ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
14.848B-1.33%182.220Kบริการเชิงพาณิชย์21
171.030B-0.13%243.636Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
1.519B0.79%4.033Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3.937B-0.35%288ระบบขนส่ง2
1.799B-0.31%961.758Kระบบขนส่ง2
2.764B-0.48%25.235Kสาธารณูปโภค3
27.308M0.20%2แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
417.522B-1.14%54.115Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
427.698M-3.49%40.516Kการค้าปลีก3
14.723B0.41%162.674Kการผลิตของผู้ผลิต7
17.272B0.10%75.149Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
116.090B0.58%34.122Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
4.609B-3.16%182.316Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ31
4.662B-1.02%191.838Kบริการผู้บริโภค4
22.333B-1.11%376.165Kการผลิตของผู้ผลิต9
7.398B-0.88%29.446Kบริการผู้บริโภค5
1.225B0.00%662การค้าปลีก2
10.784B-0.31%18.137Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
62.641B-0.67%194.045Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
62.681M1.82%99แร่พลังงาน1
1.923M10.26%5บริการเชิงพาณิชย์1
5.870M0.00%1เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1.238B-0.31%139เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
24.529M-1.06%69.916Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
29.087B-0.80%12.666Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
32.789M-14.07%43สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
4.887B3.33%12.245Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
5.441M-1.91%3.900Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.805B-0.75%105.154Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
62.793M0.00%785การค้าปลีก1
1.682B0.00%50.432Kการค้าปลีก1
30.297M-0.95%1.721Kการค้าปลีก1
31.820B-0.82%409.657Kสาธารณูปโภค9
73.865B-0.12%203.488Kการผลิตของผู้ผลิต9
3.304B1.83%26.785Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
10.368B0.13%27.581Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
52.959M-1.14%1.575Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
116.664M-0.09%1.684Kบริการการกระจายสินค้า4
1.004B-0.14%13.437Kการค้าปลีก2
7.248B-0.21%12.927Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
74.062B-1.26%257.704Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12
549.779M5434.21%9.154Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
4.018B-1.19%77.590Kการเงิน6
8.870B-4.01%16.483Kการเงิน11
14.477B0.12%618.465Kการค้าปลีก5
39.944B-0.29%411.829Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
4.582B-0.97%510สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
952.742M-0.70%1.878Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
40.675M0.23%351แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
34.754B-0.94%917.506Kสาธารณูปโภค4
334.112M-3.28%337สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
47.665M0.86%724การค้าปลีก1
715.206M0.82%17.094Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
7.218B-0.28%38.392Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
7.274B-1.53%245.932Kบริการผู้บริโภค5
164.446B-0.78%89.692Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
474.641M-1.97%23.146Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.669B-0.14%86.570Kการผลิตของผู้ผลิต15
54.850M-2.11%1.081Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
34.304B-1.33%90.104Kบริการทางด้านเทคโนโลยี29
900.588M0.00%6.394Kการเงิน2
90.742B-1.05%1.206Mแร่พลังงาน1
200.870M4.45%19.856Kการค้าปลีก3
1.041B0.67%15.597Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
8.098B0.10%18.162Kการเงิน9
28.713B-0.84%1.025Mการเงิน9
151.571M-1.85%26อื่นๆ481
7.348B-0.56%150.758Kการเงิน1
151.244B-1.38%597.504Kการเงิน3
40.190B-1.24%1.102Mการสื่อสาร4
—%บริการการกระจายสินค้า1
90.966B-0.73%68.207Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ29
4.976B-0.67%18.481Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
240.252M-0.27%1.357Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.627B-0.68%4.991Kอื่นๆ1
59.778B-1.36%134.766Kบริการเชิงพาณิชย์23
1.430B1.66%1.548Kการผลิตของผู้ผลิต7
21.737B0.33%776.322Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
37.624B-1.22%376.715Kบริการผู้บริโภค13
51.440B-3.93%2.919Mการเงิน3
438.568M-1.18%19.325Kการผลิตของผู้ผลิต1
903.803M-0.82%7.207Kแร่พลังงาน4
186.392M0.69%570แร่พลังงาน1
26.753B-0.96%185.682Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
255.098M0.00%158บริการผู้บริโภค2
2.013B-1.12%22.047Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
892.294M-1.78%15.918Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
16.947B-1.65%74.256Kระบบขนส่ง5
53.983B-2.10%90.726Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
1.092B-0.25%425บริการเชิงพาณิชย์5
54.687M0.00%2.412Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
300.763B-0.18%140.961Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8
3.755B-0.02%30.970Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
254.756M-0.73%9.111Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
44.134M0.27%712บริการผู้บริโภค4
44.111M1.38%7บริการผู้บริโภค2
108.056M0.53%9อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
12.610B-0.72%12.929Kการเงิน34
30.176B-4.22%143.842Kการเงิน10
964.776M-0.84%22.244Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
36.393B-0.44%1.230Mการเงิน17
1.024B-1.30%193.660Kบริการผู้บริโภค4
22.525B-0.09%464.533Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
12.284B-0.55%7.608Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
2.388B-0.56%144.687Kการค้าปลีก8
12.976B-0.84%65.586Kการสื่อสาร4
14.728M-1.50%485แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
23.738B-2.98%367.811Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
314.866M0.00%85.046Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
3.523B2.30%9.910Kระบบขนส่ง3
72.769B-1.50%14.018Kการผลิตของผู้ผลิต9
17.915B-0.42%415.708Kสาธารณูปโภค5
4.871B-0.49%217.914Kบริการการกระจายสินค้า16
54.877M5.71%1.666Kการสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ