ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ (อุตสาหกรรม)

8
หุ้น
12.168B
เงินทุนของตลาด
117.748K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.62%
เปลี่ยนแปลง
+1.50%
ประสิทธิภาพ เดือน
+10.85%
ประสิทธิภาพ ปี
+33.95%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
ACACCOR
31.84 EUR0.25%0.08 EUR
มีแรงซื้อ
564.291K17.967M EUR8.413B EUR22.821.40 EUR
ALLHBLES HOTELS BAVEREZ
58.0 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงซื้อ
331.914K EUR137.603M EUR19.492.98 EUR
BAINBAINS MER MONACO
105.5 EUR0.48%0.5 EUR
ปานกลาง
59562.773K EUR2.574B EUR2.8936.55 EUR
FCMCFERM.CASINO MUNICIPAL CANNES
1680 EUR0.60%10 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
11.68K EUR294.306M EUR10.85154.83 EUR738
HDPHOTELS DE PARIS
1.30 EUR2.36%0.03 EUR
มีแรงซื้อ
730949 EUR9.381M EUR−0.64 EUR304
MLCMBCIE DU MONT BLANC
129 EUR0.00%0 EUR
มีแรงซื้อ
131.677K EUR115.553M EUR
MLHBPHOTELES BESTPRICE
2.20 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขาย
12 EUR
MLHINHOTL.IMMOB.NICE
210 EUR3.96%8 EUR
มีแรงซื้อ
387.98K EUR
VACPIERRE VACANCES
1.722 EUR−0.46%−0.008 EUR
มีแรงซื้อ
334.599K576.179K EUR785.986M EUR0.0821.80 EUR