อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
21.893B-0.26%326.048Kบริการเชิงพาณิชย์22
292.177B4.97%610.438Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
1.563B0.56%13.392Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
4.101B2.39%1.259Kระบบขนส่ง2
3.634B-0.14%4.157Mระบบขนส่ง2
2.276B1.76%42.857Kสาธารณูปโภค5
40.068M-1.74%9.409Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
429.945B-0.44%570.124Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
723.253M2.38%501.936Kการค้าปลีก2
17.854B0.09%713.973Kการผลิตของผู้ผลิต6
38.382B2.57%266.324Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
134.524B-1.01%108.009Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
4.539B1.16%159.620Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ29
7.175B-0.56%317.255Kบริการผู้บริโภค4
23.207B1.09%1.027Mการผลิตของผู้ผลิต8
6.834B0.03%30.062Kบริการผู้บริโภค5
925.553M-0.05%1.514Kการค้าปลีก3
180.173M-4.10%6อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
6.493B0.98%220.842Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
61.439B1.30%827.522Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
8.829M-1.54%3.946Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1.345B0.16%236เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
21.586M-6.59%244.713Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
33.597B-0.02%32.345Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
42.505M-0.57%200สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.875B2.29%27.133Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
5.058M2.54%12.182Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.700B-2.98%426.104Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
2.320B-1.91%396.889Kการค้าปลีก1
17.197M-2.35%785การค้าปลีก1
38.816B-0.78%2.213Mสาธารณูปโภค7
73.172B1.79%943.782Kการผลิตของผู้ผลิต13
3.003B0.93%121.270Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
7.746B3.15%470.032Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
—%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
155.272M-0.87%4.331Kบริการการกระจายสินค้า4
1.213B-2.32%149.583Kการค้าปลีก1
6.193B-0.24%87.996Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
89.182B0.64%733.068Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
1.203B-0.77%147.268Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
6.020B0.87%141.705Kการเงิน4
13.296B-0.18%91.168Kการเงิน11
5.594M0.00%2บริการเชิงพาณิชย์1
16.560B-0.23%1.558Mการค้าปลีก5
47.446B-0.46%1.165Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
6.000B0.59%701สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
977.728M0.11%51.493Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
10.518M-1.24%2.710Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
43.571B0.89%5.260Mสาธารณูปโภค3
423.398M-1.08%1.375Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
92.176M-0.54%1.185Kการค้าปลีก2
854.800M-1.99%28.341Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
7.856B1.83%227.894Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
11.246B2.26%1.157Mบริการผู้บริโภค8
151.739B0.32%415.915Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
2.922B2.20%2.432Mการผลิตของผู้ผลิต21
63.093M-0.92%6.438Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
43.885B-0.36%490.225Kบริการทางด้านเทคโนโลยี30
896.494M0.00%200การเงิน2
117.713B-0.63%4.525Mแร่พลังงาน1
145.815M4.96%40.005Kการค้าปลีก2
1.000B0.88%10.465Kบริการทางด้านเทคโนโลยี12
6.663B-0.57%101.146Kการเงิน8
33.849B0.25%2.144Mการเงิน12
170.635M2.76%73อื่นๆ508
11.646B-0.88%383.559Kการเงิน1
221.703B0.10%1.070Mการเงิน3
47.664B-0.62%5.620Mการสื่อสาร3
87.384B0.52%458.334Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ28
5.692B0.21%47.154Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
240.245M-0.95%3.860Kการผลิตของผู้ผลิต1
—%อื่นๆ1
69.201B-0.65%381.465Kบริการเชิงพาณิชย์23
5.094B0.14%24.778Kการผลิตของผู้ผลิต10
29.069B1.41%2.790Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
30.539B-0.22%2.692Mบริการผู้บริโภค13
124.260B0.90%1.892Mการเงิน4
736.615M2.24%57.380Kการผลิตของผู้ผลิต2
1.216B1.18%42.282Kแร่พลังงาน4
262.234M-0.49%899แร่พลังงาน1
51.477B-0.01%389.605Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
421.548M-3.46%3.743Kบริการผู้บริโภค3
2.778B-0.12%77.462Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
1.229B1.98%96.888Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
47.227B-0.41%505.998Kระบบขนส่ง7
52.025B1.16%332.260Kบริการทางด้านเทคโนโลยี30
1.620B0.07%837บริการเชิงพาณิชย์5
79.207M4.38%2.086Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
425.501B1.87%514.357Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
3.476B1.82%53.154Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
232.949M-0.48%251.905Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
49.752M5.33%43บริการผู้บริโภค3
26.889M0.00%2.171Kบริการผู้บริโภค2
130.120M0.00%89อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
—%ระบบขนส่ง
14.908B0.69%25.602Kการเงิน36
46.272B0.95%258.184Kการเงิน10
1.416B-0.46%333.839Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
50.019B-0.15%3.257Mการเงิน15
2.437B-1.25%217.016Kบริการผู้บริโภค4
25.028B-0.61%2.970Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
18.642B0.16%12.120Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
3.662B-0.38%60.276Kการค้าปลีก6
11.692B-1.55%2.267Mการสื่อสาร4
21.110B-1.74%532.456Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
411.981M-0.23%24.098Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
3.563B0.58%1.169Kระบบขนส่ง2
80.448B-0.03%121.979Kการผลิตของผู้ผลิต7
24.199B0.08%1.619Mสาธารณูปโภค4
5.968B0.28%425.046Kบริการการกระจายสินค้า20
22.993M6.15%1.001Kการสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ