อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
22.645B-0.28%156.328Kบริการเชิงพาณิชย์22
294.987B-0.45%268.970Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
1.597B-1.05%1.284Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
4.302B0.09%550ระบบขนส่ง2
4.035B-2.63%3.075Mระบบขนส่ง2
2.144B3.73%90.193Kสาธารณูปโภค5
42.727M-0.65%1.098Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
452.202B-1.95%283.876Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
854.265M-2.17%142.283Kการค้าปลีก2
19.220B-0.66%210.068Kการผลิตของผู้ผลิต5
40.309B0.21%123.159Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
141.192B-1.35%81.793Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
4.910B-0.29%160.659Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ29
7.444B-1.63%141.031Kบริการผู้บริโภค4
23.351B-0.05%479.411Kการผลิตของผู้ผลิต8
6.868B0.06%82.826Kบริการผู้บริโภค5
893.389M1.56%816การค้าปลีก3
186.333M0.83%5อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
6.632B0.41%88.328Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
55.630B0.23%382.463Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
9.440M-0.24%2.980Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1.359B2.88%371เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
19.167M0.89%281.997Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
35.308B-0.51%32.968Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
42.748M0.00%60สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.700B-0.16%5.916Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
5.404M0.00%120บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.653B-0.63%100.883Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
2.514B-1.81%191.650Kการค้าปลีก1
15.870M-5.09%854การค้าปลีก1
38.456B1.38%1.803Mสาธารณูปโภค7
74.467B-0.84%410.206Kการผลิตของผู้ผลิต12
3.382B-2.99%63.648Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
7.865B-0.91%208.410Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
158.121M0.29%1.811Kบริการการกระจายสินค้า4
1.225B0.04%173.628Kการค้าปลีก1
6.683B-2.99%49.075Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
90.360B-0.07%419.223Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
1.210B-0.40%236.737Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
6.411B-1.82%156.788Kการเงิน5
14.172B-0.07%25.049Kการเงิน12
4.978M-9.18%18.001Kบริการเชิงพาณิชย์1
15.970B-0.15%694.233Kการค้าปลีก6
47.471B0.00%650.866Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
4.897B-0.14%466สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
969.791M0.51%22.738Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
9.842M5.90%39.050Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
42.592B-0.25%2.841Mสาธารณูปโภค3
423.113M2.55%5.739Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
84.931M-0.67%402การค้าปลีก2
891.995M-1.77%22.474Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
8.053B-0.00%57.055Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
11.805B0.55%542.061Kบริการผู้บริโภค7
158.855B-1.11%335.179Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
2.995B-0.31%971.033Kการผลิตของผู้ผลิต21
51.088M16.23%21.695Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
44.135B0.11%222.975Kบริการทางด้านเทคโนโลยี32
896.494M0.00%60การเงิน2
123.019B-0.95%2.196Mแร่พลังงาน1
162.621M-1.18%97.829Kการค้าปลีก3
1.024B2.75%10.951Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
6.540B0.57%31.567Kการเงิน8
33.897B0.02%905.492Kการเงิน12
170.641M0.76%95อื่นๆ506
11.865B-0.87%84.702Kการเงิน1
228.451B-0.59%657.878Kการเงิน3
47.631B-0.18%2.347Mการสื่อสาร3
89.282B-0.33%171.860Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ28
5.722B-0.70%23.689Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
237.627M0.00%5การผลิตของผู้ผลิต1
—%อื่นๆ1
70.982B-0.31%155.796Kบริการเชิงพาณิชย์24
5.370B-1.35%29.395Kการผลิตของผู้ผลิต10
30.859B-0.96%981.433Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
31.001B0.22%847.697Kบริการผู้บริโภค13
125.844B0.02%1.244Mการเงิน4
731.833M-0.56%14.153Kการผลิตของผู้ผลิต2
1.257B-0.32%21.253Kแร่พลังงาน4
277.659M-0.46%497แร่พลังงาน1
58.011B-2.62%155.741Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
430.407M0.04%768บริการผู้บริโภค3
2.740B-1.19%32.514Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
1.389B-3.11%54.498Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
48.117B-0.40%137.882Kระบบขนส่ง7
51.040B-0.07%171.503Kบริการทางด้านเทคโนโลยี30
1.608B0.47%1.148Kบริการเชิงพาณิชย์5
87.112M1.39%2.784Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
446.889B-0.44%252.372Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
3.615B-0.49%56.222Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
236.031M-1.31%730.829Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
53.918M-3.29%671บริการผู้บริโภค4
27.741M-1.32%1.050Kบริการผู้บริโภค2
132.383M0.86%31อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
—%ระบบขนส่ง
14.927B-0.53%14.229Kการเงิน33
46.025B-0.05%74.681Kการเงิน9
1.468B-1.46%299.359Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
50.735B-0.14%2.111Mการเงิน15
165.597M0.46%36.532Kบริการผู้บริโภค3
23.445B-1.26%1.807Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
18.646B-0.87%5.620Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
3.756B0.84%41.776Kการค้าปลีก6
12.017B0.65%200.950Kการสื่อสาร4
21.596B-1.54%139.805Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
429.216M-1.09%18.457Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
3.551B-0.10%257ระบบขนส่ง2
85.240B-1.72%32.264Kการผลิตของผู้ผลิต9
23.532B0.24%846.017Kสาธารณูปโภค4
6.089B-0.71%152.642Kบริการการกระจายสินค้า19
20.694M-0.79%1การสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ