผู้บริโภค1
2.560B3.712.67%84.455Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
2.502B5.26-0.32%94.951Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
12.538B0.16-1.82%84.303Kระบบขนส่ง3
57.241B0.53-0.17%1.038Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
1.281B2.42-4.74%1.881Kบริการเชิงพาณิชย์4
47.586M2.77%1.141Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
335.084B3.411.63%699.448Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ26
1.308B1.27-0.70%37.744Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
202.895M7.70-0.97%841.432Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
%การเงิน
307.192M0.05-9.98%198.745Kบริการผู้บริโภค4
8.754M0.00%1บริการผู้บริโภค1
83.037M-4.39%1.055Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
9.023B0.60-3.70%1.130Mระบบขนส่ง1
13.030B4.99-1.48%69.246Kการเงิน36
24.785B7.03-2.74%283.446Kการเงิน10
1.289B3.14-4.91%66.987Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
39.939B8.38-1.86%6.234Mการเงิน16
11.997B2.44-1.37%233.209Kบริการผู้บริโภค5
32.407B0.70-2.68%1.942Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
11.709B1.64-0.33%361.628Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
14.440B3.80-4.73%2.565Mการค้าปลีก13
2.731B6.82-3.66%678.555Kการสื่อสาร4
2.345B-5.29%1.679Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
26.405B1.72-2.58%218.053Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
295.421M7.87-3.62%68.385Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.763B5.00-3.08%135.506Kระบบขนส่ง3
99.479B2.731.41%124.768Kการผลิตของผู้ผลิต7
14.858B4.64-3.05%2.215Mสาธารณูปโภค3
9.484B5.56-2.59%630.860Kบริการการกระจายสินค้า22
9.810B4.03-2.23%371การสื่อสาร2
โหลดเพิ่ม