อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
20.521B3.741.15%473.418Kบริการเชิงพาณิชย์20
280.447B1.070.47%863.806Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
1.647B2.49-0.59%7.269Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
4.418B0.100.41%346ระบบขนส่ง2
4.469B0.001.20%3.310Mระบบขนส่ง2
2.269B0.880.18%73.776Kสาธารณูปโภค6
40.494M11.273.37%6.452Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
420.064B1.441.18%327.492Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
617.155M0.003.69%508.635Kการค้าปลีก1
20.529B3.020.93%938.828Kการผลิตของผู้ผลิต5
20.236B3.260.45%519.945Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
133.829B2.110.25%232.825Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3.981B0.00-0.87%228.358Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ30
7.565B6.670.15%589.352Kบริการผู้บริโภค4
24.741B3.280.13%2.582Mการผลิตของผู้ผลิต9
6.863B0.15-0.34%274.563Kบริการผู้บริโภค5
921.569M0.15-0.07%742การค้าปลีก3
7.222B2.63-0.23%390.542Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
52.869B1.950.74%1.235Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
12.323M0.000.24%1บริการเชิงพาณิชย์1
7.787M0.000.58%1.010Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1.355B0.990.07%127เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
19.653M0.00-1.65%139.575Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
34.400B3.940.95%153.736Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
48.334M0.000.00%125สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.721B0.810.06%31.966Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
5.969M0.002.15%23.873Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.560B0.180.07%143.754Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
2.587B6.540.75%267.360Kการค้าปลีก1
10.855M0.00-1.72%9.732Kการค้าปลีก1
32.254B3.041.27%2.781Mสาธารณูปโภค8
73.132B2.310.14%1.420Mการผลิตของผู้ผลิต14
3.215B0.082.21%192.395Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
7.179B1.04-0.60%276.096Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
135.714M3.020.89%3.682Kบริการการกระจายสินค้า4
1.376B0.00-1.16%117.587Kการค้าปลีก1
6.727B1.590.93%101.909Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
87.254B3.070.18%993.267Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
1.168B2.440.72%364.027Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
6.151B4.512.87%321.788Kการเงิน4
14.013B2.21-0.09%85.242Kการเงิน11
5.873M0.009.52%1บริการเชิงพาณิชย์1
16.685B2.33-0.40%2.426Mการค้าปลีก5
47.562B2.640.03%2.012Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
6.176B1.600.51%5.143Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1.022B1.951.08%16.882Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
9.572M0.000.25%2.161Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
40.129B4.910.65%6.180Mสาธารณูปโภค3
382.237M0.721.37%6.925Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
77.711M1.450.79%224การค้าปลีก2
845.553M6.842.06%28.708Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
7.652B1.06-0.19%112.960Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
12.024B2.461.87%1.103Mบริการผู้บริโภค10
148.132B1.490.01%467.573Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
2.813B1.070.55%4.882Mการผลิตของผู้ผลิต18
36.052M0.000.66%1.096Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
40.542B1.670.50%422.224Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
892.401M0.780.92%127การเงิน2
123.726B5.710.41%5.661Mแร่พลังงาน1
146.334M0.006.98%147.011Kการค้าปลีก3
920.871M0.721.72%8.470Kบริการทางด้านเทคโนโลยี12
6.005B3.020.41%92.358Kการเงิน7
33.260B5.000.27%3.342Mการเงิน10
170.403M0.001.75%369อื่นๆ513
12.112B5.041.64%683.853Kการเงิน1
226.577B6.550.81%2.443Mการเงิน3
47.898B5.05-0.77%6.877Mการสื่อสาร3
85.008B1.170.35%487.166Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ28
5.459B0.91-0.48%80.081Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
238.281M3.240.82%40.854Kการผลิตของผู้ผลิต1
—%อื่นๆ1
66.789B1.731.16%481.359Kบริการเชิงพาณิชย์26
4.774B3.050.47%45.456Kการผลิตของผู้ผลิต10
33.197B5.311.57%3.785Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
30.856B1.940.84%2.931Mบริการผู้บริโภค14
68.182B5.370.09%6.852Mการเงิน3
762.796M2.390.17%66.376Kการผลิตของผู้ผลิต2
1.218B4.29-0.55%86.936Kแร่พลังงาน4
281.516M0.000.00%238แร่พลังงาน1
58.547B4.61-1.56%443.749Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
441.003M2.250.43%371บริการผู้บริโภค3
2.837B5.47-0.86%195.160Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
1.339B1.51-3.71%366.029Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
48.549B1.911.08%849.726Kระบบขนส่ง7
45.645B0.421.32%416.565Kบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1.569B2.002.74%8.791Kบริการเชิงพาณิชย์4
73.723M0.00-7.00%6.643Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
323.027B2.953.58%1.048Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
3.514B0.880.64%17.949Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
271.022M4.650.17%238.847Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
48.726M2.31-0.17%890บริการผู้บริโภค3
27.254M0.00-6.25%2.379Kบริการผู้บริโภค2
133.515M2.290.00%13อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
96.106M0.00-0.73%10ระบบขนส่ง1
14.031B3.96-0.02%39.173Kการเงิน32
43.897B4.90-0.09%283.765Kการเงิน9
1.469B1.890.79%210.365Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
50.880B4.710.74%7.392Mการเงิน15
164.321M0.00-0.50%3.224Mบริการผู้บริโภค2
22.306B0.861.57%4.273Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
10.000B0.780.42%25.076Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
3.618B7.641.23%146.763Kการค้าปลีก7
11.496B2.720.43%751.385Kการสื่อสาร6
18.554B0.02-0.61%720.527Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
388.690M3.421.44%61.959Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
3.551B1.030.14%1.325Kระบบขนส่ง2
83.676B3.977.30%104.335Kการผลิตของผู้ผลิต9
21.038B4.350.90%1.783Mสาธารณูปโภค4
6.103B1.640.67%691.972Kบริการการกระจายสินค้า21
15.329M0.000.00%1การสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ