อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
210.424M0.23-1.27%54.920Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
19.894B3.210.87%428.162Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
184.091B1.55-0.10%814.605Kในทางอุตสาหกรรม14
21.992M-1.72%16.999Kวัสดุพื้นฐาน1
3.227B3.121.77%1ในทางอุตสาหกรรม2
4.360B4.74%4.408Mในทางอุตสาหกรรม1
233.818M5.102.23%1.369Kวัสดุพื้นฐาน2
366.162B1.87-0.59%226.907Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
49.224B1.540.68%200.453Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
5.958B1.67-0.06%41.448Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
35.165B4.262.49%2.587Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
87.730M0.10%29สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
18.077B3.252.84%903.725Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
271.050B2.752.46%2.721Mไฟแนนซ์19
3.814B1.22%106.003Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ35
4.377B4.680.68%200.672Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
45.238B1.901.50%330.003Kในทางอุตสาหกรรม19
4.422B3.532.59%134.822Kในทางอุตสาหกรรม2
1.692B-2.55%464สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
9.683M8.26-5.51%80ในทางอุตสาหกรรม1
2.727M-2.40%5.675Kไฟแนนซ์1
54.370B2.460.50%622.341Kวัสดุพื้นฐาน8
222.616M0.090.30%9.223Kเทคโนโลยี6
86.701M-3.02%98.276Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
5.917B1.960.88%215.872Kเทคโนโลยี10
69.498B3.590.48%864.055Kในทางอุตสาหกรรม7
26.418B4.261.98%40.753Kวัสดุพื้นฐาน3
22.981B3.541.09%1.166Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
3.418B4.960.41%174.888Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
1.408B-0.25%41.120Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
112.007M1.56%59.817Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
120.928B0.60-0.10%119.725Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
3.984B4.11-0.45%99.642Kวัสดุพื้นฐาน1
18.449B6.614.27%4.515Mไฟแนนซ์5
30.874M4.8117.01%120สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
1.999B3.211.61%25.301Kสาธารณูปโภค5
84.833B3.394.78%839.673Kในทางอุตสาหกรรม10
411.763M0.17-0.98%21.305Kเทคโนโลยี5
1.308B5.320.98%6.292Kในทางอุตสาหกรรม3
57.195B1.620.95%1.349Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
9.671B4.660.87%1.031Mในทางอุตสาหกรรม16
9.695B1.244.43%181.262Kไฟแนนซ์2
1.418B2.342.50%23.837Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
50.341B2.71-1.38%1.123Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
17.912B4.330.38%1.878Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
653.576M1.441.50%6.899Kวัสดุพื้นฐาน5
231.564M4.09-0.18%1.244Mวัสดุพื้นฐาน3
5.270B0.72-0.14%839ในทางอุตสาหกรรม3
10.484B1.17-0.89%143.030Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ4
16.222M0.77%21.251Kในทางอุตสาหกรรม2
74.648B2.542.11%107.575Kในทางอุตสาหกรรม4
6.089B2.630.17%914.283Kในทางอุตสาหกรรม1
22.582M5.54-0.36%6.731Kไฟแนนซ์1
203.447M-1.73%1.297Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
894.799M2.221.34%57.055Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
1.022B2.660.03%305สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
1.066B5.64-0.64%38.848Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
12.397B2.570.98%729.428Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
62.986B1.221.56%449.873Kเทคโนโลยี35
45.964M0.00%5.133Kสาธารณูปโภค1
57.982B0.531.30%20.841Kในทางอุตสาหกรรม1
1.758B1.930.94%33.199Kในทางอุตสาหกรรม18
1.908B3.193.71%67.507Kวัสดุพื้นฐาน1
126.403B5.220.14%5.166Mพลังงาน1
57.918B4.19-0.20%4.065Mบริการโทรคมนาคม7
2.044B1.07%309.022Kเทคโนโลยี11
386.901M3.811.19%1.404Kไฟแนนซ์4
20.965B4.151.67%74.150Kไฟแนนซ์16
809.395M1.45-0.47%5.307Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
98.196B6.121.90%4.794Mไฟแนนซ์3
123.612M1.49-0.20%487ในทางอุตสาหกรรม2
56.755B1.120.51%570.070Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ20
21.731B4.081.47%230.598Kไฟแนนซ์2
29.712B5.79-0.77%4.760Mสาธารณูปโภค1
1.360B1.84-0.38%3.632Kวัสดุพื้นฐาน4
1.049B6.010.23%49.379Kเทคโนโลยี3
1.338B1.57-0.17%46.062Kพลังงาน4
4.788B3.431.60%159.880Kพลังงาน2
46.944M6.250.00%10พลังงาน1
67.501B3.92-0.59%183.387Kพลังงาน5
120.240M4.721.39%7.871Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
138.565M2.206.79%16.447Kวัสดุพื้นฐาน2
1.384B0.320.56%104.837Kในทางอุตสาหกรรม2
318.342B2.61-1.08%152.917Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
52.907M0.660.00%244สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
379.188B3.360.62%449.214Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ17
25.485M-1.26%371.815Kเทคโนโลยี2
3.959M-8.66%1.498Kวัสดุพื้นฐาน1
4.956B4.311.60%51.546Kไฟแนนซ์15
3.076B1.552.63%35.035Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
1.298B4.063.79%219.126Kไฟแนนซ์1
179.895M1.89%50.761Kพลังงาน4
56.719M-1.05%28.385Kพลังงาน2
15.956B2.970.94%226.489Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
39.106M-1.70%21.943Kเทคโนโลยี1
15.045B1.371.90%1.989Mเทคโนโลยี11
3.572B1.221.73%242.158Kเทคโนโลยี33
119.915M-0.10%2.523Kวัสดุพื้นฐาน3
183.312M5.410.00%900วัสดุพื้นฐาน1
60.274B0.034.95%218วัสดุพื้นฐาน2
434.739M4.230.24%28.492Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
17.396B3.680.19%700.194Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
8.016B0.08-0.36%599.935Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
10.345B4.491.00%1.465Mสาธารณูปโภค3
12.304B4.94-0.13%582.821Kบริการโทรคมนาคม5
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ