ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
24.671B0.27%277.846Kบริการเชิงพาณิชย์22
171.095B0.86%1.108Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2.085B-1.05%4.365Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
6.008B-0.05%773ระบบขนส่ง2
2.954B1.06%3.516Mระบบขนส่ง2
3.079B0.82%38.723Kสาธารณูปโภค2
25.129M0.67%202แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
668.833B1.51%199.439Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
572.548M0.31%73.995Kการค้าปลีก3
19.122B2.28%595.466Kการผลิตของผู้ผลิต7
23.247B0.00%396.582Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
150.767B0.29%134.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
6.557B0.81%751.347Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
6.799B0.33%132.151Kบริการผู้บริโภค5
37.048B0.49%892.693Kการผลิตของผู้ผลิต9
11.496B0.18%245.199Kบริการผู้บริโภค5
4.315B4.09%10.229Kการค้าปลีก2
12.528B-0.08%83.207Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
67.478B-0.43%604.220Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
209.040M0.00%750แร่พลังงาน1
849.733K-26.84%500บริการเชิงพาณิชย์1
6.029M-0.38%1.729Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1.684B0.71%1.364Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
28.134M1.41%69.768Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
38.549B0.83%20.284Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
32.546M0.75%1.108Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.783B1.42%460.525Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
13.383M1.29%60.760Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.205B-1.62%785.402Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
116.660M0.68%1.585Kการค้าปลีก1
2.739B0.95%43.310Kการค้าปลีก1
20.401M2.27%1.188Kการค้าปลีก1
70.888B2.17%3.424Mสาธารณูปโภค11
76.446B-0.37%714.105Kการผลิตของผู้ผลิต8
6.046B2.50%118.802Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
25.308B-0.13%390.648Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
98.172M7.78%20.051Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
202.767M-0.12%2.121Kบริการการกระจายสินค้า4
1.525B2.73%61.680Kการค้าปลีก2
8.538B-0.26%90.299Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
85.941B0.95%753.519Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม15
730.801M0.18%9.939Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
7.040B0.43%3.716Mการเงิน6
12.208B1.22%56.458Kการเงิน11
17.117B-0.35%2.194Mการค้าปลีก6
38.430B0.54%1.236Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
7.585B-0.26%785สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1.073B1.62%12.907Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
96.113M11.73%22.850Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
6.862B1.04%163.203Kสาธารณูปโภค3
373.459M1.92%27.466Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
97.266M1.05%192การค้าปลีก1
904.273M1.83%35.773Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
7.317B0.84%153.573Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
9.571B1.04%514.134Kบริการผู้บริโภค7
217.566B0.52%358.572Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
987.739M-1.50%24.340Kการผลิตของผู้ผลิต2
101.619B-0.10%3.724Kการผลิตของผู้ผลิต15
69.036M-1.05%2.056Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
42.575B2.33%442.882Kบริการทางด้านเทคโนโลยี28
%การเงิน1
106.481B1.28%4.677Mแร่พลังงาน1
792.007M1.70%210.499Kการค้าปลีก3
1.766B1.62%12.310Kบริการทางด้านเทคโนโลยี15
11.382B0.36%124.510Kการเงิน9
35.929B0.52%5.321Mการเงิน11
11.590M-33.85%469อื่นๆ484
10.007B0.27%363.663Kการเงิน1
90.593B0.30%2.403Mการเงิน2
39.191B0.19%4.544Mการสื่อสาร3
31.616B0.45%1.935Mบริการผู้บริโภค1
%บริการการกระจายสินค้า1
110.980B1.47%388.675Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ26
5.747B0.80%37.287Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
2.434B2.44%39.622Kอื่นๆ1
80.769B1.89%530.196Kบริการเชิงพาณิชย์26
777.102M0.21%11.096Kการผลิตของผู้ผลิต6
66.589B1.92%3.340Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
17.310B0.89%1.005Mบริการผู้บริโภค13
59.617B1.19%4.415Mการเงิน3
891.377M0.62%58.324Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.162B0.91%51.804Kแร่พลังงาน4
148.470M-0.43%569แร่พลังงาน1
44.778B-0.69%285.660Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
348.106M-0.17%426บริการผู้บริโภค2
2.660B0.01%40.730Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
1.439B3.22%99.508Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
19.164B2.23%640.158Kระบบขนส่ง4
62.171B1.78%225.308Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
1.724B0.08%1.920Kบริการเชิงพาณิชย์4
75.246M1.75%27.884Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
278.224B1.40%844.874Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8
4.789B1.12%156.618Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
240.420M1.52%257.548Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
%การเงิน
33.446M1.15%94บริการผู้บริโภค4
17.375M1.47%1.191Kบริการผู้บริโภค1
106.359M0.53%33อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
15.826B0.00%47.716Kการเงิน35
36.718B-0.88%205.314Kการเงิน10
2.129B1.38%1.066Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
38.991B0.26%5.865Mการเงิน17
1.354B3.19%602.827Kบริการผู้บริโภค4
29.210B1.07%2.301Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
18.079B0.65%269.778Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
3.237B-0.75%64.404Kการค้าปลีก9
11.089B-0.51%363.096Kการสื่อสาร4
23.176M0.00%2.205Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
25.826B0.28%287.465Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
539.667M-0.16%28.794Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
2.538B0.38%138.081Kระบบขนส่ง2
118.997B-3.30%104.191Kการผลิตของผู้ผลิต10
27.509B0.59%626.577Kสาธารณูปโภค4
7.822B0.42%608.642Kบริการการกระจายสินค้า16
91.001M-1.69%386การสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter