อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
22.380B1.13%287.947Kบริการเชิงพาณิชย์22
293.912B0.27%351.890Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
1.588B0.13%6.796Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
4.377B-1.71%555ระบบขนส่ง2
4.230B-4.63%4.005Mระบบขนส่ง2
2.103B1.99%48.048Kสาธารณูปโภค5
43.007M-0.65%1.027Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
460.375B-1.78%198.813Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
860.188M-1.91%125.802Kการค้าปลีก2
19.035B0.98%292.062Kการผลิตของผู้ผลิต5
39.753B2.38%166.373Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
141.924B0.48%79.689Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
4.850B1.24%156.520Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ29
7.474B-0.41%390.257Kบริการผู้บริโภค4
23.436B-0.35%557.842Kการผลิตของผู้ผลิต9
6.901B-0.47%71.679Kบริการผู้บริโภค5
893.484M-0.01%686การค้าปลีก3
186.333M3.42%15อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
6.634B-0.02%210.168Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
55.866B-0.42%412.439Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
10.051M-6.08%14.340Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1.361B2.25%305เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
20.071M-4.50%93.802Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
35.098B0.69%79.215Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
42.748M0.00%60สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.699B0.02%31.252Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
5.353M0.96%6.885Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.675B-1.27%117.706Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
2.538B-0.97%541.747Kการค้าปลีก1
16.159M-1.79%302การค้าปลีก1
37.999B1.20%3.228Mสาธารณูปโภค7
74.713B-0.33%598.069Kการผลิตของผู้ผลิต13
3.372B0.27%96.985Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
7.770B1.21%191.861Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
159.407M-0.81%5.525Kบริการการกระจายสินค้า4
1.248B-1.83%155.713Kการค้าปลีก1
6.698B-0.22%21.837Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
89.934B0.14%573.650Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
1.218B-0.65%146.905Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
6.324B1.38%100.106Kการเงิน5
14.128B0.31%60.155Kการเงิน12
4.978M-9.18%18.001Kบริการเชิงพาณิชย์1
15.973B-0.02%1.091Mการค้าปลีก6
47.783B-0.65%884.076Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
4.890B0.14%940สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
974.929M-0.53%39.047Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
9.486M3.75%12.121Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
42.299B0.69%3.426Mสาธารณูปโภค3
407.352M3.87%4.304Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
83.073M2.24%799การค้าปลีก2
882.818M1.04%48.510Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
8.058B-0.06%81.526Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
12.010B-0.22%771.195Kบริการผู้บริโภค8
159.350B-0.30%251.233Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3.000B-0.16%1.287Mการผลิตของผู้ผลิต21
51.974M-1.70%1.306Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
44.104B0.18%345.308Kบริการทางด้านเทคโนโลยี33
896.494M0.00%1.271Kการเงิน2
122.854B0.13%2.315Mแร่พลังงาน1
167.894M-3.26%161.065Kการค้าปลีก3
1.015B0.90%10.328Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
6.578B-0.58%38.002Kการเงิน8
33.729B0.50%1.397Mการเงิน12
171.632M0.18%108อื่นๆ506
11.810B0.46%388.816Kการเงิน1
229.208B-0.77%695.043Kการเงิน3
47.543B-0.02%2.919Mการสื่อสาร3
89.388B-0.12%280.237Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ28
5.680B0.75%41.659Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
236.645M0.41%1.356Kการผลิตของผู้ผลิต1
—%อื่นๆ1
71.068B-0.12%207.821Kบริการเชิงพาณิชย์25
5.095B5.38%80.186Kการผลิตของผู้ผลิต10
30.842B0.06%1.089Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
31.121B-0.39%1.074Mบริการผู้บริโภค13
125.271B0.49%1.652Mการเงิน4
720.136M1.62%47.968Kการผลิตของผู้ผลิต2
1.255B0.12%70.872Kแร่พลังงาน4
278.945M-0.46%1.239Kแร่พลังงาน1
57.997B-1.32%164.575Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
433.884M-0.80%2.190Kบริการผู้บริโภค3
2.740B-0.02%66.591Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
1.384B0.90%87.018Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
48.278B-0.24%249.806Kระบบขนส่ง7
50.716B0.64%202.610Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
1.587B1.30%1.980Kบริการเชิงพาณิชย์5
87.919M-0.92%3.521Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
447.645B-0.38%309.912Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
3.631B-0.46%34.570Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
241.580M-2.30%245.812Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
53.482M-1.19%160บริการผู้บริโภค4
27.376M1.33%367บริการผู้บริโภค2
131.252M0.86%31อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
—%ระบบขนส่ง
14.822B0.73%35.747Kการเงิน33
45.941B0.18%125.808Kการเงิน9
1.483B-0.99%271.137Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
50.904B-0.33%1.595Mการเงิน15
165.653M-0.03%5.092Kบริการผู้บริโภค3
23.286B0.71%1.828Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
18.520B-0.83%14.065Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
3.757B-0.04%93.949Kการค้าปลีก6
12.005B0.09%466.715Kการสื่อสาร4
21.487B1.26%240.341Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
435.737M-1.50%16.672Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
3.578B-0.75%712ระบบขนส่ง2
85.248B0.65%60.069Kการผลิตของผู้ผลิต9
23.266B1.14%963.427Kสาธารณูปโภค4
6.122B-0.29%353.813Kบริการการกระจายสินค้า19
18.854M15.60%1.501Kการสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ