บริษัทฝรั่งเศส companies operating in one industry: Packaged Software

The list below has บริษัทฝรั่งเศส that operate under the same industry, Packaged Software. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ALATAATARI S.A.
0.1456 EUR−1.49%171.317K0.8764.408M EUR−0.03 EUR+43.47%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALBFRSIDETRADE
158.5 EUR+4.97%2180.62219.113M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALCBICRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES
0.4445 EUR−2.31%60.517K0.67110.306M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALDNEDONTNOD ENTERTAINMENT
3.33 EUR+0.30%12.209K0.4543.486M EUR−0.00 EUR−105.17%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALESKESKER
162.1 EUR+1.00%8.839K1.37954.687M EUR0.46%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALFOCFOCUS ENTERTAINMENT
12.40 EUR+1.14%7.565K1.2279.002M EUR−0.81 EUR−149.63%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALIMRIMMERSION
1.95 EUR0.00%1540.702.473M EUR68.180.03 EUR−65.25%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALINSINTRASENSE
0.310 EUR+5.08%13.954K0.8016.192M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
ALLIXWALLIX
10.30 EUR+0.59%10.731K0.6467.187M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALLPLLEPERMISLIBRE S.A.
1.1102 EUR−0.88%8670.40บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALMUNMUNIC
0.720 EUR0.00%5.32K1.136.46M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALNMRNAMR
1.555 EUR+1.97%12.175K1.489.043M EUR−1.05 EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALNRGENERGISME
0.0075 EUR+8.70%10.514M0.2715.099M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALNTGNETGEM
0.940 EUR+0.86%11.01K1.0531.102M EUR5.32%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALPHIFACEPHI
2.02 EUR0.00%10.0142.988M EUR−0.14 EUR+20.33%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALPREPREDILIFE
3.94 EUR0.00%2.218K1.2714.601M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALTOOTOOSLA
0.690 EUR−2.82%11.045K0.554.999M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALTTITRAVEL TECHNOLOGY
3.02 EUR−24.12%1531.0428.371M EUR12.510.24 EUR+1101.00%4.27%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALTTUTATATU S.P.A.
6.20 EUR+0.32%10.34บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALVGOVOGO
5.24 EUR+3.15%8.011K5.1526.217M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ALWITWITBE
3.94 EUR−1.25%0.996K0.4716.212M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
AXWAXWAY SOFTWARE
25.8 EUR−0.77%2.27K0.18557.193M EUR1.55%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
CGMCEGEDIM
16.06 EUR+0.37%3.878K0.45221.569M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
CLACLARANOVA
2.460 EUR+2.50%87.825K0.51140.133M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
DSYDASSAULT SYSTEMES
42.765 EUR−0.97%1.008M0.9956.98B EUR53.920.79 EUR+12.93%0.49%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
EOSACTEOS
1.310 EUR+3.56%5.574K1.564.37M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EQSEQUASENS
47.05 EUR+0.21%5.196K0.55706.714M EUR2.44%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
EXNEXCLUSIVE NETWORKS
17.58 EUR−0.90%21.575K0.631.612B EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ITEITESOFT
3.98 EUR+1.02%500.0123.014M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
LINLINEDATA SERVICES
71.0 EUR+2.01%7053.28343.654M EUR2.46%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
LSSLECTRA
31.45 EUR+2.28%11.686K0.501.189B EUR35.310.89 EUR−23.35%1.53%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
MLIDSIDS
0.314 EUR−17.80%3.6K1.051.506M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MLONLONLINEFORMAPRO
3.18 EUR0.00%3140.4522.949M EUR4.36%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MLVIRVIRTUALWARE
7.500 EUR+3.45%2.278K27.3534.065M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
PARROPARROT
2.85 EUR+2.89%8.992K2.0187.176M EUR−0.92 EUR−44.50%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
PROACPROACTIS SA
0.0520 EUR−22.39%5K0.187.043M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
UBIUBISOFT ENTERTAIN
20.87 EUR−1.56%445.085K0.932.644B EUR−2.71 EUR−516.99%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง