ตลาดหุ้นฝรั่งเศส

เกี่ยวกับ

ยูโรเน็กซ์ ปารีส (EURONEXTPAR) คือตลาดหลักทรัพย์เพียงแห่งเดียวในฝรั่งเศส ถูกจัดตั้งปี 1802 ภายใต้ชื่อ Paris Bourse โดยพระราชกฤษฎีกาของนโปเลียน ตลาดหลักทรัพย์มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงปารีส เงินทุนของประเทศและเป็นเมืองยอดนิยมที่สุดซึ่งเป็นแหล่งการเงินในยุโรปที่โดดเด่น ได้ควบรวมในปี 2000 กับตลาดหลักทรัพย์อัมสเตอร์ดัมและตลาดหลักทรัพย์บรัสเซล เพื่อที่จะจัดตั้ง ตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศในยุโรป Euronext ซึ่งปัจจุบันเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภมิภาพยุโรป EURONEXTPAR ถูกควบคุมโดย the Autorité des Marchés Financiers (AMF) และถูกควบคุมโดยข้อบังคับทั้ง E.U. และฝรั่งเศส การแลกเปลี่ยนทางอิเล็คทรอนิคส์ถูกดำเนินการจากแพลตฟอร์ม Universal Trading (UTP) ซึ่งจะถูกทดแทนโดยแพลตฟอร์มซื้อขายในหลากหลายตลาดตัวใหม่ เรียกว่า Optiq มันมีรายการ 1,078 บริษัทด้วยทุนในตลาดทั้งหมด 2,341 พันล้านยูโรและ พันธบัตรและ ETFs

การายชื่อที่ขึ้นเป็นที่รู้จักและเป็นบริษัทที่ซื้อขายอยู่ประจำ เช่น โททาล ลอรีอัล ซานอฟี แอร์บัส และ บีเอ็นพี พาริบัส ดัชนีหลักทรัพย์หลักคือ CAC40 ดัชนีวัดน้ำหนักภาพรวมของตลาดเป็นอิสระซึ่งติดตามประสิทธิภาพของบริษัทใหญ่ที่สุด 40 ลำดับในตลาด จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นตัวแทนการชี้วัดส่วนใหญ่ของตลาดหลักทรัพย์ฝรั่งเศส ดัชนีที่เกี่ยวข้องคือ CAC MID 60 ซึ่งติดตามประสิทธิภาพของบริษัทที่ใหญ่ลำดับที่สอง 60 บริษัท และ CAC 40GR ดัชนีผลตอบแทนรวมทั้งหมดซึ่งติดตามการเพิ่มทุนของบริษัท CAC 40 ตลอดระยะเวลา ส่วนประกอบทั้งหมดได้รับการคัดเลือกเพื่อให้มีสิทธิและตรวจสอบรายไตรมาส EURONEXTPAR ดำเนินการหลายดัชนีซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพของส่วนของชาติและอุตสาหกรรม หลักทรัพย์ฝรั่งเศสถูกรวมไปถึงดัชนียุโรปหลากหลาย เช่น ดัชนียูโรเน็กซ์ 100 ซึ่งติดตามประสิทธิภาพของหลักทรัพย์ยุโรปที่ใหญ่และมีสภาพคล่องสูง