สินค้าอุปโภคบริโภค (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
206.090B
เงินทุนของตลาด
78.432K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.89%
เปลี่ยนแปลง
−4.62%
ประสิทธิภาพ เดือน
+16.20%
ประสิทธิภาพ ปี
+14.20%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
CDICHRISTIAN DIOR
792.0 EUR0.51%4.0 EUR
มีแรงซื้อ
472373.824K142.164B EUR24.5432.13 EUR
KERKERING
573.5 EUR0.97%5.5 EUR
มีแรงซื้อ
29.735K17.053M70.302B EUR19.3829.34 EUR