บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

25
หุ้น
176.921B
เงินทุนของตลาด
334.637K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.54%
เปลี่ยนแปลง
+0.76%
ประสิทธิภาพ เดือน
+9.41%
ประสิทธิภาพ ปี
+12.01%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ALDOLDOLFINES
0.0004 EUR0.00%1.801M0.681.184M EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ALEUPEUROPLASMA
0.0118 EUR+1.72%10.725M1.513.533M EUR−3.59 EUR−100.38%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ALMNDMND
0.798 EUR+1.79%4.909K1.8255.368M EUR−3.63 EUR+68.86%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงขาย
ALNLFNEOLIFE
0.0799 EUR+0.13%281.612K1.867.69M EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ALWTROSMOSUN S.A.
8.240 EUR+0.73%1.588K0.64บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
ASYASSYSTEM
42.9 EUR+0.70%1.146K0.31628.14M EUR11.693.67 EUR2.35%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
ATEALTEN
126.6 EUR+0.88%20.54K0.534.35B EUR10.2212.39 EUR+237.46%1.20%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
AUREAUREA
4.96 EUR−2.17%2.376K2.1248.45M EUR6.840.72 EUR+262.87%2.96%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
CGGCGG
0.6196 EUR+0.10%8.431M1.39441.75M EUR6.260.10 EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
DGVINCI
113.32 EUR+0.91%698.583K0.8564.368B EUR14.577.78 EUR+97.95%3.61%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
ENBOUYGUES
35.05 EUR+0.40%488.327K0.8113.255B EUR12.072.90 EUR+30.19%5.16%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
FGREIFFAGE
93.88 EUR+0.95%154.818K0.729.009B EUR9.669.71 EUR+48.95%3.87%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
FIPPFIPP
0.130 EUR+1.56%2500.0514.995M EUR−0.04 EUR+7.60%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GPEGPE GROUP PIZZORNO
54.8 EUR0.00%2120.98211.438M EUR11.524.76 EUR+1746.78%1.82%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
INFEINDLE FIN.ENTREPRISES
95.0 EUR0.00%2751.94111.139M EUR19.934.77 EUR+148.04%2.11%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MLJSAJSA TECHNOLOGY
0.450 EUR0.00%910.331.132M EURบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MLLCBCONSTRUCTEURS BOIS
3.60 EUR−4.76%1450.7115.12M EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
MLWEYWEYA
0.520 EUR0.00%2990.53323.058K EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
OREGEOREGE
0.440 EUR+1.38%30.067K0.5921.918M EUR−0.16 EUR−28.55%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
RECOLAS
175.0 EUR0.00%17.047K0.305.711B EUR19.309.07 EUR+6.84%4.20%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SCHPSECHE ENVIRONNEM.
107.0 EUR+1.52%4.387K1.04822.167M EUR19.695.43 EUR+50.34%1.04%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
SECSODITECH ING.
1.50 EUR−9.09%1.668K3.484.008M EUR13.810.11 EUR+6.47%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SLBSCHLUMBERGER
48.630 EUR+2.72%5.699K1.0768.287B EUR17.852.72 EUR+28.72%1.78%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
SPIESPIE
27.26 EUR+1.56%215.801K1.304.417B EUR29.510.92 EUR−3.31%2.87%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
TETECHNIP ENERGIES N.V.
21.30 EUR−0.14%156.323K0.563.835B EUR12.351.72 EUR+49.41%2.44%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ