อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
20.251B-1.46%209.230Kบริการเชิงพาณิชย์23
266.743B-2.91%280.912Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
1.477B-1.11%1.696Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3.998B-2.65%121ระบบขนส่ง2
3.399B-4.55%1.862Mระบบขนส่ง2
2.462B-1.24%11.841Kสาธารณูปโภค3
38.817M-0.98%440แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
402.907B-2.60%137.152Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
572.022M-1.68%38.069Kการค้าปลีก2
16.559B-2.23%146.760Kการผลิตของผู้ผลิต6
36.861B-1.06%37.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
127.977B0.04%26.733Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
4.594B-0.98%133.729Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ30
6.611B-0.45%112.475Kบริการผู้บริโภค4
23.243B-0.81%345.966Kการผลิตของผู้ผลิต8
7.985B-1.38%47.291Kบริการผู้บริโภค5
979.635M0.00%126การค้าปลีก2
10.615B0.70%47.479Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
62.769B-1.38%291.888Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
106.335M8.57%780แร่พลังงาน1
733.454K13.89%1.338Kบริการเชิงพาณิชย์1
5.506M-0.83%3.729Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.346B-0.28%170เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
15.742M1.98%17.167Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
31.290B-0.13%23.235Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
42.019M-15.61%400สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.741B-1.39%3.055Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
3.395M-4.58%11.001Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.583B-0.60%34.164Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
82.808M-0.95%304การค้าปลีก1
2.406B-2.16%167.340Kการค้าปลีก1
18.005M4.00%3.515Kการค้าปลีก1
44.880B-0.84%345.971Kสาธารณูปโภค8
75.953B-2.00%304.283Kการผลิตของผู้ผลิต10
2.649B-2.69%30.812Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
9.974B-1.64%42.846Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
76.758M-4.24%12.564Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
150.520M1.21%305บริการการกระจายสินค้า4
1.070B8.19%56.682Kการค้าปลีก2
5.662B0.26%31.155Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
101.615B-1.42%278.543Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
597.189M-1.16%1.292Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
5.728B-0.48%60.722Kการเงิน7
11.538B-1.04%9.820Kการเงิน10
16.787B1.39%712.364Kการค้าปลีก5
44.048B-1.91%585.849Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
4.630B-0.93%68สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
977.021M-0.20%9.066Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
42.678M-1.87%3.654Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
46.246B1.84%2.253Mสาธารณูปโภค4
409.533M-2.03%188สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
38.868M0.26%662การค้าปลีก1
866.050M-2.21%10.845Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
8.459B-0.85%36.331Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
10.104B-2.25%325.142Kบริการผู้บริโภค7
143.549B-1.54%162.847Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
2.155B-0.98%1.411Mการผลิตของผู้ผลิต15
55.871M12.46%180.162Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
36.800B-1.89%115.572Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
896.494M0.00%225การเงิน1
106.159B-1.46%2.207Mแร่พลังงาน1
142.985M-1.36%24.928Kการค้าปลีก3
1.025B-0.35%1.520Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
7.159B-0.94%6.658Kการเงิน9
34.224B-2.52%747.984Kการเงิน10
407.818M-1.97%44อื่นๆ506
10.445B-1.97%61.074Kการเงิน1
216.851B-2.70%621.670Kการเงิน3
46.760B-0.23%1.533Mการสื่อสาร4
85.370B-1.69%142.784Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ28
6.047B-0.76%16.901Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
231.735M0.14%818การผลิตของผู้ผลิต1
1.697B-2.42%4.710Kอื่นๆ1
68.254B-1.59%112.009Kบริการเชิงพาณิชย์22
1.446B-1.42%459การผลิตของผู้ผลิต7
26.438B-2.16%1.056Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
50.232B-3.02%744.377Kบริการผู้บริโภค15
115.874B-1.59%1.458Mการเงิน4
746.543M-1.11%3.092Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.138B-1.73%26.838Kแร่พลังงาน4
253.236M0.51%335แร่พลังงาน1
44.382B-5.71%132.988Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
392.201M-5.06%2.662Kบริการผู้บริโภค3
2.561B-1.75%12.296Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
864.010M-0.18%36.720Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
23.506B-2.12%106.419Kระบบขนส่ง5
54.114B-1.25%91.900Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
1.346B0.35%5.456Kบริการเชิงพาณิชย์4
70.819M-2.05%328เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
421.038B0.42%190.378Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
3.681B-2.23%7.682Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
264.158M0.81%520.272Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
50.622M-3.24%1.891Kบริการผู้บริโภค3
29.201M2.13%851บริการผู้บริโภค2
124.463M-0.90%155อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
15.090B-0.05%11.925Kการเงิน32
45.212B-0.44%25.258Kการเงิน10
1.317B-1.59%102.602Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
50.058B-2.40%2.620Mการเงิน17
2.223B-1.15%77.092Kบริการผู้บริโภค4
24.618B-3.88%987.818Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
17.911B-0.40%2.765Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
3.513B-1.18%26.391Kการค้าปลีก7
11.959B-1.53%54.128Kการสื่อสาร4
14.952M-14.89%2.230Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
20.952B1.16%304.401Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
362.605M-1.28%3.153Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
4.000B0.09%17.006Kระบบขนส่ง3
76.587B-1.86%14.482Kการผลิตของผู้ผลิต9
25.052B-1.23%448.894Kสาธารณูปโภค5
5.842B-1.31%79.575Kบริการการกระจายสินค้า16
20.387M0.00%1การสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ